Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Blandt basismedarbejderne i kommunerne har 36 pct. af de mandlige omsorgs- og pædagogmedhjælpere

en aftalt arbejdstid på i gennemsnit 37 timer om ugen, mens dette er tilfældet

for 24 pct. af kvinderne, jf. figur 29.1. Tilsvarende er der i regionerne en større andel af de

mandlige omsorgs- og pædagogmedhjælpere med en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37

timer (63 pct.) end blandt de kvindelige (37 pct.).

Figur 29.1: Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

fordelt på ugentligt aftalte timer, sektor og basismedarbejdere

og ledere, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

100

timer

Mænd, reg. Kvinder, reg. Mænd, kom. Kvinder, kom.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figur 29.2: Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

(basis) fordelt på årlige fraværsdage, sektor og

køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 29.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 29.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, kom. Kvinder, kom. Mænd, reg. Kvinder, reg.

Blandt mandlige omsorgs- og pædagogmedhjælpere ansat i kommunerne havde 32 pct. ikke

nogen fraværsdage i 2007, mens 28 pct. af de kvindelige ikke havde fraværsdage i 2007. I regionerne

havde henholdsvis 28 pct. og 20 pct. af de mandlige og kvindelige ansatte ikke nogen

fraværsdage, jf. figur 29.2.

29.2 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for omsorgs- og pædagogmedhjælpere i kommuner

og regioner. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

29.2.1 Løn og lønspredning for omsorgs- og pædagogmedhjælpere

I gennemsnit er fortjenesten for en omsorgs- og pædagogmedhjælper i den kommunale sektor

183 kr. pr. præsteret time, jf. figur 29.3. På samme niveau er timelønnen for omsorgs- og

pædagogmedhjælpere i den regionale sektor, som i gennemsnit har en fortjeneste på 186 kr.

pr. præsteret time.

380 29. OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE

35

30

25

20

15

10

5

0

More magazines by this user
Similar magazines