Ducatiklubben nr 78.qxp - Ducati Klub Danmark

ducati.dk

Ducatiklubben nr 78.qxp - Ducati Klub Danmark

EKSPRESSEN

Skal en ducati være rød?

SIDE 4

Pantah modernisering

SIDE 6

MEDLEMSBLAD NR. 78 DECEMBER 2007

Matrix projektet

SIDE 8

Demon 2V

SIDE 12

Elefanten

SIDE 14

'Don't Buy it! - Built it!'


Redaktionen siger .......................................... 2

Regionerne..................................................... 2

Kassemesterens klumme/Duc@kalenderen 3

Skal en Ducati være rød ................................. 4

Pantah modernisering ................................. 6

Ducati Matrix projektet ............................. 8

Demon 2V ................................................ 12

Elefanten - Del 1 ..................................... 14

Duc lift ...................................................... 14

Ændring af hjulstørrelse .......................... 20

Buejægerens 1038S ........................................ 22

Tur til race i Oschersleben ........................ 26

Kontaktpersoner

Formand / President:

Peter Hansen

Sødingevej 47, 5750 Ringe

Tlf.: +45 6262 4505

E-mail: formand@ducati.dk

Kasserer:

Johnny lautrup Lindhardt

Boltonvej 23, 2300 København S.

Tlf.: +45 3062 4080

E-mail: kassemester@ducati.dk

Klubbens Girokonto: nr.: 575-3244

Redakteur / Editor - Ducati Ekspressen:

Brian ”Hekto” Sørensen

Syvendehusvej 22, 2750 Ballerup

Tlf.: +45 4449 0030 / 2670 7777

E-mail: hekto@ducati.dk

DTP:

Morten Jacobsen

Falkonergårdsvej 15, 1, 1959 Frb. C

Tlf.: +45 2613 4663

E-mail: morten@ducati.dk

Jylland & Klubbutikken:

Bo Madsen, Industrivej 1, 8450 Hammel

Tlf.: +4521661883

E-mail: ducati@morini.dk

Finn Olesen

Rolfsgade 123 b, 6700 Esbjerg

Tlf.:20773732

E-mail: fiol@ducati.dk

Sjælland:

Lars Carlsen

Mirabellevej 9, 4300 Holbæk

Tlf.: +45 2674 5694

E-mail: lmc@ducati.dk

Fyn:

Flemming Johansen

Fyn – Odense

E-mail: flemming@ducati.dk

Udenrigsminister:

Søren Johansen

Kildegårdsvej 3, 3660 Stenløse

Tlf.: +45 4015 4303

E-mail: soren@ducati.dk

Værktøjsudlån:

Flemming Aabæk Petersen

Højlandsvej 13, 2600 Glostrup

Tlf.: +45 4343 4637

E-mail: fl-petersen@vip.cybercity.dk

Andre vigtige personer:

Web sjasker:

Jan Skovsgaard

Markledet 7, 5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6597 2111

E-mail: jan@ducati.dk

© Copyright Ducati Klub Danmark 2007. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Bladlayout af: Morten Jacobsen. E-mail: morten@ducati.dk.

Redaktionen siger

Dette års sæson er ved at slutte og den lovlige skrueperiode

fra 1/12 til 1/3 står for døren. Vi har prøvet at få

nogle til at skrive om deres egne projekter og ombygninger.

Vi har fået flere spændende artikler, men kan sagtens

bruge endnu flere! På trods af vejret har der været

mange arrangementer både herhjemme og i udlandet,

hvor Ducati Klub Danmark har vist flaget. Nogen har sikkert

også været på spændende ture og rejser på deres

Ducati. Fat tastaturet og skriv!

Hvis ikke DU skriver - får DU heller ikke noget at læse!

I dette nummer lægger vi også ud med en rute-beskrivelse

som vi vil prøve at gøre til en mere fast rubrik. En kort

beskrivelse af en god rute som du kender godt, med angivelse

af seværdigheder eller steder hvor der skal holdes

lidt igen. Beskrivelsen kan være med eller uden kort. Husk

at tage hensyn til dem der bor langs ruten!

Flere har spurgt til formatet. Vi har valgt at fortsætte med

dette format ihvertfald sæsonen ud, da det er det billigste

at trykke. Som bekendt kneb det lidt med økonomien,

og derfor holder vi prisen nede på et absolut minimum.

Om vi skal fortsætte med dette format vil senere

komme til overvejelse igen.

Redaktionen ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår!

Må alle have held med deres skrue-projekter - og hele

tiden have mindst en håndsbrede god asfalt under dækkene

i den kommende sæson.

Med Venlig Hilsen

Redaktionen

Dementi fra Bestyrelsen

Bestyrelsen for Ducati Klub Danmark har ikke på noget

tidspunkt givet tilladelse til at klubbens medlemsliste kan

bruges kommercielt eller i reklameøjemed. Brugen af

medlemslisten til sådanne formål er derfor sket uden

bestyrelsens vidende og tilladelse.

DUCATIEKSPRESSEN

2

Region Jylland

Sydvestjylland

Der er i foråret og efter sommerferien blevet kørt fællesture i det

sydvestjyske. Turene er blevet kørt både torsdage og i weekenderne.

Informationer om turene kan læses på: DUCATI.DK, i baren

under emnet generelt. Medlemmer som bor i området får sendt

en e-mail, hver gang der er et arrangement. Hvis du gerne vil med

på mail listen, kan du skrive til undertegnede.

Der er god opbakning til at arrangere fællesture og mødes, men

det kniber lidt med at møde op til arrangementerne. Turenes

længde er typisk et par timer inkl. forplejning og dækspark.

Sæsonens længste fællestur var til Oversee 10 km syd for den

dansk/tyske grænse, hvor vi så motorcykel stunt opvisning.

Der vil fortsat blive kørt fællesture i weekenderne, så længe det

er tørvejr og vejene ikke er fyldt med salt.

I løbet af vinteren vil der blive holdt kaffemøder, hvor man kan

blære sig og fortælle løgnehistorier.

Knud Heinsen fra firmaet Heinsen og Agger i Esbjerg, har lovet at

stille lokaler til rådighed.

Vinterarrangementerne vil blive annonceret i baren og til mailabonnementerne.

Vi ses

Finn

fiol@ducati.dk - 75157395 / 20773732

Region Fyn

Ja så er sæsonen ved at være brugt, ikke den bedste i mands

minde men der er dog alligevel slidt lidt gummi af dækkene, og

koblingen er slidt op. Som de opmærksomme nok har bemærket

har Anders trukket sig som kontaktperson på Fyn, og bestyrelsen

spurgte om jeg ikke ville tage over. Det har jeg sådan set ikke

noget imod, og jeg har lovet at tage mig af hvervet i hvert tilfælde

frem til generalforsamlingen næste år. Jeg har ikke en hel masse

i støbeskeen, i hvert tilfælde ikke endnu, men er der nogle som

har ideer vil jeg meget gerne høre om dem.

I løbet af vinteren skal vi forhåbentligt ud og spille bowling som vi

plejer. Der er også nogle som har hvisket noget om en rundvisning

på et bryggeri, det vil jeg følge op på, følg med i kalenderen på

vores hjemmeside.

Hvis der er interesse for et par skrueaftener i løbet af vinteren

lægger jeg gerne værksted til. Jeg har ikke så meget mere, ud over

at vores faste møde på Cafe Kræz er sløjfet fra kalenderen, da der

flere gange ikke mødte nogen op.

( Fynske Ducatikørere går ikke så meget på cafe : ). Skulle trangen

til en Cafe aften overfalde nogen, så skriv et par linier på baren,

det kunne da være hyggeligt i løbet af den mørke tid.

God vinter

Flemming


Rigets tilstand

Hermed en lille oversigt over klubbens overordnede økonomi

for perioden fra sidste generalforsamling til 1. november.

Det bemærkes, at dette blot er tænkt som et hurtigt medlemsoverblik.

Samlet set er der anvendt 49.498,- kr. med følgende fordeling:

Den største post på 46%,

dækker over klubstøttede

arrangementer, og indeholder

blandt andet

udgifter til generalforsamlingen

i Allerød og

arrangementet "Moto

Italiane" på Ring Knutstorp.

Arrangementerne er udgiftsmæssigt

stærkt fulgt af

Ekspressen, der udgør 40% af de

samlede udgifter. Disse udgifter indeholder porto for fremsendelse

af bladet til medlemmerne, og er således et udtryk

for de samlede udgifter i forbindelse med Ekspressen. Det

skal bemærkes, at DtP arbejdet (arbejdet med grafisk at

"sætte bladet op), fortsat foretages uden beregning af

Morten.

Endelig udgør øvrige udgifter 14%. Dette dækker blandt

andet over indkøb af frimærker, klubartikler, samt som et

kuriosum, en teleskopflagstang, der anvendes ved diverse

arrangementer.

På indtægtssiden, har 87 nye medlemmer indbetalt i alt

23.925 kr. og annoncørerne har bidraget med i alt 21.050 kr.

Klubartikler bidrager endvidere med en mindre post på indtægtssiden.

Såfremt budgettet for resten af 2007 holder som planlagt,

lukkes 2007 med et overskud på ca. 60.000,- kr. Det skal

bemærkes, at Ekspressen kun er udkommet tre gange i 2007,

hvorfor det budgetterede overskud er en smule højere end

forventet.

Som udgangspunkt er det ikke tanken at der skal akkumuleres

et overskud i klubben, men af hensyn til uforudsete

udgifter, plads til "impulsarrangementer" og indkøb af nye

klubartikler, er det nødvendigt med en vis buffer i budgettet.

