Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 40.11: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for specialarbejdere fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

Anm.: Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 40.12: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for specialarbejdere fordelt på

sektor, gennemsnit, 2007

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener specialarbejdere i staten i gennemsnit 153 kr., i kommunerne gennemsnit

155 kr. i timen, mens gennemsnittet for specialarbejdere i regionerne udgør 149 kr. i timen, jf.

figur 40.12.

I staten har 50 pct. af specialarbejderne en fortjeneste ekskl. genetillæg mellem 175 kr. og 195

kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 40.6. I kommunerne har 50

pct. af specialarbejderne en fortjeneste ekskl. genetillæg mellem 170 kr. og 199 kr. pr. præsteret

time. Og i regionerne er nedre og øvre kvartil for fortjenesten ekskl. genetillæg 162 kr. og

194 kr.

546 40. SPECIALARBEJDERE

pct. pct.

20

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

18

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines