Plusløn Funktionærer - Dansk Metal Tele Afdeling 12

tele12.dk

Plusløn Funktionærer - Dansk Metal Tele Afdeling 12

23

Figur 3.4. Eksempel på lønstruktur opdelt efter jobtrin

Eksempel

Forskellige veje til

inddeling i jobtrin

Jobtrin 1 Jobtrin 2 Jobtrin 3 Jobtrin 4

Lønramme

Basisløn

En ny og uerfaren medarbejder vil blive placeret i den nederste

del af lønrammen. Den midterste del af lønrammen udtrykker

lønmulighederne for de medarbejdere der lever tilfredsstillende

op til jobbet. Den øverste del af lønrammen viser, hvad virksomheden

vil betale for den bedste præstation.

Hvis lønsystemet opererer med forskellige jobtrin, kan virksomheden

opstille en basisløn og lønramme for hvert trin, jf. figur 3.4.

Jobtrin

Virksomheden kan gå mere eller mindre grundigt til værks, når

jobbene skal inddeles i jobtrin. I nogle situationer kan det være

godt at starte med udførligt at beskrive hver enkelt arbejdsfunktion,

mens jobbene i andre situationer er så indarbejdede, at en

inddeling i trin næsten kommer af sig selv.

Det er vigtigt, at inddelingen i jobtrin er helt uafhængig af

personen, dvs. af hvilken medarbejder, der varetager jobbet.

3

More magazines by this user
Similar magazines