Nyhedsbrev for Forsvaret nr 3.pdf - Forsvarskommandoen

www2.forsvaret.dk

Nyhedsbrev for Forsvaret nr 3.pdf - Forsvarskommandoen

NYHeDSBreV

FOr FOrSVAreT

fOrSVArSCHefeN på BeSøg

Forsvarschef, general Peter Bartram

har indledt sin tiltrædelsesrundtur. Han

begyndte med et besøg ved Forsvarets

Materieltjeneste i Ballerup 17. april.

Det er planen, at forsvarschefen skal

besøge samtlige niveau 2 myndigheder i

løbet af de næste to måneder. Turen går

også til diverse missionsområder.

legAter til BAlletDANSere

Og SOlDAter

To balletdansere og tre soldater har fået

tildelt legater fra Anders Lassen Fonden.

Det var Hans Kongelige Højhed Kronprins

Frederik, der med ordene ´well

done´overrakte legaterne i gobelinsalen

på Amalienborg.

Læs mere på forsvaret.dk:

legater til balletdansere og soldater

HærløBet - STøT VeTerANer

3. maj blev Hærløbet gennemført i Søndermarken

på Frederiksberg.

Deltagerne kunne løbe 5 eller 10 kilometer,

og de 200 kroner, det kostede at

deltage gik til veteranhjemmet på Frederiksberg.

Læs mere på forsvaret.dk:

Hærløbere samler penge ind til veteraner

Afghanske soldater, der skyder deres NAtO-allierede,

fylder meget i medierne. De

danske soldater i Helmand er forberedt på

risikoen.

Næsten 50 NATO-soldater i Afghanistan har

mistet livet i såkaldte green-on-blue skyderier

siden 2007. Flere markante episoder i

2012 har yderligere sat fokus på problemet,

der er eskaleret siden 2010. Ifølge Pentagon

har 75 procent af drabene fundet sted de

seneste to år.

I det danske ansvarsområde er der fokus på

#03

Nr. 03 / 1. årGANG

MAJ / 2012

pSYKOlOgiSK KrIG

faren fra enkelte individer i de afghanske enheder,

der går amok og skyder deres instruktører.

Da ISAF hold 13 ankom i januar, var de

danske instruktører derfor også uddannet til

at håndtere den mulige fare.

- Vi har forberedt soldaterne på, at samspillet

med afghanerne er afgørende for succes,

fortæller major Hans Mølleskov fra Forsvarskommandoen.

Modsat hvad man først troede,

viser det sig dog, at det sjældent er Taleban

eller andre terrorister, der står bag drabene.

- Faktisk er det en myte, at angrebene er organiseret

af Taleban. Undersøgelser viser, at

mere end 65 procent af angrebene sker på

NYHeDSBreV FOr FOrSVAreT 1


Store overskrifter ramte forsvaret i sidste

uge. Blev danske soldater dræbt ved Armadillo

uden grund?

Overraskede pårørende, vrede politikere og

eksperter kom hurtigt på banen, da to journalister

fra Politiken sidst i april udgav en bog,

som insinuerede, at en række militære og politiske

chefer holdt den berømte patruljebase

Armadillo i Afghanistan åben unødvendigt

længe og derved ofrede soldaters liv og førlighed

unødigt.

- Jeg er utrolig ked af, at det her nogensinde

blev en sag. Faktum er, at forsvaret aldrig vil

lade andet end saglige hensyn være afgørende

i operative beslutninger. Alt andet er utænkeligt,

siger chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant

Bjørn Bisserup.

grund af misforståelser mellem NATO-soldater

og deres afghanske elever, fortæller Hans

Mølleskov. Det forhindrer dog ikke Taleban i

at prøve at tage ”æren” for drabene bagefter.

Den tyske general Carsten Jacobson fra ISAF,

omtalte for nylig antallet af episoder som ”ret

lavt i betragtning af at 130.000 NATO-soldater

og 350.000 afghanere træner sammen med

jævne mellemrum”. Men det forhindrer ikke,

at angrebene har stor effekt på moralen hos

de soldater, der arbejder tæt sammen med

afghanerne, og i hjemlandet. Det viser en

sag fra januar i år, hvor fire franske soldater

blev dræbt af en mand iført uniform fra den

afghanske hær. Umiddelbart efter trak Frankrig

sig fra alt samarbejde med den afghanske

hær og alle militære træningsprogrammer

med afghanske soldater.

