15.09.2013 Views

fantastisk - Dansk Handicap Forbund

fantastisk - Dansk Handicap Forbund

fantastisk - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HANDICAP

NYT

Nr. 2 APrIL 2013

Zoo skaber

fantastisk

legeplads for isbjørne

Drik kaffe

med tankens kraft

rummelighed

er en god

forretning


” ”Man skal ikke straffes, fordi man

bliver ramt af sygdom eller ulykke.

Foto: Thomas willads.

DIREKTØR KELD KJELDGAARD I ARTIKEL Om

RummELIGHED På ARbEJDSmARKEDET. 32

6 Hjulspind

12 Fantastisk legeplads

for isbjørne

det nye arktiske anlæg i Københavns

Zoo er godt for dyrene og tilgængeligt

for alle mennesker.

14 Drikker kaffe med

hjerneenergi

det er lykkedes for en amerikansk

kvinde at styre en robotarm med tankens

kraft og en indopereret chip.

16 Dansk Handicapdag

det blev en festlig dag i Vamdrup,

da 92 mennesker fejrede dansk

handicapdag.

18 Parkeringsleje for elscootere

som ny kreativ trend

nogle boligselskaber opkræver gebyr

for at have en el-scooter stående.

21 DET SKER I DHF

38

DISKOFEST På CRAzy

DAISy I ROSKILDE.

29 Læserkonkurrence

Vind ny mobiltelefon.

30 Oplev friheden på en Segway

Svensk kvinde har udviklet en

Segway, som kan styres siddende.

32 Rummelighed er også en god

forretning

En del virksomheder ansætter medarbejdere

i fleksjob. hvorfor gør de det,

og er det en god forretning?

36 Et vemodigt gensyn

med Nicaragua

dansk handicap Forbunds indsats i

nicaragua blev afsluttet.

38 En fest uden lige

Masser af unge med handicap forstod

at feste, da daghøjskolen Koglerne og

diskotek Crazy daisy i Roskilde holdt

diskofest.

41 Lej et sommerhus

Tilgængelige sommerhuse i danmark.

40

Pressefoto.

Indhold

SEGwAy

mED SæDE.

42 Tips til ferie og udflugter

Ideer til tilgængelige feriesteder og

seværdigheder.

44 Et fyrtårn i handicaplandskabet

Anmeldelse af holger Kallehauges

erindringer: Mit eget liv med polio.

45 Dame med stol

Anmeldelse af Maria Marcus’ nye bog.

HANDICAP

NYT

Nr. 2 APrIL 2013

Zoo skaber

fantastisk

legeplads for isbjørne

Drik kaffe

med tankens kraft

rummelighed

er en god

forretning

Forside: den arktiske ring i Zoo.

Foto: Morten de Castro.

HANDICAP NYT 2- 2013 • 3


Her er feriehusene,

hvor man føler sig

velkommen med kørestol

• Priser fra kr. 4.050/uge

Samsø, Limfjorden, Falster

og Sjællands Odde

2 huse i Trend ved Limfjorden.

2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby.

7 huse i Marielyst på Falster.

3 huse i Vig ved Sjællands Odde.

Her er tale om rigtig nybyggerstil,

indrettet med tidens krav til luksus,

og det meget rustikke materiale

skaber en helt speciel atmosfære

både ude og inde.

• Feriehusene er 108-124 m2 +

6-20 m2 overdækket terrasse.

• Plads til 6 (8) -10 (12) personer,

heraf 2-6 kørestolsbrugere.

• Husene i Vig er 170 m2 med 10 (12)

sovepladser.

Godkendt af

Dansk Handicap

Forbund

Hvis du vil bygge dit eget handicapegnede hus kontakt:

Birksø Huse ApS Tlf. 86 84 58 18

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


HanDIcap-nyT:

blekinge boulevard 2

Handicap-nyt:

2630 Taastrup

Hans Knudsens Plads 1A, 1.

Telefon 39 29 35 55

2100 København Ø.

handicap-nyt@dhf-net.dk

Telefon 39 29 35 55

www.danskhandicapforbund.dk

Telefax 39 29 39 48

handicap-nyt@dhf-net.dk

REDaKTIon:

www.dhf-net.dk.

Susanne Olsen

(ansvh. redaktør)

Solveig Redaktion: Andersen

Susanne (Redaktør) Olsen

(ansvh. bente Rødsgaard

redaktør)

Thomas Solveig Andersen Dahlberg

Jeppe Kerckhoffs

(Redaktør)

Bente Rødsgaard

DESIgn Helge Barnewitz

og TRyK:

Handicap-nyt Jeppe er Kerckhoffs.

produceret

CO2 neutralt hos

KLS design Grafisk og Hus tRyk: A/S

Handicap-nyt er produceret

oplag:

CO2 neutralt hos

Kontrolleret oplag i perioden

KLS Grafisk Hus A/S.

1. juli 2011 - 30. juni 2012

8200

oplag:

annoncER: 8.400.

DG-media

annonceR:

Telefon 70 27 11 55

DG-Media

Telefon RubRIKannoncER:

70 27 11 55.

Sendes direkte til

Dansk RubRikannonceR:

Handicap Forbund

Sendes direkte til

ISSN: 0904-8081. 86. årgang.

Dansk Handicap Forbund.

Giro: 6 00 34 35

Handicap-nyt fås på

Kontortid:

lydbånd gratis for

man- torsdag kl. 8.30 – 16.00

medlemmer.

Fredag kl.8.30 – 14.15

Ring 39 29 35 55

Telefontid:

for bestilling.

man- torsdag kl. 10.00 – 15.00

ISSN: Fredag 0904-8081. kl. 10.00 84. – årgang. 13.00

Giro: 6 00 34 35.

landsformand:

Kontortid:

Susanne Olsen

Man- torsdag kl. 9.00 – 16.00,

Direktør:

Fredag kl. 9.00 – 14.15.

Thomas Dahlberg

næste

landsformand:

nummer:

Susanne

14.

Olsen.

juni

Hovedkasserer:

Deadline:

Erna Christensen.

13. maj

direktør:

Helge Barnewitz.

HanDIcap-nyT

FåS på cD, gRaTIS

FoR mEDlEmmER

RIng 39 29 35 55

FoR bESTIllIng

næste nummer:

Udkommer 13. december.

deadline:

11. november 2010.

Kontrolleret oplag i perioden

1. juli 2009 - 30. juni 2010: 8.267

dette var overskriften på min mundtlige

beretning ved den sidste kongres, det var

overskriften på dansk handicapdag 2013,

og det er overskriften på en væsentlig del

af det politiske arbejde, vi vil tage fat på i

år. overskriften er også vores svar, når politikerne,

medier og andre taler om mennesker

med handicap som dyre og besværlige.

Mennesker med handicap udgør mere

end en tiendedel af befolkningen. det er

rigtig mange mennesker, og så mange kan

man ikke efterlade på perronen.

Vi findes i alle samfundets lag. Vi er forældre,

søskende, venner, kolleger, borgere,

”Vores specialviden og

erfaring kan bruges som

en motor, der kan bidrage

til at modernisere og

effektivisere den offentlige

sektor”

foreningsmedlemmer, kunder og meget

mere. Mange af os har et job, mange leder

forgæves efter et, men det er værd at bemærke,

at også de, som ikke har en plads

på arbejdsmarkedet er aktive – bare på en

anden måde.

når jeg bevæger mig rundt i lokalafdelingerne,

møder jeg utroligt mange mennesker,

som er aktive og i den grad gør en

forskel for andre. de bidrager. desværre

dAnSK hAndICAp FoRbund

Vi Vil gerne bidrage –

men Vi Vil ikke bedrages!

tæller det sjældent i de statistikker, som

handler om samfundsøkonomi. det er

svært at måle på værdien af at drikke en

kop kaffe med et andet menneske, eller

værdien af at støtte et menneske, som

måske har mistet modet på tilværelsen på

grund af et nyerhvervet handicap.

Vi gør meget mere, end man umiddelbart

kan se, og vi kan gøre endnu mere godt, så

længe man ikke fjerner vores grundlæggende

kompensation, som er forudsætningen

for, at vi kan bidrage.

Vi vil gerne inddrages mere. Vi kan godt

foretage ansvarsfulde valg, og vi tror på, at

vores specialviden og erfaring kan bruges

som en motor, der kan bidrage til at modernisere

og effektivisere den offentlige

sektor, som jo for tiden skal gøre mere for

færre penge.

Vi rækker hånden frem. Vi vil gerne bidrage

til at gøre samfundet mere sammenhængende

og sige til alle aktører i samfundet:

lad os gøre udfordringerne på handicapområdet

til et fælles projekt. Inddrag

os i stedet for at tale om os, og lad os tage

ansvar. Vi er klar, men det kræver, at vi kan

blive enige om, at der ikke skal rykkes ved

vores fundament – kompensationen.

Susanne olsen

landsformand

HANDICAP NYT 2- 2013 • 5


HJULSPIND Af Bente Rødsgaard & Solveig Andersen

Problemer med din kontingentbetaling?

nogle medlemmer har haft problemer med indbetalingen af deres medlemskontingent

for 2013, fordi indbetalingskortet har fået et nyt design og ikke

ligner et almindelig girokort. har du fortsat problemer med din indbetaling, kan

du få hjælp på en af disse tre måder:

1. Kontakt formanden eller kassereren for din lokalafdeling (se kontaktoplysninger

i lokalafdelingens blad eller på forbundets hjemmeside

www.danskhandicapforbund.dk).

2. Ring til forbundets hovedkontor på 39 29 35 55

(mandag-torsdag kl. 10.00-15.00 og fredag kl. 10.00-13.00).

3. Send en e-mail til hovedkontoret på dhf@dhf-net.dk

(skriv venligst ”kontingent” i emnefeltet).

leverandøren af forbundets nye medlemssystem oplyser, at indbetalingskortet

formelt har de oplysninger, der skal bruges i netbank og ved indbetaling i

bankfilialen. Til gengæld kan der være problemer på enkelte postkontorer.

Vi beklager, hvis det har givet nogle af jer problemer og vil naturligvis bruge

jeres erfaringer til at forbedre vores indbetalingskort for 2014, så alle kan

bruge dem uden problemer.

det letteste for både dig og os er fortsat, hvis du tilmelder dit medlemskontingent

til betalingsservice fra 2014. det kan du gøre allerede nu – enten på

netbank, i din bankfilial eller ved at gå ind på www.danskhandicapforbund.dk,

klik på bliv medlem og dernæst på betalingsservice.

Med venlig hilsen

Thomas Dahlberg, direktør

Nem løfteløsning

TransSeat er en løfteløsning for

personer, der skal flyttes fra sæde

til sæde, og hvor lift ikke kan anvendes,

fx til sæder i fly og bus.

Seks monterede håndtag giver

hjælperne et godt ergonomisk

greb, og brugeren kan forblive på

TransSeat under hele rejsen.

læs mere i hjælpemiddelbasen

www.hmi-basen.dk, skriv TransSeat i

søgefeltet.

handi-travel-info –

en rejsedatabase

Xxxx i Aarhus har taget

initiativ til at

indsamle data og

anbefalinger af tilgængelige massageklinikker

– i første omgang i Østjylland,

senere i hele verden. Se mere på

www.handi-travel-info.dk.

Vidste VED

Du, du, at? at

6 • HANDICAP NYT 2- 2013

6 • HANDICAP NYT 2- 2013

Pressefoto: Etac

hvis du planlægger at bo i et af vores

nordiske nabolande, kan du få et overblik

over mulighederne på

www.norden.org/da - klik på At flytte i

eller til norden.

Region hovedstaden har lavet en App

til at finde rundt på bispebjerg hospital,

den viser også handicapparke-

kursus for

søskende

Ådalskolen i

Ringsted arrangerersøskendekurser

for

børn i alderen

9-12 år, som

har en bror

eller søster

med et handicap.

Mange

af børnene

har et stort behov for at få mere

viden om handicap og opleve at

være en del af et fællesskab, hvor

der er mulighed for at sætte ord

på tanker og følelser. Et søskendekursus

hjælper børnene med

at forstå den sammenhæng de

lever i og afprøve tanker, grænser

og strategier samtidig med at de

hører andres historier og erfaringer.

Kurset er også spændende

aktiviteter, krydret med sjove lege

og et godt kammeratskab. børnene

får styrket identiteten ved

at komme af sted og opleve, at de

ikke er alene. ”her behøves ikke

en masse forklaringer, for at blive

forstået,” er den typiske udtalelse

fra børnene.

Ring på tlf. 41 99 40 71 eller

mail til soskendekursus@gmail.

com for at få flere oplysninger

eller find kursusfolderen på

www.aadalskolen.dk.

Søskendekursus 2013/14

Et tilbud for

børn til

søskende

med handicap

13-0375 Søskendefolder.indd 1 26/02/13 09.00

ring. du finder den på http://findvej.

regionh.dk/bispebjerg-hospital.

dSb har fået 100.000 kr. af bevicafonden

og har besluttet, at pengene

skal bruges til ledelinjer på høje

Taastrup station - tæt på handicaporganisationers

hus.


handi

humor

ny medarbejder

louise lindberg poulsen er ansat

året ud som organisationskonsulent

i dansk handicap Forbund 30 timer

om ugen. hendes opgave er at give

konsulenthjælp til forbundets afdelinger

og støtte deres arbejde med

at rekruttere nye medlemmer og tillidsfolk.

louise er 28 år og pædagogisk

antropolog, uddannet fra danmarks

pædagogiske universitet, og bachelor

i dansk fra Københavns universitet.

I sin studietid har hun arbejdet med

handicaprelaterede emner bl.a. inden

for kommunikation, men har også

haft arbejde inden for handicapområdet

som pædagogmedhjælper

på en specialskole, handicaphjælper,

hjemmehjælper, støtteperson og

som aflastningsfamilie for børn med

handicap.

louise er godt i gang med jobbet

At nye tal fra Ventetid.dk viser, at der

er mellem 42 og 140 ugers ventetid

på at komme til undersøgelse på et

af danmarks fem tværfaglige smertecentre.

Kræftens bekæmpelse og

danske patienter efterlyser derfor en

national handlingsplan. Ca. 900.000

danskere lider af kroniske smerter.

Foto: Solveig Andersen

og har foreløbigt interviewet en del

formænd for afdelingerne, og hun

glæder sig meget til at komme rundt

i landet og hilse på nogle af tillidsfolkene.

når hun ikke arbejder, helliger hun

sig sin egen familie, som tæller to

vuggestuebørn, mand og et for nylig

købt hus, der skal ombygges samt en

stor have, der både skal ændres og

plejes. Velkommen til, red.

du på Youtube kan finde en video,

der sammenligner fire forskellige

el-kørestole. Find filmen på www.

wheelchairs.tdick.com/videos, klik

på power wheelchair.

At du dagligt kan læse en nyhed på

dansk handicap Forbunds hjemmeside.

besøger du ikke siden hver

TILLyKKE TIL

HANNA SKOvmOSE

hanna Skovmose formand for

Svendborg afdeling og medlem

af hovedbestyrelsen bliver 60 år.

hun har været i aktiv i forbundet

side 1994 og er kendt lokalt for at

være en ildsjæl, som brænder for

at være med til at sætte den handicappolitiske

dagsorden, og som

er god til at få lokalpolitikerne i

tale. Som medlem af dansk handicap

Forbunds kursusudvalg arrangerer

hun både tillidsmandskurser

og de populære sommerkurser

på Egmont højskolen. I udvalgssammenhæng

er hun kendt

for at være velforberedt og for at

overholde aftaler. når hun ikke lige

beskæftiger sig med opgaver,

der handler om handicap, kan hun

lide at gå i teateret, en kunstform

hun er levende optaget af og kender

særdeles godt, da hun har arbejdet

som kostumesyerske. Man

kan også finde hende i selskab

med venner til koncerter med populærmusik

eller til en musical.