Ved eventuelle spørgsmål er undertegnede til Jeres disposition.

Il Cassiere della DKD

Johnny Lautrup Lindhardt

Ekspressen

40% Øvrigt

14%

Klubstøttede arrangementer

46%

Kassemesterens Klumme

Året går på hæld. Snart afløses

de glade dage med asfalten

under eget (eller bankens)

gummi, af de hjemlige

indendørs sysler som ventiljustering,

remudskiftning og

diverse modifikationer. Tiden

bliver måske også brugt til

lidt mere familiesamvær, når

nu vi har valgt at bo i et land

hvor helårskørsel ikke er for

de sarte, og så dem uden

gode forsikringsmuligheder.

Det er tid at gøre status for en ny kassemester efter godt

et halvt år i den varme stol.

Sæsonen har ikke just vist sig fra sin positive side, sjældent

har man dog set et så MC-fjendtligt vejrlig, i hvert

tilfælde når det ses med en "sportskøreres" øjne. Jeg er

klar over, at Jer på Touringcyklerne og Jer med det rigtige

tøj, måske har et mere differentieret syn på sagen. Når

det er sagt, så har der faktisk været afholdt en del fællesarrangementer

af ihærdige ildsjæle, der brænder for at få

folk ud at køre.

Der er blevet holdt fast ved onsdags- og søndagstræningerne,

eller måske torsdagstræning hvis det tilfældigvis

lige var denne dag DMI valgte at bringe en venlig vejrudsigt.

Bakkelukningen bød traditionen tro på opstart hos

Erik Bjørn og minsandten om den ikke også bød på en

potentiel ny tradition med Strandvejsgrillen (omtalt andet

steds i bladet). Café Svej- og Grappa-arrangementerne

kører derudaf, og der har været flere større eller mindre

arrangementer i det jyske. Heller ikke Fyn gik ram forbi,

med Bella Italia og efterfølgende fest hos Panda.

Klubbens banedag på "Knutten", blev afholdt med god

stemning og god mad i "Ristorante Leisted".

Personligt satser jeg stærkt på at komme til at deltage på

nogle af de arrangementer der afholdes i de andre regioner

i næste sæson.

Medlemstilgangen har været forrygende, og det skulle

ikke undre mig om klubben runder 900 medlemmer

inden dette indlæg rammer Ekspressen.

Vedrørende det regnskabsmæssige, så har der fra min

side været behov for at stoppe lidt op og danne mig et

overblik over økonomien, der nok har været en smule

anstrengt. Prioriteringen af anvendelse af midlerne var

DUCATIEKSPRESSEN

3

oppe på generalforsamlingen i maj, og med baggrund i

dette fastlagdes aktivitetsniveauet for 2007. En af konsekvenserne

af den anstrengte økonomi, var at klubben i år

ikke indkøber julegaver til Jer medlemmer, hvilket der i

øvrigt var stor opbakning omkring på årets generalforsamling.

2008 tegner til at blive et år hvor vi godt kan skrue op

for blusset rent arrangementsmæssigt. Der arbejdes ihærdigt

på at skaffe medlemmerne gode rabatordninger, og

ikke mindst "kontante" fordele ved kommende arrangementer,

men mere om dette i den nye sæson

Nogle af Jer vil have bemærket en vis sendrægtighed i

responsen fra min side. Indmeldelser har taget uforholdsmæssig

lang tid, der går lang tid fra man melder sin interesse

til man modtager brev og girokort; og når man har

betalt går der lang tid, før end man kan logge ind på

medlemssiden og ja, det er sku for dårligt. Jeg skal ikke

trætte Jer med trælse bemærkninger om administrative

problemer og finurlige bankregler, blot sige at dette rettes

der op på i den kommende sæson.

Med dette ønsker jeg alle en rigtig god Jul og et forrygende

nytår sammen med Jeres venner og familie, og jeg

glæder mig til at se Jer alle på vejene igen til foråret.

Il Cassiere della DKD

Johnny Lautrup Lindhardt

Duc@lenderen 2007/8

Jylland:

3. mandag hver måned, kl. 19 - Ducati Café Svej, Åboulevarden

22, 8000 Århus C

3. onsdag hver måned Kl. 19.00 køres en tur af cirka 1_ - 2

timers varighed inkl. en kaffepause. Mødested: Webersvej

119, 7500 Holstebro.

1. søndag hver måned - kaffemøde hos Bo Madsen i

Hammel kl. 13 til 17.

Fyn:

3. onsdag hver måned - møde hos MC Panda på Midtfyn.

Sjælland:

2. torsdag hver måned, fra kl. 18.30 - Café Grappa,

Landskronagade

Ugentlig onsdag / lørdags-træning i h.t. info i Baren

Andet:

På 2-hjul messen i Göteborg d. 24.-27. januar 2008

MC show 2008:

København: 1.-3. februar

Herning: 8.-10. februar


Skal en Ducati være Rød

af LEISTED

Når jeg har bevæget mig rundt, og hørt om Ducati

Hører jeg tit, at en Ducati skal være rød…. Og Det er jo

en spændene udtalelse.. Og ikke mindst en overbevisning

at rende rundt med… For hvor kommer det fra.. at en

Ducati skal være Rød???

Udover min egen historie med Ducati, som startede med

en Ducati 500 Sport Desmo en april dag i 1983.. joee.. den

var rød.. godt nok med sort stel, og en hvid/sort staffering..

så hvornår begyndte Ducati at lave røde motorcykler..??

Hovedet i historiebøgerne, og ganske rigtigt, røde Ducati

125cc i 50´erne… 60erne springer vi lidt over, mest en

cylindre … og rask ind i 70erne, hvor en stor tid begyndte

for Ducati.. nemlig med deres 750 V-twin og sejren på

Imola i 1972..(og den historie og sandheden om løbet kan

vi vende tilbage til i en anden historie… ) De 2 racere var

vist ikke røde.. de var sølvfarvede med flake, og grønt stel..

hvad med gadecyklerne på den tid… 750 SS var ligeledes

sølv.. 750 Sport var gul og sort… 750GT var metallic rødlige…

hmmm… ingen røde her…

860GT modellerne var grønlige da de kom… en usædvanlig

grim motorcykel i øvrigt, hvor designeren burde være

straffet hårdt … Herefter kom 900 SS, denne model var

sølv og blå.. senere i sort og guld, en absolut rå og potent

maskine.. bygget til at køre på, og ingen komfort…

Darmahen kom.. først i rød, med hvid/sort staffering som

500 Desmo… senere i isblå, og en sort med guldstafferinger..

og sluttede med den isblå igen… Darmahen blev afløst

af 900S2, som var en nærmest guldbronze farve.

Stadigvæk har ingen røde Ducatier vist sig på den historiske

scene her i slutningen af 70erne. Og dog, 900 Mike

Hailwood replicaen kom, og hvilken maskine, en racer med

lygter på. Den var rød, hvis og grøn, og modsat hvad

mange tror, er det ikke en hyldest til det Italienske flag, Le

Tricolore, men en hyldst til Mike Hailwood efter hans sejr

DUCATIEKSPRESSEN

4

på Isle of Man 1978, og her var farverne netop

rød/hvis/grøn fordi hovedsponsoren var Castrol.

Næste maskine som har rødt i sig, er da den revolutionerne

500 Pantah dukkede op med rem-motor, og sikrede

Ducati dynastiet helt frem til i dag. De første 163 modeller

der blev bygget i for-serie, var røde, med sølv stafferinger.

De efterfølgende modeller var Isblå med røde/blå staffering,

og til sidst sølv.

Fabrikken byggede jo også racere, og de ældre 900 modeller

var fabrikkens racingteam NCR , som på det tidspunkt

var et lille værksted med forretning i en baggård i Bologna.

Deres farver var rød og sølv. TT2 racerne var ligeledes røde

med gule stafferinger.

Nu er vi havnet i starten af 80erne, og er endnu ikke stødt

på en hel rød Ducati. F1 kom i 85, igen i Tricolore farver, og

special modellerne kom i Rød/Sølv.

Og så skete det endelig en dag…. Den første helt røde

Ducati forlod samlebåndet i de hellige haller i Bologna,

hvor alt er salvet af El Papa selv, og det var PASOEN, den

var helt rød, hvis vi ser bort fra den var sort i det nederste

af bundkåben.

Efterfølgende modeller var 750Sport rød/blå, rød/sølv og

sort/sølv. og 900 SS som kom i 1989, var rød/hvid.

Så der hvor Ducati blev rød, og myten blev skabt, var da

Ducati sendte Marco Luchinelli ud på det allerførste


DUCATIEKSPRESSEN

5

Superbike løb nogensinde på Donnington med den nye

Ducati 851 i 1988, og han sensationelt vandt foran Davide

Taradozzi på Bimota. og resten af historien kender vi.. en

dominans af Superbike med først 888, 916, 999 og næste

år 1098..

Hvordan det kan være, at den kom som rød racer… ja på

det tidspunkt var der et tæt samarbejde med Ferrari hvis

Formel 1 biler som bekendt er røde og i 1989 kørte de

sågar med samme numre. og siden har Ducati fabriksracere

været røde, og andre racing teams har brugt alle regnbuens

farver….

Så at en Ducati skal være rød har ingen historisk bund, og

kun opstået for ganske nylig at Ducatier skal være røde,

og ved hurtigt eftertanke… 20 år siden… hmmm… tiden

går hurtigt… og man er jo også blevet nat-tisser… og et

godt stykke mad er jo fint…med en lille en..

