15.09.2013 Views

Vi glæder os til at se jer i sæsonen 2013. - Daugbjerg Kalkgruber

Vi glæder os til at se jer i sæsonen 2013. - Daugbjerg Kalkgruber

Vi glæder os til at se jer i sæsonen 2013. - Daugbjerg Kalkgruber

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TILBUD TIL GRUPPER I DAUGBJERG KALKGRUBER

Fortælling med guide:

Guiden modtager jer ved gruberne og fortæller om grubernes historie

samt om egnen og de mennesker, der har levet her og arbejdet med kalk

gennem tusind år.

Herefter er der rundvisning i de underjordiske gruber. Her skal vi bl.a.

se ostelageret og besøge “Lange Margrethes hule“. Undervejs fortæl les

historier, hør bl.a. historien om røveren Jens Langkniv, den danske pendant

til Robin Hood, der levede for flere hundrede år siden, og om præstens

rødhårede kone, der besøgte røveren i hans hule dybt under jorden.

Entre til gruberne: Kr. 60,- pr. person (grupper > 25 personer: -20%)

Guide i 1 time: Kr. 400,-

ARRANGEMENTER:

Ost og rødvin i gruberne:

Vore arrangementer for grupper med ost og vin er meget populære.

Osten er en 45% mellemlagret ost fra det lille Dybbæksdal Mejeri, der ejes

af Thise Mejeri. Den hedder Jens Langkniv og har lagret i gruberne i flere

måneder. Dertil serveres en argentinsk vin.

Arrangement med ost og rødvin: Kr. 65,- pr. person.

Kaffebord i skoven:

Der kan bestilles kaffe og franskbrød med grubeost eller lagkage.

Serve ring sker udenfor i skoven eller i den nyopførte pavillon.

Pris: Kr. 40,- pr. person.

Det er muligt at købe ost, spegepølser og vin med hjem til rimelige priser.

Frokost i pavillonen, min. 10 personer:

Jens Langknivs buffet med 2 slags kød, 2 slags kartofler og årstidens

salat: kr. 165,- pr. person.

Lange Margrethes pålægsfad: kr. 95,- pr. person.

Dagens middag: 1 ret kr. 95,- / 2 retter kr. 125,- pr. person.

Ovenstående skal bestilles på tlf. + 45 97 54 83 33 senest to dage før.

Ring og forhør nærmere. Der tages forbehold for prisstigninger.

OBS: Busser kan køre lige til cafeen.

Besøg os

www.daugbjerg-kalkgruber.dk

Eller kontakt os:

Daugbjerg Kalkgruber

Dybdalsvej · Daugbjerg · 8800 Viborg

Tlf. +45 97 54 83 33 · Fax: +45 97 54 54 25 · mail@daugbjerg-kalkgruber.dk

Vi glæder os til at se jer i sæsonen 2013.

2013


HISTORIE

Kalken i Daugbjerg Kalkgruber blev dannet for 60 millioner år siden. Selve

kalken er dannet af kalkskaller fra alger, der svævede rundt i et subtropisk hav,

der dengang dækkede landsdelen. Når algerne døde, sank deres skaller ned på

bunden af havet, hvor de med tiden dannede et tykt lag. Denne kalk er dannet

en tid, som geologer kalder Danien-tiden, opkaldt efter Danmark. Kalken kaldes

også for blegekridt, og den er karakteristisk ved at indeholde tykke lag flint, som

også ses i væggene i grubegangene.

Når kalken ligger så højt i jordoverfladen som her så skyldes det et underliggende

saltlag, en såkaldt salthorst, der nedefra har skubbet kalken opad.

I de seneste 1000 år har kaIken været udnyttet til mørtel. Nedbrydningen af kalk

er foregået ved håndkraft. Selve brydningen af kalk var mændenes arbejde, og

kvinderne bar den ud gennem de lavloftede minegange.

I gruberne findes information om kalkbrydningens spændende historie.

Du kan også høre sagnene om Jens Langkniv og de andre røvere og natfolk, der

søgte tilflugt i gruberne for 400 år siden.

FLAGERMUS

Daugbjerg Kalkgruber er et af Europas vigtigste overvintringssteder for

flagermus. Ca 12-15.000 flagermus fordelt på 5 forskellige arter søger hi her i

vinterhalvåret. Se billedudstillingen om flagermus i gruberne.

OSTELAGER I GRUBERNE

På grund af grubernes konstante temperatur på 8 grader og en luftfugtig hed på

94 % året rundt har naturen skabt ideelle betingelser for opbevaring og lagring

at ost. I gru berne lagres i gennemsnit 12 tons Jens Langkniv-ost fra Thise Mejei.

Osten kan købes i kiosken.

DYBDALSKOVEN

Efter en tur i gruberne kan vi anbefale en vandretur på de afmærkede stier

i den gamle Dybdalskov, der byder på en utrolig smuk naturoplevelse.

Bundvegetationen er flere steder meget frodig på grund af den kalkrige

jordbund, og her findes en del sjældne planter, især bregner og mosser.

Området er fredet.

Besøg os

www.daugbjerg-kalkgruber.dk

Eller kontakt os:

Daugbjerg Kalkgruber

Dybdalsvej · Daugbjerg · 8800 Viborg

Tlf. +45 97 54 83 33 · Fax: +45 97 54 54 25 · mail@daugbjerg-kalkgruber.dk

Vi glæder os til at se jer i sæsonen 2013.

2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!