Tillykke, red.

dag, kan du i stedet abonnere gratis

på et nyhedsbrev med alle ugens

nyheder. Tilmeld dig på forsiden af

www.danskhandicapforbund.dk.

HANDICAP NYT 2- 2013 • 7


HJULSPIND

SPLIT AID

– STØTTE pÅ En nY MÅdE

dansk handicap

Forbund er et af

de mere end 50

gode formål man

kan støtte gennem

den nye portal

Split Aid. Man giver et samlet beløb

og bestemmer til hvem, og hvordan

det skal fordeles, så klarer Split Aid resten.

Man kan ændre sine donationer

løbende og på den måde støtte flere

forskellige mærkesager

danskerne er generelt flittige til at

donere penge til velgørende formål,

men mange ønsker at give uden at

være medlem af den ene eller anden

organisation eller være bundet til at

give til det samme formål i længere

tid. Gennem Split Aid kan man skræddersy

sit samlede bidrag og støtte

både truede dyrearter, afrikanske børn,

regnskoven og fx mennesker med handicap.

læs mere på www.splitaid.com

Pressefoto.

8 • HANDICAP NYT 2- 2013

ny guide til forældre

Forældre til børn med handicap kan hente råd og vejledning

i den nye guide ”Forældre til et barn med fysisk

eller psykisk handicap”. Guiden udgives af Socialstyrelsen

under Social- og Integrationsministeriet og giver

overblik over muligheder for at få støtte og hjælp til de

særlige behov og udfordringer, der kan være, når man

har et barn med et handicap. Guiden indeholder blandt

andet svar på spørgsmål som: hvor kan man henvende

sig for at få rådgivning og vejledning? og hvor kan man

få mere viden om at have et barn med handicap?

Guiden er gratis og kan læses eller downloades på

www.socialstyrelsen.dk - klik på udgivelser.

Efter 1. marts er det ikke længere

kommunen, der udbetaler førtids- og

folkepension samt boligstøtte. det gør

i stedet den nye offentlige myndighed:

udbetaling danmark. pensionen

er den samme, man modtager den på

samme måde, og det er også stadig

kommunen, der afgør, om man kan

få ydelserne. Kun udbetalingerne er

GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE

FORÆLDRE TIL ET

BARN MED FYSISK ELLER

PSYKISK HANDICAP

BØRN OG UNGE MED HANDICAP

udbetaling Danmark – ny myndighed

samlet centralt i udbetaling danmark.

det betyder, at har man spørgsmål om

udbetalingen, skal man nu kontakte

udbetaling danmark på tlf. 70 12 80

61, hvis det drejer sig om pension eller

på tlf. 70 12 80 63, hvis det handler

om boligstøtte. Man kan tillige

finde svar på mange spørgsmål om

offentlige ydelser på www.borger.dk.

åRETS HANDICAPIDRæTSuDØvER 2012

2012 blev året, hvor de paralympiske lege (pl) for alvor fik et

gennembrud, både internationalt og i danmark. En af de atleter,

der havde stor succes i london, var kuglestøder Jackie T. Christiansen,

der hentede sin tredje paralympiske guldmedalje i træk.

I januar modtog han så prisen som årets handicapidrætsudøver,

pressalits Keep living-pris 2012 – et diplom og en check på

25.000 kr. der var fem nominerede til prisen.

Forud for pl var der tvivl om Jackie T. Christiansen ville kunne

deltage på grund af en alvorlig skade, men med hård disciplin

og genoptræning lykkedes det at komme i form,

så han ud over guldmedaljen også satte paralympisk

rekord med 18,6 m. Jackie T. Christiansen er tillige

mentor for en række unge atleter.

prisen blev overrakt af ordførende direktør i pressalit A/S,

dan boyter.


Privatfoto.

Gratis coaching

peter Mikkelsen er nyuddannet coach

og vil gerne hjælpe folk med bevægelseshandicap

og deres pårørende

til bedre at kunne håndtere de svære

hverdags- og livssituationer som fysiske

eller helbredsmæssige begrænsninger

sætter dem i.

Selv har han muskelsvind, er kørestols-

og respiratorbruger og afhængig

af hjælp døgnet rundt og ved på godt

og ondt, hvad det vil sige at leve med

begrænsninger. peter tilbyder samtaler

om fx begrænsninger eller træthed

i hverdagen, udfordringer i det sociale

liv, studie- eller arbejdsliv eller noget

helt femte.

peter Mikkkelsen har gennemført en

étårig certificeringsuddannelse hos

Rambøll/Attractor, har tidligere læst

historie og dansk litteratur på RuC.

derudover har han været aktiv i flere

handicaporganisationer og holdt oplæg

om forskellige relevante emner, fx

seksualitet.

Samtalerne foregår mandag og torsdag

kl. 11-16 i Rambøll/Attractors lokaler

i Ørestaden. Kontakt: peter Gundlund

Koed Mikkelsen, tlf. 26 28 63 65,

handicapmester@gmail.com.

Sommer på Stranden

Sæsonen på Dansk Handicap Forbunds ’Stranden’ i Charlottenlund begyndte

lige før påske og varer året ud. Det er igen i år Allan Rask, der forpagter

restauranten. For at komme på Stranden skal man dels være medlem af

Dansk Handicap Forbund, dels købe et strandkort, som også i år koster 175

kr. for hele sæsonen.

Se mere på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside www.danskhandicapforbund.dk

– se under Det får du – eller ring til Lea Dernov på 39 29 35 55

for nærmere oplysninger.

Foto: Solveig Andersen

Nr.

HANDICAP

NYT

Nr. 5 OKTOBEr 2012

Hos læserne

senest

Dansk Handicap

Forbunds kongres

skal diskutere ny

strategi:

’Ind tIl kernen’

Bølgen tog det hele

– Japan et år efter katastrofen

bs christiansen og 10

mennesker med handicap

på ekspedition i afrika

uDGIvELSESPLAN HANDICAP-NyT 2013

handicap-nyt udkommer seks gange i 2013 – tre numre i

foråret, tre i efteråret - med en lang sommerpause.

HANDICAP

NYT

Nr. 6 december 2012

Farver giver glæde

og synlighed, mener

Kirsten Rolfsager

Hvad betyder den

nye reform, Hvis

du skal Have et

fleksjob?

læs om

Dansk

HanDicap

ForbunDs

kongres

materiale til ”midt i bladet”

på redaktionen senest

3 14. juni 13. maj

4 5. september 6. august

5 21. oktober 20. september

6 16. december 15. november

HANDICAP

NYT

Nr. 1 februar 2013

Frivillig ildsjæl i

Frederiksværk

Aarhus Kommune er

på kanten af loven,

når den fjerner

handicapkørsel

Islandsk

eventyr på atv

HANDICAP

NYT

Nr. 2 APrIL 2013

Zoo skaber

fantastisk

legeplads for isbjørne

Drik kaffe

med tankens kraft

rummelighed

er en god

forretning

HANDICAP NYT 2- 2013 • 9


HJULSPIND

berlin får europæisk tilgængelighedspris

berlin har fået prisen”Access City Award 2013”. Eu uddeler en

gang om året en pris til en europæisk by, som tager store skridt

for at forbedre tilgængeligheden i bymiljøet. 99 byer dystede

om prisen, og de to andre finalister var nantes i Frankrig og

Stockholm i Sverige.

berlin fik prisen for at gøre sine byrum tilgængelige med fx

kantstensnedsænkninger og ledelinjer og ikke mindst for at

gøre transporten rundt i byen tilgængelig med elevatorer på

stationer, niveaufri adgang, ramper osv., samt for de mange

tiltag inden for tilgængelig kommunikation om byens faciliteter.

Ideen med prisen er, at skabe rollemodeller og inspirere

til lignende tiltag i andre europæiske byer.

I Eu regner man med, at ca. 80. mio. mennesker har et handicap

i et eller andet omfang. befolkningerne i landene bliver

ældre og ældre, hvilket ofte betyder nedsat mobilitet. derfor

har tilgængelighed i byerne også vigtige sociale og økonomiske

fordele.

det fleksible badeVærelse

hvis man er kørestolsbruger og bor sammen med sin familie uden handicap, kan

det være svært at indrette et badeværelse, så det passer til hele familien og ikke

ligner et gammeldags hospital.

Firmaet pressalit har i sin serie pressalit Care pluS forsøgt at skabe det fleksible

badeværelse. hemmeligheden er et skinnesystem, så man kan rykke både et opklappeligt

badesæde og et brusearmatur, så brugerne og evt. hjælpere kan justere

det efter behov. der er også mulighed for at få nogle af elementerne i farver, der

liver badeværelset op og giver et nutidigt udtryk. du kan læse om produktserien

på www.pressalitcareplus.com.

Pressefoto: Pressalit.

10 • HANDICAP NYT 2- 2013

Foto: Colourbox.

DSb og

handicapcykler

I handicap-nyt nr. 5 sidste år beskrev vi,

hvordan en kvinde, der havde fået bevilget

en tøndecykel med elmotor som

hjælpemiddel, ikke måtte tage den med

toget, da den er 9 cm for bred i forhold

til dSbs regler. Artiklen vakte interesse

i Folketingets Transportudvalg og henning

hyllested fra Enhedslisten stillede

derfor et spørgsmål til transportministeren

om sagen. Transportminister henrik

dam Kristensen har nu svaret, at han

”har bedt dSb om at se på reglerne for

at medbringe handicapcykler i tog. dSb

opretter derfor en arbejdsgruppe med

repræsentanter fra forskellige togoperatører

og danske handicaporganisationer,

som skal vurdere muligheder og

begrænsninger ved at ændre målene i

praksis med henblik på en revision af

reglerne for medtagelse af handicapcykler”.

Foreløbig har dSb testet diverse handicapcykler

i deres tog. om det munder

ud i ændrede regler og mulighed for

dispensation, vil tiden vise.


Foto: Colourbox.

vandhalla er indviet på Egmont Højskolen

En stor drøm gik for nylig i opfyldelse for Egmont højskolen

i hou. En stor moderne svømmehal har været et ønske i årevis,

og nu er den en realitet og klar til brug. den splinternye

tilgængelige hal ”Vandhalla” rummer svømmebad, vandrutsjebane

og diverse bassiner til træning og rehabilitering. Ved

både åbningen og et åbent hus arrangement prøvede mange

mennesker med og uden handicap faciliteterne. Adskillige

fonde har gjort projektet muligt. hovedattraktionen her i

starten er uden tvivl den 90 meter lange vandrutsjebane,

som er egnet til kørestolsbrugere. Forstanderen ole lauth

indviede den korrekt klædt i jakkesæt med slips, som viste

sig at være velegnet som badetøj. du kan læse mere om

hvad skal man tænke på, hvis man vil

indrette sit sommerhus, så det kan bruges

af alle? det har firmaet Campaya.dk

lavet en lille oplysende tegnefilm om.

Filmen er blevet til i et tæt samarbejde

med bygge- og Trafikpolitisk udvalg i

dansk handicap Forbund, som har givet

mange gode råd.

Firmaet henviser også til forbundets

huskelister om indretning af fx badeværelser.

Firmaet håber på at bidrage til,

at endnu flere får mod på at gøre deres

huse tilgængelige. Se tegnefilmen på

www.campaya.dk/tilgaengelighed.cms.

Anbragt i historien

tips til sommerhusejere

Fra 1945– 1980 oplevede adskillige mennesker at blive anbragt på diverse institutioner.

det sætter Svendborg Museum fokus på i et forskningsprojekt og vil

derfor gerne i kontakt med personer, som har været anbragt eller har arbejdet

med mennesker, der har været anbragte eller er pårørende til anbragte. Forskningsprojektet

”Anbragt i historien” handler om livet og vilkårene for børn og

voksne, som var anbragt udenfor hjemmet i perioden 1945-1980. det drejer sig

blandt andet om børn og voksne, som var anbragt på børnehjem, psykiatriske

hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem, institutioner

for blinde, døve, vanføre, epileptikere m.v., eller som var i familiepleje.

hvis du har været anbragt, kan du bidrage til at gøre os alle sammen klogere

ved at fortælle din øjenvidneberetning. læs mere om projektet og få gode råd

til, hvordan du fortæller om dine oplevelser www.anbragtihistorien.dk.

på firmaets hovedside kan du søge

efter sommerhuse, der er egnede til

kørestolsbrugere i både danmark og

i udlandet. de enkelte sommerhusudlejere

har lagt mange billeder ind,

som gør det lettere for evt. lejere

Vandhalla, og hvad Egmont højskolen skal bruge hallen

til på højskolens hjemmeside www.egmont-hs.dk.

at vurdere, fx om de vil kunne bruge

badeværelset.

HANDICAP NYT 2- 2013 • 11

Foto: Egmont Højskolen.


TILgæNgeLIgHeD Af Bente Rødsgaard

Fantastisk legeplads

for isbjørne

12 • HANDICAP NYT 2- 2013

zoo i København har indviet et nyt anlæg ”Den arktiske Ring”, som er

isbjørnenes nye hjem, og hvor alle gæster kan få store oplevelser

Pressefoto: zOO


Foto: morten de Castro.

Z

OOLOGISK HAvE har arbejdet

intensivt med tilgængelighed

gennem flere år.

derfor var forventningerne

også store, da handicap-nyt havde

inviteret Sif holst i el-kørestol til at

anmelde det nye arktiske anlæg. og

hun blev ikke skuffet. Stort set alt

fungerer fint.

”Med kørestol går det let at

komme ind. Metalgelænderne langs

rampen er ikke er helt rare at holde

om i kulden, men de fungerer. overalt

er der gode skilte placeret i god

højde og med let læselig skrift med

fin kontrast. det eneste jeg savner,

er bænke med ryg– og armlæn til

mennesker, der ikke går så godt, for

der er lange strækninger at gå i anlægget.”,

siger Sif holst.

Gangene i anlægget er brede, så

kørestole og barnevogne kan passere

hinanden, og det er alle vegne

muligt at komme hen og se på plancher,

trykke på skærme osv. belægningen

med beton- og stenfliser er

meget let at køre på. I en af gangene

projekteres nordlys, som giver

en sjov lyseffekt og fungerer som

vægudsmykning. Godt fundet på.

isbjørnen hviler sig

Turen går længere og længere ned

i dybet, og vi ender i ”polarhavet”

– et stort bassin i 6 meters dybde.

En tankelæser ville nok afsløre, at

flertallet blandt publikum håber, at

se en isbjørn svømme hen over vores

hoveder eller forbi os i den 8 m

lang akryltunnel, hvor bjørnene er

helt tæt på, når de svømmer over og

under tunnelen. Men vi spejder forgæves

efter dem.