ArMADILLO OPreTHOLDT AF

militærfAglige årSAger

NYHeDSBreV FOr FOrSVAreT

# 3, årgang 1

Ansvarshavende redaktør:

Alan Kiilerich

oberstløjtnant

Chef for Kommunikationsafdelingen

Forsvarskommandoen

Danneskiold-Samsøes Allé 1

1434 København K.

FKO-CHKOM@mil.dk

Udgiver, redaktion og design:

Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling

Oplag:

Udsendes elektronisk til medarbejdere på intranettet.

For at sikre at medarbejdere, der ikke har adgang til

intranettet, også kan få glæde af nyhedsbrevet, vil

Kommunikationsafdelingen opfordre til, at nyhedsbrevet

printes og hænges op på den lokale

opslagstavle eller kaffeautomat ved alle nationale

og internationale tjenestesteder.

Printvenlig version findes på FFI og forsvaret.dk.

Hvis du har gode idéer til artikler eller emner, er

du velkommen til at skrive direkte til redaktøren på:

hovedredaktionen@mil.dk

Næste nummer udkommer 23. maj 2012

At sagen har fyldt meget i medierne, og hos

forsvarets medarbejdere, vidner de mange

indlæg i de landsdækkende aviser fra tidligere

udsendte soldater om. Kaptajnerne

Thomas Lunau og Peter Seemholt, der var

operationsofficerer på ISAF hold 7 og 9, ogsom

derfor var helt centrale i planlægningen,

skrev en kronik i Politiken 29. april. De

var frustrerede over forkerte eller unøjagtige

informationer, om hvornår og på hvilket

grundlag Armadillo skulle lukkes. Her skrev

kaptajnerne blandt andet; Denne unuancerede

og forkerte fremstilling er en hån mod

alle de mænd og kvinder, der har kæmpet i

Afghanistan, og ikke mindst deres pårørende.

Vi skylder vores soldater og pårørende en

mere seriøs og nuanceret tilgang til et så alvorligt

emne, som Politiken tager fat i her. Vi

må have en debat, som er funderet i fakta og

konkret viden, og som har nuancer og refleksion,

således at læserne har det bedst mulige

grundlag for at danne deres eget billede og

forståelse af sagen.

Det synspunkt bliver delt af mange af debattørerne,

som anbefaler, at der vises respekt

for de militære og strategiske årsager til,

hvorfor man fastholdt Armadillo.

Major Brian Nissen, der var stabschef ved

den danske kampgruppe i perioden august

2010 til februar 2011, sagde således til Berlingske

Nyhedsbureau; Den meningsløshed,

som det hele bliver fremstillet i, det er bare

ikke korrekt. Der har været gode militærfaglige

begrundelser for, at folk løste de opgaver,

som de gjorde.

Dette bliver bakket op af Lennie Fredskov Hansen,

der, som oberst, var udsendt som chef for

de danske styrker i Afghanistan i samme periode.

- Det er mit indtryk, at de kampe, som har været

omkring den fremskudte operationsbase Bud-

Hvad enten det er Taleban eller enkeltpersoner,

der står bag drabene, så er forsvarets uddannelse

af de udsendte soldater i dag indrettet

på at forberede soldaterne på mødet med

deres afghanske allierede – og de udfordringer

og potentielle farer, der ligger heri.

- Kulturforståelse er vigtigere end nogensinde

for danske soldater i Afghanistan. Det

handler om samspillet med den enkelte afghaner

og om at undgå misforståelser. Det

opnår man gennem at træne kendskabet

til den afghanske kultur, sproget, religionen

og brugen af tolke. Både for at kunne få et

godt dagligt samarbejde med de afghanske

allierede, men også for at forhindre, at der

opstår misforståelser og ærekrænkelser, afslutter

Hans Mølleskov.

wan (Armadillo), har været med til at svække

Taleban og styrke sikkerheden for indbyggerne i

Gereshk, siger Lennie Fredskov Hansen.

Oberst Flemming Mathiasen, der var dansk

styrkechef på ISAF hold 9 fra februar til august

2010 støtter sin kollega, og der er således

bred enighed om, at de danske soldater ydede

en fremragende indsats og havde stor påvirkning

på den generelle situation i området.

Forsvarskommandoen har nu afleveret en

redegørelse til Forsvarsministeriet, hvor budskabet

er, at Forsvarskommandoen ikke har

kendskab til sager, hvor politiske hensyn eller

følelser er gået forud for de militærfaglige

hensyn.

- Vi har et ansvar ikke blot overfor vores medarbejdere,

men også overfor medarbejdernes

pårørende, og det ansvar tager vi meget alvorligt.

Det er vigtigt for mig at understrege, at

det udelukkende var operative hensyn, der lå

til grund for beslutninger om, hvornår Armadillo

skulle lukkes. I den konkrete sag blev beslutninger

om oprettelse eller lukning af basen

truffet i den britiske Task Force Helmand,

og ikke i Danmark, slutter Bjørn Bisserup.