Må vist snart få lavet nogle historiske artikler om Ducati,

for når jeg kigger på svarene fra vores quiz på Knutstorp,

hvor ingen formåede at svare rigtigt på 12 latterlig nemme

spørgsmål, måtte Dr. T. vende sig i graven… Kun 1 kunne

svare rigtigt på spørgsmålet om hvornår den første 500

Pantah kom… og hvornår var det..?? kom så ..kom så..!!!!

svaret er…1979.. Så stor ros til OttoValvole som kunne

svare på dette spørgsmål, og 750F1 spørgsmålet.. at en del

andet gik galt.. ja ja..

Vinderne formåede dog med hiv og sving at score 2 10 taller…

tillykke til Leif og til Niels.. Hvis i lægger jer i selen, kan

I nå længere op de Herre…

Nå… Det var myten om de røde Ducatier… Hov..hvor er

alle henne…???? Alloooo..


Pantah modernisering

af HEKTO

Som mange ved passer mange stumper fra een model,

på en anden. Det er ganske vist - og alligevel ikke!

I forbindelse med nogle motorproblemer i 2003 købte jeg

en nyere 600cc motor fra '97 til min Pantah. Oprindeligt

var tanken at bygge den om med stumper fra den oprindelige

motor, som f.eks. topstykkerne. På Pantah'en vender

begge udstødninger fremad, og på de nyere vender

de hver sin vej. På den anden side havde den nye motor

ikke gået 20.000 km og hvorfor sætte gamle stumper

over på den, samtidigt med at man ikke fik de nye bruger-

'Don't Buy it! - Built it!'

venlige klips med ved ventiljustering o.s.v. 600CC motorer

er rimelige billige og koster mindre end selv rimeligt enkle

reparationer på den oprindelige motor. Beslutningen blev

taget - den nye motor skulle monteres som den var.

Nogen vil selvfølgelig kalde det helligbrøde og sige at den

ikke længere er original; men den kører bedre og er 'fremtidssikret'.

Det er så på det tidspunkt man skal til at se i øjnene hvad

der ikke passer! Det kan nævnes at bagsvingeren er for

smal, Udstøningen vender forkert - og dermed også den

DUCATIEKSPRESSEN

6

ene karburator. Elektrisk er der også forskel, både på

generator og tænding. Måske man skal undersøge den

slags nærmere - før man har købt motoren!

Jeg har tidligere beskrevet forløbet, men skal lige kort

gengive hovedpunkterne. Lejerne til svingeren blev fjernet,

og med et rimeligt almindeligt tapbor i en håndboremaskine

blev der fjernet materiale så den originale svinger

kunne komme på motoren. Nye lejer blev monteret, dog

en anelse mindre end de oprindelige. Indsugningsstudsen


til den bageste cylinder blev skåret over og alu-svejst

sammen i en vinkel der passede. Udstødningen var der

heldigvis en der havde fået lavet til et tidligere projekt

med en Paso-motor i en Pantah, dog er der siden kommet

et lille varmeskjold på. Laderegulatoren og tændingsboksene

blev udskiftet til nogle der passede på den nye

motor, og det hele blev placeret på den oprindelige plads,

dog så der også blev plads til karburator og luftfilter på

den bageste cylinder. Kædehjulene blev linet op ved

hjælp af nogle simple alu-ringe.

Hvad er erfaringerne med ombygningen så? Dette er den

4. sæson og den har nu kørt 25.000 Km - helt uden problemer.

Alt har fungeret tilfredsstillende, og i al væsentlighed

fungerer kobling, gearskifte o.s.v. bedre end på den

oprindelige motor. Dybest set fungerede ombygningen

100% fra dag ét. Alligevel er der jo ting man vil ændre lidt

på hen ad vejen, og som man mener forbedrer motorcyklen.

Oprindeligt blev der monteret nogle koniske pod-filtre af

ukendt mærke. Disse er for uens og i forbindelse med finjustering

af inddysningen blev de ændret til nogle UNI

skumfiltre, og de fungerer langt bedre. Pantah'ens oprindelige

koblingsmaster fungerer dårligt - kræver i hvert

fald mange kræfter - hvis den anvendes med standard slavecylinderen

på de nye motorer. Begge mastercylindere

blev udskiftet til typen med firkantet væskebeholder. Nu

er koblingen til at trække; men bremsen lidt gummiagtig,

så en 16mm master forsøges fremskaffet. Bagbremsen på

Pantah'en har mange mekaniske led og dermed 'slup' så

den forventes på et tidspunkt udskiftet med en af de nye

med montering direkte på motorblokken. Lys og strøm

kan man ikke få for meget af, selv om generatoren på den

nye motor er på 530 Watt så er det ikke det samme som

at det når frem til pæren ude i lygten. Derfor er der trykket

tykke ledninger og indskudt relæer der aflaster tændingslåsen

og føder tændspolerne direkte fra batteriet.

Den starter bare man ånder på startknappen! Generelt

passede den originale karburering, men den er dog finjusteret

en smule efter at topstykkerne i forbindelse med

ventiljustering var afmonteret og indsugningskanal og

manifold blev tilpasset hinanden. Malingen er taget af

sidedækslerne på motoren der så er poleret op for bedre

at passe i stilen.

Ydelsesmæssigt er den nyere motor lidt svagere end den

oprindelige Pantah-motor. Motoren stammer fra en

Monster 600 og er opgivet til 51HK. En tur i bænken under

sidste generalforsamling viste 42,5 HK på baghjulet, hvil-

DUCATIEKSPRESSEN

7

ket nok skal tilskrives at lydpotten er en smule restriktiv.

Tophastigheden er indtil videre 184 Km/t, så helt bovlam

er den ikke. Generelt trækker motoren helt nede fra 3.000

omdrejninger og er ganske omdrejningsvillig, sikkert p.g.a.

de meget korte indsugningsstudse i forhold til de meget

lange der sidder på de nyere modeller. Der er blevet skiftet

olie, oliefilter og lavet normal service på den i løbet af

vintersæsonen, og den har kvitteret med problemløs kørsel

gennem hver sommer.


af THIBAUT

Starten på en lidenskab

Min kærlighed for motorcykler startede den dag jeg så

en Ducati 916 for første gang. Det var lige da den var

udkommet i midten af halvfemserne, og med ét drømte

jeg om en dag at eje sådan én. Kort efter så jeg et blad i

udlandet, der udelukkende handlede om motorcykler der

var blevet bygget mere eller mindre om eller bare gejlet

op. Siden den dag har jeg altid syntes, motorcykler, der

havde fået en sådan behandling af deres ejer, var mere

interessante, end dem der bare står som den dag de forlod

fabrikken. Man ser tit japanske cykler undergå en stor

transformation, men det er sjældnere med mere eksotiske

cykler, som Ducati. Selvom 916 er min absolut favorit cykel,

så er der altid nogle få detaljer, man gerne vil ændre.

Således var jeg gennem lang tid blevet inspireret fra diverse

tidsskrifter, egentlig kunne jeg godt lige det friske pust

i farveudvalget der fulgte med "The Matrix" udgaven i

2003. Dog var prisskiltet noget mere end min tegnebog

kunne klare.

Historien om en næsten komplet ombygning

Med tanke på prisen på en splinterny Ducati, var min

glæde derfor stor, da jeg fandt en 916 årgang 97 i Frankrig,

brugt til trackdays, til en fornuftig pris. Dette syntes som

en perfekt udgangsmodel til en gennemgående ansigtsløftning.

Lad mig blot sige, at udover rammen, motoren, forgaflen,

bagsvingeren og udstødningen er der ikke længere

meget tilbage af det oprindelige køb.

Det første der skulle ordnes var farven. Jeg havde på

dette tidspunkt besluttet mig for at lave min egen udgave

af Matrix Ducatien, så jeg fandt en dyb, metalgrøn farve

ved en autolakerer.

Næste skridt var at bestille nye kåbedele, da dem der

fulgte med i købet var godt slidte. Jeg har igennem noget

tid importeret Franck Carbones produkter fra Frankrig, og

vidste derfor at kvaliteten var til at stole på: jeg besluttede

mig for en enkeltsædet udgave, med racing underkåbe,

der dækker det nederste af motoren helt tilbage til baghjulet.

Det blev arrangeret således at delene ville blive

leveret færdigmalede i den farve jeg havde besluttet.

Udover den grønne farve ville jeg kun have "Ducati" stående

på kåbesiderne og på tanken. På siden blev det skrevet

med den tidligere skrifttype, som set på de tidlige 916,

hvorimod det på tanken blev skrevet med en skrifttype,

svarende til den fra Matrix-filmene (en lille detalje).

Desværre kom delene ikke med hullerne i, klar til at

montere, som jeg ellers havde aftalt med malerfirmaet. Så

her måtte jeg selv i gang med boremaskinen. Nu får man

jo kun én mulighed for at gøre det rigtigt, så jeg afleverede

sidekåberne til Finn Ingemann, som ville tage sig af den

DUCATIEKSPRESSEN

8

del. Det var midt om sommeren, hvor de havde travlt med

mange andre kunder, så det tog lidt tid, inden jeg kunne

komme videre med de andre kåbedele. Til gengæld passede

de perfekt, da jeg endelig fik dem tilbage, og arbejdet

var godt udført. Sammen med en ven fik vi boret de huller

der manglede, og kunne montere front- og underkåben.

