Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Det fremgår desuden af tabel 42.12, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

i kommuner og regioner er højere for mænd end for kvinder både for basismedarbejdere

og ledere. For basismedarbejdere udgør andelen for henholdsvis mænd og kvinder

således 9,8 pct. og 7,8 pct. i kommunerne, mens de tilsvarende andele i regionerne er 7,5 pct.

og 5,3 pct.

For de ledende sygeplejersker i kommunerne udgør den lokale løns andel af den samlede løn

ekskl. overarbejde 13,6 pct. for mænd og 11,2 pct. for kvinder, mens de tilsvarende andele i

regionerne udgør 15,2 pct. og 12,7 pct.

For sygeplejersker i kommuner og regioner udgør den lokale løn mere end de lokale tillæg i

FLD’s lønstatistik. Det skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i form af indplacering på højere

trin eller interval i FLD lønstatistikken opgøres som en centralt aftalt løndel. For sygeplejersker

i kommuner og regioner er der derfor foretaget en yderpunktsberegning, hvor forskellen

mellem den overenskomstbestemte minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken

er opgjort, jf. tabel 42.13.

Tabel 42.13: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, sygeplejersker, 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 12,1 9,4 9,5

Ledere 26,1 20,7 20,9

Samlet

Regioner

17,8 12,3 12,5

Basismedarbejdere 9,3 6,3 6,4

Ledere 22,4 18,6 18,9

Samlet 11,5 7,7 7,8

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for basismedarbejdere i kommunerne udgør således mellem 9,8

pct. og 12,1 pct. for mænd, mellem 7,8 pct. og 9,4 pct. for kvinder samt mellem 7,8 pct. og

9,5 pct. for gruppen samlet. For basismedarbejdere i regionerne udgør den faktiske lokallønsandel

for mænd mellem 7,5 pct. og 9,3 pct. for mænd, mellem 5,3 pct. og 6,3 pct. for

kvinder samt 5,4 pct. og 6,4 pct. for gruppen samlet.

Den faktiske lokallønsandel for ledende sygeplejersker i kommunerne udgør mellem 13,6 pct.

og 17,8 pct. for mænd, mellem 11,2 pct. og 12,3 pct. for kvinder samt mellem 11,3 pct. og

12,5 pct. for gruppen samlet. For ledende sygeplejersker i regionerne udgør den faktiske lokallønsandel

mellem 15,2 pct. og 22,4 pct. for mænd, mellem 12,7 pct. og 18,6 pct. for kvinder

samt 12,9 pct. og 18,9 pct. for gruppen samlet.

42. SYGEPLEJERSKER 573

More magazines by this user
Similar magazines