15.09.2013 Views

TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Meddelelser<br />

Møder og<br />

arrangementer<br />

Fælles for<br />

Fredericia provsti<br />

Koncerter i kirken<br />

Aktivitetskalender<br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

22. årgang nr. 1 december 2012 - februar 2013


<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

2<br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Søster Gudrun om julen og de utallige børn<br />

hun har taget imod<br />

Søster Gudrun er lige fyldt 104 år. Siden 1933 har hun<br />

været i Fredericia og alle sine aktive år har hun haft på<br />

Fredericia Sygehus. Sognepræst Bent Andreasen mødte<br />

hende til en samtale om jul, børn, gaver - og hvad livet<br />

har lært hende.<br />

Hvordan var din barndoms jul? Far og mor gjorde hvad de<br />

kunne. Juleaften fik vi risengrød først og så flæskesteg. Vi<br />

sang mange salmer og fik små julegaver så som strømper og<br />

undertøj. Og det skete en jul at jeg fik en dukke. Efter en tid<br />

sagde min mor: Nu ved jeg hvad du vil være: Sygeplejerske,<br />

for din dukke er altid syg. Jeg gik i søndagsskole – senere<br />

i KFUK. Kristendom og tro blev vigtig for mig og det har<br />

fulgt mig hele livet.<br />

Efter at være blevet uddannet sygeplejerske og diakonisse<br />

kom Gudrun til Fredericia i 1933. Hvordan var det? Der<br />

var flere diakonissesøstre i byen. Jeg kom til Fredericia Sygehus<br />

og fik ansvar for den kvindelige afdeling. Jeg boede<br />

de første år på en lille stue på afdelingen. Vi tog os også af<br />

fødslerne og jeg husker især de mange for tidligt fødte. Jeg<br />

rendte sommetider oppe hele døgnet for at passe på dem.<br />

Det var en pragtfuld tid at tage imod de små børn.<br />

Hvor lille var det mindste barn du husker? 800 gram er den<br />

mindste jeg har taget imod som klarede det. Og det var jo før<br />

kuvøser og den slags. Til min fødselsdag sidste år kom en<br />

stor, ældre mand med en blomst og sagde til mig: ”Jeg er en<br />

af de for tidligt fødte, som skylder dig en tak for livet…”<br />

Hvordan var dine mange jul på sygehuset? Jul på sygehuset<br />

var fantastisk. Vi pyntede juletræ til alle stuer – og der blev<br />

holdt julegudstjeneste ved byens præster på afdelingerne.<br />

Det skulle være en indholdsrig jul for alle indlagte og for<br />

personalet.<br />

Og hvad har så et langt liv lært dig? Nutiden er anderledes,<br />

siger Søster Gudrun. Mere forjaget. Vi kunne tage os tid og<br />

tage os mere personligt af folk. Mit arbejde og min tro har<br />

fyldt mit liv. Mit liv har været en glad tjeneste, siger Søster<br />

Gudrun og glæden høres i hendes stemme. Og jeg har fået<br />

en stærk tro på, at Gud er der. Også oplevet i mit arbejde, at<br />

vi troede det ikke gik. Og så bad vi – og fik hjælp fra Gud<br />

gennem det. Jeg har haft et godt liv, helt igennem. Kræfterne<br />

er ved at svinde, og knæene giver problemer. Så det gør ikke<br />

noget jeg snart skal herfra, siger hun med den klarhed, som<br />

en tro kan give et menneske. Mit liv har været at tjene – og<br />

tage imod utallige små. Så der er mange i Fredericia, som<br />