Så ser folk i stedet på fugle – lunder,

lomvier og alke - i et fuglefjeld,

hvor de boltrer sig både over og under

vandet. de lidt kluntede fugle

er meget elegante svømmere, og

det vækker begejstring hos tilskuere

i alle aldre at se dem dykke så

tæt på. burene har glasflader næsten

ned til jorden, så også meget

små børn kan se med.

uden for ligger en af anlæggets to

isbjørne og ser våd og afslappet ud.

den hviler sig og giver ikke udtryk

for, at den overvejer en tur mere i det

våde element. ”Kom så ned i vandet!”

siger en ældre kvinde kommanderende

og med en kropsholdning,

der viser, at hun er parat til at spæne

ind i indendørsanlægget for at stå i

gangen under bassinet. Men isbjørne

er ikke sådan at hundse med.

god udvikling i Zoo

de manglende bænke, som Sif holst

efterlyste ved besøget, er på vej,

har Zoo efterfølgende oplyst. den

oplysning ligger helt i tråd med

den positive forandring, som Zoo

de seneste 20 år har gennemgået

til glæde for både dyr og publikum.

Væk er de små anlæg, hvor dyrene

ikke havde særlig meget plads at

boltre sig på. og hvor publikum

stod og havde medlidenhed med de

indespærrede dyr, hvis de altså vel

og mærke kunne se dem. Fra kørestolshøjde

var udsynet tit begrænset,

fordi der var kantsten og trin.

Tilgængeligheden for mennesker

med handicap er generelt blevet

bedre i hele Zoo. En elevator gør

det fx lettere at komme under vejen

og over i den del, som er i Søndermarken.

nyere anlæg som flodhestehuset

og elefanthuset har også

en god tilgængelighed. Zoologisk

have har da også tilgængelighedsmærket

fra www.godadgang.dk. ■

HANDICAP NYT 2- 2013 • 13

Foto: morten de Castro.

Foto: Sif Holst.


Ny TekNoLogI

drikker

kaffe

Med hjerneenergi

brainGate2: Totalt lam kvinde tankestyrer robotarm via indopereret chip i hjernen

E

N58-åRIG KvINDE, der har

været totalt lammet og

ude af stand til at tale i 15

år, kan nu selv tage sig en

slurk kaffe.

I handicap-nyt nr. 2, 2012 omtalte

vi resultater fra det amerikanske

projekt braingate. En chip opereret

ind i hovedet på en kvinde med

locked-in-syndrom - totalt lam og

uden tale - gjorde hende i stand

til at flytte en markør rundt på en

computerskærm med næsten 100

procents nøjagtighed. det var, så at

sige, en banebrydende formåen i et

to-dimensionelt rum.

næste skridt

nu er brainGate2 i fuld gang, og

i det naturvidenskabelige forskningstidsskrift

nature blev der for

nylig offentliggjort forskningsre-

14 • HANDICAP NYT 2- 2013

sultater med forsøg i tredimensionelle

rum.

Kvinden, der har haft chippen

indopereret i mere end fem år, kan

nu gennem tankerne via computer

styre en robotarm, som hun kan

bruge til at tage sig en slurk kaffe!

Med robotarmen samlede hun en

lille termoflaske med kaffe op fra

bordet, førte den til munden, tippede

den og drak af den med et

sugerør for så at sætte den tilbage

på bordet.

hjernedel afbrudt – men kan

alligevel bruges

Implantatet har været under udvikling

siden 2002, og det er i stand

til at aflæse elektriske signaler i de

af hjernens neuroner, der kontrollerer

frivillige bevægelser.

de aflæste signaler omsættes til

Af Benny Lauridsen

digitale informationer, som bruges

til at styre såvel en markør på en

computerskærm som nu også en

robotarm.

Målet med projektet er at give

uafhængighed og mobilitet tilbage

til mennesker med manglende lemmer

eller lammelser ved at udvikle

den nødvendige teknologi.

hovedforfatteren til førnævnte

artikel i nature er dr. og neurolog

leigh hochberg, som bl.a. er

tilknyttet browns university på

Rhode Island i uSA, og som arbejder

sammen med andre forskere

fra department of Veterans Affairs,

Massachusetts General hospital,

harvard Medical School og det tyske

luftfartscenter deutsches Zentrum

für luft- und Raumfahrt.

dr. leigh hochberg betoner i artiklen,

at selv om en væsentlig del

Foto: Colourbox.


med indopereret chip og

tankekraft kan den amerikanske

kvinde gribe og flytte ting.

af kvindens hjerne har været afbrudt

i 15 år på grund af et slagtilfælde

i hjernestammen, så er den

afbrudte del af hjernen alligevel i

stand til at “dirigere en kompleks,

flerdimensionel bevægelse af en

ydre arm – i dette tilfælde en robotarm”.

flere forsøg –

flere robot-arme

den 58-årige kvinde har sammen

med en 66-årig mandlig tetraplegiker

været involveret i en række

forudgående forsøg med to forskellige

robotarme, hvor de skulle

samle objekter lavet af skum op.

de skulle altså bevæge robotarmen

nøjagtigt hen til målet, der typisk

var væsentlig mindre end robotarmens

gribehånd, hvilket krævede,

at de to deltagere var meget præ-

˝

Målet med projektet er

at give uafhængighed

og mobilitet tilbage

til mennesker med

manglende lemmer

eller lammelser ved at

udvikle den nødvendige

teknologi."

cise i deres tankekontrol over processen.

begge forsøgspersoner opnåede

en succesrate på over 50 procent i

disse forsøg.

Kvinden har også været involveret

i et forsøg med tankestyret kontrol

over en kørestol uden dog selv

at sidde i den.

For på trods af de vellykkede

forsøg, så er der altså stadig lang

vej til, at man har udviklet dette

hjerne-computer-interface –

brainGate – så godt, at det med

100 procents nøjagtighed og uden

fare for de mennesker med handicap,

der skal bruge det, vil kunne

anvendes døgnet rundt hele året.

Se artiklen i nature og en video

med forsøget her www.nature.com/

news/mind-controlled-robot-armsshow-promise-1.10652.


HANDICAP NYT 2- 2013 • 15


DANSk HANDICAPDAg Af Solveig Skovgaard Anderen Fotos: gert Blüme

En

16 • HANDICAP NYT 2- 2013

markering

Der er feststemning og forventninger i luften, når medlemmerne

samles til Dansk Handicapdag. I år skete det lørdag

den 17. marts

HvERT åR På den tredje

lørdag i marts mødes

medlemmer af dansk

handicap Forbund til

dansk handicapdag - en festdag

med god mad, musik og sang, men

også med handicappolitiske taler,

der markerer, hvordan dansk handicap

Forbund ser på den aktuelle

handicappolitiske situation. I år

blev der afholdt fem arrangementer

rundt i landet.

handicap-nyt var med i Arena Syd

i Vamdrup, hvor Region Syddanmark

holdt fest med 92 deltagere fra 13

afdelinger.

hovedbestyrelsesmedlem bente

Rey fra Sønderborg talte over dagens

fælles tema ”Vi vil gerne bidrage,

men vi vil ikke bedrages!” og ligesom

andre talere rundt i landet

kom hun ind på det bidrag, som

de mange frivillige i dhF allerede

leverer til samfundet ved at tage

hånd om hinanden i lokalafdelingerne,

ved at sikre en ordentlig


Regionsrepræsentant

Jørgen Havndrup

byder velkommen.

medlem af hovedbestyrelsen,

bente Rey holdt hovedtalen.

rådgivning og ved at levere viden til

myndigheder og fagpersoner.

den konservative politiker Mike

legarth havde sagt ja til at deltage og

holde tale, men udeblev uden afbud

og besvarede ikke sin telefon.

”det svigt blev der talt en del om

blandt deltagerne,” fortæller regionsrepræsentant

hanna Skovmose,

”men ellers havde vi en hyggelig eftermiddag

med to-retters menu, kaffe

med småkager, lotteri, musik med

Eddie fra haderslev og afsluttende

skrubafmad, inden busserne kom

og hentede medlemmerne. der var

en rigtig god stemning og en masse

snak på tværs af afdelingerne.” ■

HANDICAP NYT 2- 2013 • 17


geByR FoR PARkeRINg AF eL-SCooTeR Af Bente Rødsgaard

Parkeringsleje for el-scootere

som ny kreatiV trend?

Nogle afdelinger i boligselskaber vedtager, at man skal betale leje for at have en crosser stående

HANDICAP-NyT mODTAGER

mange henvendelser. For

nylig fik vi et tip om, at

nogle afdelinger i almennyttige

boligselskaber kræver leje for

at have en el-scooter stående. beløbene

varierer fra 50 til 150 kr.om

måneden. Argumentet for lejen er fx

i en boligafdeling på bornholm, at

scootere bruger strøm, så lejen dækker

strømforbruget. Selve beløbet

vedtages på en generalforsamling, og

det kan lade sig gøre, fordi de enkelte

boligafdelinger har selvstyre. dog

undrer det, at beløbene kan variere

så meget.

en crosser koster

ikke 1000 kr. i strøm

"Strømforbrug for en el-scooter er

max 300 kr. om året," siger cykelhandler

Michael nolsøe i Åkirkeby,

som har målt det for den lindebjerg

model, han sælger i butikken.

han har haft flere

henvendelser fra kunder

på bornholm på grund

af boligselskabernes

opkrævninger. han opfordrer

derfor folk til at låne

et el-opladermålersæt hos

deres elselskab og

sætte deres scooter

til at oplade. ”det

gjorde en kunde

med sin

18 • HANDICAP NYT 2- 2013

elscooter, og beløbet var 1,14 kr. i

døgnet for en fuld opladning. Så de

1000 kr. om året eller mere, som

jeg hørt nogle kunder fortælle, at de

opkræves, er alt for meget, hvis man

kun ser på forbruget”, siger han.

Firmaet Medema som sælger

Mini-crosser angiver årsforbruget til

at være ca. 690 kr. Firmaet har med

vilje sat beløbet meget højt, og tallet

er beregnet på, at man kører 30

km hver eneste dag hele året rundt. I

praksis vil beløbet nok været lavere,

da de færreste kører så meget, oplyser

firmaet.

er leje almindelig praksis?

handicap-nyt har kontaktet nogle af

de store boligselskaber med mange

afdelinger for at høre, om de opkræver

scooterleje. I dansk Almennyttigt

boligselskab (dAb) opkræves der

ikke leje for at have en el-scooter

eller lignende stående ved boligen.

”dog bliver udgiften til eventuelt

strømforbrug opkrævet. Afdelingen

vil da opsætte en individuel måler,

så forbruget ikke går over boligafdelingens

fælles strømforbrug” oplyser

Jeanette press, Kommunikationschef

i dAb.

Michael demsitz er administrerende

direktør i boligkontoret danmark,

hvor en bornholmsk afdeling opkræver

leje og har denne kommentar:

”under normale omstændigheder

vil jeg

da sige, at man som

handicappet beboer

ikke skal betale for

en sådan foranstaltning,

men

hvis afdelingen

har udgifter i

forbindelse med

anlæg og vedligeholdelse,

er der jo

kun brugeren til at

betale”.

boligselskabet

KAb opkræver ikke

gebyr for at have

Foto: Scanpix.


el-scooter eller lignende stående ved

boligen. ”Vi anser det for at være i

strid med lovgivningen at opkræve

sådan et gebyr,” oplyser Jesper nygård,

administrerende direktør i KAb.

”noget andet er elforbruget. det vil

være forskelligt, hvordan el til sådanne

ting afregnes: nogle steder indgår

køB TegNeSeRIe

Sort

HUmoR

oG Grov

streg

I Dansk Handicap Forbunds netbutik

kan man købe albums fyldt

med sort humor. Se alle varer på

www.danskhandicapforbund.dk

Af Solveig Skovgaard Andersen

det i det kollektive forbrug, mens der

andre steder vil være en individuel

betaling. KAb opfatter begge måder

som lovlige.” handicap-nyt har

undersøgt tippet, men på baggrund

af de henvendelser, vi indtil nu har

fået, ved vi ikke hvor udbredt scooterleje

er, hvordan lejen opkræves i

praksis og for hvad, og hvordan de

enkelte bebyggelser kommer frem

til de meget varierende beløb. du er

velkommen til at kontakte handicapnyt

med enten dokumentation på din

scooterleje eller med dine holdninger

til opkrævningerne. hvis det vælter

ind, følger vi op på historien. ■

betaler du leje for at parkere din el-scooter, så henvend dig til bente Rødsgaard, Dansk Handicap Forbund.

John Callahans grove streg og sorte

humor gør grin med alt og alle – sorte,

mennesker med handicap, tykke,

tynde, bøsser, gamle, unge – ingen

slipper forbi hans spidse pen. der

bliver gjort op med mange tabuer,

og nogle kalder ham uforskammet,

smagløs og amoralsk, mens andre

giver ham kultstatus.

John Callahan, der døde i 2010,

kørte som ganske ung galt og blev

tetraplegiker. han lærte sig at tegne,

og hans satiriske streg blev et hit.

han tegnede til aviser over hele

uSA, udgav albums og en selvbiografi.

han skrev også sangtekster og

lavede musik, som er udgivet på cd

i 2006.

der er udgivet seks tegneserier

på dansk – de to er udsolgte fra

forlaget, men hos dansk handicap

Forbund har man mulighed for at

erhverve de resterende til den favorable

pris af 50 kr. pr. stk. eller alle

fire for 150 kr.

De fire album er:

• over stregen,

• ha’ en god dag,

• Er det selvmordslinien?,

• natten er vor egen.

pris: 50 kr. pr. stk.+ porto. Alle fire

kan købes for 150 kr. + porto.

Du kan også bestille ved at ringe på

tlf. 39 29 35 55 eller sende en mail

til js@dhf-net.dk.

HANDICAP NYT 2- 2013 • 19


DSB Handicapservice

Er du handicappet og

har legitimationskort til

DSB’s ledsagerordning,

kan du bestille hjælp til

dine togrejser.

Du skal blot ringe til

DSB Handicapservice

på telefon 70 13 14 15

(tast 6).

Du kan også maile til

handicap@dsb.dk.

Thisted

Holstebro

Ringkøbing

Kolding

Ribe

Aalborg

Aarhus

Sønderborg

Odense

Starter eller slutter din

rejse med bus, skal du

kontakte din egen

kommune.

I brochuren, Handicapservice

kan du læse

mere om ordningen

- brochuren finder du

på dsb.dk/brochurer

Langhøj bil-hus

Langhøj service-center

København

Rønne

Installér selv din egen

KVIK-RAMPE

uden brug af værktøj...

Find netop den rampe, der passer til dit behov !

Rampehøjde fra 18 mm.

Priser fra kun 245,- kr. pr. stk.

100%

PVC-fri

100%

Giftfri

Mere information på

www.rampe.dk

eller ring til os på tlf.:

8637 7133

Vi er altid tæt på dig!

“Min bil skal bare fungere - ALTID!”

- men hvis den så alligevel svigter en dag er det vigtigt at der

er et erfarent værksted i nærheden.

Hos Langhøj bygger vi bilen lokalt - dermed har vi altid et

fuldt bemandet værksted tæt på dig, som kender din bil.

Husk det er dig der bestemmer hvor din bil skal bygges.

- Indendørs biludstilling

- God plads og HC toilet

- Frisk kaffe på kanden

Ring til os, eller se mere på: langhoej.dk

Aarhus

Aalborg

Hasselager Centervej 26 Jellingvej 7

8260 Viby J

9230 Svenstrup J

Tlf. 87 41 10 40 Tlf: 87 41 10 50

København

Vibeholms Alle 27

2605 Brøndby

Tlf: 43 43 00 66

Odense

Bramstrupvej 27

5792 Årslev

Tlf: 40 25 59 85

Eksperter i bilindretning - Forhandling af ALLE bilmærker

Kolding

Albuen 68b

6000 Kolding

Tlf: 27 14 49 14


deT Sker i dhf

dhF pÅ nETTET

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.danskhandicapforbund.dk


nYT FRA AFdElInGERnE

assens

Tirsdag den 16. april: Foredrag ved Jens madsen, som fortæller

om sit liv.