NYHeDSBreV FOr FOrSVAreT 2


SOLDATer I

DeN OffeNtlige DeBAt

flere holdninger fra soldater i den offentlige

debat. Det efterspørger seniorforsker

Vibeke Schou tjalve fra Dansk institut for

internationale Studier. Hun mener, at mere

debat vil give politikere og offentligheden

et bedre indblik i forholdene på Danmarks

internationale missioner.

- Soldaten ude i felten er den person, som

har den bedste føling med, hvordan for eksempel

indsatsen i Afghanistan går. Hvis

ikke soldaten kommer til orde, er det meget

svært for offentligheden at finde ud af, hvilke

spørgsmål krigen medfører, siger Vibeke

Schou Tjalve. Soldaterne er de bedste kilder

til en nuanceret offentlig debat om internationale

missioner.

Selv om medierne interesserer sig for Danmarks

internationale engagement, er soldaterne

ofte tilbageholdende med at udtale

sig. Det skyldes ifølge Vibeke Schou Tjalve,

at man i Danmark let kan komme i modvind,

hvis man som offentlig ansat siger sin mening.

- Generelt er den danske holdning, at det ikke

er legitimt og positivt i forhold til krigsindsatsen,

hvis man som soldat udtrykker sin holdning

til, hvad der foregår, forklarer hun.

Det gælder ikke kun soldater, men for eksempel

også sygeplejersker eller politikere,

der har en anden holdning end partilinjen. I

Danmark er idealet konsensus.

- Grunden til den danske utryghed ved for

mange forskellige holdninger til for eksempel

forsvarets internationale engagement er,

at det kan skade den folkelige opbakning.

Frygten er, at det er ustyrligt, og at der opstår

et mudret billede af situationen, fortsætter

Vibeke Schou Tjalve.

- Men man tager fejl, hvis man tror, at det er

en fordel at holde vanskeligheder og dilemmaer

hemmelige for befolkningen. Før eller

siden kommer de alligevel frem. De fleste

begavede mennesker kan forstå, at tingene

ikke er firkantede, slår hun fast.

mere åbenhed i USA

Vibeke Schou Tjalve synes, at danske soldater

er dårligere stillet i forhold til at deltage i

den offentlige debat end deres kolleger i USA

og Storbritannien. Som eksempel nævner

hun debatten om den amerikanske Irak-strategi

i 2006. en gruppe generaler gik ind for

en snæver militær strategi, der handlede om

at nedkæmpe nogle bestemte modstandere,

mens andre med general Petreus i spidsen

var tilhængere af, at man skulle vinde irakernes

”hearts and minds”. Ifølge Vibeke Schou

Tjalve var alle synspunkter fremme i den offentlige

debat, og det gav politikerne et godt

grundlag for at skifte strategi i Irak.

Vigtigt for rekrutteringen

Vibeke Schou Tjalve er klar over, at Danmark

kun har en lille stemme i forhold til den

overordnede strategi i Afghanistan. Alligevel

mener hun, at det er vigtigt for forsvarets

fremtid, at man kan diskutere strategien i

internationale missioner.

- Selv et lille land har brug for, at ens soldater

føler, de bliver hørt, og at de forstår meningen

med forsvarets overordnede projekt. ellers

har vi jo ikke noget forsvar at stille med,

konkluderer Vibeke Schou Tjalve.

grøNt

FOrSVAr

forsvaret satser både på mennesker

og teknik, når det skal leve op til en ny

klima- og energistrategi, der skal gøre

det danske forsvar grønt.

- Vi skal finde energipiloter blandt soldaterne,

der kan virke som ambassadører, når

det handler om at gøre forsvaret grønnere.

Man kan lave al mulig smart teknik, men

kan vi få soldaterne til at huske at slukke

lyset, så er vi nået langt, siger Michael Jakobsen,

der er afdelingsleder på Lokalstøtteelement

Bornholm.

Det er Almegård og Aalborgs Kaserne, der

er blevet udtaget til pilotprojektet ´grønne

etablissementer´. Der også planer for den

operative del. Soldaterne skal dog ikke til at

fylde biodiesel på kampvognene ude i missionerne,

men baserne skal i højere grad blive

drevet af solceller og vindkraft.

Den 2. og 3. maj er Danmark vært for et nordisk

industriseminar i Bella Center i København.

Her er hovedtemaet Green Defence.

fAKtA

Projektet betyder investeringer for cirka

75 - 100 milioner kroner på Almegårds kaserne

og cirka 100 - 150 milioner kroner på Aalborg

kaserner.

Varmeforbruget skal reduceres med cirka

50 procent, elforbruget med cirka 30 procent

og vandforbruget med cirka 30 procent.

