Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 4.13: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, bioanalytikere, pct., 2007

Regioner

Mænd Kvinder I alt

Basismedarbejdere 6,2 5,3 5,4

Ledere 20,0 16,8 17,1

Samlet 8,7 6,7 6,8

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for bioanalytikere i regionerne udgør således mellem 5,3 pct. og

6,8 pct. for gruppen samlet.

For mandlige bioanalytikere i regionerne udgør andelen mellem 6,4 pct. og 8,7 pct., mens

den for kvindelige bioanalytikere udgør mellem 5,2 pct. og 6,7 pct.

4.5 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af bioanalytikere i regioner fremgår af tabel 4.14.

Tabel 4.14: Teknisk afgrænsning af bioanalytikere i staten, basismedarbejdere og ledere, 2007

DISCO Personalekategori

311110 0231

313110 0231

321100 0231

321111 0231

321112 0231

321121 0231

321131 0231

321141 0231

321190 0231

Anm: DISCO-koden 999999 er undtaget fra afgrænsningen.

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

Den tekniske afgrænsning af bioanalytikere i regioner fremgår af tabel 4.15.

46 4. BIOANALYTIKERE