Det var en stor nydelse langsomt at kunne danne sig

et indtryk af, hvordan slutproduktet ville se ud.

Bagenden skulle der også laves huller i, da jeg skulle have

monteret sædet og baglygtekittet. Det krævede lidt nøje

planlægning og tilpasning, da det ikke gled fint på plads i

første hug. Men sådan noget må man være forberedt på.

Der opstår jo altid nogle bump på vejen, og i sidste ende

kom det til at virke fint.

For at holde mig til den lidt mørke linje, gik jeg nu på jagt

efter et mørkt kåbeglas. Jeg havde først købt et iridium-


Matrix projektet

'Don't Buy it! - Built it!'

DUCATIEKSPRESSEN

9


glas, men sølvfarven passede slet ikke til resten. Så jeg fik

fat i et Powerbronze kåbeglas i England.

De tre-egede fælge valgte jeg at udskifte til fordel for

helt nye fem-grenede Marchesini fælge, igen fordi jeg syntes

de så pænere ud. For syn og show skyld, snarere end

ydelse, tog jeg den drastiske beslutning at få monteret

sorte og grå Tomahawk dæk. Synet behager nogle mere

end andre, og jeg har hørt de første bekymrede meninger

omkring vejgreb. Det er rigtig nok, at det ikke er disse dæk

man skal ud og forsøge at slå rekorder på, men til daglig

brug, uden at presse kanterne, og presse fodhvilerne ned i

asfalten, er de helt fine. Men anderledes ser de da ud! Man

vender helt sikkert nogle hoveder når man kommer kørende

forbi…

Både for det moderne looks skyld, men også fordi jeg syntes

det passede godt ind i Matrix stilen og temaet omkring

hele cyklen, monterede jeg wave skiver fra et af de andre

firmaer jeg har kontakt til sydpå, MC16 Concept.

Når man går i gang med et sådant stylingprojekt, går det

efterhånden op for én, at der er en masse detaljer man

ikke har overvejet. For eksempel kom cyklen kun med

omdrejningstæller, da den jo var blevet brugt til banebrug.

DUCATIEKSPRESSEN

10

Så jeg måtte finde et nyt instrumentpanel på det brugte

marked. Jeg måtte også finde et støtteben, da dette ikke

fulgte med på en banemodel. Derudover var fodhvilerne

ikke helt standard, hvorfor jeg udskiftede dem med nogle

udfræset i aluminium fra WR Design. Det samme gjorde

sig gældende for låget på koblingsvæskebeholderen.

Kulfiber er en smuk ting, udover at det er stærkt og let.

Hvor det var muligt, udskiftede jeg plastikken med kulfiberdele.

Forskærmen er den mest iøjnefaldende, med net

på siderne. Men også kædeskærmen, varmebeskytteren

på udstødningsrøret og luftindtagene er lavet i det ædle

materiale, alt sammen fra Franck Carbone. Angående luftindtagene,

så er det en "fattigmands" udgave. Ved første

øjekast er der tale om hele kulfiberudgaver. Men det er

blot halve indtag, man klikker oven på de almindelige plastikudgaver

af slagsen, og skruer dem fast under frontkåben.

Den visuelle effekt er den samme, men prisen under

det halve.

Jeg kan dog ikke tage æren for alle de ændringer der er

blevet lavet på cyklen. Den tidligere ejer havde ændret lidt

her og der. Således er udstødningen en Spark model, med

dertil hørende unikke, herlige lyd. Koblingen er også åbnet

op, da dækslet er af metal, med et fint metalnet over midten.

Jeg har dog fået det malet sort, så det passer bedre

til resten. Bagsvingeren havde også fået en kulfiberbeklædning,

og broen ved forgaflen var blevet pudset op.

Som det sidste er de velkendte Goodridge armerede stålslanger

ansvarlige for at føre bremsevæsken de rigtige steder

hen.


En lille drøm der blev til virkelighed

Projektet har krævet mange timer i garagen, for ikke at

nævne de mange timer på nettet, i forsøg på at finde lige

de stumper man manglede til den rette pris. Man skal også

være forberedt på en del overraskelser, når fantasien ikke

stemmer overens med virkeligheden. Men i sidste ende er

der en vis tilfredsstillelse i, at give sin motorcykel sit personlige

islæt og gøre den helt unik.

Der er altid inspiration at hente på nettet, i blade eller i tv

til et nyt projekt, og hvis jeg havde muligheden, var jeg

allerede i gang med de næste mange projekter…DUCATIEKSPRESSEN

11


Demon 2V

af HAASUM

På et tidspunkt i vinterens løb var der en længere diskution

om at Ducati havde et hul i sortimentet. Der manglede

den ultimative 2-ventilede racer! Der var almindelig enighed

om at en 1000DS motor i et 748/916-stel ville være en

spændende kombination, omend skattevæsnet nok ville

give den en ublid medfart. DS1000 motoren er kendt fra de

sidste SS-modeller, Monster og Multistrada. DS står for

'dual spark' og betyder at den har to tændrør pr. cylinder.

Dette giver en mere optimal forbrænding, der netop har

svært ved at forløbe optimalt i en overkvadratisk cylinder

af den størrelse. 2-ventilet luftkølet teknik, uden alt for

mange dikkedarer. Rammen behøver nok ikke nærmere

præsentation.

Ude i Vanløse gik Tom med et skævt smil og hyggede sig.

Den ultimative 2-ventilede racer var sådan set ved at blive

til ude i værkstedet. Jeg så den første udgave inden Ducati

Club Races i Assen 2007, hvor det var tanken at den skulle

deltage for første gang. Projektet passede fint til dette

nummer af Ducati-Ekspressen, der er helliget nogle af de

spændende projekter der er gang i rundt omkring.

Tom fortæller:

Det har altid haft min interesse med motorcykler man ikke

lige kunne tage ned fra hylden, så derfor talte jeg med

Rüdiger Kämna tilbage i 2004-5 om at udvikle en 2 ventilet

luftkølet racer, NCR Millona var en stor inspiration så målet

var at komme tæt på samme specifikationer (120 hk-120kg)

Kämna foreslog at vi skulle arbejde ud fra 999 rammen og

selvbærende sædeskal (Duhrban), fordi det ville blive for

dyrt hvis alle dele skulle special fremstilles. Det kunne jeg

kun give ham ret i og yderlig var det nemt og billigt at

finde de nødvendige dele Projektet kom til at hedde

Demon 2V

Vi havde cyklen færdig til Assen 2007, hvor vi stillede op i

Sound of Thunder med jan Christiansen som kører. Vi

blev nr. 13 det var egentligt helt OK, fordi det var første

gang den var ude og køre for alvor. Opsætningen var slet

ikke optimal; men der havde ikke været mulighed for at

teste den før på Assen.

Det gik endnu bedre på Oschersleben Italian Bike Festival,

hvor vi kørte hurtigste tid i vores klasse (Superbears) og

også vandt racet.

Vi måtte desværre udgå både på Ducati Speedweek og

Biketober p.gr.a. motor problemer

Alt i alt er vi yderst tilfredse med vores resultat og mener

at vi har fået lavet noget som vi kan være stolte af. Den

endelige tanke med projektet er senere at producere den

med salg for øje.

DUCATIEKSPRESSEN

12

Her er data på Demon 2V.

Motor: 1000DS modificeret 1100cc - 110hk

på bagdæk

Motorstyring: Fuld justbar ignijet fra Ignitech

Ledningsnet: IBS

Dashbord: IBS

Udstødning: Kämna

Ramme: 999 modificeret (alu støddæmpertårn)

Forgaffel: Ohlin SBK (K-tech)

Forbro: Motocorsa full justbar

Forhjul: Marvic Assen Mag. 3,25X17

Bagdæmp: Matris Racing

Bagsvinger: 999 Boxtybe modificeret, så der

kan ændres svinger geometri

Baghjul: Marvic Assen mag. 6.00X17

Bremser for: ISR radial kaliber- ISR skiver

Bremser bag: Brembo kaliber-Brembo skive

Bremseslanger: Lucas

Sæde: Kämna

Kåbe: Kämna

Tank alu: Kämna

Tank dommy: Kämna

vægt: 140 kg


'Don't Buy it! - Built it!'

DUCATIEKSPRESSEN

13


Elefanten - del 1

af FINN OLESEN

Gennem længere tid havde jeg overvejet at udskifte min

gamle rejsekammerat, en Yamaha XJ 900, fra 1986 og

92 K på klokken, med noget nyere isenkram.

I foråret 2007 bestemte jeg mig for at anskaffe en Cagiva

elefant. Jeg søgte oplysninger og viden om elefanten på

nettet, her fandt jeg ud af at der findes mange elefantklubber.

Bl.a. http://www.elefantriders.com/ Jeg fandt

oplysninger om forskellige modeller og valgte, at det skulle

være en 900cc med karburator. Så kan man da selv finde

ud af at skrue i den.

Jeg tog på besøg hos formanden i Ducatiklubben, Peter

Hansen, som villigt bød på kaffe mens han fortalte om og

fremviste flere elefanter.

Jeg aftalte med Peter at han i løbet af sæsonen skulle hjælpe

med at skaffe en elefant, evt. fra udlandet. Allerede

efter en uge meldte Peter tilbage om mulighed for to forskellige

elefanter. Det viste sig dog at det ikke skulle blive

nogle af disse. Under min surfen på nettet var jeg af,

Guderne må vide det, pludselig kommet ind på en bilforhandlers

hjemmeside og her var der en Cagiva elefant fra

1993 til salg. Ved første blik på de to billeder, som var tilgængelige,

virkede den ikke særlig interessant. Jeg tog dog

alligevel kontakt til sælgeren, som viste sig at være ejer og

bruger af elefanten. Det blev hurtig til en længere samtale.