Tirsdag den 30. april: Hyggeaften. Kom og mød nye mennesker,

der ligesom dig selv har et handicap tæt inde på

livet. vi snakker om løst og fast over en kop kaffe m/brød.

Alle er velkomne.

Tirsdag den 14. maj: Sidste medlemsaften inden sommerferien.

Fællesspisning, banko og spil. bindende tilmelding

senest den 30.4. til Lena, tlf. 21 64 79 25. Pris.

kr. 100.

Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementet på Stadionvej

10 i Assens kl. 19.00.

Frederiksberg

onsdag den 17. april kl. 18.30: banko.

lørdag den 29. juni: udflugt til Den blå Planet og Dragør

Fort. Opsamling betty Nansens Allé 55 kl. 10.30,

hjemkomst ca. kl. 17.00. Tilmelding senest den 1.5. til

Connie Dilling–Hansen, tlf. 29 78 67 60.

april 2013

Du KAN SKRIvE TIL DHF På FLERE E-mAIL ADRESSER:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

Landsformand: susanne@dhf-net.dk

medlemsservice lea@dhf-net.dk

Politisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk

Rådgivning social@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RyK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk

webmaster: webmaster@dhf-net.dk

Frederikshavn/Sæby

Torsdage den 18. april samt 2., 16. og 30. maj kl. 19.00

på dagcentret, Ingeborgvej i Frederikshavn: banko. Tilmeldinger

til Jensy, tlf. 20 62 93 00, Aage, tlf. 98 48 40

43 eller Lisbeth, tlf. 60 80 54 78.

Frederikssund/Halsnæs

onsdag den 18. april kl. 18.30 – 22.00 i Fritidscentret,

multisalen, Jernbanegade 2 i Frederiksværk: Generalforsamling.

Dirigent landsformand Susanne Olsen. Forslag

skal være formanden i hænde senest 8 dage før. vi starter

med spisning. Generalforsamling starter kl. 19.45.

Lotteri. Husk pakke.

onsdag den 15. maj kl. 18.30 -22.00 i Fritidscentret,

multisalen, Jernbanegade 2 i Frederiksværk: Sæsonafslutning

med sildebord og medbragt madpakke. underholdning

ved borgmester Helge Friis. Lotteri. Husk en pakke.

Tilmeldinger: Frederiksværk/Hundested til birgit Jakobsen,

tlf. 47 94 00 28. Jægerspris/Frederikssund til Hanne

ulvedal, tlf. 47 72 34 38/mobil 24 83 37 77. Husk ved

tilmelding at oplyse om du er diabetiker.

HANDICAP NYT 2- 2013 • 21


DeT SkeR I DHF

Haderslev

Torsdag den 9.maj: Tur ud i det blå.

lørdag den 1. juni: En tur på landet.

Fredag den 21.juni: midsommerfest.

Læs mere om arrangementerne, priser og tilmeldingsfrister

i det lokale blad.

Tilmeldinger og yderligere oplysninger hos Etti bramsen,

tlf. 74 52 59 13.

Helsingør

lørdag den 1. juni kl. 11. 00-18.00: Forårsudflugt. Hele

arrangementet er en overraskelse.

vi spiser et sted og kører hen og drikker kaffe et andet

sted. Pris kr. 250, kørsel kr. 40.

Ikke medlemmer kr. 375. bindende tilmelding senest

den 16.5. på tlf. 50 99 58 72.

Himmerland

Fredag den 31. maj kl. 18.00 i Gatten bowlingcenter,

Centervej 1, Gatten: Steak and bowl. Pris kr. 145 for mad

og en times bowling. Tilmelding senest den 12.5. til Dorte

vejs, tlf. 30 61 37 92.

Holbæk

lørdag den 8. juni: udflugt til ”Stranden” og Den blå

Planet. vi kører fra administrationscenteret kl. 11.00.

Frokost på Stranden, dernæst tur til Den blå Planet - her

er mulighed for en kop kaffe. Tilmelding til bente, tlf. 59

18 27 69 eller Grete, tlf. 59 43 49 24 senest den 20. 5.

Kolding

Det har ikke været muligt at planlægge aktiviteter i april

og maj måned. vi vender tilbage med aktiviteter i efteråret.

Se mere i det næste blad.

Weekendtur den 29. – 30. juni med liftbus til Rømø og

mandø. vi mødes lørdag den 29. juni i Kolding kl. 9.30

på Hvidtjørnevej. Frokost i bussen og kaffe i inden ankomst

til Hotel Lakolk på Rømø. To retters menu og morgenkaffe.

Overnatning i dobbeltværelse. Søndag afgang

mod mandø og frokost inden hjemkomst kl. 17.00. Der

er ikke hjælpere med til personlig pleje. Der kan evt. aftales

hjælp til enkelte opgaver ved tilmeldingen. Pris kr.

750 pr. person. bindende tilmelding inden den 1. 5. til

Gudrun, tlf. 29 78 12 76.

Korsør/Skælskør

mandag den 22. april kl. 18.00 i Teglværksparken i Korsør:

Generalforsamling. Kl. 18.00 luksussmørrebrød, senere

kaffe og ostemad. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest

8 dage før generalforsamlingen. Lotteri og mulighed

for køb af vand, øl og vin. Afdelingen er vært ved mad,

kaffe og te. Evt. transport kr. 50. Tilmelding nødvendig

22 • HANDICAP NYT 2- 2013

til Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 eller Kirsten

Andersen, tlf. 56 31 39 95 senest den 14.4.

Torsdag den 23. maj kl. 16.45 – 20.00: bowling og

spisning i Superbowl i Slagelse. Pris kr. 210, hvis du

selv kommer til bowlinghallen. Pris kr. 260, hvis du skal

have kørsel. Pris kr. 300 for ikke medlemmer. Tilmelding

nødvendig og senest den 6. 5. til Kirsten Rønhoff

Hansen, tlf. 58 19 60 79.

Søndag den 23. juni (sankthansaften): vi planlægger

en udflugt. Se mere i næste lokalblad.

middelfart

onsdag den 17. april kl. 18.30 til 21.00 i Ejby Hallen,

Halvej 5 i Ejby: Generalforsamling. vi starter med at spise

hakkebøf med tilbehør. Derefter starter generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægter. Det er gratis at

deltage. bindende tilmelding senest 10. 4. Tilmelding

til Esther Skovvang, tlf. 64 41 67 41, mobil tlf. 21 79 03

44 eller mail: easn.speedy@live.dk.

møn

onsdag den 15. maj kl.9.30 - 20.00: bustur til DHF kontoret

i Høje Taastrup, hvor vi får en rundvisning. Derefter

en tur til Dyrehaven og Eremitageslottet. vi slutter

på ”Stranden” med middag. vi mødes på parkeringspladsen

på Ny Ørnebjergvej. Pris kr. 300, alt inkl. undtagen

drikkevarer. Tilmelding senest den 7. 5. kl. 12.00.

Torsdag den 23. maj i Foreningernes Hus, Rødkildevej

9 b i Stege: Afslutning på forårssæsonen. Pris kr. 50. Tilmelding

senest tirsdag den 21.5 kl. 12.00.

Tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 81 05 16.

næstved

Tirsdag den 30. april kl. 13.30 – 20.15: Forårstur til

midtsjælland og viby Kro, hvor vi får kaffe og lagkage.

Derefter tager vi til DHFs åndehul “Stranden” i Charlottenlund,

hvor vi spiser. medlemspris kr. 200 kr. Tilmelding

senest 23. 4.

Fredag den 31. maj kl. 11.00 – 20.30: Tur til Geocenter

møn. vi får hjemmelavede sandwich og drikke,

inden vi besøger Geocentret. Senere kaffe og kage. På

Damme Kro spiser vi en toretters menu. medlemspris

300 kr. Tilmelding senest 24. 5.

Søndag den 23. juni kl. 17.30 – 22.00: Sankthansaften

i Engparken. medlemspris kr. 200. Tilmelding senest

den 16. 6.

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne

på Engvej 8 i Næstved. Tilmeldinger til marianne Nielsen,

tlf. 55 73 08 69.

odense

Sommerudflugt til Ærø den 1. juni kl. 10. 30 – 20.30:

vi kører fra Tarup Gamle Præstegård kl. 10. 30. På Langeland

spiser vi vores medbragte mad fra Hjallese Forsamlingshus.

Øl og vand kan købes i bussen. vi skal se


den langelandske natur ved fx Klise mose ved bagenkop.

I Rudkøbing Skudehavn spiser vi toretters menu. Pris. kr.

275. bindende tilmelding senest den 15. 5. Der bliver rift

om pladserne. Tilmelding til Annette, tlf. 30 25 22 71.

odsherred

onsdag den 17. april kl. 18.00 – 22.00 på Hotel Højby

Sø, Ellingebjergvej 1, i Højby: Generalforsamling - jf.

vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden

i hænde senest 8 dage før. Kl. 18.00 serveres enten

spansk tapas - eller biksemad med rugbrød, spejlæg og

rødbeder. Oplys dit ønske ved tilmeldingen. Drikkevarer

for egen regning. Herefter oplæg ved borgerrådgiveren i

Odsherred Kommune. Kaffe undervejs.

Tilmelding lynhurtigt.

lørdag den 15. juni kl. 14:00: Sommertur til bakken,

Dyrehavevej 62 i Klampenborg.

vi mødes til kaffe, æbleskiver og solbærrom på ”Høkassen”

Pris kr. 50. Kl. 17.30 middag på bakkens Perle for

egen regning. Se menukort på www.bakken.dk/bakkensperle.

Hjælpere gratis. Drikkevarer for egen regning for

alle. Evt. mulighed for samkørsel. Næsten alle stier i

Dyrehaven er tilgængelige for kørestolsbrugere. Der er

handicaptoiletter ved springvandet, bag Hestekarrusellen,

under Rutschebanen samt på ”bakkens Perle”. Se

evt. mere på bakkens hjemmeside. Tilmelding senest

den 1. 6.

Søndag den 28. juli kl. 13.00 - 21.30 i valbyparken,

Hammelstrupvej i København. Grøn koncert. Se program

og om tilgængeligheden på www.groenkoncert.dk

Handicapparkering for enden af Hammelstrupvej/Tudsemindevej

- indgang ved handicapparkeringen. Pris pr.

koncertbillet kr. 180. Gratis entré for kørestolsbrugeres

ledsagere (eller med DSbs ledsagerkort). Alle køber selv

billetter ved indgangen eller via www.groenkoncert.dk

Evt. mulighed for samkørsel. ved muskelsvindfondens

telt er opbygget et podium til kørestolsbrugere, så vi får

bedre udsyn til Grøn Scene. Handicaptoiletter til højre

for podiet. mødested ved podiet. Tilmelding senest den

14. 7.

Samtlige tilmeldinger til Lena på mail:

lena.nielsen@c.dk, tlf.: 59 65 95 86 eller Peter på mail:

ptl@nyka.dk, tlf.: 59 93 12 34.

Rødovre

Tirsdag den 30. april: Aftentur til ”Stranden”. Kun for

medlemmer. bindende tilmelding senest den 23.4.

Torsdag den 23. maj kl.10.00 -17.00: Skovtur til

Sønderby Kro. vi kører fra Ørbygård. Pris kr. 100 kr. for

rødovreborgere, alle andre kr. 200. Kun for medlemmer.

bindende tilmelding senest den 16.5.

Alle tilmeldinger til Jytte, tlf. 43 64 42 64.

Silkeborg

Søndag den 16. juni: Sommerudflugt. Start fra Kiwis

parkeringsplads på Lupinvej kl. 9.30. vi skal se nye og

spændende steder omkring vejle ådal. Guide på hele tu-

ren. Turen er inkl. frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad.

Pris: 100 kr. Forventet hjemkomst kl. 20.00.

Alle tilmeldinger til birtha, tlf. 86 82 38 53 eller 61 26

54 20.

Skagen

mandage 22.og 29. april samt 6. og 13. maj kl. 14.00 –

16.30: mandagsklub.

Tirsdag den 23. april kl. 14.00 – 16.30: Damernes butik

viser tøjkollektion. Kaffe og kage kr. 15.

Torsdage den 2. og 16. maj kl. 19.00 – 22.00: bankospil.

Torsdag den 23. maj kl. 19.30 -23.00: Danseaften.

Pris kr.60.

Fredag den 24. maj kl. 18.00 – 22.00: Sommerafslutning

med forret, hovedret og dessert, kaffe og

småkager, underholdning. Pris medlemmer kr. 60. Ikkemedlemmer

kr. 150.

Søndag den 16. juni: Sommerudflugt. Pris medlemmer

kr. 200. Ikke-medlemmer (hvis der er plads) kr. 400.

mandagsklubben starter igen den 26.august.

Tilmelding til alle arrangementer med spisning senest

fem dage før på tlf. 98 44 45 54 eller 24 85 50 28.

Skive/Viborg

Tirsdag den 7. maj kl. 10.00: udflugt til Thyborøn. besøg

i kirken. Spisning på mallemukken. vi kører fra aktivitetscenteret,

Odgårdsvej 15 A kl. 10.00 med liftbus.

Pris kr.175 for medlemmer, kr. 225 for ikke medlemmer.

børn kr. 70. Tilmelding senest den 13.4. modtager I / du

bladet efter den 13.4. Prøv at ringe alligevel.

Tirsdag den 4. juni kl. 14.00: udflugt til minilandsbyen

Daugbjerg. vi kører fra aktivitetscenteret, Odgårdsvej

15 A i Skive kl.14.00 i private biler. Rundvisning

derefter kaffe/te. Pris: kr. 100 for medlemmer, kr.150

for ikke medlemmer. Tilmelding senest den 28.5.

Tilmeldinger til Lis mortensen tlf. 97 53 31 54/ 24 82

56 31.

Stevns/Fakse

Søndag den 16. juni: Sommerfest. Tilmelding senest

10.6. til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 (ikke onsdag)

eller Inge–Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17.

Sydhavsøerne

lørdag den 20. april kl. 9. 00 – 20.00: udflugt til København.

vi skal forbi Operahuset og på rundtur på

Christiania. Spisning på ”Stranden” i Charlottenlund.

Turen starter med opsamling fra Cementen i Nykøbing

Falster. Pris kr. 200, dækker kaffe/te og sandwich til frokost

og aftensmad på Stranden. Sidste tilmelding den

10.4. Ring evt. om ledige pladser.

lørdag den 25. maj kl. 13.00-16.00 i Frisercafeen, Frisegade

25, i Nykøbing Falster: banko, kaffe/te og kage.

Pris kr.50 sidste tilmelding 22.5.

HANDICAP NYT 2- 2013 • 23


DeT SkeR I DHF

lørdag den 29. juni 12.00-16.00 i Frisercafeen, Frisegade

25, i Nykøbing Falster: vi spiser højtbelagt smørrebrød, øl/

vand og måske en lille snaps. vi skal rafle om pakker, så

medbring en pakke til ca. 30 kr. Pris kr. 100. Sidste tilmelding

den 26.6.

Alle tilmeldinger tlf. 53 12 10 20.

