Temadag pâ Hotel Nyborg

fkbnet.dk

Temadag pâ Hotel Nyborg

_________________________________________________________________________

Pressemeddelelse/invitation:

TemadagHotel Nyborg Strand:

- Polyurethan isolerer bedre

Den 30. maj 2013 afholder Plastindustriens PUR PUR-sektion sektion en stor temadag på

Hotel Nyborg Strand, hvor der bliver sat fokus på polyurethans mange gode

og nyskabende egenskaber som isoleringsmateriale.

PUR-sektionens sektionens temadag 201 2013 handler om de muligheder plastmaterialet polyurethan

tilbyder inden for isolering.

Tilmelding

Polyurethan (PUR) er nemlig et særdeles

Kontakt sekretær for PUR PUR-sektionen Lisbeth

alsidigt materiale med værdifulde

Refsgaard på 3330 8630 eller lr@plast.dk

egenskaber, f.eks. styrke, holdbarhed og

Deltagergebyret er 700 kr. til dækning af

komfort. Alle typer isolering kan være

fuld forplejning under temadage temadagen.

med til at forbedre bygningers

Vi har forhåndsreserveret op til 20 pladser til

energieffektivitet og reducere CO2-

FKB’s medlemmer til og med 15. april,

udledningen. Et unikt kendetegn for PUR

hvorefter annoncering starter.

er dog, at forbedringen sker med et meget

højt energimæssigt effektivitetsniveau sammenlignet med andre produkter og materialer.

Derfor kan PUR-isolering isolering være med til at løse vores klimaproblemer på en bæredygtig

måde.

Et program med fokus på bygningsreglementet, brandsikkerhed, ny teknologi og

konkrete erfaringer

Temadagen starter med en række indlæg, der formidler viden om de gældende regler i

forhold til bygningsreglementer, brandkrav og brandsikkerhed ved anvendelse af PUR-

isolering i byggeriet. Formiddagen afslutte afsluttes med et indlæg om såvel den miljømæssige

som den omkostningsmæssig

omkostningsmæssige ydeevne af PUR-løsninger løsninger i lavenergi byggeri.

Temadagens eftermiddag indledes med to indlæg om teknisk isolering med PUR og om

præisolerede industrirør, der gør korrosion og energitab til fortid, , hvilket er banebrydende

nyt.

Dernæst følger fire case studier. Først gennemgås en række eksempler på PUR PUR-isolering

i byggeriet, såvel nybyggeri som renovering. Andet case studie omhandler en række

erfaringer med teknisk isolering med PUR/PIR. Tredje case studie handler om et nyt

modulært system til fremtidens byggeri, der netop er præsenteret i Norge; mens fjerde og

sidste case studie omhandler ppolyurethan

olyurethan i lavenergibygninger i Sverige Sverige. Temadagen

afsluttes med paneldiskussion med foredragshol

foredragsholderne derne og temadagens deltagere.

Foredragsholderne kommer fra Bayer MaterialScience, Rambøll, Dansk Brand Brand- og

sikringsteknisk Institut, , Huntsman Polyurethanes, PU Europe, Tinby A/S, LOGSTOR A/S,

DC-System System Insulation A/S, Norisol, Moelv, Norge og Skanska Teknik.

Undervejs er der indlagt to kaffepauser og en frokostpause.

_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________

PROGRAM FOR TEMADAGEN

TEMADAGEN:

08:30 Registrering

09:15 Velkomst

09:25 Introduktion til PUR og teknisk isolering

R&D Manager Erik Larsen, Bayer MaterialScience

09:55 Bygningsreglement og celleplast

Civilingeniør Nicolaj Haaning, Rambøll

10:25 Kaffepause

10:45 Brandkrav ved anvendelse af PUR PUR-isolering i byggeriet

Brandteknisk rådgiver Anders Dragsted, Dansk Brand- og sikringsteknisk Ins titu t

11:15 Fire safety in PUR/PIR insulated buildings – the Truth and Facts

Market Extension Manager - Building & Fire codes Diane Daems, Huntsman

Polyurethanes

11:45 Environmental and cost performance oof

f PU solutions in low energy buildings

Secretary General Oliver Loebel, PU Europe

12:15 Frokost

13:10 Teknisk isolering med PUR

Salgschef Michael Therkelsen, Tinby

13:40 Korrosion og energitab er fortid med LOGSTOR´s præisolerede industrirør

Export Manager, Industry, Asger Milborg, LOGSTOR A/S

14:10 Case studie A: PUR isolering, fremtiden i dansk byggeri

Sælger og produktudvikler Lars Rosengren, DC-System System Insulation A/S

14:30 Kaffepause

14:50 Case studie B: Teknisk isolering, erfaring med PUR/PIR

Kim Eriksen, Norisol

15:10 Case Studie C: Mjøselement - et modulært system til fremtidens byggeri

Direktør Per Knut Mølstad, Moelv, Norge

15:40 Case Studie D: Polyurethan i lavenergibygninger i Sverige

Skanska Teknik

16:00 Afslutningsdebat

16:30 Temadagen afsluttes

Foredragene vil blive holdt på dansk, engelsk og norsk.

_________________________________________________________________________

More magazines by this user
Similar magazines