Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 39.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale SOSU-hjælpere (ikke-uddannede)

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

21

18

15

12

9

6

3

0

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 39.6: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale SOSU-hjælpere (ikke-uddannede)

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

39.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af de ikke-uddannede SOSU-hjælperes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie

og pension. Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 105 kr., svarende til omkring

63 pct. af fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 39.4. Feriebetalinger pr. præsteret time

udgør omkring 22 kr., hvilket svarer til ca. 13 pct. Pensionen udgør 9 kr. pr. præsteret time.

Tabel 39.4: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 105,95 105,01 105,14

Fravær 5,28 6,99 6,76

Ferie 22,49 21,96 22,03

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 4,32 4,28 4,28

Pension 8,49 8,70 8,68

Genetillæg 19,78 16,56 16,99

Overtidsbetaling 3,08 1,53 1,74

I alt 169 165 166

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 93,90 91,86 91,86

Fravær

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

Ferie 19,87 19,25 19,25

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 3,75 3,59 3,59

Pension 7,29 7,25 7,25

Genetillæg 16,64 13,68 13,68

Overtidsbetaling

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

21

18

15

12

9

6

3

pct. pct.

I alt 141 136 136

Anm.: Tal for kommunerne. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

21

18

15

12

9

6

3

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Størstedelen af de ikke-uddannede SOSU-hjælperes standardberegnede timefortjeneste består

også af basisfortjeneste, feriebetalinger og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke ind-

524 39. SOSU-HJÆLPERE

kr.

21

18

15

12

9

6

3

More magazines by this user
Similar magazines