Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik til beskrivelsen af den

lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der i FLD’s lønstatistik ikke indgår en opgørelse af timer. Det er derfor

ikke muligt at danne Lønkommissionens to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede

timefortjeneste og fortjenesten pr. præsteret time.

Nedenfor opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

pædagogmedhjælpere, jf. tabel 33.7.

Tabel 33.7: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, pædagogmedhjælpere

448 33. PÆDAGOGMEDHJÆLPERE

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 2,6 3,6 3,4

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger. Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl.

overarbejdsbetaling.

Tabel 33.7 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for pædagogmedhjælpere

i kommuner er 3,4 pct.

Det fremgår desuden af tabel 33.7, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

er større for kvinder end for mænd. Den lokale løns andel for mandlige pædagogmedhjælpere

i kommunerne er 2,6 pct., mens den for kvinderne er 3,6 pct.

33.4 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af pædagogmedhjælpere i kommunerne fremgår af tabel 33.8.

Tabel 33.8: Teknisk afgrænsning af pædagogmedhjælpere i kommunerne, 2007

januar - december 2007

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

DISCO FLD-stillingskode Stillingsbetegnelse

513120 08203 Pædagogmedhjælpere

More magazines by this user
Similar magazines