Bjørn Mogensen, Citröenforhandler i Helsingør, havde selv

købt elefanten i Tyskland for senere at bruge den på en

længere tur. Elefanten, som på dette tidspunkt havde kørt

ca. 40 000 km, fik skiftet flere sliddele og renoveret topstykkerne.

Herefter sendte Bjørn elefanten til Indien og fløj senere selv

af sted for at tage turen tilbage til Danmark på elefantryg.

Da Bjørn satte elefanten til salg, stod den stadig med rød

ørkensand og støv overalt. Kosmetisk var den ikke særlig

pæn, men den var passet og plejet mekanisk godt. I øvrigt

var det jo heller ikke dårligt, at den havde en historie og at

den tidligere ejer var en rigtig entusiast.

Så en søndag i maj gik turen til Helsingør i en lånt kassevogn.

I Helsingør stod elefanten klar til prøvekørsel. Efter

en god prøvetur rundt om Helsingør, blev der handlet. Det

var med "gummiarm og bløde knæ," at Bjørn gav en sodavand

og sagde farvel til mig og elefanten. En del af Bjørns

rejse var nu på vej væk fra Helsingør.

Elefanten er nu blevet toldsynet og skilt ad. Indtil videre

ser projektet kun ud til at blive et stort eftersyn og lakering

i originale farver. Jeg skal have sat mit personlige

præg/særheder på mc'en. Selvfølgelig skal der også eksperimenteres

med at få den rigtige lyd, (læs desværre, lovlig).

I mange andre lande er politiet mere strikse, med at checke

for godkendte lyddæmpere. Den kommende sommerferie

skal jo opleves på ryggen af elefanten og musikken fra

motoren skal deles med andre rejsende.

.........fortsættelse følger næste nummer

DUCATIEKSPRESSEN

14

'Don't Buy it! - Built it!'

Duc buk

Vores kære Duc's skal jo ikke sådan repareres; men de

skal jo have noget service og nye dæk. Fordi de er jo

lavet sådan lidtlavet strømliniet, så er de ikke så nemme at

få klodset op. Jeg har derfor, sammen med en kammi konstrueret

en buk der både kan bruges når bagdæk, svinger

og bagdæmper skal demoonteres f.eks på nogle modeller

for at se ventiler efter på bagerste udstødningsventil og

når fordæk og forgaffel skal af for at serviceres.

Det kræver en alm. løftebuk til bagenden, men så kan bukken

også mont både for og bag. Her på det billedet er der

mont. stille skruer, ikke for at løfte cyklen, men for at just

den i højden mens løftebukken er mont. da hullerne for

bag ikke sidder lige højt og der er også forskel på højden

på de forskellige modeller. De viste stilleskruer kræver et

hårdt underlag; men de kan nemt forsynes med en større

anlægsflade.


Når den sider i hullerne til motorboltene bagest ( der hvor gummi dupperne

sider ), så kan man demontere hele bagenden, uden at cyklen

vælter, og ved montering i de forreste huller, så er forhjul fri til at

demontage helt op til kronrørslejerne.

Jeg har lavet den med en 25 mm aksel og den ene ende er så drejet

ned til 23 mm ( passer på 800, 749 og 999 bla. )

Den anden ende er 20 mm og passer på bla på de første Monster

modeller. Der findes vist også nogle der har 21 og 24 mm huller, men

de kan jo også laves på en 25 mm aksel!

Nu er jeg så heldig at have en gammel sukkerfabriksdrejer, der kan sit

kram og nyder at lave det. Han har på skruen der skal holde akslen

så den ikke skrider ud af stelhullet, monteret et messing gevindstykke

der trykker på akslen uden at lave mærker. Så sætter akslen sig ikke fast

- flot arbejde!

Jeg har brugt den på Monster fra de første modeller og op til min egen

årg. 2003 og på SS fra efter 1998, men jeg kan ikke se andet

end at den kan bruges på de fleste fra først i halvfemserne og op til i dag.

Her lidt mål, hvis nogen får lyst til at lave en sådan, det er bare lidt

grove mål, men mål lidt på din egen cykel også.

Jeg har lavet bukken af 30mm firkantet rør. Bredden er 560mm - den

kan godt være lidt smallere. Benet vandret er 400mm og det lodrette

er med "adapteren" til akslen 530mm. Akslen er 250mm lang og 25mm

i diameter., så skulle den kunne drejes ned til de fleste. Vinklen mellem

lodrette og vandrette ben er ca. 75 grader. Hvis man ændre på målene

skal man bl.a. tænke på at den er til at få ind under cyklen uden at

skramme den, derfor er det vandrette ben kun 400mm.

Håber at andre kan få gavn af en sådan buk, som jeg bruger hver gang

der er en Duc' til service.

Mange Ducati jule og godt nytårs hilsner fra Disc


FELDBALLE MC CENTER

-MIDT I DANMARK

www.feldballemc.dk

Lufthavnsvej 1, 8410 Rønde

Telefon 86 36 73 76

Fax 86 36 73 66 - Mobil 40 31 38 17

DUCATIEKSPRESSEN

16

Feldballe Mc Center er stolte af

at være det førende Ducaticenter

i Jylland. Vi er eksperter inden for

alle Ducati-modeller, og kan hermed

tilbyde topservice - lige fra

et kæmpe udvalg i nye og brugte

modeller samt tilbehør og mcudstyr.

På gensyn hos Feldballe MC

Center!


RYGTERS

BUREAU MEDDELER ...

Set på Roskilde Havn!

En Ducati med LØBESOD PÅ UDSTØDNINGEN!!

ingen kommentarer.....

Kvindelige Ducatister

bliver mere og mere almindelige.

(identiteten kendt af redaktionen)

Balstrupvej 92 . 4100 Ringsted

Tlf. 57 67 20 40 . Fax 57 67 20 11

www.sigma-mc.dk

sigma-mc@teknik.dk

DUCATIEKSPRESSEN

17

Autoriseret Ducatiforhandler


KØBENHAVNS ITALIENSKE M

Italian Bike Store har deres “bane” i Vanløse på 10. år. Her finder du en

butik som tilfredsstiller den mest krævende MC-entusiast eller nybegynder.

Her finder du et serviceminded værksted med ny Dynojet bænk,

MC-opbevaring og en stor udstilling af de lækreste italienske drømmemaskiner.

Her er alt hvad en passioneret motorcyklist kan drømme om af

nyeste modeller, tilbehør og udstyr ... lige til at se og føle på!

DUCATIEKSPRESSEN

18


C-HUS

DUCATIEKSPRESSEN

19

Åbningstider fra og med d. 1. marts

til d. 1. november

Mandag - Fredag: 10.00-17.30

Lørdag: 10.00-14.00

ÅLEKISTEVEJ 184 . 2720 VANLØSE

TLF. 38 79 10 60 . INFO@HAASUM.DK

www.haasum.dk


ÆNDRING AF HJUL-

STØRRELSE.'Don't Buy it! - Built it!'

af CALLE

r nu færdig med mit eksperiment med at få tæt ved 17" hjul

Epå, uden at skulle montere andre fælge, og at få monteret en

nyere type dæk end det fabriksmonterede, som er blevet problematisk

at skaffe da produktionen er stoppet.

Hjuldiameteren syntes jeg bedre om, da det giver mig mere

føling med cyklen, og den nyere type dæk bider bedre og det

føles derfor mere sikkert.

Fordækket er ændret fra Michelin A 59 PLTL 130X60X16 til

Brigdestone BT 014 130X70X16.

Bagdækket er ændret fra Michelin M 59 PLTL 160X60X16 til

Brigdestone BT 45 R 150X80X16.

Bagdækket er godt nok voldsomt, men den styrer fint, jeg føler

mig godt tilpas med ændringen og så er dækkene i almindelig

handel.

Med det højere fordæk måtte jeg hæve skærmen 12 mm for at

give plads, men med bagdækket blev der problemer.

Når den eksentriske kædestramning var længst bagude, strejfede

dækket svingeren indvendig, så noget måtte gøres.

Startede derfor med at opmåle bagsvingeren på en 907 og kom

frem til at den var 22 mm længere.

Allierede mig med en kyndig i alusvejs som sagde god for forsøget,

gik hjem og fremstillede en solid bundplade med befæstningspunkter

til opspænding af svingeren og sådan at bagakslen

kunne drejes i eksentrikken og fastspændes, hvor den i starten

blev sat med akslen længst bagude.

Savede derefter svingeren over midt i svejsningen, da den er

overgangen fra det massive bagerste stykke til den hule svingarm,

monterede svingeren i stativet igen, drejede eksentrikken

så akslen nu vendte fremad og det passede med det ønskede

gab på 22 mm.

Fremstillede derefter to aluklodser i gabets størrelse og fik dem

svejst ind.

Eneste problemer jeg løb ind i var, at begge mine støtteben nu

var for korte, men blev fikset med ekstra klodser, og at befæstningspladen

med bremsekaliberen, med akslen i bagerste stilling,

slap udfræsning over gribebolten i svingeren, så jeg måtte også

fremstille en længere gribebolt..

