Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 4.7: Fortjeneste pr. præsteret time for regionale

bioanalytikere fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 4.8: Standardberegnet timefortjeneste for

regionale bioanalytikere fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige bioanalytikeres lønspredning mindre

end de kvindelige bioanalytikeres, jf. variationskoefficienten i tabel 4. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder nærmest ens.

4.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af bioanalytikernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 151-157 kr. i regioner og staten, svarende til

omkring 66-68 pct. af fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 4.5. Ferie pr. præsteret time udgør

i begge sektorer omkring 27 kr., hvilket svarer til ca. 11-12 pct. for begge sektorer. Pensionen

i staten og regionerne udgør henholdsvis 34 kr. og 25 kr. af fortjenesten pr. præsteret

time.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

20

18

16

14

12

10

4. BIOANALYTIKERE 37

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines