Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 7.8: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for diplomingeniører fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

160 185 210 235 260 285

kr.

310 335 360 385

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 7.9: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for diplomingeniører fordelt på

sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

160 185 210 235 260 285

kr.

310 335 360 385

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener diplomingeniører i kommunerne i gennemsnit 257 kr. i timen, mens gennemsnittet

for diplomingeniører i regionerne udgør 270 kr. i timen, jf. figur 7.9.

I kommunerne har 50 pct. af diplomingeniørerne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem

278 kr. og 321 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 7.6. I regionerne

har 50 pct. af diplomingeniørerne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 287 kr. og

350 kr. pr. præsteret time.

Tabel 7.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for diplomingeniører fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret

Kommuner Regioner

time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.475 647 2.122 137 47 184

Gennemsnit 309 295 305 325 326 325

Variationskoefficient 0,16 0,22 0,18 0,17 0,26 0,20

Nedre kvartil, P25 282 270 278 286 289 287

Median 302 290 299 316 306 311

Øvre kvartil, P75 328 312 321 357 330 350

Median/P10 1,16 1,17 1,16 1,18 1,11 1,16

P90/Median 1,20 1,16 1,19 1,21 1,28 1,24

Standardberegnet time-

Kommuner Regioner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.475 647 2.122 137 47 184

Gennemsnit 263 244 257 274 256 270

Variationskoefficient 0,15 0,13 0,15 0,15 0,13 0,15

Nedre kvartil, P25 241 226 236 249 235 241

Median 258 244 254 268 249 264

Øvre kvartil, P75 278 262 272 301 269 293

Median/P10 1,15 1,20 1,16 1,18 1,14 1,18

P90/Median 1,19 1,16 1,18 1,23 1,24 1,23

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

7. DIPLOMINGENIØRER 73

8

6

4

2

0

More magazines by this user
Similar magazines