måske uden at vide det, er nogle af Søster Gudruns utallige<br />

børn, og som nu nærmer sig pensionistalderen.<br />

Meddelelser<br />

Her ses Søster Gudrun<br />

midt i en flok af<br />

”sine” mange børn<br />

på Fredericia Sygehus,<br />

hvor hun var<br />

afdelingssygeplejerske<br />

i en menneskealder.<br />

Dødsfald<br />

Menighedsrådsformand ved Trinitatis kirke gennem 8<br />

år, Birger Broch Møller, afgik ved døden tirsdag d. 30.<br />

oktober 2012. Birger var levende engageret i det at være<br />

formand og i kirkeforhold i det hele taget. Han havde<br />

markante holdninger og der gik lidt tid, før vi andre i menighedsrådet<br />

lærte at sige ham imod, hvis vi var uenige<br />

med ham; men efterhånden fik vi gode debatter, hvor vigtige<br />

kirkelige emner blev diskuteret.<br />

Birger var desuden aktiv i Distriktsforeningen og i bestyrelsen<br />

for Kirkernes Hus, indtil sygdommen desværre<br />

tog overhånd. Vore tanker går til Aase og familien, som jo<br />

også har haft nogle svære år.<br />

Æret være Birger Broch Møllers minde.<br />

På vegne af menighedsrådet.<br />

Bodil Kjestine Borch<br />

Lær gudstjenesten at kende kl. 9.40<br />

Som et led i nye tanker, vil vi fremover hver den første<br />

søndag i måneden invitere alle interesserede kirkegængere<br />

til at mødes i kirkens kor kl. 9.40, hvor en af præ-


sterne eller organisten forud for gudstjenesten ganske<br />

kort vil tage et af gudstjenestens led frem og fortælle lidt<br />

om, hvorfor vi har det og bruger det. Det kan være korsvarerne,<br />

læsningernes rækkefølge, klokkeringningerne,<br />

opdeling og de liturgiske farver. Det kan også være orglet<br />

og kirkemusikken, der fortælles om – eller en gennemgang<br />

af en salmemelodi, som vi gerne vil have sunget ind<br />

i menigheden. Mulighederne er mange – og formålet er<br />

at vi alle kan blive mere ’dus’ med gudstjenestens form og<br />

stemning og dermed få større udbytte og glæde af den.<br />

Konfirmation 2013 og 2014<br />

I forbindelse med den nye skolestruktur og omlægning af<br />

konfirmandundervisningen i Fredericia, har vi i Trinitatis<br />

sogn besluttet med virkning fra 2014 at flytte selve konfirmationsdagene<br />

til de to første lørdage i maj måned.<br />

Konfirmation 2013 bliver således:<br />

Søndag den 5. maj kl. 9.30 og kl. 11.00<br />

ved Elli Krog Foldager<br />

Søndag den 12. maj kl. 10.00 ved Bent Andreasen<br />

Konfirmation i Trinitatis kirke 2014:<br />

Lørdag den 3. maj kl. 10.00<br />

Lørdag den 10. maj kl. 10.00<br />

Hybyhus<br />

24. december kl. 10.00 Bent Andreasen<br />

29. januar kl. 14.15 Elli Krog Foldager<br />

26. februar kl. 14.15 Bent Andreasen<br />

Alle fra sognet er velkomne til en kort hverdagsgudstjeneste<br />

og efterfølgende hyggeligt kaffebord på Hybyhus.<br />

Der kan benyttes kirketaxa.<br />

Kirkens Korshær<br />

Kirkens korshær holder gudstjeneste i Trinitatis kirke ved<br />

korshærspræst Inge Pilegaard følgende søndage:<br />

Tirsdag den 27. december kl. 16.00<br />

Efterfølgende er der julefest med julemiddag på varmestuen.<br />

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Søndag den 27. januar kl. 16.00<br />