Affaldsminimering, øget genbrug og genanvendelse,

grønne indkøb, grøn it og miljøvenligt produceret

inventar er også en del af planen.

NYHeDSBreV FOr FOrSVAreT 3


FørSTe

MeDALJer

TIL VeTerANer

MeD

pSYKiSKe

meN

80 veteraner glædede sig mandag 30. april

over modtagelsen af forsvarets medalje for

Sårede i tjenesten.

Veteranerne og næsten 200 pårørende var

samlede på Kastellet for at modtage medaljen.

Den gives nu også til soldater, der har

pådraget sig psykiske eftervirkninger under

udsendelse med forsvaret.

Medaljerne blev overrakt af forsvarschef,

rO På

HjemmefrONteN

Når de pårørende hjemme i Danmark er

rolige, kan soldaterne på mission nemmere

passe deres arbejde.

Savn, angst og uvidenhed er en ubehagelig,

men ikke ukendt cocktail for pårørende til

udsendte på mission. Derfor er det vigtigt at

afdramatisere og informere forældre, ægtefæller,

kærester og børn hjemme i Danmark,

og det sker blandt andet ved, at de ser soldater

i missionerne via videomøder – en såkaldt

VTC. For ISAF hold 13 er der planlagt

fire videomøder, hvor pårørende mødes i en

sal og på storskærm kan tale med udvalgte

soldater i Afghanistan. To videomøder blev

afviklet den forgangne weekend.

- Det er første gang vores soldater fra ISAF

hold 13 prøver VTC. Vi har bedt enhederne

om at lave små videoindslag, hvor de præsenterer

sig selv og fortæller om deres hverdag.

De pårørende ser, hvor soldaten spiser

general Peter Bartram, der i sin tale til de

sårede understregede, at han finder det tilfredsstillende

at fysisk og psykisk sårede nu

ligestilles.

- Tildelingen af medaljen til jer i dag er forsvarets

og det danske samfunds måde at

sige tak for den indsats I har ydet, som udsendte

for Danmark. Men medaljen er også

en synlig anerkendelse af de ofre, I har bragt

i forbindelse med udsendelsen, sagde for-

og sover i lejren og kan se, at når han er

udenfor hegnet, så er han godt uddannet til

sit job. De forestiller sig nemlig, at soldaterne

er på patrulje hele tiden, men når de ser

videoerne, får de et mere realistisk billede

af soldatens hverdag, siger kaptajn Jesper

Lund, der er kontaktofficer i Livgarden.

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst

Lasse Harkjær, deltog selv i arrangementet.

- Det er bestemt ikke sidste gang, vi holder

et sådant pårørendearrangement. Det var en

meget rørende begivenhed for vores soldater

og deres familier, siger Lasse Harkjær.

Der bliver normalt afholdt tre pårørendearrangementer

– et før, et midtvejs og et efter

soldatens udsendelse. Her kan de pårørende

netværke med hinanden, teenagere kan

oprette facebook-grupper, så de kan støtte

hinanden, og alle kan møde kontaktofficeren,

så de har et ansigt på den person, de på

alle tidspunkter af døgnet kan ringe til, hvis

de har spørgsmål eller skal i kontakt med

deres soldat i missionen. Men det er også

betydningsfuldt for soldaten derude at vide,

at der er nogen derhjemme, som kan tage

sig af pårørende. Til videomødet handler det

helt lavpraktisk bare om at møde sine pårørende,

når man selv står midt i Helmands

ørken.

svarschefen i sin tale til veteranerne.

- Jeres offer er ikke nødvendigvis lige så synligt

som en fysisk skade, men der skal ikke

herske tvivl om, at jeres byrde er lige så stor,

understregede general Peter Bartram.

Forsvarschefen hilste på hver enkelt veteran

og overrakte medaljen, inden han afsluttende

lagde en krans ved monumentet for

faldne danske udsendte. efter paraden var

der reception for veteranerne på Kastellet.

- Jeg prøvede det første gang på ISAF hold

9. Selv den store, stærke soldat får tårer i

øjnene, når mor kommer på. Selv om de måske

har talt i telefon med deres pårørende

dagen før, er det her bare noget andet, siger

Jesper Lund.

Oberst Lasse Harkjær er enig.

- Den kontakt, vi på denne måde er i stand til

at etablere mellem de pårørende og de udsendte,

har stor betydning. Pårørendearrangementer

med det indhold er et essentielt

værktøj i vores støtte.

#03

Nr. 03 / 1. årGANG

MAJ / 2012

NYHeDSBreV FOr FOrSVAreT 4

More magazines by this user
Similar magazines