Hent PDF

koege.farvehandel.dk

Hent PDF

Beckers

FA R V E K O R T

TR EFACADE

OG TR EVERK

rl

itiilr,

inllli/

ilti//

ffill/i A

._ d


At vrelge farve

Hvis du skal male dit hus om, vil du mdske gerne skifte farvesetning? Uanset

om det handler om at skifte farve pd hele facaden eller kun pd fx karme,

hilrner og vinduer, er det vigtigt, at du bliver tilfreds. Du skal leve i mange 6r

med dit farvevalg. At velge farve er ikke helt nemt, der er en del, man skal

overveje. Vi har lavet en liste over det vigtigste.

Eem Ii[[e farvei]rove [


Gule farver

Gennem Srhundreder har vi brugt gule farver til vores huse - alt fra lyse gul-hvide farver til de dybere farver

som herreg6rdsgul og okkergul. I dag ser vi, at de traditionelle gule farver suppleres af lysere og mere

klare gule farver.

VALTER O2O4 TINDRA 3226 NORA 3229 HANNES 3227

DANIEL O402 PAU L O4O3 IVlIKAELA 1404 FREJ 1205

NIKLAS O5O3 tvlARtA 0705

VASS 2OOO EUGEN OBO5

IORSTEN 1605

ADRIAN 0906

TOVE 1006

NELLY 3230 SONJA 1705 JAN 1306 HONUNG 2017


R/de farver

Disse omfatter alt fra lyse,

brunr@de farver. Den mest

hvidt lraverk.

GUNNEL O4O4

INGEBORG OL]O4

JANNIKE 1OO,I

FRITJOF 182

lreigeagtige og rosa farver til m6rkere og klarere rbde nuancer, samt mTrke

traditionelle r@de farve er s6kaldt svenskr/d (falurad), som ofte kombineres med

AUGUST O5O4

PETER 1005

JESSIKA O9O9

illARTA 3233

LILLET\40R 0305 LYDIA 0605

HELGE 0607

LtvtA:r232

FILIP 21OB

VENDELA 3231

OLIVER 1 3OB

FALU RO D

NEO 324 5 BEN 3234 KAKAO 2095 CASSANDRA 3235


Bl6 og gronne farver

Bl6oggronne husekanvarebddelyse,mellemmbrkeogmarke. Ndrduvelgerenbl6 ellergranfarve,er

det vigtigt ikke at valge en for sterk farve, da den vil blive oplevet b6de lysere og meget starkere, n6r den

kommer op pii facader og store flader. Herunder ser du forslag til egnede udend6rsfarver.

ESTELLE 051B

VERONIKA 1115

INGALILL 2016

JACK 3250

VI LLGOT 3248

ESTER 12J-8

TUVA 3249

Ltv 724

KENNET 0121

KURT 0822

JOSEFIN 3242

oLoF 2022

FRODE 3241

CARITA 1023

IMARITA 1723

ER||"< 2123

ELLIOT 3251 VILLE 3251 LOVA 3244 BETINA 3236


I

I

Grd farver

Omraclet oml'atLer hvid og sorI og mange farver derimellem - dels den rene grd skala, dels den svaSt

gullonede, den beigetonedet og deng,rigrrtnlonede skarla. Herfindes mange farver, som egner sig specielt

til vinduer, rarrmer, vindskeder, sclkler, rnen ogsd til hele facader.

ARNOLD O'2:I

SISSELA :]22

BERT I]IJ:'/I

VANJA :I/I2 4

IVAR 0(10,1

KAJSA ()9(]:]

ASSAR 1:I()

LENA 200:]

ABRAHAI!1 (].]O FREDRTKA 02o

YVONNE lrfi!2 N4ARGARETA ()50:

LEA 090 l\IATlLDA rl ()01

ARTUR :]:]O i

JASIVIINE 32lIO ASKA 21I L] LOI


At valge overflade og type af maling.

Ndr du har besluttet dig for, hvad du skal male og i hvilken farve, skal

du velge malingskvalitet. Udend/rsmalinger er enten dekkende eller

transparente, fx lasur. Forskellige typer af maling giver et forskelligt

udseende og slutfinish. Hvad der er penest, bestemmer du.

Dakkende eller transparent

Overvej hvilken type overfladefinish og holdbarhed,

du vil have, ndr du valger malingstype.

Daekkende malinger som akrylatmaling har ofte

en lang holdbarhed og bevarer farven rigtigt

godt. Oliemalinger giver som regel en mere

blank overflade end akrylatmaling. Vores dages

vandfortyndbare oliemalinger bevarer som regel

farven bedre end tidligere tiders malinger loaseret

pd oplosningsmidler.

