Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 39.13: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale SOSU-hjælpere, gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185

kr.

205 225 245 265 285

Kommuner Gns. Kommuner

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 39.14: Standardberegnet timefortjeneste

for kommunale SOSU-hjælpere, gennemsnit,

2007

Anm.: Ekskl. hjemmehjælpere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

SOSU-hjælpere i gennemsnit 160 kr. i timen, jf. figur 39.14.

50 pct. af SOSU-hjælperne har en fortjeneste på mellem 173 kr. og 214 kr. pr. præsteret time

svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 39.13. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af SOSU-hjælperne en fortjeneste mellem 142 kr. og 173 kr.

Tabel 39.9: Timefortjeneste for kommunale SOSU-hjælpere fordelt på køn, kr., 2007

16

14

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 2.176 46.669 48.845

Gennemsnit 203 199 199

Variationskoefficient 0,24 0,25 0,25

Nedre kvartil, P25 175 173 173

Median 196 189 190

Øvre kvartil, P75 223 213 214

Median/P10 1,20 1,17 1,17

P90/Median 1,26 1,28 1,28

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 2.176 46.669 48.845

Gennemsnit 167 160 160

Variationskoefficient 0,19 0,15 0,16

Nedre kvartil, P25 145 142 142

Median 160 155 155

Øvre kvartil, P75 185 173 173

Median/P10 1,17 1,15 1,15

P90/Median 1,27 1,25 1,25

Anm.: Ekskl. hjemmehjælpere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det fremgår endvidere af tabel 39.9, at lønspredningen, når man ser på fortjenesten pr. præsteret

time, er større i den øverste del end den nederste del af lønfordelingen. P90/Median er

således større end Median/P10, hvilket viser, at der er længere fra medianen til de højeste

39. SOSU-HJÆLPERE 529

More magazines by this user
Similar magazines