DUCATIEKSPRESSEN

20


DUCATIEKSPRESSEN

21


Historien om Buejægerens Ducati 1038S

af PREBEN LIND

Forhistorie:

Efter at have befundet mig i et MC ejerskabs vakuum siden min kone

skænkede mig datter i 2000, besluttede jeg mig i vinteren 05 / 06 for at

komme ud af dette vakuum, jeg savnede noget at pille i… Selve processen

omkring valget og købet vil jeg ikke trætte med denne gang, men den

nyindkøbte 998S var meget fin, dog havde den tildens til en enkelt

udsætter eller to efter 8000 rpm. Denne fejl har jeg så brugt nogle måneder

på at jagte, og fandt da også fejlen, venstre hovedleje havde mærkbar

slør… DAMN

Sælger har naturligvis aldrig oplevet dette, så det må være gået i stykker

efter overtagelsen…

Nå, men jeg skulle jo også ligesom videre med livet, og besluttede mig for

at skifte det defekte leje selv, det kunne vel ikke være så svært.

I årene op til 2000, kørte jeg race på Yamaha og Hondas 250 ccm to-takts

racere, og disse små hystader skal jævnlig renoveres og oftere kontrolleres,

så processen omkring at skifte en defekt hovedleje afskrækkede mig

ikke.

Processen:

Min race-mentor har vist mig fordelen ved at have 100 % styr på de enkelte

motorkomponenters nedslidningsgrad, så jeg er ikke til kompromisser

omkring renovering mm, hvilket i den nuværende situation betød, at jeg

naturligvis skifter samtlige lejer og pakninger når jeg er i gang. Godt så, i

gang, bygger mig en motor stand i træ, ud med motoren, afvaskning, og

så op på arbejdsbordet og i gang med at skille den ad. Lejerne lagt i fryseren,

og sauna ovnen klar til at varme motorblokken op. Da jeg tager

topstykkerne af, og kigger ned i cylinderne, er der nogle små ridser i

Nicasil belægningen, hmmmm, cylinder og stempler af. What the F BEEP

..er nu det ?? Der er ridser i begge cylinder og stempler, men især den forreste

var over mit acceptniveau. Det stod nu klart for mig, at det vist ikke

lige bliver et enkeltaftensprojekt. ØV, jeg slukker saunaovnen igen, hiver

lejerne ud af fryseren, og grubler lidt over situationens udvikling. Min

holdning er klar, skidtet skal være 100 % i orden, så jeg beslutter mig for

at skifte cylinder / stempler. Undersøger lige prisniveauet - afsætter bud-

DUCATIEKSPRESSEN

22

gettet inde i hovedet til dette, og så er det at min barndomsven Morten

kommer på besøg og helt som vi plejer, smider han bemærkningen " du

kunne jo også. . . . og i løbet af få minutter jeg mentalt tilbage i racedagene.

Fat i en engelsk SBK mekaniker for lidt sparring omkring hvad der duer

og ikke duer, hvad kan holde ect. Målet var ikke at bygge cyklen om til en

racer, jeg havde jo trods alt sat plader på. Resultatet bliver at jeg sender

et par kasser med cylinder, topstykker og krumtap til Chris i England, hvor

han skal lave følgende: Cylinderboring forøges fra 100 mm til 102 mm med

ny hård Nicasil. De nye 102 mm Pistal stempler skal lige modificeres lidt,

således at de passer til de lidt større indsugningsventiler (Ikke strengt nødvendigt

med de større ventiler, men du kender det fra dig selv: når vi nu

er i gang, skal vi så ikke også lige… ) Chris laver topstykkearbejdet selv,

hvor ønsket fra mig er moment frem for heste, hvilket har betydning for

hvorledes portningen skal udføres. Forbrændingskammeret bliver også

ændret for passe bedre til de nye stempler, Chris har taget lidt af topstykkerne,

således at jeg skulle lande meget tæt på 1 mm squish når jeg samler

med standard bund og toppakning. Krumtappen og plejlstænger afvejes

og balanceres.

Efter en god måneds tid får jeg mine kasser tilbage fra England, og kan nu

gå i gang med at samle hele herligheden, og har i den proces gjort følgende:

Gear akslerne shimmet til min. Tolerancen som foreskrevet af Ducati

Aluminium svinghjul monteret, fjerner 1632 gram roterende vægt

Krumtappen shimmet til +/- 0 ved 65 grader, altså uden det preload som

foreskrevet af Ducati

Timingen af knastaksler ændret fra 112 / 111 til 108 / 107 for bedre træk i

mellemområdet

Slebet af stoppet på Spjældhuset, således at butterflyventilerne åbner

helt ved fuld gasgivning, der manglede en 3 - 4 grader

Squish sat til 1,0 mm

Grundjustering af TPS

Finjustering af synkronisering

Kompressionen i øvrigt målt til 12,4 : 1

Undervejs i denne samling, har jeg en oplevelse som jeg vil dele med dig.

Da alle lejer og pakdåser er skiftet, og jeg skal samle blokken er der en af

de lange 8 mm bolte, hvor momentnøglen ikke vil klikke, men jeg kan

dreje videre med et moment anslået lige under "klik*". Da jeg har drejet

momentnøglen en kvart omgang, stopper jeg, der er noget galt, tager bolten

ud, og ganske rigtig, der hvor gevindet starter, er bolten trukket tynd.

Havde jeg fortsat, var bolten sikkert knækket. Ny bolt.

Resultatet:

Jeg har nu 100 % styr på alle motorens enkeltkomponenter, og det har jeg


det rigtig godt med. Motoren kører perfekt, meget få vibrationer, hurtig

gasrespons og dejligt massivt træk helt nede fra 4000 rpm. Jeg har

monteret en Powercommander, således at det er muligt at finjustere på

blandingsforholdet. Jeg er ikke færdig med justering af powercommanderen

endnu, hvilket også er tydeligt på Dyno grafen fra Lydmuren.

Jeg har været hos Lydmuren her i sommer, primært for at få en pejling

på blandingsforholdet. På den første graf herunder, er det tydeligt at

der skal justeres lidt. Hos Lydmuren er erfaringen, at et blandingsforhold

på 12,8 er det optimale.

Lær’ det med stil !

Frihed på 2 hjul starter med et kørekort

hos Nordkystens Køreskole.

Her kører vi på Ducati Monster 695.

Ring på 4976 3018

eller 2689 7508

www.nordkystenskoereskole.dk

DUCATIEKSPRESSEN

23

DUCATI

KØRESKOLEN


Svensken kommer

Bare rolig, dette er ikke en historie om Svend Poulsen

Gønge fra Göinge härrad, og hans indsats i Horns krig i

1644 på Hallandsåsen, hvor han under tilnavnet

Gjøngehøvdingen gjorde livet surt for de Svenske besættelsestropper,

ej heller om hans videre berømmelige færd

i kampene i Göinge Härred i 1657 eller hans indsats under

Københavns belejring i 1658.

Nej, dette er blot en beretning om en fællestur i slutningen

af oktober, en tur med såvel kørselsmæssige oplevelser

som et vaskeægte kulturelt indslag.

Sagen er, at vor Udenrigsminister havde været i kontakt

med den Sydsvenske kontaktperson Malkus Arlemark fra

svenske Ducceklubben om en "kulturkörning över till andra

sidan sundet".

Således blev det, at syv danske Ducatister en råkold, fugtig

lørdag morgen sidst i oktober stak mod Helsingør for at

mødes med vores svenske venner.

Planen var at køre en fællestur ad små snoede veje, få en

kop kaffe undervejs, for at indtage frokosten på Louisiana

hvor Richard Avedon, der gennem mere end fem årtier har

været en af de allerbedste og mest opfindsomme fotografer,

udstiller billeder fra sit lange liv.

Svenskerne ankom som planlagt med færgen, syv stk. heraf

ikke mindre end tre piger fordelt på to Monstere. Det skulle

senere ved en snak afsløres, at de i den Sydsvenske

Ducati Klub aktivt forsøgte at tiltrække piger til klubben,

men mere om dette ved en senere lejlighed.

Malkus og Søren diskuterer forløbet af turen, og bliver

hurtigt enige om at vejrliget ikke lige er til de helt små

snoede veje, så en rute bliver planlagt fra Helsingør over

Tisvilde langs vandet, og retur til Humlebæk via

Espergærde. Omkring Ålsgårde brændte solen igennem

lige som vandet dukkede op til højre for os - det var

næsten til at få tårer i øjnene over.

Kaffeshoppen i Tisvilde var lukket, så ingen forfriskninger

her. Da turen op afslørede flere steder, hvor baghjulet ikke

rigtigt ville bide fast, enedes man om at køre forholdsvis

direkte mod Humlebæk - ved ikke lige hvor det gik galt,

men noget snoet blev det altså alligevel.

Vel ankommet til Louisiana stiledes der direkte mod stedets

cafeteria, omkring 350 andre mennesker havde fået

samme geniale idé - hvordan så mange mennesker af forskellige

nationaliteter finder derop på denne årstid er mig

en gåde. Da antallet af siddepladser i cafeteriet var lig med

det totale antal besøgende divideret med 2½, ændredes

planen til at se udstillingen og herefter køre andetsteds

hen og nyde en sen frokost.

Desværre må man ikke fotografere på Louisiana, der var

ellers nogle herlige (på en måde surrealistiske) fotomuligheder,

forestil jer midt i et "sort/hvidt" Avedon univers, en

ca. 190 cm. høj mand i knaldrød Ducatidragt med matchen-

DUCATIEKSPRESSEN

24

de hjelm i hånden, omgivet af det i øvrigt efterårsklædte

gråsorte publikum. Man kan vist roligt sige at vi vakte

nogen opsigt ved vores påklædning.