Lasurer giver en halvtransparent overflade, som

lader treets struktur og dring skinne igennem.

Lasurer har generelt set lidt kortere holdbarhed

end heldekkende malinger. Til gengeld behover

du som regel ikke skrabe eller blrste, inden dmaler,

men kan male direkte oven p6 det gamle

lasurlag.

En tredje type maling er drekkende lasur. Man kan

sige, at det er en mellemting mellem heldekkende

maling og lasur. Den dekkende lasur giver et

dekkende mallngslag, som lader trreets struktur

skinne igennem.

Facade MarlIts22* , vinduer og dgr Fredrika 0201, karme fim 3246

Forskellig glansgrad

Daekkende malinger findes i forskellig glansgrad

som:

HALVB LAN K

I\1AT

Helmatte flader bliver stadigt mere populrere,

og i dag findes flere alternatlver til de klassiske

slammalinger. Men husk, at helmatte flader kan

tiltrekke mere snavs end flader med lidt hliere

glans.

Hvad vil det sige at rnale nned

vandfortyndbar maling?

I dag er n@sten al maling vandfortyndbar. De

vandfortyndbare mali nger giver samme kva litet

pd det endelige resultat som de malinger, der

er baseret p6 oplosrringsmidler. Og der er store

miljomessige fordele.

Vandfortyndbar maling er bedre mod miljOet

og sundheden. Rengoringen af verktojet bliver

lettere. Ogsd arbejdet bliver rarere med en maling,

som er nesten lugtfri. En vandfortyndbar maling

kan som regel males p6 en flade, som tidligere er

malet med et produkt baseret p6 oplOsningsmidler.

For flere rdd tal med din Beckers-forhandler, eller

beslg os pd www.beckers.dk


At valge overflade og type af maling.

Ndr du har besluttet dig for, hvad du skal male og i hvilken farve, skal

du valge malingskvalitet. Udendorsmalinger er enten dekkende eller

transparente; fx lasur. Forskellige typer af maling giver et forskelligt

udseende og slutfinish. Hvad der er penest, bestemmer du.

Dakkende eller transparent

Overvej hvilken type overfladefinish og holdbarhed,

du vil have, ndr du vaelger malingstype.

Dakkende malinger som akrylatmaling har ofte

en lang holdbarhed og bevarer farven rigtlgt

godt. Oliemalinger giver som regel en mere

blank overJlade end akrylatmaling. Vores dages

vandfortyndbare oliemalinger bevarer som regel

farven bedre end tidligere tiders malinger baseret

pd oplosningsmidler.

Lasurer giver en halvtransparent overflade, som

lader traeets struktur og 6ring skinne igennem.

Lasurer har generelt set lidt kortere holdlrarhed

end heldakkende malinger. Til gengeld beh4ver

du som regel ikke skrabe eller bgrste, inden du

maler, men kan male direkte oven p6 det gamle

lasurlag.

En tredje type maling er dekkende lasur. Man kan

sige, at det er en mellemtlng mellem heldekkende

maling og lasur. Den dekkende lasur giver et

drekkende malingslag, som lader treets struktur

skinne igennem.

Facade Marit 1522E, vinduer ogdgr Fredrika 0201, karme Tim 3246

Forskellig glansgrad

Dakkende malinger findes i forskellig glansgrad

som;

HALV BLAN K

IMAT

Helmatte flader bliver stadigt mere populere,

og i dag findes flere alternativer til de klassiske

slammalinger. Men husk, at helmatte flader kan

tiltrekke mere snavs end flader med lidt h/iere

glans.

Hvad v!l det sige at male med

vandfortyndbar maling?

I dag er neesten al maling vandfortyndbar. De

vandfortyndbare mal inger giver samme kval itet

pd det endelige resultat som de malinger, der

er baseret p6 oplOsningsmidler. Og der er store

miljomassige fordele.

Vandfortyndbar maling er bedre mod milj/et

og sundheden. Rengtringen af verkl4jet bliver

lettere. Ogsd arbejdet bliver rarere med en maling,

som er nasten lugtfri. En vandfortyndbar maling

kan som regel males p6 en flade, som tidligere er

malet med et produkt baseret p6 oplOsningsmidler.

For flere rdd tal med din Beckers-forhandler, eller

besog os pd www.beckers.dk


WW >K

More magazines by this user
Similar magazines