Plusløn Funktionærer - Dansk Metal Tele Afdeling 12

tele12.dk

Plusløn Funktionærer - Dansk Metal Tele Afdeling 12

Formålet med vejledningen Målet med Plusløn 7 1. Indledning og sammenfatning Indledning Formålet med denne vejledning er at anvise og beskrive metoder til at opbygge lønsystemer for medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. I mange virksomheder vil det være hensigtsmæssigt at udvikle et lønsystem, som omfatter alle funktionærer – eller måske alle ansatte i virksomheden. Principperne i Plusløn kan bruges som inspiration til at opbygge et bredt favnende lønsystem, der omfatter både timelønnede og funktionærer. Det er i dag alene ledelsen og medarbejderne på den enkelte virksomhed, der har ansvaret for lønfastsættelsen. Der er overordnet tre mål for virksomhedens fastsættelse af løn. Plusløn skal: Bidrage til at forbedre virksomhedens resultater og konkurrenceevne. Skabe bedre arbejdspladser, bl.a. for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Øge medarbejdernes motivation – bl.a. til at udvikle deres kvalifikationer. Brugen af systematiske lønsystemer kan desuden være med til at: Synliggøre organiseringen af arbejdet. Forebygge og undgå, at der opstår problemer med ulige løn. Først og fremmest er det vigtigt, at lønsystemerne er tilpasset den enkelte virksomheds forudsætninger og forretningsmæssige mål. Lønfastsættelsen er en af virksomhedens konkurrenceparametre. Vejledningen beskriver, hvordan virksomheden med Plusløn kan udvikle og etablere sine egne lønsystemer. Dernæst er det vigtigt, at lønsystemerne bidrager til at styrke virksomhedens personalepolitik. Det rigtige lønsystem kan eksempelvis være med til at fremme personalepolitikkens mål om 1

More magazines by this user
Similar magazines