Det blev tid til at forlade Louisiana og begive os nordpå

mod restaurant Livone på Strandvejen - italiensk naturligvis.

Som det ses, var humøret højt

Det blev så tid for mig at smutte mod København, men

det fortælles at resten af arrangementet forløb godt, og at

svenskerne fortsatte turen til det centrale København.

Jeg håber at relationen til svenskerne dyrkes, det kunne

være hyggeligt.

Il Cassiere


Tur Ganløse - Tisville

Turen starter i Ganløse. Man kan jo selv ændre på dette.

Fra Ganløse køres der mod Slagslunde. Man kommer igennem et typisk morænelandskab

formet af isen under sidste istid.

Der køres gennem Slagslunde og lige efter Slagslunde kommer der nogle gode sving,

inden man kører ind i skoven og videre mod Slangerup.

Ved slangerup kører man igennem rundkørslen og igennem byen, efter ca. 100 meter drejes

til venstre forbi kirken og Moto de Voss.

Ved hovedvej 6 drejes der til højre og ca. 100 meter senere til venstre imod Manderup.

Vejen her er ikke helt god, og der kommer et ikke særligt godt sving, hvorefter vejen bliver

god. Oversigtsforholdene er flere steder ganske gode. På højre side kommer man

forbi en strudsefarm.

Lige før Strø er der dels en uoverskulig bakke og et skarpt sving. Der køres igennem Strø

til Skævinge hvor man lige efter OK-tanken drejer til højre mod Meløse ad Meløsevej.

Der køres igennem Meløse og drejes til højre ad Amtsvejen mod Hillerød. Efter 500

meter drejes der til venstre forbi et lille industriområde og videre mod Nejede.

Lige efter Æbelholt Å er der et grimt sving til venstre, som skal tages meget forsigtigt

p.gr.a. modkørende og derefter kommer der et helt fint sving til højre. (Besøg Æbelholt

Kloster ved lejlighed!) Man kommer så igen til et uoverskuligt sving til venstre og fortsætter

mod Nejede.

I Nejede drejes der til venstre mod Anisse og følger vejen langs Arresø til Anisse. I T-krydset

ved købmanden drejes der til venstre og vejen følges til Ramløse. Ved T-krydset på

Hovedvej 205 drejes der til venstre mod Frederiksværk.

Vejen mod Frederiksværk følges 1,5 Km til dér hvor skoven begynder, og man drejer til

højre mod Tibirke og Tisville. Vejen igennem skoven er god og udfordrende, men der er

hastighedsbegrænsning. Vejen følges til Tisville, igennem tisville og ned til den store parkeringsplads

ved stranden.

Variationer:

I Ganløse drejes der til højre lige efter Ganløse Kro mod Lynge. Vejen er god. Ved

Hovedvej 207 drejes til venstre og umiddelbart derefter til højre ind igennem lynge. I

Lynge drejes der til venstre imod Lystrup og derefter til højre ad den lille vej med aleen

mod Uvelse. I Uvelse køres der mod Gørløse og denne vej har gode sving og oversigtsforhold.

Derefter fortsættes til Strø.

Lige før Slangerup krydser Hovedvej 207 over vejen med en bro. Umiddelbart før denne

kan man dreje til højre ad en lille smuk vej. Forsigtig kørsel!. 207 krydses og efter 50 meter

drejes der til højre mod Lystrup og Uvelse.

DUCATIEKSPRESSEN

25


TUR TIL RACE I OSCHERSLEBEN OG

WDW PÅ MISANOBANEN.

af CARL ERIK FRIES JENSEN

Carsten og undertegnede havde sat os for at tage begge

arrangementer på samme tur.

Kørte hjemmefra fredag 22/6 og kom til Hotel Motorsport

i Oschersleben sidst på eftermiddagen, men tids nok til at

vi kunne se lidt på lokaliteterne i pitten og hilse på gutterne

i pitteltet.

Eneste oplevelse på turen ned over var foreløbig at

906eren begyndte at koge i kødannelsen Hannover -

Berlin, det viste sig at der i alt ubemærkethed var røget et

tyndt stykke pap ind mellem gaffelbenene og afblændet

det halve af min køler.

Havde en god weekend med gode race, godt vejr og den

sædvanlige hyggesnak.

Startede så mandag morgen ned over for at slutte dagen i

Trento, men jeg måtte lide den tort at miste min kørejakke

fra bagagen i Brenderpasset, og her vender man altså

ikke om, den havde nær ramt Carsten men han nåede at

dukke sig, bebrejdede ham senere at han ikke greb den.

Stoppet i Trento skyldtes at vi dagen efter ville køre en tur

forbi Moto Ristorante Valle San Liberale

ved Crespano for at aflægge Maurizio et besøg.

Han var hjemme men havde uheldigvis lukket tirsdage,

men syntes det ville være en god ide at køre en tur op af

bjerget da han havde lovet en Australier der var på besøg

lidt bjergkørsel, og så kunne vi jo spise når vi nåede toppen.

Der begyndte det sku at gå skævt for Jensen, om det var

den smertestillende tablet jeg fik af Carsten eller almindelig

køresyge ved jeg ikke, men jeg måtte af to gange på vej

ned for at kaste op, og ikke nok med det syntes min kobling

ikke rigtig om mosten, den begyndte at glide.

Den havde fedtet lidt den sidste måned, men jeg ville

vente med at skifte da den der nede kan købes til ca. halv

pris.

Men jeg kan ikke rigtig bebrejde den noget da den på det

tidspunkt havde kørt 49 000 km.

Kørte moderat videre fra Maurizio mod Bologna og var lige

kommet på motorvej igen da næste problem opstod, og

det var selvforskyldt, vi var inde for at tanke hvor jeg

bemærkede at de sprøjt der kom på tanken ikke flød som

de plejede.

Jooooo ganske rigtig, jeg havde tanket fyringsolie.

Af med tanken, få skidtet hældt ud og tanket igen, men

denne gang med benzin, og når jeg nu havde underbukserne

nede tog jeg koblingspladerne ud gned dem på en flise

og fjernede støvet i et håb om at den ville bide lidt bedre.

Det gjorde den også i starten, men det varede kort, så jeg

besluttede at lave den om til en racerkobling, af med pladerne

og så fik belægningsdelene 5 til 8 kørneprikker hver

udført med en stjerneskruetrækker og en svensknøgle.

Jeg skal love for at det hjalp, den blev som en vild tyr, onof

med næsten ingen of.

Samtidig med det englænderrelaterede bisseindgreb fiksede

vi lige Carstens defekte baglys ved at fjerne bolten i

bremsearmen så stoplyset lyste hele tiden.

Det stoppede så ikke her, for få kilometer før Rimini gik

hans ensretter en tur, men den klarede at køre til hotel

Daila på batteriet.

Vi var nu blevet forsinket så meget at vi først ankom til

hotellet kl. 1.30 og alle var gået til ro, porten og indgangen

havde de ladet stå åben da de vidste at vi ville komme, så

vi indlogerede os i et par dybe lænestole i indgangen og

havde overhovedet ingen problemer med at falde i søvn.

Vi tog så en god velfortjent slapper om onsdagen med

promenadeture, god mad, godt øl og så en lille lur.

I løbet af de næste par dage kom der så flere til så vi var

vel en 15 stykker til slut på hotellet, vi havde nogle hyggelige

dage både på banen og i hotelhaven.

Jeg fik indkøbt et nyt sæt plader til min kobling og det

endda i en forretning som var ejet af en bror til afdøde

Pasolini som min 906er er opkaldt efter, hvilket han brugte

en del tid på at forklare mig sammenhængen i.

Carsten fik sin 900 på fabriksværkstedet ude på banen og

kunne hente den dagen efter, reservedelspris plus 10 EU. i

timen, fin service.

Vi var på banen torsdag og fredag, men jeg blev i Rimini

lørdag og søndag hvor Carsten kørte en tur med nogle

stykker til San Marino og andre gjorde sig klar til at køre

hjemover.

Vi kørte selv mandag til Verona sammen med tre andre fra

hotellet for at komme med Autotog til Hamburg.

Det gik også glat både med turen og losningen men måtte

dagen efter indkassere noget ekstra ventetid, først i

Hildesheim da togførene strejkede i ca. 3 timer og ekstra 2

timer lige før Hamburg da en person havde taget livet af

sig ved at kaste sig ud foran toget før os.

I det hele en rigtig god tur med mange oplevelser og godt

kammeratskab, så hvis kræfterne slår til vil jeg godt med

ned og hente en ny kobling næste gang.

DUCATIEKSPRESSEN

26

Aftale med

Dragtdesig

Don't buy it - Build it

behøver ikke stoppe

ved modifikation af

din kære Ducati.

Ducati Klub Danmark

har som det har

været nævnt på

www.ducati.dk, indgået

indkøbsaftale

med Dragtdesigneren,

dermed er det

muligt at designe sin

egen dragt, ja endog

støvler og handsker.

Dragterne skræddersys,

så det er slut

med hængerøv og

dårlig pasform.

Du styrer helt selv

designet, og der

opkræves ikke ekstra

for personligt præg,

klublogoer, broderier,

reklamemærker

med videre. Skulle du

have en højde over 2

meter er der dog et

tillæg på 200 kr.

Produktionstiden for

dragter er 4-6 uger, i

spidsbelastningsperioder kan der dog være op til 8

ugers produktionstid. Ved bestilling bliver tilsendt en

skitse af dragten som ordrebekræftelse. Produktion

opstartes når der er indbetalt 50% af ordreværdien.