Vestegnen

onsdag den 17. april kl. 19.00-22.00 i Samlingssalen på

Kærbo: Sangaften. Pris kr. 50, inkl. kaffe og pølser.

onsdag den 15. maj kl. 19.00-22.00: Tøj og Tupperwareparty.

Pris kr. 30 inkl. kaffe og brød.

onsdag den 12. juni kl. 18.00-22.00: bakketur: Pris kr.

200, inkl. middag, en genstand, kaffe/kage.

lørdag den 13. juli kl. 14.00-19.30: FDF-Huset, vejlebrovej:

bålfest: Pris kr. 150 inkl. mad og øl, vand, vin ad

libitum. Konkurrencer og underholdning. Tilmelding til alle

arrangementer til Axel, tlf. 23 84 01 49 ml. kl. 18.00-20.00.

Vordingborg

mandage den 22. og 29. april og 6. og 13. maj (13. maj er

sæsonafslutning med ekstra trækninger på støttekort og

bankkontrol) kl. 18.45 i Hollænderhaven. Dørene åbnes kl.

17.30: banko.

Tirsdag den 4. juni: Sommertur. vi besøger DHF´s nye

hovedkontor og indtager frokost i nærheden. vi finder et

sted at spise aftensmad, inden turen går retur. vi kører fra

Hollænderhaven kl. 10.00 og forventer at være hjemme

ca. kl. 20.00. Tilmelding senest den 13.5. Pris for turen er

ikke fastlagt endnu. Flere oplysninger tlf. 55 76 72 92.

aabenraa

Program for hyggeklubben.

Tirsdag den 16. april: Krybdyr-aften.

Tirsdag den 30. april: Sæsonafslutning.

aarhus/Randers

onsdage den 17.april og 15. maj: mad med mille. Tilmelding

til mille dagen før på tlf. 61 60 97 27 eller på mail:

m-lhahn@hotmail.dk

onsdag den 22. maj: Rundvisning på GAIA-museet i Randers

med efterfølgende spisning. Senere mulighed for at

diskutere bPA-problematikken. Dansk Handicap Forbund

fortæller om, hvad det kan tilbyde. Arrangementet er

gratis. Tilmelding senest den 13. 5. til enten marie-Louise

Hahn, mobil tlf. 61 60 97 27 eller Jørgen Laursen, mobiltlf.

50 50 59 43.

Torsdag den 23. maj: Rundvisning på ARoS – direktørens

afskedsudstilling. Tilmelding til mille, tlf. 61 60 97 27. (De

første 25, der tilmelder sig, kan deltage)

Fredag den 31. maj – søndag den 2. juni: Tur til Schleswig.

Weekenden den 28. – 29. september: Sommerfest i Hou.

mulighed for overnatning. Tilmelding senest den 15.8. til

mille, tlf. 61 60 97 27.

Se også vores hjemmeside for evt. andre arrangementer

www.dhf-aarhus.dk.

24 • HANDICAP NYT 2- 2013

ANNONCER

ElSKERInDE SøgES

mand 50 år – noget handicappet og

hørehæmmet søger elskerinde i 40’erne

eller 50’erne. Det er selvfølgelig i orden,

at du ser mig an først.

Billetmrk. 201/13

El-cRoSSER SÆlgES

El- crosser mærket Pegasus, model

Stæren (4-hjulet) sælges på grund af

særlige omstændigheder. Har kun

kørt 15 km. Nypris: kr. 28.800 kr. -

sælges for kr. 18.000. El-crosseren

står i middelfart.

Henvendelse: Esther Skovvang,

tlf. 64 41 67 41, mail: easn.speedy@live.dk.

HanDIcapbIl SÆlgES

Pga. dødsfald har jeg en to år

gammel vw Caddy til salg. Har

kørt 42.000 km. Den er udstyret

med Carony-passagersæde, dvs.

drejesæde, hvor stolen kan skydes ud

på et understel, der så fungerer som kørestol. Der er en

kran i bagagerummet, som kan løfte understellet op i bilen.

Er egnet til person med handicap, som ikke selv kan

sætte sig ind i bilen, og som har hjælper eller ægtefælle

som chauffør. Prisidé kr. 175.000. Henvendelse tlf. 64 43

23 33 eller 31 37 25 67.

HANDICAP

NYT

Nr. 5 OKTOBEr 2012

blIV

medlem

aF

danSk

handiCap

forbund

Dansk Handicap

Forbunds kongres

skal diskutere ny

strategi:

’Ind tIl kernen’

Bølgen tog det hele

– Japan et år efter katastrofen

bs christiansen og 10

mennesker med handicap

på ekspedition i afrika

HANDICAP

NYT

Nr. 6 december 2012

Farver giver glæde

og synlighed, mener

Kirsten Rolfsager

Hvad betyder den

nye reform, Hvis

du skal Have et

fleksjob?

læs om

Dansk

HanDicap

ForbunDs

kongres

HANDICAP

NYT

Nr. 1 februar 2013

Frivillig ildsjæl i

Frederiksværk

Aarhus Kommune er

på kanten af loven,

når den fjerner

handicapkørsel

Islandsk

eventyr på atv

HANDICAP

NYT

Nr. 2 APrIL 2013

Zoo skaber

fantastisk

legeplads for isbjørne

Drik kaffe

med tankens kraft

rummelighed

er en god

forretning


DeT SkeR I DHF

REJSER

TySKLAND

17. -24. august

Frederiksberg afdeling arrangerer ferierejse til bad Sooden

og Allendorf. Vi skal opleve byerne, som ligger på hver

sin side af Werrafloden. Vi skal se saltindvindingsanlæg,

kurbyer og sejle med udflugtsbåd samt besøge Kassel og

Münden og deltage i høstfest. Vi kører med liftbus og har 7

overnatninger på Ekko hotel med halvpension.

Pris kr. 7.925 inkl. udflugter. Eneværelsestillæg 950 kr.

Tilmelding og flere informationer hos Connie Dilling-Hansen

senest den 3.6. tlf. 29 78 67 60.

SPANIEN

22. – 29. august

himmerland afdeling arrangerer ferierejse til Costa del Almeria

i det sydlige Spanien. Vi skal rejse med bravo Tours

med afrejse fra billund lufthavn.

pris kr. 5.600. opholdet er med All Inklusive. Tillæg for

eneværelse kr. 900. Nærmere oplysninger kan findes på

www.danskhandicapforbund.dk/himmerland Tilmelding

hurtigst mulig til dorte Vejs på tlf. 30 61 37 92.

mEDLEmSTILbuD

dansk handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

desuden har vi indgået forskellige samarbejdsaftaler

om rabatter.

RåDGIvNING:

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager,

bisidderhjælp eller lignende står et team af kompetente

medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til

at hjælpe dig.

du kan kontakte dansk handicap Forbunds rådgivningsteam

på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

RAbATORDNINGER:

Få TEATRET HJEm I STuEN mED RAbAT

Få store teateroplevelser i hd-kvalitet lige

hjem i stuen på din computer, dit tv, din

smartphone eller din ipad. lige nu (efterår 2012)

får du et månedsabonnement til Seeatre.com for kun

5 kroner. det giver dig adgang til at se alle Seeatres

teaterfilm i en hel måned. herefter er prisen 94 kr./

md, men som medlem af dansk handicap Forbund

får du 10% i rabat på dit abonnement. du skal blot

indtaste rabatkoden tmp04dk, når du opretter dig som

bruger.

NyHED

26 • HANDICAP NYT 2- 2013

oplev blandt andet Thomas helmig teaterkoncerten

Stupid Man fra bellevue Teatret, Flemming Jensen og

omar Marzouk i Mogens og Mahmoud fra Folketeatret

og The Tiger lillies perform hamlet fra Republique.

Seeatre.com gør teaterforestillinger tilgængelige for

alle; drama, komedie, børneteater, ungdomsteater og

meget mere. publikum, der kan have svært ved at komme

hen til den levende scene, som bor langt væk fra de

større byer eller som ikke nåede at se den forestilling,

de ønskede, kan se forestillingerne på Seeatre.com,

som tillige gør internationalt teater tilgængeligt for alle.

RAbAT På OSTEOPATI-bEHANDLING

osteopat olivar Frederiksen behandler mennesker for

blandt andet smerter i bevægelsesapparatet. osteopati

er en behandlingsform, som arbejder med kroppens

problemer og forsøger at skabe ligevægt i kroppen gennem

behandling med manipulation, fx tryk og stræk.

olivar Frederiksen har klinik i hellerup nord for København

og medlemmer af dansk handicap Forbund

får 20 % rabat på behandling ved fremvisning af medlemskort

til dhF. læs mere om behandlingen og klinikken

på www.osteopatibehandling.dk.

mEDLEmSRAbAT På bEHANDLING

body Self development's System (forkortet body-sds)

er et dansk helhedsbaseret behandlingssystem, der

har klinikker i henholdsvis Karlslunde syd for København

og pilestræde i København. Medlemmer af dansk

handicap Forbund kan få 15% rabat på behandling,

træning og køb af dvd. Medlemskortet skal blot vises.

body-sds henvender sig til tre typer kunder: Kunder

med kropslige skavanker, fx smerter, kunder, der ønsker

at forebygge skavanker og kunder der ønsker at udvikle

sin krop og få mere energi, overskud, styrke, smidighed

m.m. Centret i Karlslunde er handicapegnet og har

gratis parkering. der kan bestilles tid på hjemmesiden

www.body-sds.dk, hvor man også kan finde mange flere

oplysninger, eller på tlf. 33 32 30 90.

DE mObILE FRISØRER

Få din frisør til at komme hjem til dig, når der er brug

for en klipning eller andet frisørarbejde. dansk handicap

Forbund og virksomheden de mobile frisører

har indgået en aftale, der indebærer 15% rabat på al

slags frisørarbejde til medlemmer af dansk handicap

Forbund.

Ring til frisøren og aftal tid på tlf. 70 10 00 01. Se mere

på www.demobile.dk.

RAbAT På EL-STImuLATOR

bEnSMITh er et specialfirma for el-stimulatorer til

neuromuskulær genoptræning (EMS) og til smertebehandling

(TEnS). bEnSMITh leverer til de fleste danske

sygehuse og smerteklinikker såvel som til private.

bEnSMITh giver 10% rabat til medlemmer af dansk

handicap Forbund.

EMS stimulerer og træner musklerne med elektriske

impulser, og er gavnligt for muskler, der bruges lidt.

TEnS er en behandling af smerter i muskler og led og


Vi støtter dig

hele vejen…

PlejeDK

STABIL HANDICAPHJÆLP

✓ Alle former for handicaphjælp

✓ Kun erfarne medarbejdere

✓ Hjælpere under konstant uddannelse

✓ Vi indrager netværk, familie og nærmiljø

✓ Håndplukkede stabile hjælpere og vikarteam

Søger du stabilitet, så bør du kontakte plejedk ApS,

da det er vores hoved-målsætning.

KONTAKT OS OG HØR MERE

Man-fre kl. 7.30-16.00 ring på tlf. 25 33 71 28

Weekend og efter kl. 16.00 ring på tlf. 20 94 61 57

Lunikvej 30, 2670 Greve · www.plejedk.dk · tenna@plejedk.dk

desuden velegnet til nervesmerter. Se mere på www.

bensmith.dk eller ring til 24 40 91 05 for personlig information.

Kvartside.indd 1 23/01/13 10.05

RAbAT På HELSEPRODuKTER

Athene healthcare A/S tilbyder alle dansk handicap

Forbunds medlemmer en rabat på 3 % ved køb af firmaets

produkter. Firmaet forhandler et bredt sortiment

af produkter indenfor forebyggelse og behandling af

sår. Se mere om virksomheden på www.athenehealthcare.dk

eller kontakt firmaet på tlf. 49 16 84 80 eller

e-mail info@athenehealthcare.dk.

Ny bolig?

- hvis du har fået nye behov

- ændring af indretning

- helt ny bolig

- andre hjælpemidler

Vi hjælper dig med

- at skitsere dine idéer til en

flot løsning

- udarbejdelse af samlet projekt

- myndighedskrav, ansøgninger

- entreprenørudbud og udførelse

Ring nu til arkitekt maa Peter Wahlberg

tlf: 28 12 04 64

NY HJEMMESIDE!

Personlig erfaring med

- tilgængelighed og

hjælpemidler

- indretning af

handicapboliger

- specialinstitutioner, skoler

www.insitu-arkitekter.dk Medlem af:

blIV

medlem

aF

danSk

handiCap

forbund

HANDICAP

NYT

Nr. 5 OKTOBEr 2012

Dansk Handicap

Forbunds kongres

skal diskutere ny

strategi:

’Ind tIl kernen’

Bølgen tog det hele

– Japan et år efter katastrofen

bs christiansen og 10

mennesker med handicap

på ekspedition i afrika

HANDICAP

NYT

Nr. 6 december 2012

Farver giver glæde

og synlighed, mener

Kirsten Rolfsager

Hvad betyder den

nye reform, Hvis

du skal Have et

fleksjob?

læs om

Dansk

HanDicap

ForbunDs

kongres

HANDICAP

NYT

Nr. 1 februar 2013

Frivillig ildsjæl i

Frederiksværk

Aarhus Kommune er

på kanten af loven,

når den fjerner

handicapkørsel

Islandsk

eventyr på atv

HANDICAP

NYT

Nr. 2 APrIL 2013

Zoo skaber

fantastisk

legeplads for isbjørne

Drik kaffe

med tankens kraft

rummelighed

er en god

forretning


DeT SkeR I DHF

bRuG vISO

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer

eller specialundervisning, kan du henvende dig til

vISO – videns- og specialrådgivningsorganisationen, som

rådgiver borgere, kommuner, og institutioner - når den

rette ekspertise ikke findes i kommunen.vISO skal være

med til at sikre, at du som borger får den bedst mulige

hjælp, uanset hvor i landet du bor.

Læs mere på www.servicestyrelsen.dk.

Kontakt vISO på tlf. 72 42 37 00 eller på

mail: viso@servicestyrelsen.dk.

FLyTTER Du, ELLER ER Du FLyTTET?

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring til

Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig kan

sende dig Handicap-nyt. vi får ikke automatisk meddelelser

om adresseændring fra Post Danmark.

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund,

blekinge boulevard 2, 2630 Taastrup, ringe på tlf. 39 29 35

55 eller sende en mail til lea@dhf-net.dk.

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2013

Enlige 300

Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/

Dansk Handicap Forbund.

Samboende 450

Jeg er: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn:

Adresse:

Postnr./By

Fødselsdato: (dag) (måned) (år)

Kommune:

Telefon:

E-mail:

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)

Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

RYK (rygmarvsskadede)

Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

DEN uvILDIGE KONSuLENTORDNING På

HANDICAPOmRåDET (DuKH)

Postboks 284

banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

Tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

E-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

DuKH informerer og rådgiver borgere og myndig heder.

DuKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende

og handicaporganisationer.

blekinge boulevard 2 2630 Taastrup

Dansk Handicap Forbund

+ + + 11744 + + +

0893 Sjælland uSF b


LæsEr

konkurrEncE

vind ny

mobiltelefon

Deltag i Handicap-nyts læserkonkurrence og vind en mobiltelefon

fra Emporia - EmporiaESSENCEplus.

Telefonen er sort, tynd og vejer meget lidt, men har større knapper

og bedre lyd end de fleste telefoner. Desuden er der blutooth

og Fm radio. Telefonen er doneret af Emporia.

Du skal blot svare på spørgsmålet:

På hvilken dato blev der i år afholdt Dansk Handicapdag?


