Vinter 2009 - Brylle Kirke

bryllekirke.dk

Vinter 2009 - Brylle Kirke

BRYLLE KIRKE

KIRKEBLAD VINTER 2009

BESØG KIRKEN

Se det floe alterbillede. Kirken er åben om dagen.

FORANDRING FRYDER

ELLER HVAD?

AF REDAKTØR METTE ØSTERGAARD

TLF. 29 21 42 80 / MAIL: MEOST.FROGMAIL.COM

Der hersker et mantra, som hedder ” Du skal bare se posivt på

det nye.” Men det er ikke ald lige nemt.

Som du nok har bemærket, er det ikke helt det samme

kirkeblad som det plejer at være. Nogle synes at forandring

www.bryllekirke.dk

Brylle KIrke

Kirkestræde 1 A, Brylle

5690 Tommerup

GOSPELKONCERT

Torsdag den 18. februar 2010 kl. 19.00

BRYLLE

MENIGHEDSRÅD

FRA VENSTRE: Sognepræst Dorthe Terp Dahl,

kasserer Niels Skovgaard Larsen,

formand Vagn Top, næsormand Eva Hansen,

kontaktperson Birthe Frederiksen, sekretær

Mee Østergaard og kirkeværge Birthe Sørensen.

fryder – andre vil hellere have at alng er som det plejer.

Menighedsrådet sender hermed en ny udgave af kirkebladet ”på

gaden”, og håbet er, at bladet modtages posivt, og at mange

fortsat vil læse det, gemme det, og benye sig af et eller flere at

de lbud det indeholder.

Hvis du eventuelt har et relevant indlæg du gerne vil have

i kirkebladet, kan du kontakte redaktøren på mail/telefon.

Pladsen er begrænset, så det kan ikke loves at alle indlæg kan

tages med.

På forhånd tak.


DERFOR SØGTE JEG

OM UDTRÆDELSE AF

MENIGHEDSRÅDET

AF KNUD BJØRNHOLT

Jeg så mig desværre nødt l at søge

om udtrædelse af menighedsrådet,

da jeg ikke kunne finde mer nok l

dee arbejde ved siden af mit daglige

virke.

Jeg er opriggt ked af at skulle

træffe denne beslutning, da arbejdet

i og omkring vores folkekirke

personligt betyder meget for mig.

Jeg vil gerne slå fast, at

baggrunden for ansøgningen ikke

skal findes i en modsætning med

nogen i rådet eller blandt de ansae

ved kirken. Selv om vi ikke har

været og stadig ikke er enige om alt,

ville jeg meget gerne have fortsat

samarbejdet, hvis jeg havde ha de

fornødne ressourcer.

Jeg er menighedsrådet

taknemmelig for, at de har

imødekommet min ansøgning, og

jeg ønsker dem alt vel i det fortsae

rådsarbejde.

Til slut vil jeg blot opfordre sognet

l at bakke posivt op omkring

arbejdet i vores kirke og sogn, og

dermed give gode arbejdsvilkår

for menighedsråd, præst og øvrige

medarbejdere ved Brylle kirke.

MØDER I

MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådets næste møde

holdes onsdag den

2. december.

Mødeplan for første halvår af

2010 vil snarest blive offentliggjort,

henholdsvis i menighedsrådets

mappe i kirkens våbenhus, på

hjemmesiden, og i næste kirkeblad.

Møderne er offentlige og holdes

i Storstuen i Præstegården, alle der

har lyst l at overvære møderne, er

velkomne. Møderne starter kl. 18.30.

Referater fra dligere møder kan

ses på kirkens hjemmeside www.

bryllekirke.dk. Referater kan også ses

i våbenhuset i Brylle Kirke.

ORIENTERING FRA

MENIGHEDSRÅDET

Næsormand i menighedsrådet

Claus Sønderup har ophævet

sin sognebåndsløsning og er dermed

udtrådt af Brylle Menighedsråd med

øjeblikkelig virkning.

Som følge af ovenstående, samt

Knud Bjørnholts udtræden, er 1. og 2.

suppleant indtrådt i menighedsrådet.

Rådet holder konstuerende møde

den 19. november 2009. Se det nye

råd på forsiden.

1. suppleant er Eva Hansen, og

2. suppleant er Birthe Frederiksen.

Begge var med i menigheds-rådet

indl sidste valg og havde indl flere

poster i menighedsrådet.

Både Eva og Birthe bydes

velkommen lbage i menighedsrådet.

MÅNEDENS SALME

DECEMBER:

DDK 88 - Hør det Zion

JANUAR:

DDK 162 - Det var kun en drøm

FEBRUAR:

DDK 695 - Nåden, hun er af

kongeblod

KIRKELIGE

HANDLINGER

På grund af tekniske vanskeligheder

er det ikke muligt at bringe

kirkelige handlinger i denne udgave

af kirkebladet. Se venligst i næste

nummer, som vil indeholde kirkelige

handlinger for perioden september

2009 – januar 2010.