Søndag den 24. februar kl. 16.00<br />

Der uddeles alkoholfri vin under altergangen.<br />

Før alle gudstjenester serveres der kaffe i Varmestuen<br />

kl. 15.00 og samme sted serveres der efterfølgende varm<br />

mad kl. 17.00.<br />

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp<br />

Søndag d. 10. marts 2013 sender Trinitatis sogn igen frivillige<br />

indsamlere på gaden for at indsamle penge ved<br />

Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Du kan<br />

allerede nu melde dig som indsamler ved henvendelse til<br />

sognemedhjælper Christina Lund.<br />

Kirketaxa<br />

Kirketaxa kan benyttes ved forskellige lejligheder: til<br />

gudstjenester og koncerter i kirken og arrangementer i<br />

Sognegården. Ordningen gælder sognets beboere og de<br />

sognebåndsløsere, der bor i et af de fire bysogne samt Erritsø<br />

og Lyng sogne. Man bedes bestille kørsel i god tid<br />

på tlf. 75 50 34 11 og sige, at det er kirketaxakørsel, man<br />

bestiller. Der betales 20 kr. til kirketjeneren.<br />

Lørdagsdåb<br />

Lørdag den 26. januar kl. 10.00 ved Bent Andreasen<br />

Lørdag den 25. maj kl. 10.00 ved Elli Krog Foldager<br />

Julegudstjeneste for de yngste<br />

Fredag den 14. december kl. 10.00<br />

Vi holder julegudstjeneste i Trinitatis kirke for alle sognets<br />

børnehaver og dagplejere.<br />

Også øvrige småbørnsfamilier er velkomne og tag gerne<br />

fortsættes<br />

3


<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

4<br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

bedsteforældrene med. Traditionen tro opfører børnene<br />

både Lucia og et krybbespil.<br />

Godt nytår i Sognegården<br />

1. januar kl. 16.00<br />

Efter nytårsgudstjenesten denne dag er der lejlighed til at<br />

skåle og ønske hinanden godt nytår i Sognegården. Menighedsrådsformanden<br />

vil ved samme lejlighed holde en<br />

kort nytårstale.<br />

Kyndelmisse<br />

Søndag den 27. januar kl. 16.00<br />

Kyndelmisse betyder lysmesse, og i den tidligste kristne<br />

kirke fejrede man på denne dag Maria renselse efter<br />

barslen og Jesu fremstilling i templet 40 dage efter hans<br />

fødsel. Ved kyndelmisse er vi også midtvejs gennem vinteren.<br />

Nu vender lyset tilbage, og vi kan allerede mærke<br />

og glæde os over, at dagene bliver længere. Det markerer<br />

vi med en eftermiddagsgudstjeneste, som i særlig grad<br />

står i lysets tegn. Gudstjenesten er fælles med Kirkens<br />

Korshær og korshærspræst Inge Pilegaard.<br />

Fastelavn<br />

Søndag den 10. februar kl. 10.00<br />

Fastelavn er en fest, som i dag stort set kun fejres af børnene<br />

med masker og raslebøsser. Men i katolsk tid var<br />

fastelavnstiden de voksnes fest med god mad inden den<br />

lange fastetid. Vi vil gerne være med til at markere denne<br />

festdag i kirken og holder derfor en fastelavnsgudstjeneste<br />

for hele familien: børn, konfirmander og voksne her<br />

i Trinitatis kirke. Og for en gangs skyld må man også<br />

gerne have masker på i kirken. Efter gudstjenesten er der<br />

tøndeslagning i Sognegården for alle, der vil være med.<br />

Og der er boller og kakao til store og små.<br />

Kirkefrokost<br />

Søndag den 24. februar<br />

Efter højmessen kl. 10.00 er der hyggelig kirkefrokost.<br />

Det koster kr. 30,- for voksne og for børn er det gratis.<br />

Møder og arrangementer i Sognegården<br />

Bordsamtaler om tro og tvivl<br />

Kom med om bordet – til samtaler om tro og tvivl. Ideen<br />

er at fordybe sig i emner om tro og religion på en åben og<br />

nutidig måde. Formen vil veksle mellem korte oplæg og<br />

samtaler. Hver gang vil der til aftenens tema være korte<br />

refleksioner og tekster ved sognepræst Bent Andreasen.<br />

Også et par billeder fra kunstens verden vil som regel<br />

indgå. Der er hver gang et lille spændende traktement á<br />

20 kr. Velkommen også til nye folk, der har lyst til at dele<br />

viden og erfaringer om tro og religion og vide mere om<br />

den kristne tro i en nutidig fortolkning. Aftenerne er for<br />

alle – både troende, tvivlende, søgende og spørgende.<br />

Emnerne for forårets oplæg og samtaler bliver:<br />

15. januar kl. 19.30<br />

Hvem er Jesus, og hvad var det særlige ved hans liv, lære<br />

og mission?<br />

Hvordan kan han være helt Gud og helt menneske? Han<br />

kaldes Guds Søn og Messias, men hvem er han for os?<br />

26. februar kl. 19.30<br />

Hvad er Helligånd? Hvordan mærkes den? Hvor er den at<br />

finde og hvad virker den? Vi inddrager også Grundtvigs<br />

store salmer.<br />

Fredagsmøder<br />

Julehygge ved begge præster<br />

Fredag den 14. december kl. 14.30<br />

En hyggelig eftermiddag i julens tegn med quiz, fortælling<br />

og julens sange og salmer.