Send dit svar på mail til handicap-nyt@dhf-net.dk, så vi

har det senest 22. april. vinderen får direkte besked.

At bygge handicapbiler er en tillidssag

Når du vælger Ribe Karosseri, kan vi garantere dig en handicapbil, hvor alt er tilpasset

dig og dine behov. Indretningen tilpasses i samråd med dig og efter dine ønsker.

Ribe Karosseri har mange års erfaring og er specialister i opbygning af handicapbiler.

Vi sælger og opbygger alle bilmærker.

Husk at du frit kan vælge din opbygger. Vi leverer over hele landet.

Industrivej 35a . 6760 Ribe . Telefon 7542 3156 . info@ribekarosseri.dk . www.ribekarosseri.dk


NyT HJæLPemIDDeL

Oplev friheden på en

SeGway

En tidligere olympisk sit-skiløber har udviklet en Segway med

sæde. Den kan snart købes i Danmark

En Segway kan – med forskellige dæk – bruges både til ture i byen og i naturen.

mARIT SuNDIN fra Sverige

gæstede for nylig danmark

for at præsentere

sin opfindelse: AddSeat

– en Segway med sæde. Marit Sundin

fik bortamputeret sine ben som

treårig efter en trafikulykke. Siden

12 årsalderen har hun dyrket handicapskisport

og vundet guldmedaljer

ved blandt andet verdensmesterskaber

og vinterolympiade,

indtil en rygskade satte en stopper

for karrieren. Efter skaden fik hun

30 • HANDICAP NYT 2- 2013

mange ryg- og skulderproblemer,

og ingen kørestole passede hende

rigtigt. derfor søgte hun nye veje

og ledte efter noget, der var smart

og sportsagtigt. En dag faldt hun

tilfældigt over Segway, som netop

var blevet godkendt i Sverige. En

Segway er batteridrevet og har to

hjul, men indbyggede gyroskoper

gør, at den altid lynhurtigt finder

balancen. problemet var bare, at

den er udviklet til almindeligt gående

og betjenes stående. Marit

af Bente rødsgaard fotos: add Movement

Sundin kontaktede derfor firmaet

”hedemora Anpassning”, som tidligere

havde fremstillet ski til hende,

og sammen fik de konstrueret en

Segway, som man kan styre siddende.

stor interesse

Modellen blev præsenteret første

gang i Gøteborg på en messe, og

interessen var stor. det var den

også i prøvelokalet hos foreningen

pTu i Rødovre, hvor mange en dag i


februar mødte op for at se og prøve

Segwayen, AddSeat.

AddSeat er en prototype, og der

arbejdes på højtryk på at tilføje

flere justeringer. Sædet på Segway

er højere end sædet på Marit

Sundins manuelle kørestol, og hun

er stærk nok til at kunne flytte

sig selv. det gælder ikke for alle

kørestolsbrugere, og derfor er et

sæde, der kan hæves og sænkes

under udvikling. på andre områder

minder AddSeat om en ordinær

marit Sundin kan let få sin Segway ind og ud af bilen.

Segway, hvor styret blot er sat ned,

og hvor der er monteret nogle

håndtag og en bremse. den er let

at køre på, man skal bare vænne

sig til, at man styrer den fra side

til side. AddSeat kører 20 - 30 km

på en opladning afhængig af terrænet.

”den kan forcere kanter helt

op til 6 cm, og det gør den god

især i byen. den er lille og let at

håndtere, og man kommer mere

op i højde med de andre på gaden

og let ind og ud af butikker”, siger

Marit Sundin, der også fortæller, at

AddSeat gør det lettere for hende at

fungere i et familieliv med mand og

to børn.

let at køre men kostbar

Marit Sundin fremviste en city model,

men AddSeat fås også i en udendørsudgave

med terrændæk. AddSeat er

også let at manøvrere for hjælpere, så

hvis der skulle opstå et problem ned

ad bakke, kan en hjælper bare gribe

styret, så stabiliserer den sig med det

samme.

For at have glæde af AddSeat skal

brugeren være i stand til at kontrollere

sine bevægelser, så den er

mindre velegnet til personer, der får

spasmer, ligesom man skal holde en

vægt på max 100 kg for at kunne

bruge den. den koster 120.000 svenske

kroner, og Marit Sundin arbejder

på at få den godkendt som hjælpemiddel.

”Jeg ved godt, den er dyr, men den

er alle pengene værd. Jeg ser det som

en investering, lige som andre køber

bil. den har helt klart gjort mit og hele

min families liv bedre; jeg kan tage på

indkøb og byture, have den med i bilen,

tage på landet osv. Jeg synes, jeg

har fået noget af min frihed tilbage”,

fortæller Marit Sundin.

næste gang i Århus

At den er nem at bruge viste demonstrationen

hos pTu. Mange kørestolsbrugere

fik en prøvetur, og alle fandt

hurtigt ud af at køre den.

Marit Sundin er indehaver af firmaet

AddMovement, som forhandler

AddSeat i Sverige. I danmark er Gloria

Mundi Care forhandler og regner

med at den vil kunne sælges for ca.

119.000 kr.

AddSeat demonstreres til juni atter

hos pTu – denne gang i Århus. hold

øje med Gloria Mundi Cares hjemmeside

for dato, tid og sted www.gmcare.dk.

du kan læse mere om og se

video på www.Addmovement.se. ■

HANDICAP NYT 2- 2013 • 31


Foto: mcDonald's

ARBeJDSmARkeD af jeppe kerckhoffs

Rummelighed med den nye store

reform af førtidspension

og fleksjob skal der

skaffes tusindvis af fleksjob.

Handicap-nyt har talt

med fire private virksomheder,

som har ansat mennesker med

handicap for at høre, hvorfor

er ogSå god

forretninG

Sebastian er ansat i mcDonald’s

på Frederiksberg. Her ses han

sammen med bestyrer Annika

borbye.

NOGLE vIRKSOmHEDER er

gode til at tage et socialt

ansvar og ansætte medarbejdere

med et handicap.

hvad får dem til at gøre det?

handicap-nyt har talt med fire virksomheder,

der samstemmende siger,

at det først og fremmest handler om

en kultur i virksomheden, hvor man

passer på sine medarbejdere, hvor

medarbejderne passer på hinanden,

og hvor man ønsker at tage ansvar

for mennesker i lokalområdet.

32 • HANDICAP NYT 2- 2013

fire forskellige virksomheder

I Sparekassen Sjællands hovedsæde

i holbæk arbejder Kenneth Østergaard

med kreditvurdering. han blev

ramt af sclerose for fem år siden og

arbejder nu i et fleksjob. I sparekassen

er det en grundlæggende og

nedskrevet værdi, at man passer på

hinanden, fortæller hR medarbejder

betinna Krohn. derfor var det i Kenneths

tilfælde naturligt at forsøge at

fastholde en engageret og dedikeret

medarbejder.

I Superbest i hjørring har købmand

henrik Svanhede ’arvet’ et værdisæt,

som har været en del af forretningen

i mange år. også før hans tiltræden

arbejdede der mennesker med

handicap, og det er naturligt for

ham at fortsætte det arbejde, når

han støder på unge med særlige

behov, som gerne vil prøve kræfter

med hverdagen i en rigtig virksomhed.

”hvis man har den rette

vægtning af medarbejdere på

særlige vilkår og ordinært ansatte,


fungerer det rigtig fint,” siger han,

der i dag har to medarbejdere, der

er udviklingshæmmede.

Annika borbye er restaurantchef

hos Mcdonald’s på Frederiksberg.

hun står i spidsen for en

arbejdsplads, hvor mangfoldighed

er en grundlæggende værdi. hos

Mcdonald’s interesserer man sig

ikke så meget for personens ydre,

deres cv eller eksamensbeviser

som for personlighed, engagement

og lyst til at lære og udvikle

sig i jobbet. derfor var det heller

ikke et nej, da Sebastian, som har

infantil autisme, søgte arbejde og

erklærede, at han ville være den

bedste medarbejder til at passe

på gæsterne. Senere kom endnu

en medarbejder med særlige behov

til.

hos Migatronic Automation i Aabybro

fremstiller man specialmaskiner

til blandt andet svejseautomatisering.

da en af medarbejderne,

Rene, for fem år siden blev

ramt af sclerose var direktør Keld

Kjelgaards holdning klar – man skal

ikke straffes, fordi man bliver ramt

af sygdom eller ulykke. derfor har

det været vigtigt for ham at holde

fast på Rene, der fortsat er en del af

virksomheden, selvom den økonomiske

krise har betydet en reduktion i

medarbejderstaben fra 60 til 25.

der skal være positive

tal på bundlinjen

de fire virksomheder er private,

og det er i sidste ende afgørende,

at virksomheden løber rundt og

skaber profit. hvordan kan man

samtidig imødekomme en persons

helt unikke behov? de fire ledere er

enige om, at det ikke på simpel vis

kan afgøres, om den enkelte medarbejder

’giver overskud’ i kroner og

ører, men at ansætte eller fastholde

en person med et handicap er samlet

set en gevinst for virksomheden.

engagerede medarbejdere

betinna Krohn fra Sparekassen Sjæl-

land fortæller, at indsatsen betyder,

at man bevarer en meget engageret

medarbejder med stor viden om

virksomheden og et enormt drive.

det er hverken dyrt eller besværligt

at få det til at fungere, og Kenneth

er jo kompenseret for sin nedsatte

arbejdsevne og yder på lige fod med

alle andre medarbejdere, når han er

på jobbet. hun fremhæver også, at

fastholdelse af en medarbejder med

nedsat arbejdsevnen skaber tryghed

blandt de øvrige medarbejdere. Endelig

har man som lokal og regional

virksomhed et særligt ansvar for

lokalområdet. og når sparekassen

bliver kendt for sin rummelighed,

viser vi et mere facetteret billede,

end det medierne tegner af banksektoren

i medierne i kølvandet på

finanskrisen.

den rette balance er vigtig

henrik Svanhede, Super best, er

meget bevist om, at den økonomiske

bæredygtighed handler om at have

den rette balance af medarbejdere

med og uden handicap. Særligt når

man har ansat mennesker med psykiske

funktionsnedsættelser, skal der

være plads og tid til anerkendelse,

støtte og trøst, når det er nødvendigt.

balancen kan dog ikke gøres

op i procenter, for kommer der en

ansøgning fra en person, som ’kun’

har et fysisk handicap, kunne forretningen

sikkert godt rumme vedkommende.

Gevinsten ved de nuværende

medarbejdere er masser af

god omtale, at mange privatkunder

får en god oplevelse ved at handle

i butikken og endelig, at offentlige

virksomheder vælger at indgå faste

aftaler om indkøb med direkte henvisning

til, at virksomheden er rummelig

og tager ansvar for lokalområdet.

hovedårsagen er dog, at det

er en grundlæggende værdi i forretningen

at vise rummelighed over for

mennesker med et handicap, og at

det har en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet

og fællesskabsfølelsen

blandt medarbejderne.

SpaREKaSSEn SjÆllanD:

danmarks ældste sparekasse med

filialer over hele Sjælland.

www.spks.dk. på hovedsædet

arbejder Kenneth Kjær Øster-

gaard, der har sclerose, med

kreditvurdering 18 timer om ugen

i et fleksjob. Sparekassen Sjælland

har tre personer i fleksjob. Alle tre

er fastholdelsesjob.

SupERbEST HjøRRIng:

daglivareforretning i kæden Super-

best, www.superbest.dk. hos køb-

mand henrik Svanhede arbejder to

personer med psykiske funktions-

nedsættelser – Jonas arbejder 26

1/4 timer om ugen, Svenning 25

timer.

mIgaTRonIc auTomaTIon:

udvikling og fremstilling af svejse-

automatiseringsudstyr.Virksomhe- den ligger i Aabybro. www.miga-

tronic.com. Rene nielsen er ramt af

sclerose, men arbejder fortsat som

maskinarbejder i et fleksjob 25

timer om ugen.

mcDonalD’S FREDERIKSbERg:

burgerrestaurant i kæden Mcdo-

nalds, www.mcdonalds.dk. her

arbejder Sebastian, som har infantil

autisme, som medarbejder med an-

svar for gæsteområdet 8 timer om

ugen. herudover har restauranten

ansat Sofie, som har rygmarvsbrok

og arbejder 12 timer om ugen.

HANDICAP NYT 2- 2013 • 33


ARBeJDSmARkeD af jeppe kerckhoffs

Jonas, Superbest,

Hjørring.

andre medarbejdere

lærer meget

Annika borbye fra Mcdonald’s vil

ikke forholde sig til, om den enkelte

medarbejder i udgangspunktet ’tjener

sig selv hjem’, for man kan ikke

værdisætte et menneske på den

måde. Effekten af at ansætte mennesker

med særlige behov skal måles

på mange forskellige parametre. I

Mcdonalds er det en central værdi,

at man skal engagere sig i og passe

på lokalsamfundet, for det er her ens

gæster kommer fra. det gælder også

i Annika borbyes virksomhed, hvor

de to medarbejdere med særlige behov,

kan give gæsterne en ekstra god

oplevelse i en stresset hverdag - en

oplevelse, som andre medarbejdere

ikke har tid til at levere. Samtidig

har de to medarbejdere en enorm

betydning for de øvrige ansatte,

som lærer en masse om tolerance,

omsorg og fællesskab både arbejdsmæssigt

og socialt. Annika borbye

tror, at en virksomhed, som ønsker

at klare sig godt i et lokalområde,

simpelthen må vise interesse for og

engagere sig lokalt.

fastholde viden

For Keld Kjelgaard har det stor betydning

for virksomheden, at man

fastholder den viden og kompe-

34 • HANDICAP NYT 2- 2013

Kenneth, Sparekassen

Sjælland, Holbæk.

René, migatronic

Automation, Aabybro.

tence, den enkelte medarbejder har.

Økonomien skal balancere. Virksomheden

er ikke et socialkontor, men

hvis samarbejdet med myndighederne,

som bevilger de nødvendige

kompensationsordninger, fungerer,

kan det godt lade sig gøre uden at

belaste virksomhedens økonomi.

han fremhæver også, at man sender

et positivt signal til omverdenen, og

det bliver der lagt mærke til. Kjelgaard

lægger ikke skjul på, at det har

krævet et engagement fra hans side,

men som virksomhedsleder føler

han et særligt ansvar for medarbejdere,

som kommer ud for sygdom

eller ulykke. hans umiddelbare reaktion,

da Rene fortalte om sin sygdom,

var da også: Tag din tid – så finder vi

sammen ud af tingene hen ad vejen.

hvad kan

virksomhederne lære os?

det vigtigste budskab fra de fire

er, at hvis man virkelig vil det, så er

det hverken dyrt eller besværligt at

ansætte mennesker med handicap,

og det er en samlet gevinst både

internt og i forhold til kunder. Men

det kræver absolut vilje fra virksomhedslederens

side, som Anikka

borbye udtrykker med ordene: ’hvis

ikke man vil det, så skal man ikke gå

ind i det’.

Sebastian, mcDonald's

Frederiksberg.

