Plusløn Funktionærer - Dansk Metal Tele Afdeling 12

tele12.dk

Plusløn Funktionærer - Dansk Metal Tele Afdeling 12

2 LØN OG MOTIVATION Nye vurderinger i nyt lønsystem 16 Gennem diskussion af mulige forventede resultater kan medarbejderne i god tid forholde sig til tanken om forandringer. De synspunkter og den kritik, som kommer frem under arbejdet med udvikling af et nyt lønsystem, skal virksomheden tage alvorligt. Diskuter og forsøg at finde holdbare løsninger i fællesskab. Hvis der opstår modstand sent i udviklingsprocessen, når resultatet begynder at tage form, kan det være for sent at løse problemet gennem aktiv medvirken. Derfor bør medarbejderne ”på banen” fra starten. Det er desuden vigtigt, at alle er opmærksomme på, at resultatet kan blive meget anderledes i forhold til, hvordan situationen er i dag. Eller resultatet kan blive anderledes end forventet, fordi processen afdækker nogle forhold og muligheder, som ikke kunne forudses. Vurderinger Et nyt grundlag for lønfastsættelse vil som regel altid indebære, at nogle medarbejdere vil blive vurderet anderledes end tidligere. Et vigtigt middel til at afstemme forventningerne hos den enkelte medarbejder er, at lederen og medarbejderen drøfter situationen på forhånd. En velbegrundet argumentation for, hvorfor medarbejderens kvalifikationer og indsats er vurderet som de er, har stor betydning for medarbejderens indstilling. Især de medarbejdere, der er blevet vurderet lavere i forhold til tidligere – eller lavere end de havde forventet – kan blive fortvivlede og vrede, på trods af at lønnen bliver den samme. De skal ikke stå alene, men bør i detaljer have forklaret, hvorfor og hvordan vurderingerne er fremkommet. Men det er vigtigt, at ledelsen og de medarbejdere, der har været med til at udvikle lønsystemet, har vilje til at fastholde de resultater, de nye principper for lønfastsættelsen frembringer.

More magazines by this user
Similar magazines