BIBELMARATON

Alle møder foregår i Storstuen i

præstegården fra kl. 19-20.

De sidste mødedatoer er:

10. december, juleafslutning

14. & 28. januar

11. februar

11. & 25. marts

KORKONCERT MED

BECIAKI

FREDAG DEN 29. JANUAR KL. 19.00

Fredag den 29. januar 2010 er

der koncert i Brylle Kirke med

den polske korgruppe Beciaki. De

kommer på besøg og præsenterer

polske julesange. Gruppen består

af 8 personer, har eksisteret i 15 år,

under ledelse af Marek Zborowski-

Wyechman, som er direktør for den

skole, kormedlemmerne kommer fra.

Marek selv skriver melodier l sange.

De både synger og danser og har et

meget stort repertoire.

De har deltaget i mange

arrangementer og deltaget i

konkurrencer. De kommer fra

Nord-øst-Polen fra et stort

naturområde, med søer og floder.

Der er gras entré, og alle er

velkomne. Koncerten starter

kl. 19.00.


EFTERMIDDAGS

MØDER I

STORSTUEN

Torsdag den 10. december 2009,

kl. 14.00

SVEND FAARVANG kommer på besøg

i Storstuen i Brylle Præstegård og

holder julemøde. Alle er velkomne l

et par hyggelige mers samvær.

Torsdag den 4. februar 2010,

kl. 14.00

TIDLIGERE BYRÅDSMEDLEM,

ældrerådsmedlem Else Andersen

kommer på besøg i Storstuen og

fortæller om, hvordan man bærer

sig ad med at planlægge en god og

indholdsrig pensionist-lværelse.

AFTENMØDER I

STORSTUEN

Torsdag den 3. december 2009,

kl. 19.00 - Henrik Wigh Poulsen

DEN NYE DOMPROVST Henrik Wigh

Poulsen kommer på besøg i Brylle

Kirke den 3. december 2009. Aenen

starter med en adventsgudstjeneste

i kirken kl. 19.00, og eerfølgende er

der foredrag i Storstuen. Henrik vil

fortælle om ”Arven eer Grundtvig

og Darwin i dansk ånds- og kirkeliv”.

Grundtvig og Darwin havde

personligt ingen mellemværender.

Det vil sige, Grundtvig havde nok hørt

om Darwin, men han interesserede

ham lsyneladende ikke. Der var i

enhver forstand verdener imellem de

to, selvom de var næsten samdige.

Helt anderledes var det med

Grundtvigs og Darwins hjemlige

eerfølgere og lhængere, som

omkring forrige århundredeskie

repræsenteredes dels af den

grundtvigske vækkelses talsmænd,

dels af krikeren Georg Brandes

og hans åndsfæller, de såkaldte

“Fritænkere”.

For hvor de dlige

grundtvigianerne, ihukommende

Grundtvigs ord om, at mennesket

ikke er en abekat, vendte sig heigt

mod Darwins “abekaeteori”, kunne

de senere - ikke mindst forfaeren

Jakob Knudsen - sagtens se, at

Darwins indsigter ikke sådan var at

komme uden om.

Og det kom der faksk nogle

interessante resultater ud af, som

også har ha visse konsekvenser for

os i dag.

Henrik Wigh Poulsen er cand.

theol., ph.d. og dligere sognepræst

i Lejrskov og Jordrup sogne. Han

har desuden været højskolelærer,

reklamemand, redaktør af Dansk

Kirkedende, leder af Grundtvig-

Akademiet i Vartov og er nu

domprovst over Fyens s og bor i

Odense.

Torsdag den 21. januar 2010,

kl. 19.00.

SALMEAFTEN i Storstuen ved organist

Peter Thomsen, kirkesanger Jee

Aagaard og sognepræst Dorthe Terp

Dahl, der præsenterer næste års

“månedens salmer”. Næste års tema

bliver “Maria –

i en luthersk salmetradion”

Torsdag den 4. marts 2010, kl. 19.00

BISKOPPEN OVER VIBORG STIFT,

Carsten Nissen, gæster Brylle

Præstegård og taler om “En gammel

folkekirke i en ny d”. Aenen

indledes med andagt i kirken kl. 19.00

ved Karsten Nissen, og eerfølgende

ere der foredrag i Storstuen.

GOSPELKONCERT MED EMMAUS

LÆSEKREDSEN er et forum, hvor

man drøer en bog, som alle

har læst inden man mødes. Nye

deltagere er meget velkomne. Alle

møder er rsdage i ”STORSTUEN” i

præstegården.

Kontaktperson er Vera Foermose tlf.