Svenning, Superbest,

Hjørring.

de fire virksomhedsledere er

enige om, at initiativet til at ansætte

eller fastholde mennesker med

handicap skal komme ad frivillighedens

vej. den personlige relation

eller den rigtige medarbejder med

det rigtige drive er langt bedre end

kvoter og tvang. både medarbejder,

kolleger og virksomhedsleder

skal være drevet af lyst, for så er

barriererne til at overkomme. de

barrierer, der måtte være i forhold

til kolleger og kunder, løses gennem

god ledelse og stærke værdier,

mens barrierer i forhold til selve

funktionsnedsættelsen kræver de

rette kompensationsordninger. her

er det helt afgørende, at det offentlige,

er i stand til at kigge på målet

frem for at hænge sig i regler og

blanketter. Kjeldgaard fortæller: ”da

kommunen under etableringen af

fleksjobbet ville fjerne min medarbejder

fra virksomheden med

henblik på arbejdsprøvning, måtte

jeg forklare dem pænt, at så ville

der simpelthen ikke være et job at

komme tilbage til”. Tempoet i en

privat virksomhed er højt – ikke

mindst i en krisetid - og her er det

helt afgørende, at det offentlige

system hele tiden ser sig selv, som

en medspiller, som understøtter

borgerens mål. ■


FERIETILBUd

Fantastisk tilbud fra Musholm Bugt Feriecenter

Book en af vores dejlige ferieboliger.

I perioden 02.09.2013-15.12.2013

kan du booke 4 nætter til 3 nætters pris,

med ankomst mandag og afrejse fredag.

Det eneste du skal gøre,

er at booke boligen inden 1. maj.

AALBORG

HERNING AARHUS

RIBE

ODENSE

Mangler du

en bil tilpasset

dine behov?

KØBENHAVN

Vi kan tilpasse din nye eller brugte bil efter dine behov. Vi bygger bilen op omkring dig, og er med hele vejen med rådgivning fra start til slut.

Handicare Auto har over 15 års erfaring og er Danmarks største opbygger af handicapbiler til kommuner, institutioner, erhverv og private!

Vi klarer enhver opgave! Se mere på handicare.dk, ring til os eller besøg en af vores afdelinger i hele landet!

HERNING

Baggeskærvej 48

DK-7400 Herning

+45 97 12 96 22

KØBENHAVN

Park Allé 289 G

DK-2605 Brøndby

+45 43 20 57 00

AALBORG RIBE

Fabriksparken 3 Industrivej 22

DK-9230 Svenstrup DK-6760 Ribe

+45 96 96 15 22 +45 76 88 18 00

BOOK 4

daGE OG BETaL

FOR 3

Find en brugt bil, se flere

produkter, eksempler på

biler og meget mere

på vores hjemmeside:

handicare.dk/auto-danmark

AARHUS

Bredskiftevej 6 A

DK-8210 Aarhus V

+45 87 31 46 00

ODENSE

Hvidkærvej 39

DK-5250 Odense SV

+45 63 15 20 00

Se aktuelle nyheder, tilbud

og info om events og meget

mere på vores Facebook:

facebook.com/

handicareautodanmark

MUSHOLM BUGT FERIECENTER

Musholmvej 100, 4220 Korsør

tlf.: 70 13 77 00

musholm.dk - musholm@musholm.dk

HANDICAP NYT 2- 2013 • 35


ULANDSARBeJDe

I november sidste år drog en delegation fra

Dansk Handicap Forbund til Nicaragua. Den bestod af

ulla Trøjmer og Hans Jørgen møller fra ulandsudvalget samt konsulent

Henry Lind. Formålet var at markere afslutningen på 20 års indsats

ULLA TRØJmER, jeg og to

hjælpere drog en tidlig

morgen i november sidste

år af sted for at besøge

dansk handicap Forbunds samarbejdspartnere

i nicaragua. Formålet

med besøget var primært at

afslutte dansk handicap Forbunds

længstvarende og mest omfattende

indsats i ét land - en indsats

der startede i 1989. For mig var det

forbundet med lige dele spænding

og vemod. det ville blive spændende

at se og høre, hvad der var

sket i de 13 år, siden jeg besøgte

36 • HANDICAP NYT 2- 2013

landet, og vemodigt at skulle være

med til at afslutte engagementet.

tilbage i managua

For første gang skulle jeg have min

3-hjulede scooter med til nicaragua,

og det var en positiv overraskelse,

at vi både i uSA og nicaragua kunne

få lov til at køre i vores egne stole

fra flyet. den går ikke i Europa!

da vi efter en laang flyvetur ankom

til hovedstaden, Managua, blev

vi indkvarteret på det bedste hotel,

jeg har boet på i nicaragua. Værelserne

var store og tilgængelige, det

Af Hans J. møller Fotos: Ulla Trøjmer

Et vemodigt gensyn

mED nIcaRagua

Skilte ved nedkørsler fra fortove var en

god hjælp.

mange busser kan benyttes af kørstolsbrugere.

gjaldt også toilet og bad. det betød,

at man ikke skulle bruge så meget

tid på praktisk bøvl.

Folk i nicaragua forstår at feste,

og dagen efter ankomsten blev

vi inviteret med til en spontan

afskedsfest på dansk handicap

Forbunds kontor i Managua for det

personale, der i mange år har arbejdet

sammen med os for at opbygge

slagkraftige handicaporganisationer.

En fest med både levende musik,

mad, drikkevarer og optræden. og

med den sædvanlige livsglæde blev

der gået til den fra første ”fløjt”.

Der blev taget afsked med fest, taler og

gaver.


På besøg i snedkerværkstedet,

som Dansk Handicap Forbund

startede for mange år siden.

resultater

det politiske arbejde, som handicapbevægelsen

i nicaragua har

lavet, har flyttet rigtig meget, siden

jeg var der sidst bl.a. på tilgængelighedsområdet.

Allerede på vej

fra lufthavnen til hotellet lagde

jeg mærke til en hel del skilte, der

mindede meget om danske skilte

ved handicapparkeringspladser.

det viste sig, at skiltene ikke betød

p-pladser, men nedkørsler fra fortove.

Kantstene i nicaragua er mindst

dobbelt så høje som hjemme, og

efter et par dage rundt i byen fandt

Paraplyorganisationen Feconori skal

på turne med teaterstykke om at

leve med et handicap.

jeg ud af, at det faktisk er ret smart,

fordi man det meste af tiden kunne

se, hvor der var en nedkørsel.

En anden ting, der er lykkedes, er

tilgængelige busser. det offentlige

busselskab har indkøbt otte liftbusser,

der er indsat i almindelige drift,

og det er kun de første af i alt 32

busser. det kunne de danske busselskaber

lære noget af!

de samme problemer

når vi deltog i møder med vores

samarbejdsorganisationer, kunne vi

ud fra debatterne høre, at emnerne

stort set er de samme, som dem vi

diskuterer. Så også her er der foregået

en stor udvikling fra tidligere,

hvor det mest drejede sig om at

skaffe hjælpemidler, som der dengang

var stor mangel på.

paraplyorganisationen Feconori

havde i otte måneder arbejdet på

at lave et teaterstykke, som de

ville turnere med rundt i landet.

Vi var inviteret med til en af de

første forestillinger med efterfølgende

festivitas. Vi fik plads på

første række, og selvom nogle af

pointerne var meget lokale, så var

mange problematikker nogenlunde

de samme, som dem vi slås med

herhjemme.

Som afslutning på vores officielle

ophold var der arrangeret en stor afslutningsfest,

hvor alle samarbejdspartner

igennem årene var inviteret

med. her blev der holdt taler, delt

hædersgaver ud, spist og drukket,

danset og udvekslet minder og historier.

har nået meget på kort tid

Som nævnt var det for mig en blandet

oplevelse at være i nicaragua

igen - måske for sidste gang - men

det var glædeligt, at der var sket store

positive forandringer på de sidste

13 år. blandt andet virkede vand- og

elforsyning normalt, og det så ud

som om - i hvert tilfælde i hovedstaden

- at fattigdommen var aftagende.

organisationerne er nået langt

med deres politiske arbejde, og man

kunne godt ønske, at vi herhjemme

kunne nå lige så meget på så kort tid.

Vi forlader ikke vores venner helt,

men bruger deres erfaringer til fremtidigt

arbejde i andre lande i latinamerika.


HANDICAP NYT 2- 2013 • 37


DISko-FeST

38 • HANDICAP NYT 2- 2013

Af Solveig Skovgaard Andersen Fotos: Thomas Willads

masser af unge mennesker mødte op, da der var fest for

unge med handicap på diskotek Crazy Daisy i Roskilde


DET


GIK GODT, alle var

glade, og man kom ud og

mødte nye mennesker.”

det fortæller Mette, som

går på daghøjskolen Koglerne, der

den 1. marts arrangerede disko-fest

på Crazy daisy i Roskilde.

Masser af unge mødte op, og der

dannede sig hurtigt kø uden for

diskoteket. En hel time varede det,

før de 170 betalende gæster og

hjælpere var lukket ind. Indenfor var

der hurtigt gang i den, og mange har

efterfølgende ringet til Koglerne for

at høre, hvornår næste fest bliver. Så

festen må siges at være en succes.

”det er en god fest med god musik

og mulighed for at danse”, sagde

poul Erik en af festdeltagerne til TV2

lorry, der rapporterede fra festen.

poul Erik havde sin kæreste med, og

for dem var det rart at komme ud og

danse og hygge sig sammen, mens

andre fik snakket og danset med

nogle, de ikke kendte.

og det er ifølge pædagog og seksualvejleder

Jeanette bramming et af

formålene med arrangementet.

”Vi vil skabe nogle rammer, hvor

mennesker med handicap kan få lov

til at mødes og møde ligestillede, og

være en del af ungdomskulturen,”

siger Jeanette bramming. ”de her

unge mennesker er vant til at blive

gemt væk i en gymnastiksal, men her

kommer de på diskotek og køber øl

og sodavand, shots og farvestrålende

drinks lige som alle andre unge. der-

HANDICAP NYT 2- 2013 • 39


PORTRÆT DISko-FeST Af Bente Af Solveig Rødsgaard, Skovgaard Jeppe Andersen Kerckhoffs Fotos: & Solveig Thomas Andersen Willads

for er vi rigtig glade for samarbejdet

med Crazy daisy, og der åbnede sig

også en ny verden for de unge mennesker,

der arbejder der. nu skal vi

have et evalueringsmøde med diskoteket,

men vi håber, vi kan holde

et arrangement i kvartalet og meget

gerne nå et inden sommerferien.”

nogle unge udviklingshæmmede

syntes, der var for mange i

kørestol og omvendt. ”næste gang

vil vi så være endnu mere opmærksom

på at skabe rammer, så

de unge oplever, at de kan bruge

hinanden, snakke med hinanden

og få noget ud af at møde alle

40 • HANDICAP NYT 2- 2013

slags mennesker,” siger Jeanette

bramming.

Ideen har Jeanette bramming

stået for at udvikle sammen med

seksualvejleder lars hermansen og

de unge på daghøjskolen Koglerne.

Men oprindelig er den tyvstjålet

– med tilladelse – fra Kolding,

hvor en anden seksualvejleder i

samarbejde med Crazy daisy der

arrangerede en diskoteksfest. ”Jeg

kontaktede hende, og hun syntes,

det var alle tiders ide at holde det

andre steder i landet. og så gik vi

i gang. Forhåbentlig bliver det en

tradition,” siger Jeanette bramming. ■


FeRIe

lej et sommerhus

Desværre havde der sneget sig fejl ind i oplysningerne om sommerhusene i sidste num-

mer af Handicap-nyt. Derfor gentager vi dem her med de rigtige priser og perioder.

Sjælland

sommerhus ved roskilde

Fristen for ansøgning om udlejning er

overskredet.

Sjælland

rågelejehuset

huset udlejes hele året. det har alle

moderne bekvemmeligheder og indeholder

en stor stue med tv, to soveværelser

(seks sovepladser), køkken med

køleskab, toilet og badeværelse. Carport

og lukket terrasse. Varmt og koldt

vand, el-opvarming samt brændeovn.

pris: 3.500 kr. inkl. el pr. uge hele året.

Henvendelse: Kirsten Jensen, telefon

41 50 81 82.

Handicapegnethed: “Rågelejehuset” er

handicapegnet.

jylland

jylland

klubhuset klitrosen - skagen

Klubhuset “Klitrosen” udlejes som sommerbolig i perioden

27. maj - 19. august 2013.

huset er 170 m2, med køkken, 2 baderum med bruser

og toilet, det ene handicapegnet. der er 12 bokssenge,

en el-hospitalsseng og en manuel hospitalsseng alle

med dyner og puder + fire gæstesenge. badebænk

findes. der er farve-tv og indlagt fælles antenne, stereoanlæg,

kaffemaskine og porcelæn til 80 personer.

Fjernvarme. huset ligger på Markvej 121A. der er telefon

(98 44 24 97) og postkasse. Man skal selv medbringe

sengelinned, håndklæder, viskestykker og andre

hjælpemidler efter behov. huset er handicapegnet

hals/bisnap

I hals ca. 30 km fra Aalborg ligger fire dejlige sommerhuse med havudsigt,

Fyrvej 4-10, 200 m fra badevenlig østvendt strand.

husene er moderniserede i 2007 og indrettede til kørestolsbrugere.

hvert hus på 69 m2 har niveaufri adgang. Entré, stue med sovesofa

og køkken i ét. Soveværelse med to senge og værelse med to køjer.

I husene 6 og 10 er der en plejeseng. Stort bad med badestol på

hjul. nye fladskærms-tv med dvd-afspiller og musikanlæg. Flisebelagte

terrasser med havemøbler mod både øst og vest. husene er

helt igennem handicapegnede med bl.a. brede skydedøre, ingen

niveauforskelle mellem hus og grund. der er køre/gangsti rundt om

husene og til strand. I hus 8 er hund tilladt.

Ankomst lørdag kl. 15.00, afrejse inden kl. 10.00.

pris: For medlemmer af dhF fra 3.000 kr. Slutrengøring kr. 400 kr.

Strøm 2,50 kr. pr. kWh.

For ikke-medlemmer af dhF fra 3.500 kr. Slutrengøring kr. 400 kr.

Strøm 2,50 kr. pr. kWh.

nyt! Weekend tilbud fra fredag kl. 10.00 til søndag kl. 19.00 pris alt

inkl. 1600 kr. Andre dage kan også aftales.

Henvendelse: Ring eller skriv til ulla ussing houmann, poul buås Vej

10, 9000 Aalborg,

Tlf.: 98 11 17 01/25 30 08 57. E-mail: ullaussing@gmail.com. Folder

om sommerhusene kan downloades på www.dhf-aalborg.dk

med stor parkeringsplads

og lille have.

pris: 2.300 kr. pr uge

fra uge 22 til 33. de

1000 kr. skal betales i depositum ved lejeaftalens start.

Resten senest 30 dage før lejemålet. der betales efter

forbrug af vand, 50 kr. pr. m3, og el, 2,50 kr. pr. kWh.

Slutrengøring 400 kr. + evt. hund 100 kr. lejemålet er

fra mandage kl. 15. til mandage kl. 12. Se billeder af

huset på www.danskhandicapforbund.dk/skagen.

Henvendelse: Skriftligt til lisbeth hansen, Markvej

145, 9990 Skagen.

HANDICAP NYT 2- 2013 • 41


FeRIeTIPS Af Bente Rødsgaard og Solveig Skovgaard Andersen

TIpS TIl FERIE

og uDFlugTER

Sommeren er ferietid, og hvad enten man skal til Lanzarote eller til Hjørring, kan planlægningen

begynde i Dansk Handicap Forbunds nye rejseguide, som ligger på nettet, og

som vi omtaler længere nede på siden. Her finder du også tips til et par naturseværdigheder

blandt andet møns Klint, som har fået en tilgængelig udsigtssti og –platform.

