Prisliste

home.loopme.com

Prisliste

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift.

Prislista gjeld frå 1. mars 2013 og erstattar tidlegare liste.

Prisliste

VA-produkt i betong

www.fsement.no


BASAL kumdeler

KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER LAMELL

Diam. Høgde Vekt Pris Vekt Pris Høgde Vekt Pris Vekt Pris Pakn.

mm mm kg kr. kg kr. mm kg kr. kg kr. kr.

1000 300 260 904,-

1000 500 400 1.019,- 660 2.165,- 500 400 1.169,- 300 1.661,- 271,-

1000 1000 780 1.641,- 1020 2.787,-

1000 1500 1180 2.384,- 1420 3.531,-

1200 300 280 1.105,- 600 550 2.069,-

1200 500 450 1.246,- 730 2.621,- 430 2.224,- 302,-

1200 1000 900 2.053,- 1170 3.429,- 1000 850 2.270,-

1400 300 310 1.670,-

1400 500 520 2.068,- 890 3.443,- 550 3.407,- 353,-

1400 1000 1020 2.986,- 1390 4.361,- 1000 900 3.023,-

1600 300 360 1.812,-

1600 500 600 2.174,- 1240 3.779,- 840 3.842,- 373,-

1600 1000 1200 3.462,- 1840 5.067,- 1000 1070 4.037,-

2000 300 600 3.821,-

2000 500 920 4.075,- 1950 6.366,- 1500 6.439,- 471,-

2000 1000 1830 5.983,- 2950 8.274,- 800 1600 6.561,-

2400 500 1850 7.029,- 3860 11.614,- 2870 10.548,- 1.538,-

2400 1000 3700 11.297,- 5680 15.883,-

Topplater vert også levert med sentrisk hol.

Basal slamavskillar type Baga

VOLUM DIAM. HØGDE PRIS kr.

4m 3 2000 mm 2400 *

7m 3 2000 mm 3400 *

*Pris på førespurnad

ø 650 mm kum/justeringsringar

RINGAR UTAN BOTN M/BOTN KJEGLE

Diam. Høgde Vekt Pris Vekt Pris Høgde Vekt Pris

mm mm kg kr. kg kr. mm kg kr.

* 650 50 655,- 350 115 787,-

650 100 40 325,-

650 150 60 404,-

650 200 75 477,-

650 250 95 515,-

650 300 120 556,-

650 400 150 660,- KUMSKJOLD

650 500 190 720,- 255 1.204,- Vekt kg Pris kr.

650 1000 445 1.836,- 130 2.066,-

* utgåve i resirkulert plast

Lok/rister

TYPE PRIS kr.

Betonglok, ø650, t=65mm, vekt 70 kg 714,-

Betonglok, ø650, t=100mm, vekt 115 kg 860,-

Betonglok ø 650, m/utsp. ø 300 mm 935,-

Betonglok, ø650, m/utsp. ø400 mm 935,ø650

rist lett type 1.355,ø650

st.jarn lok NS 1992 2.008,ø650

st.jarn rist NS 1995 2.008,ø650

st.jarn flytande ramme NS 1990 1.852,ø650

st.jarn/kuppelrist 1.840,-

Innvendige mål i

topp kjegle=400 mm

Kum-stigar

KUMSKJOLD

Tilpassa

ø 650 rist

TYPE LENGDE PRIS

i cm kr.

4 trinns aluminiumstige 110 916,-

6 trinns aluminiumstige 170 1.027,-

8 trinns aluminiumstige 230 1.224,-

10 trinns aluminiumstige 280 1.450,-

12 trinns aluminiumstige 340 1.637,-

14 trinns aluminiumstige 390 1.840,-

Toppstige (sikkertopp) 120 1.091,-

Brakett m/syrefast bolt m/mutter og 2 skiver er fast

montert på stiger og er inklusive i stigeprisen.


BASAL renneseksjonar

BASAL type PP

TYPE HOVUD- SIDELØP 45° BYGGEH. VEKT PRIS

LØP mm mm mm kg kr.

Type 1 160* 160* for PVC/PP-rør/AR-pakn. 800 1320 5.053,-

200* 200* for PVC/PP-rør/AR-pakn. 800 1320 5.053,-

250 250 800 1385 5.053,-

300 300 800 1385 5.053,-

PP 160 160 (45’) 800 1200 6.277,-

200 200 (45’) 800 1200 6.789,-

PP-kum har innstøypt PP-muffer og kan koplast til PP og PVC-rør

Type 2 400 Valfritt - bestillingsvare 1000 1600-2000

500 Valfritt - bestillingsvare 1000 1600-2000

600 Valfritt - bestillingsvare 1000 1600-2000

Type 3 800 Valfritt - bestillingsvare 1500 ca. 5000

1000 Valfritt - bestillingsvare 1500 ca. 5000

1200 Valfritt - bestillingsvare 1500 ca. 5000

Optikum 160, 200, 250, 300 med innstøypt PP-botn – Pris på førespurnad

Kjerneboring og kumgjennomføringar

BOR DIM. KJERNE- AR. PAKN. PRIS COMBI PAKN. PRIS X-STREAM PRIS

BORING

mm pr. hol kr. kr. kr. kr.

