Plusløn Funktionærer - Dansk Metal Tele Afdeling 12

tele12.dk

Plusløn Funktionærer - Dansk Metal Tele Afdeling 12

Forskellige

lønelementer til

forskellige mål

Eksempel

21

med samme kronebeløb til alle i gruppen. Resultatlønnen er

altså ens for A og B, men varierer fra kvartal til kvartal.

Endelig modtager medarbejder B i årets sidste kvartal en engangsbetaling

for at opnå nogle individuelt fastsatte resultatmål.

Medarbejder A når ikke sine mål og får ingen engangsbetaling.

Valg mellem lønelementer

Valget af lønelementer bør altid ske ud fra en vurdering af,

hvilke mål for virksomheden et lønsystem skal understøtte. For

eksempel er udvikling af lønspredningen gennem kvalifikationsløn

ofte bedst til at rekruttere og fastholde gode medarbejdere

og til at udvikle medarbejderne personligt såvel som fagligt.

Resultatløn er ofte bedst til at påvirke produktiviteten, virksomhedens

økonomi og udvikling.

Der kan være forskellige mål i forskellige afdelinger eller områder

i virksomheden og dermed også forskellige krav til lønsystemet.

Når lønelementerne er valgt, skal virksomheden tage stilling til,

hvor stor vægt de enkelte lønelementer skal have.

I figur 3.3 er vist to eksempler på indbyrdes fordeling af basisløn,

kvalifikationsløn og resultatløn. Eksemplerne skal vise,

hvordan virksomheden kan sammensætte sine lønelementer, så

de understøtter forskellige mål, uden at medarbejdernes indtjeningsmuligheder

eller virksomhedens lønsum ændres.

Kvalifikationslønnen i figur 3.3 er den maksimale kvalifikationsløn,

en medarbejder kan opnå. Resultatlønnen er det forventede

udbetalte beløb, men resultatlønnen kan blive 0 kr., hvis

resultaterne udebliver. (Igen er basislønnen vist unaturligt lav

for at gøre de andre lønelementer mere tydelige).

I virksomhed A er der kun en beskeden spredning i jobbenes

sværhedsgrad og medarbejdernes kvalifikationer, eller der er et

ønske om en særlig lille lønspredning. Derfor er den maksimale

kvalifikationsløn sat lavt. Der er til gengæld budgetteret med en

3

More magazines by this user
Similar magazines