Illustration: Niels Poulsen.

ny rejseguide

dansk handicap Forbund har udgivet

en rejseguide, som gør det

nemmere for mennesker med bevægelseshandicap

at planlægge

en rejse. Guiden ligger på dansk

handicap Forbunds hjemmeside. I

guiden får man via en søgefunktion

tips om, hvilke ting man skal huske

på, inden fly- eller bilferien. der er

også tips til pakkelister, hvis man

fx sidder i kørestol. Rejseguiden er

udarbejdet af louise lindberg poulsen

og Mads Stampe hansen og

er blevet til med støtte fra bevica

Fonden. Guiden findes på adressen

www.danskhandicapforbund.dk/

rejseguide.

42 • HANDICAP NYT 2- 2013

FERIE I ThAIlAnd

hua hin er en populær feriedestination i Thailand med godt vejr og nem

adgang til stranden, og også byen hvor kongens har sit sommerpalads.

her ligger Garden hills Resort, der består af 40 feriehuse – nogle af

dem skulle være egnede for kørestolsbruger. der er tillige mulighed for

træning og massage samt at leje en ledsager. læs mere på www.maxxiholiday.com.

Foto: Colourbox.


Lejlighed på

Lanzarote

Foto: Colourbox.

Er du til sol og varme, er de kanariske øer et godt bud i

vinter- og forårssæsonen. og muligheden for at leje en

tilgængelig feriebolig på 75 m2 med plads til fire personer

finder du her:

www.airbnb.com/rooms/931587?locale=en.

pÅ møns klint i kørestol

hidtil har det været svært for ikke at sige umuligt at færdes på

Møns Klint for personer med bevægelseshandicap. Men fra

den 23. marts giver ’boardwalken’ - en 267 meter træbelagt

sti - adgang for kørestolsbrugere til klintekanten med udsigt

til hav og kridtpynter. Stien fører til Freuchens Pynt, hvor der

er skabt en udsigtsplatform, og træerne er blevet beskåret, så

man i godt vejr kan se rigtigt langt – helt til de tyske øer Rügen og

hiddensee. Adgangen til boardwalken sker via et flisebelagt fortov

direkte fra de fire handicapparkeringspladser ved hovedindgangen til

GeoCenter Møns Klint. Med det nye initiativ kan hele familien være

sammen om at opleve den unikke klint.

Anders J. Andersen, som er æresmedlem i RYK og formand for Vordingborg

handicapråd, er en af initiativtagerne og for fire år siden mødtes han med

GeoCentrets direktør nils natorp og naturstyrelsens h.C. Gravesen på klinten for at

diskutere, hvordan man kunne forbedre oplevelsen for gæster med handicap.

Anders J. Andersen prøvede boardwalken i kørestol før åbningen. ”Alle kan nu få en oplevelse

af klinten og havet. Stien slynger sig smukt igennem den fredede natur. Kvaliteten

er i verdensklasse og danner model andre steder”, siger han ”.

Tag på bondegårdsferie

Vil du opleve landet, stilheden og dyrene er bondegårdsferie

i handicapegnede værelser og lejligheder

en mulighed. du kan se mere på dansk handicap

Forbunds hjemmeside www.danskhandicapforbund.dk

eller ringe til ejerne og høre mere.

bornholm: Klemensker, tlf. 21 25 52 45.

Hjørring: Klitgården, tlf. 98 96 81 99.

langeland: 62 55 25 05.

løgumkloster: lundens bondegårdsferie,

tlf. 23 86 53 09.

møn:

bakkelund,

tlf. 30 22 57 20.


BogANmeLDeLSe

FORmAND FOR PTu, holger

Kallehauge, fik polio i 1951

med efterfølgende svære

lammelser. Senere fik han to

liv – et som dommer i spændende

embeder og familiefar, et andet

som frivillig græsrod, der

brugte sine erfaringer til at

sætte uvurderlige aftryk på

handicappolitikken både

indenlands og internationalt.

de liv fortæller han om i små

36 kapitler. Vi får kendskab til

et begivenhedsrigt liv fra Anden

Verdenskrig og op til i dag.

Familielivet er vigtigt, for som

han skriver: ”I virkeligheden har

jeg jo skrevet dette lille erindringsskrift,

for at mit barnebarn

Alexander en dag kan læse det,

når han ønsker at vide noget om

sin familie på mødrenes side.”

holger Kallehauge fortæller

om sin barndom, sine forældre

og om tiden før, han som 16 årig

blev lammet af et polioangreb.

han beskriver sine to år på blegdamshospitalet,

sin gymnasietid

44 • HANDICAP NYT 2- 2013

og sin uddannelse som jurist på

fire hjul. Vi får også et indblik i

hans mange år som jurist, hans

mange rejser og ikke mindst hans

store indsats i handicaplandskabet.

Af Hanne klitgård Larsen

Et fyrtårn

i handicaplandskabet

”mit eget liv med polio” af Holger Kallehauge er en selvbiografi med udgangspunkt i den

tilfældighed, at forfatteren fik polio som 16 årig. Senere fik han to liv – som dommer og

familiefar og som frivillig græsrod, der har sat synlige aftryk på handicappolitikken såvel

indenlands som internationalt

holger Kallehauge har formået, at

arbejde sig øverst op i samfundets

magtlag og har fra denne position

været et af fyrtårnene i handicapbevægelsen

siden starten af

70’erne. det er spændende at

blive ført rundt af Kallehauge,

der med myndig og fast pen

giver os et indblik i sit begivenhedsrige

liv. Selvom læseren

ikke er i tvivl om fortællerens

eget værd både som menneske

og som professionel, lægger

han ikke skjul på, at familien,

hustruen Else, venner og kollegaer

har haft uvurderlig betydning

i hans liv og karriere.

handicapkonventionens

forkæmper

uanset om holger Kallehauge

er formand for en ”konkurrerende”

forening til dansk

handicap Forbund, og at disse

tilbage i 70’erne og 80’erne

har krydset klinger, når de

var uenige om mærkesager

i handicappolitikken, kom-


i

,

r

,

mer vi ikke udenom, at holger Kallehauges

kæmpe og vedholdende

arbejdsindsats, både i danmark og

internationalt ikke kan overvurderes.

det er især spændende at læse om

hvordan Fn’s handicapkonvention er

blevet til. det er langtfra et projekt

der klares på en eftermiddag.

Kallehauge fortæller yderligere

om de besværligheder, der er ved

at færdes i et samfund, som er så

utilgængeligt for mennesker med

handicap. derfor har han aldrig

forspildt en lejlighed til at få emnet

sat på dagsordnen over for

14mm 132mm

MaRIa MaRcuS DaME MED STol

TIDERNE SKIFTER

politikerne på lokal- såvel som på

landsplan.

Endelig rummer bogen historien

om, da han på grund af postpolio

måtte have respirator, hjælpeordning,

el-stol og kassevogn. det er

livsbekræftende læsning, at disse

markante ændringer i livet ikke får

holger Kallehauge til at brænde

mindre for handicapsagen, selvom

det nu er på nedsat tid og som

pensioneret landsdommer.

Som læser uden forkundskab til

holger Kallehauges privatliv er bogen

flere steder noget indforstået,

Dame

med stol

85mm

”dame med stol” er en meget

personlig beskrivelse af Maria

Marcus’ sygdoms- og behandlingsforløb.

Maria Marcus skriver

medrivende om sine oplevelser

og om omgivelsernes syn og

reaktioner på mennesker med

handicap.

Fortællingen rummer mere

end blot forfatterens egne oplevelser

og accept af eget fysisk

handicap. det er - for en læser

som selv har et handicap – let

at identificere sig med fortælleren

og dennes nye hverdag

i kørestol. hverdagens små og

store problemer beskrives indfølende

og medrivende – også

meget intim problematik, man

ellers ikke sådan snakker om.

Hvad skete der den dag

det skete – og i ugerne efter?

På hospitalet? På genoptræningsklinikken?

Hvordan har jeg det i dag

med mit nye liv – på en god dag?

På en dårlig dag?

Hvad med arbejdet?

Hvad med sexlivet?

Hvad med alt det andet

man ikke snakker om?

Hvordan fungerer det

offentlige system for mig?

Hvilke tanker gør jeg mig

om fremtiden? Om døden?

Hvordan er en ganske almindelig

dag – og nat – når man bliver

lammet fra navlen og nedefter?

Hvad fik jeg ud af den store

forandring – på godt og ondt …

eller: på ondt og godt?

Hvad er værst? Hvad

er bedst?

OMSLAG / MIKKEL HENSSEL

31/10/12 08.17

220mm

fx. nævnes datteren dorthe tidligt

i bogen, hvor læseren først senere

finder ud af, at det er datteren, han

skriver om, men det er jo nok ikke

noget problem for Alexander. han

kender selvfølgelig sit ophav.

bogen er solidt indbundet og har

en del fotos, men kunne godt have

et mere tillokkende layout.

Holger Kallehauge: Mit eget liv med

polio. 234 sider. Kan købes på PTUs

hjemmeside www.ptu.dk.

Pris kr. 200 inkl. porto.

Af Inge Lise Skaaning Jensen

At blive kørestolsbruger kan vel

slå enhver omkuld, men forfatteren

vender det positivt, som hun

skriver: ”det er op til mig selv om

jeg vil gå ned med flaget – eller se,

hvad det nye liv har til mig.”

bogen er let læselig og anbefales

også til mennesker, der ikke har et

handicap tæt på, for man kan lære

noget om det at møde et menneske

med handicap, og det kan da være

svært for omgivelserne at reagere

på et handicap – er du for omklamrende?

– for konfliktsky? eller…?

læs bogen – den er så dejlig positiv

og livsbekræftende.

Maria Marcus: Dame med stol.

Forlag: Tiderne skifter, november

2012. 180 sider. Pris 225 kr.

HANDICAP NYT 2- 2013 • 45


VirkSoMhedSgUide

Kørestolstraktor

For dig der vil selv!

- hele livet

Uafhængighed uden skubber!

Forhandler

WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk

Mobil 20 40 63 18

Handyex

Søger du en håndskinne,

der understøtter det aktive greb?

Vi har udviklet Handyflex ® som en fjeder, der dynamisk understøtter

din hånd. Fjederens stivhed og form designes individuelt til dine behov,

og ortosen kan forsynes med tommel- og fingerstøtte. Den er nem

at tage af og på, og kan Dropfodmdialock bruges i vand.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk

– Vi vil så gerne dele vores viden!

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk

Tlf. 75 88 16 22 · www.daro.dk


enKeL Og ROBuST

www.egmont-hs.dk

Besøg Danmarks mest

rummelige højskole på:

www.egmont-hs.dk

PRAKTISK MOBIL

Med en KANSO M300 fra SOKAN telecom får

du en robust og praktisk mobiltelefon, der tåler

stænk, støv og vand og kan skylles efter brug.

Kanso M300 er IP56 certificeret: vand- &

støvafvisende, udstyret med lommelygte,

FM radio til brug både med og uden headset,

telefonbog til 500 numre, store taster,

tydeligt display og brugervenlig menu. En

praktisk telefon med det mest nødvendige.

- forhandlerliste på - www.sokantelecom.dk

RESPEKT - udvikler hele mennesker!

Egmont Højskolen tilbyder enestående

menneskelige, faglige

og fysiske rammer, midt i skoven

og ud til vandet, kun 30

km fra Århus. Vores moderne,

lyse værelser er alle handicapegnede.

Et semester indeholder studieture,

temauger, koncerter,

foredrag m.m. Vælg mellem

18 eller 42 ugers kursus fra

august eller et 24 ugers kursus

fra januar.

Solidaritet · Myndighed · Værdighed

Eller på:

Villavej 25, Hou

8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00

mail@egmont-hs.dk

VirkSoMhedSgUide

HANDI ENGROS

OPKØBER AF BRUGTE HANDICAP BILER

• Handi Engros er en mindre Virksomhed i en lille branche med få store

aktører, hvor vi bestemt ikke er de største, men vi brænder for vores

erhverv!

• Hos Handi Engros går vi op i de små ting.

• De ting der giver det lille extra som gør hele forskellen.

• Det er den forskel der gør at du som kunde skal vælge os.

• Vi har aftager til din bil i hele Europa, hvor bilen bliver genbrugt hos

ligestillet borger til det den er bygget til .

• Hos os er udgifterne holdt i det små for at kunne tilbyde vore kunder

den bedste markedspris.

• Gennem en år række har vi samarbejdet med stor set alle danske

kommuner og en stor part advokater.

OM HANDI ENGROS

Handi Engros er beliggende midt i jylland. Virksomheden er stiftet og

ejet af det daglige personale. Vi er landsdækkende . Er specialister i

at vurdere din bils værdi ubeset. Vi har arbejdet i bil export brancen

gennem 31 år

KONTAKT PER RYTHING LARSEN

MAIL: PER@HANDI-ENGROS.DK ● TELEFON +45 20304557

Handicapservice

for dig

-omsorg med omtanke

Hvis du er tilkendt hjælperordning (BPA), selvudpeget

hjælper, ledsagelse eller andet, tilbyder Naesborg A/S

at varetage arbejdsgiveropgaven.

Vælger du Naesborg Handicapservice betyder det:

• At du er arbejdsleder i det daglige – med en fast

konsulent tilknyttet

• At vi hjælper med at udsøge og udvælge hjælpere

incl. afl øsere – herunder annoncering uden beregning

• At vi i et aftalt samarbejde planlægger og gennemfører

personalemøder, lægger vagtplaner og

udarbejder APV m.v.

• At Naesborg Handicapservice sikrer udbetaling af

løn, skat, feriepenge, forsikring, indberetninger m.v.

Naesborg A/S har indgået overenskomst med FOA-

Sydsjælland – en sikkerhed for ordnede arbejdsforhold.

Kontakt os helt uforpligtende på telefon 5577 4466 og hør

mere om hvad vi kan tilbyde dig.

Ringstedgade 24-26, 2.

4700 Næstved

tlf. 5577 4466

naesborg@naesborg.dk

www.naesborg.dk


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE.

vi kan hjælpe!

”Hos Handicaphjælpen ApS sætter vi en ære i at sammensætte teams som

opfylder brugerens ønsker, krav og forventninger til at få dagligdagen til at

fungere optimalt.

Vi kan tilbyde fuld administration af din BPA (hjælperordningen), hvilket vil

sige ansættelse af hjælpere, planlægning af vagter, oplæring ved ansættelse

af nye hjælpere, vikardækning ved sygdom og ferie og lønadministration.

Hos Handicaphjælpen ApS ved vi, at når du som bruger skal

have hjælpere til at arbejde for dig i dit eget hjem, betyder

det store ændringer i din hverdag og dit liv. Derfor

er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde, så vi ud

fra dine behov og ønsker kan finde hjælpere,

som svarer til dine krav og forventninger.”

Hos Handicaphjælpen er vi parate til at

hjælpe dig som bruger uanset hvilke

handicap du har.

Husk du er altid velkommen til at ringe og

helt uforpligtende høre nærmere om

hvad vi kan tilbyde.

Handicaphjælpen ApS • Havnevej 1, st. tv. • 4000 Roskilde • cvr.nr.: 29 81 97 26

tlf.: 29 39 78 98 • www.handicaphjaelpen.dk • email: info@handicaphjaelpen.dk

Sorteret Magasinpost SMP

id nr. 42111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!