Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 4.9: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007.

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 185,70 184,04 184,19

Fravær 5,36 7,59 7,39

Ferie 31,29 31,38 31,37

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 5,37 4,70 4,76

Pension 39,27 34,36 34,79

Genetillæg 0,17 0,22 0,22

Overtidsbetaling 0,05 0,48 0,44

I alt 267 263 263

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 161,51 159,51 160,10

Fravær

Ferie 27,16 27,36 27,13

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 4,56 3,95 4,02

Pension 33,32 28,78 29,27

Genetillæg 0,15 0,19 0,19

Overtidsbetaling

I alt 227 220 220

Anm.: Tal for ledere i regionerne. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Da fravær og overtidsbetaling ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør 160 kr. svarende til ca. 72 pct. af den

standardberegnede timefortjeneste. Ferie udgør ca. 27 kr. af den standardberegnede timefortjeneste,

mens pension udgør ca. 29 kr.

4.3.3 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 4.9, udgør genetillægget en meget beskeden del af den samlede løn,

hvorfor tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske, jf. tabel 4.10. Konklusionerne

er således de samme som i forbindelse med tabel 4.8.

4. BIOANALYTIKERE 43

More magazines by this user
Similar magazines