Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

38.4.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af SOSU-assistenternes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension.

Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time i kommuner og regioner henholdsvis 130

kr. og 128 kr., svarende til henholdsvis 63 pct. og 58 pct. af fortjenesten pr. præsteret time, jf.

tabel 38.12. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør i begge sektorer omkring 23 kr., hvilket

svarer til ca. 11 pct. af fortjenesten pr. præsteret time for begge sektorer. Pensionen i kommuner

og regioner udgør omkring 23 kr. af fortjenesten pr. præsteret time i begge sektorer.

Tabel 38.12: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 132,09 130,17 130,25 125,60 128,25 128,09

Fravær 7,41 9,56 9,48 8,91 12,23 12,03

Ferie 23,40 23,25 23,25 22,83 23,60 23,55

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

5,69 5,27 5,29 5,61 4,52 4,58

Pension 22,09 22,54 22,53 21,73 22,60 22,55

Genetillæg 22,33 15,65 15,91 27,23 23,88 24,08

Overtidsbetaling 2,96 1,50 1,56 10,03 5,74 5,99

I alt 216 208 208 222 221 221

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 115,89 112,76 113,62 113,66 112,95 113,80

Fravær

Ferie 20,65 20,49 20,07 20,83 21,21 20,64

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

4,86 4,33 4,37 4,90 3,73 3,80

Pension 18,52 18,43 18,46 18,59 18,48 18,52

Genetillæg 18,48 12,71 12,96 22,35 19,10 19,33

Overtidsbetaling

I alt 178 169 169 180 175 176

Anm.: Ekskl. plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af SOSU-assistenternes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overarbejde ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør pr. time 114 kr. i både

kommuner og regioner, svarende til henholdsvis 55 pct. og 52 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Feriebetalinger pr. time udgør i begge sektorer omkring 20-21 kr., hvilket

svarer til 9-10 pct. af den standardberegnede timefortjeneste for begge sektorer. Pensionen i

kommuner og regioner udgør henholdsvis mellem 18-19 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

38. SOSU-ASSISTENTER 515

More magazines by this user
Similar magazines