Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

26. Magistre

26.1 Beskrivelse af gruppen magistre

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Analysen af magistre omfatter ansættelser i stat, kommuner og regioner. Magistre er typisk

ansat inden for administrationen i de kommunale forvaltninger, og tilsvarende i den statslige

administration.

Datagrundlaget omfatter i alt 6.604 ansættelsesforhold, svarende til 3.692 årsværk. Heraf er

ca. 33 pct. ansat i staten, ca. 52 pct. i kommunerne, og 16 pct. i regionerne, jf. tabel 26.1. Analyseenheden

i tabel 26.2 og 26.3 er årsværk. I de efterfølgende analyser er den ansættelsesforhold.

Tabel 26. 1: Magistre fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Stat 1.741 28 1.434 33

Kommuner 3.687 58 2.258 52

Regioner 876 14 674 16

I alt 6.304 100 4.366 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede magistre i staten, kommuner og regioner er henholdsvis 52 pct., 61 pct.

og 79 pct. kvinder, jf. tabel 26.2.

Tabel 26.2 : Magistre fordelt på sektor og køn, pct. af antal årsværk, 2007.

Pct. af samlet antal årsværk i sektor Stat Kommuner Regioner

Mænd 48,5 39,4 20,7

Kvinder 51,5 60,6 79,3

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 30-39-årige er den største aldersgruppe blandt magistrene og udgør henholdsvis 38 pct.,

51 pct. og 46 pct. i stat, kommuner og regioner, jf. tabel 26.3.

Tabel 26.3: Magistre fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal

Stat Kommuner Regioner

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 6,5 3,6 5,0 5,4 8,7 7,4 4,3 7,0 5,9

30-39 år 43,5 31,8 37,5 43,5 55,7 50,8 40,3 51,5 46,4

40-49 år 27,4 25,1 26,2 25,6 23,1 24,1 28,5 25,7 27,0

50-59 år 17,8 31,2 24,6 22,1 10,7 15,4 22,0 13,3 17,2

60+ år 4,8 8,4 6,6 3,4 1,9 2,4 4,9 2,4 3,6

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

26. MAGISTRE 343

More magazines by this user
Similar magazines