75 521,- 40/50 158,-

138 521,- 110 172,- Combi 1: 63-90 328,-

138 521,- Combi 1b: 24-50 349,-

152 521,- 125 183,-

186 521,- 160 197,-

211 521,- 150 322,-

226 521,- 200 232,-

250 521,- 225 259,- Combi 2: 110-160 601,-

250 521,- Manifold: 6x25/40 601,-

262 521-, 200 354,-

276 521,- 250 288,-

305 732,- Combi 2b: 110-200 757,-

331 732,- 250 477,-

341 732,- 315 347,- Combi 3: 200-250 841,-

391 732,- 300 528,-

426 955,- 400 500,-

475 955,- Combi 4: 280-400 1.504,-

482 955,- 400 761,-

526 1.104,- 500 725,-

608 1.104,- 500 925,-

707 1.365,- 600 987,-

825 1.737,-

925 2.522,-

1040 3.307,-

AR-pakning

Combi-pakning


Vannkum

Vingemur

TYPE DIAM. VEKT PRIS

mm kg kr.

Type Mini * 300-500 1000 11.657,-

Type 1* 500-800 1700 14.538,-

Type 2* 600-1200 3500 24.681,-

Type 3* 1200-2000 6800 på førespurnad

*Bestillingsvare Tillegg for rist

Inntakskum

DIAM HØGDE VEKT PRIS

mm mm kg kr.

1000 1000 ca 500 6.401,-

Forstøttningsskjold

DIAM VEKT PRIS

mm kg kr.

1200 236 3.344,-

Trekkekum

PRIS MED BETONGKONSOLL

FLENSEKRYSS ELLER VENTILKRYSS

Vekt kg 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

D/H 1200/1000 mm 1200 9.613,-

D/H 1400/1000 mm 1460 10.559,-

D/H 1600/1000 mm 1840 10.208,-

D/H 2000/1000 mm 2950 13.435,-

Inkluderer: 4 stk. utsparing til Combi rørgjennomføring samt drenshol.

Vert og levert med støypejarnskonsoll.

TYPE

1-LOK 2-LOK 3-LOK

Innvendige mål bxlxh 700x720x500 700x1420x500 700x2100x700

vekt pris kr. vekt pris kr. vekt pris kr.

Standard kum 300 kg 3.413,- 550 kg 4.507,- 750 kg 6.871,-

Just. råme h=100 mm 40 kg 1.381,- 110 kg 1.675,- 150 kg 2.095,-

Just. råme h=200 mm 80 kg 1.794,- 220 kg 2.050,- 300 kg 2.375,-

Bet.lok (utanfor veg) 94 kg 1.380,- 94 kg x 2 1.380,- x 2 94 kg x 3 1.380,- x 3

St.jernlok / flytande råme, komplett 160 kg 6.613,- 284 kg 11.453,- 396 kg 17.207,-

Botn 100 kg 1.380,- 200 kg 1.691,- 300 kg 2.305,-


FAVA falsrør

FAVA

FAVA FALSRØR uarmert

DIAM LENGDE OVERDEKNING VEKT PRIS LAMELLPAKN

i mm i mm i m i kg kr. kr.

400 2000 5 530 915,- 92,-

500 2000 4 820 1.179,- 168,-

600 2000 4 1000 1.542,- 185,-

800 2000 1380 1.952,- 313,-

1000 2000 1960 2.910,- 336,-

FAVA FALSRØR armert

DIAM LENGDE OVERDEKNING VEKT PRIS LAMELLPAKN

i mm i mm i m i kg kr. kr.

600 2000 5 1000 2.434,- 185,-

800 2000 3 1380 3.507,- 313,-

1000 2000 3 1960 4.847,- 336,-

1200 2000 3 2860 7.121,- 428,ig

1400 2000 3 3750 9.966,-

1600 2000 3 5040 10.896,- 923,-

2000 1500 3 5700 13.524,- 1.117,-

Rør med innstøypt pakning, type ig ø300-1200 mm, vert levert på førespurnad

Rørdeler

BEND

DIMENSJON VEKT kg PRIS kr.

400 110 1.591,-

500 245 2.276,-

600 400 3.163,-

800 560 5.570,-

Bend i større dimensjonar

vert produsert på bestilling

Løfte/monteringsutstyr

TYPE PRIS kr.

3-part kjetting til kummer t.o.m. ø1600 5.293,-

3-part kjetting til kummer f.o.m. ø2000 8.868,-

3-part kjetting til rør t.o.m. ø800 5.066,-

3-part kjetting til rør f.o.m. ø1000 9.687,-

1-part kjetting m/sikkerhetskrok 1.450,-

Løfteklokke nr. 1 810,-

Løfteklokke nr. 3-4 1.193,-

Andre deler: vi har det meste,

snakk med oss om løysing og pris!

MONTERINGSKJETTING

MONTERING

Løfte/monteringsutstyr

vert utlånt vederlagsfritt

for kunde.


Støttekloss

DIMENSJON VEKT PRIS KR.

100/150 320 kg 2.702,-

200/250 370 kg 2.986,-

Mørtel/lim

TYPE PRIS kr.

Conbit 20 kg 260,-

Epoxy 1,25 kg 280,-

Andre produkt i vårt sortiment

Blokkprodukt til muring, type Forskalingsblokk og BASIS-blokk.

Geosynteter: Fiberduk, geonett m.m. frå

Vi er medlem av:

Sjå under

www. basal.no

for utfyllande

opplysningar

Snakk med oss om «spesialløysingar»

Salgs- og leveringsbetingelsar: Sjå vår heimeside

Førde Sementvare As tar forbehold om evt. trykkfeil.

Telefon 99 21 25 55

Telefax 57 83 09 01

Boks 295, 6802 Førde

www. fsement.no

Støttekloss

Veggelement, bruer, ferister,

kulvertar, le-skur m.m.

– kontakt vår element-avdeling

Similar magazines