Aftalen gælder kun for medlemmer af DKD, og en

betingelse for at få rabat er, at jakke og bukser bliver

påsyet DKD's logo.


neren

DKD har forpligtet sig til

overfor Dragtdesig-neren,

at verificere at bestiller er

gyldigt medlem af klubben.

Bestilling/betaling, foregår

direkte mellem DKD

medlemmet og Dragtdesigneren.

Information om produkterne,

måleskema, priser,

eksempler på specialdesignede

dragter m.m. kan

ses på Dragtdesignerens

hjemmeside www.dragtdesigneren.dk

DKD medlemmer får 14%

rabat på de på hjemmesiden

angivne priser, hvilket

indebærer at du får en

skræddersyet to-delt

læderdragt i god kvalitet

for under 5.900 kr.

Yderligere info hos

Dragtdesigneren

(info@dragtdesigneren.dk)

eller hos kassemesteren.

DKD's fantastiske julekonkurrence

Vind fine præmier der kan profilere dig som et aktivt

medlem af Danmarks bedste Italienerklub. Send dit

konkurrencesvar senest 14. januar klokken 23:31, med

angivelse af:

Navn

Medlemsnummer

Skostørrelse (venstre sko)

Anslået/påtænkt promille 31.12.2007 klokken 23:59

Svaret sendes pr. mail til Kassemesteren på mailadressen

kassemester@ducati.dk. Udelukkende konkurrencesvaret,

navn og medlemsnummer er absolut

påkrævet for at deltage, så får du ikke lige målt din

promille nytårsaften, skal dette ikke holde dig tilbage

fra at deltage i konkurrencen

For at alt skal gå ærligt til trækkes vinderne af selve

Motardius Duclicus. Vinderne får direkte besked og

1 Til synkronisering af karburatorerne kan anvendes vacuummeter.

Hvilket fabrikat er klubbens udlåns-model?

2 Hvor blev Moto Italiane afholdt i 2007?

3 Hvad har Dr. Desmo på sit museum, som man ikke kan køre på?

4 Hvilket forsikringsselskab var topscorer i DKD's forsikringsundersøgelse?

5 DKD deltog i MC Show 2007, men hvor?

6 Hvad kaldes italienerklubbernes fælles banedag?

7 Hvem har skrevet flest indlæg i Baren?

8 Hvor afholdes årets rødeste julefrokost?

9 Hvilken "rang" har hovedparten af mafiaen/bestyrelsen i DKD?

10 Hvad hedder den australske hjemmeside, der linkes til fra ducati.dk?

DUCATIEKSPRESSEN

27

offentliggøres i øvrigt i kommende nummer af

Ekspressen.

Medlemmer af bestyrelsen, disses slægtninge,

afkom eller husdyr må ikke deltage i konkurrencen.

Der kæmpes om følgende præmier:

1. præmie Super DKD-Sweatshirts (sort) i god kvalitet

med tryk på bryst og ryg (værdi 175 kr.)

2. præmie den uundværlige klubcap. Broderet

Klublogo forest og www.ducati.dk i nakken (værdi

150 kr.)

3. præmie DKD T-shirt (sort) i en rigtig god og

vaskevenlig kvalitet. (værdi 80 kr.)

Vi ser frem til at modtage dit svar, og som et lille

"hint" kan vi sige at svar på samtlige spørgsmål kan

findes på www.ducati.dk.


DUCATIEKSPRESSEN

28

Beretning fra bakkelukningen 2007

Traditionen tro var der linet op til at bakkelukningen 2007

afvikledes som vanligt. Mødested hos Erik Bjørn og kompani i

Hillerødgade, til smalltalk, kaffe og en småkage for herefter at

begive sig de få hundrede meter op til Nørrebrogade, og i

samlet flok med de øvrige tusinder af MC'ere at køre i kø til

Bakken.

Dette år skulle blive anderledes. Opvarmningen hos Erik Bjørn

og den fine mulighed for i god ro og orden at få hilst på ligesindede

Ducatister skulle der ikke pilles ved, men der kom et

fint medlemsforslag om en lidt alternativ Bakketur.

Michael fra Monsterfraktionen søsatte et forslag der på bedste

vis kunne markere klubbens eksistens, en hyggelig aften

med masser af underholdning til aftensmaden, og formentligt

masser af fokus på vores maskiner - Strandvejsgrillen var født.

Idéen var at køre fra Erik Bjørn ½ time før officiel start, køre

til Bellevue med optimal opmærksomhed fra tilskuerne langs

ruten, line-up og herefter kort og godt nyde synet af alle de

andre der kørte i kø mod bakken, medens der serveredes en

grillet pølse med brød og en vand.

Som det ses, havde DKD medbragt eget serveringspersonale

Bemærk i øvrigt udekøkkenet, der stod i skærende kontrast til

de engangsgriller øvrige MC-fraktioner , der havde fået

samme idé havde medbragt.

Alt i alt et velgennemført arrangement, der forhåbentligt går

hen og bliver en fast tradition. Arrangementets eneste skår i

glæden var et for "fedtet" indkøb af pølser, dette tager kassemesteren

på sig dog med den kommentar, at når der på sædvanligvis

anarkistisk vis dukker et godt stykke over dobbelt så

mange deltagere op som tilmeldt, så er det en smule svært at

disponere.

Afslutningsvis et par stemningsbilleder fra dagen (det forlyder

ikke hvorfor Vagn var i tæt diskussion med ordensmagten)


DUCATIEKSPRESSEN

29


DUCATIEKSPRESSEN

30

En spændende start p

december 2006. En spændende dato for medar-

15. bejderne hos Manniche A/S. Denne dag faldt de

sidste detaljer på plads med F.I. Motorcykler, og

Manniche blev autoriseret forhandler af Ducati.

De første Ducatier ankom kort efter og interessen var

stor fra alle mand, da de blev pakket ud af kasserne.

Første sending bestod af en 749 Dark, to 999 S og en

1098 S. Det var nogle lækre cykler der blev trillet ind i

udstillingen den dag. En god 'startpakke' som virkelig

satte en tyk streg under passionen omkring mærket.

Hvilket design og detaljer de motorcykler har!!!

Siden da er det gået stærkt. Der er ansat en sælger mere

og værkstedet er blevet udvidet, så også på dette vigtige

punkt kan man følge med. Christian, der er mekaniker

har været på "kursus" nogle dage hos F.I. Motorcykler's

værksted, hvor der gavmildt blev delt ud af al den erfaring,

man har omkring servicering af Ducati. Christian

skulle være omhyggeligheden selv, og når cyklen er klar

til afhentning, er det ofte ham der afleverer den direkte

til kunden. Det giver mulighed for at stille lidt mere

konkrete spørgsmål til det udførte arbejde.

Indtil videre er der blevet lavet en del service, og et par

skadesreparationer af mere eller mindre alvorlig grad er


å en ny æra.

det også blevet til – desværre må man vel sige. Det har

jo generelt været en hård sæson for motorcyklisterne i

den retning.

I løbet af året er der blevet afholdt et åbent hus arrangement.

Der blev inviteret til et traktement med grillpølser

og sodavand - selvfølgelig ikke øl og motorcykler

sammen. For at udvide arrangementet lidt var Alfa

Romeo klubben også inviteret. Det blev en rigtig hyggelig

og velbesøgt aften. Der var stor tilslutning fra Ducati

klubbens medlemmer, og parkeringspladsen ude foran

blev fyldt godt op. Manniche har lovet, at man er i fuld

gang med at planlægge det næste arrangement, som vil

løbe af stablen i løbet af december.

I løbet af den forgangne "sommer" har det været muligt

at møde flere af Manniche's medarbejdere på diverse

trackdays. En Ducati skal jo ind imellem luftes på en

bane. Det er den bedste og mest underholdende måde

at få benyttet sin Ducati på: Den er jo li'som bygget til

det!

Manniche ser frem til den kommende sæson hvor der

ikke mindst er store forventninger til lanceringen af den

nye 848. Klubbens medlemmer ser nok også frem til at

Manniche 'kommer på banen'!

www.motosthetics.dk

Personalize your passion

DUCATI - 1098

Frontkåbe

CARBON

Kommer snart

Forskærm Kommer snart

Hælplader Kommer snart

Mono sæde Kommer snart

DUCATI - 916 / 748 / 996 /998

CARBON GLASFIBER

Forskærm 1225,00 667,50

Kædeskærm 1018,75 ------------

Sædebund 1418,75 ------------

Sidespejle 1393,75 ------------

Sprocket cover 510,00 -----------

DUCATI - MONSTER

900 / 600 / 750 94

til 2003 model

Forskærm

CARBON

1225,00

Bagskærm 1225,00

Kåbeplov 1902,50

Nøglebeskytter 193,75

Pladeholder 667,50

www.motosthetics.dk

Kontakt: tg@motosthetics.dk · Tel 41 41 59 55 · 8800 Viborg

DUCATIEKSPRESSEN

31


Afsender:

DUCATIEKSPRESSEN

Boltonvej 23

2300 Webersvej København 119 S

7500 Holstebro

DUCATI GT 1000

Nedsat til kr. 177.400,-

.

DUCATI MULTISTRADA

Nu fra kr. 121.145,-

Pedersborg Torv 13 . 4180 Sorø

Tlf. 5783 3348 . www.fimotorcykler.dk

More magazines by this user
Similar magazines