64 75 15 16

Planen for eeråret 2009 / foråret

2010 ser sådan ud:

1. december:

H. C. ANDERSEN ”Den grimme

Ælling”

5. januar:

PATRICK SÜSKIND ”Perfume”

2. februar:

HENRIK PONTOPPIDAN ”Lykke Per”

2. marts:

MARTIN A. HANSEN ”Løgneren”

6. april:

CECIL BØDKER ”Mens d er”

TORSDAG 18. FEBRUAR KL. 19.00

Brylle Kirke får besøg af Emmaus - Det lille kor med den store stemme.

Emmaus er et lille gospelkor med omkring 20 øvede sangere. Koret blev i

2003 startet udfra en passion om “ikke at kunne få gospel nok!”

Hver enkelt sanger i Emmaus er nøje udvalgt ved individuelle stemmeprøver,

og koret udstråler en energi og synger med et udtryk, som er i særklasse.

I den d, koret har eksisteret, har det udviklet sig l at blive et respekteret

live-gospelkor med et genremæssigt bredt repertoire, som viser respekt for både

tradionel og nyere gospel.

Emmaus møder anerkendelse og ros, hvor de optræder. Kirker og koncertsale

rundt om i det danske land har genlyde af gospelmusikkens budskab iklædt

Emmaus’ sound.

Der er gras entré, og alle er velkomne. Koncerten starter kl. 19.00.


GUDSTJENESTER

ADVENT. Kirkeåret starter med

1. søndag i advent. Denne søndag er

nytårsdag for kirken i modsætning l

1. januar, som ellers regnes

for nytårsdag. Advent er en

forberedelsesd l julen. Det er her, at

vi indsller os på, og minder hinanden

om, at hele verdens frelser skal fødes. I

adventsden læses der i kirken mange

af de kendte profeske udsagn i Gl.

Testamente om Jesu genkomst.

At kirken fejrer advent, kan dateres

lbage l det 8. århundrede, og

højdens farve er lilla.

HELLIGTREKONGERSDAG er en kirkelig

festdag, som fejres 6. januar. Indl

helligdagsreform i 1770 var dagen

endvidere en offentlig helligdag.

Kilde: www.folkekirken.dk – hvor du kan

læse mere om advent og helligtrekonger.

GUDSTJENESTER BRYLLE KIRKE

Torsdag den 3. december Adventsgudstjeneste 19.00 – Henrik Wigh Poulsen

Søndag den 6. december 2. søndag i advent 9.15 – DTD

Søndag den 13. december 3. søndag i advent 10.30 – NL

Søndag den 20. december 4. søndag i advent 9.15 – DTD (+ Verninge 10.30)

Torsdag den 24. december Juleaen 11.00 – DTD

Torsdag den 24. december Juleaen 14.00 – DTD

Torsdag den 24. december Juleaen 15.30 – DTD

Fredag den 25. december Juledag 10.30 – DTD

Lørdag den 26. december 2. juledag 10.30 – DTD (+ Verninge 9.15)

Søndag den 27. december Julesøndag Ingen gudstjeneste

Fredag den 1. januar Nytårsdag 01.00 – DTD

Søndag den 3. januar Helligtrekongers søn 9.15 – DTD

Søndag den 10. januar 1. søndag eer Helligtrekonger 10.30 – NL

Søndag den 17. januar 2. søndag eer Helligtrekonger 9.15 – DTD (+Broholm 10.30)

Søndag den 24. januar Sidste søndag e.Helligtrekonger 10.30 – DTD (+Verninge 9.15)

Søndag den 31. januar Septuagesima 9.15 – DTD

Søndag den 7. februar Seksagesima 10.30 - DTD (+Verninge 9.15)

Søndag den 14. februar Fastelavn* 9.15 – DTD (+Broholm 10.30)

Søndag den 21. februar 1.s.i.fasten 10.30 – NL

Søndag den 28. februar 2.s.i.fasten 9.15 – DTD

Torsdag den 4. marts Andagt 19.00 - Karsten Nissen

Søndag den 7. marts 3.s.i.fasten 10.30 – DTD (+Verninge 9.15)

Søndag den 14. marts Midfaste 9.15 – DTD (+Broholm 10.30)

Søndag den 21. marts Mariæ bebudelsesdag 10.30 – NL

Søndag den 28. marts Palmesøndag 9.15 – DTD

* Der aoldes fastelavnsgudstjeneste med eerfølgende tøndeslagning og bollespisning i

Broholm kirke kl. 10.30. Familier fra Brylle er hjerteligt velkomne! Børn møder udklædte,

hvis de har lyst.

DTD-Dorthe Terp Dahl / NL-Niels Lysebjerg

BENYT KIRKEBIL!

Alle i Brylle Sogn er velkomne

l at benye kirkebilen l

gudstjenesterne i Brylle kirke.

Ring helst dagen før l Tommerup Taxi

tlf. 64 75 19 19.

KIRKENS

HJEMMESIDE:

www.bryllekirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines