Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

8. EDB-personale

8.1 Beskrivelse af gruppen EDB-personale

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af gruppen EDB-personale omfatter ansættelser i regionerne. EDB-personale

omfatter tasteoperatører, EDB-assistenter, informatikassistenter, datamatikere med flere.

Datagrundlaget omfatter i alt 716 ansættelsesforhold, svarende til 537 årsværk jf. tabel 8.1.

Omkring 37 pct. af EDB-personalet er kvinder. Analyseenheden i tabel 8.1 og 8.2 er ansættelsesforhold

og årsværk, mens den i de efterfølgende analyser alene er ansættelsesforhold.

Tabel 8.1: EDB-personale (regioner) fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 453 63 342 64

Kvinder 263 37 195 36

I alt 716 100 537 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 30-39-årige og 40-49-årige er de største aldersgrupper blandt EDB-personalet og udgør

tilsammen knap 70 pct., jf. tabel 8.2.

Tabel 8.2: EDB-personale (regioner) fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 12,6 2,1 8,8

30-39 år 33,7 28,7 31,8

40-49 år 34,9 43,1 38,0

50-59 år 14,1 23,1 17,3

60+ år 4,7 3,1 4,1

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt EDB-personalet i regionerne har 98 pct. af de mandlige medarbejdere en aftalt arbejdstid

på 37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 88 pct. af kvinderne, jf.

figur 8.1.

8. EDB-PERSONALE 77

More magazines by this user
Similar magazines