”Valborg og Kristine – to kvinder, to liv” ved sognepræst<br />

Lotte Lyngby Nielsen, Vor Frue kirke, Ålborg<br />

Fredag den 25. januar kl. 14.30<br />

Lotte Lyngby Nielsen kan selv bedst lide at lytte til foredrag,<br />

som har noget på hjerte og som opliver os, der lytter<br />

på. Derfor holder hun også selv foredrag om det levende<br />

liv, som vi hver især bakser med på godt og ondt.<br />

Foredraget om Valborg og Kristine handler om at tage sit<br />

liv på sig og leve det, som det er. Belyst ud fra disse to<br />

kvinder med stærke skæbner: Hendes farmor, Kristine,<br />

og vennen, Valborg. I foredraget fortælles begge kvinders<br />

livshistorie fra fødsel til død, og deraf udspringer to forskellige<br />

livssyn, som vi også i dag kan spejle os i. Den<br />

ene af kvinderne havde blik for lyset - selv i mørket. Den<br />

anden så kun mørket, også når der var lys. Spørgsmålet<br />

er: Vælger vi mon selv, hvilket blik vi ser livet med?<br />

”Bibelske Kvindeskikkelser – i lyst og nød”<br />

En dramafortælling om syv af bibelens kvindeskikkelser.<br />

Fredag den 22. februar kl. 14.30<br />

De er syv som de syv skabelsesdage: Eva, Sara og Hagar,<br />

Lea og Rakel, Batseba og Maria, Jesu mor.<br />

Som perler på en snor. Nogle hører sammen to og to, som<br />

i et had – kærlighedsforhold. Andre står alene. Fælles for<br />

dem alle er, at de blev mødre. Nogle mistede deres børn,<br />

andre døde fra dem.<br />

En dramafortælling ved Sognepræst Lisbeth Filtenborg,<br />

Gauerslund, tidligere højskolelærer v/ Seniorhøjskolen i<br />

Nørre Nissum og præst i Nørre Nissum og Gjellerup.<br />

Litteratur til debat<br />

Tirsdag den 29. januar kl. 19.30<br />

Se dagspressen.<br />

Tirsdag den 19. februar kl. 19.30<br />

”Før vi siger farvel” af Jens Christian Grøndahl<br />

36-årige Barbara lever sammen med en ældre fotograf,<br />

der har gjort det til en livsform altid at være på vej ud i<br />

verden. På hver deres måde har Marcus og Barbara vendt<br />

ryggen til fortiden og indrettet sig med altings flygtighed.<br />

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

For dem er ”hjem” mere en følelse end et sted, men en<br />

dag bliver Barbara brat og mod sin vilje indhentet af aldersforskellen<br />

mellem dem. Undervejs mod livets midte<br />

prøver hun at genfinde balancen i et tomrum, hvor friheden<br />

bliver meningsløs og kærligheden først gør sig gældende,<br />

da det næsten er for sent. Hanne Krabbe fortæller<br />

om romanen.<br />

Sognecafé<br />

Der er sognecafé i Sognegården hver torsdag kl. 10.00 - 12.00.<br />

Sidste gang inden juleferien er torsdag den 13. december.<br />

Menighedsrådsmøder<br />

Danmarksgade 61<br />

Onsdag den 16. januar kl. 19.00<br />

Torsdag den 28. februar kl. 19.00<br />

Fælles for Fredericia provsti<br />

Helligtrekongersvandring<br />

Fredag den 11. januar kl. 16.30<br />

For 10. år i træk opfordrer provstiets sognemedhjælpere<br />

til, at vi bærer julen ud med fakler og sang. Vi begynder<br />

ved Sct. Michaelis kirke, hvor der vil blive udleveret fakler,<br />

og derefter går vi gennem byens gader ud til Christianskirken,<br />

hvor sognemedhjælperne opfører et hellig tre<br />

kongers spil. Efter den korte gudstjeneste er der gratis<br />

bustransport tilbage til Sct. Michaelis kirke. Arrangementet<br />

er gratis og alle er velkomne.<br />

5


<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

6<br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Ungdomsgudstjenester<br />

Tirsdag den 22. januar kl. 19.00<br />

Påskegudstjeneste<br />

Koncerter i kirken<br />

Advents- og julekoncert<br />

Trinitatis Kirkes Pigekors 20 års jubilæum<br />

Søndag den 2. december kl. 16.00<br />

Traditionen tro indledes julemåneden med en advents- og<br />

julekoncert. Denne koncert markerer samtidig Trinitatis<br />

Kirkes Pigekors 20 års jubilæum med en CD-udgivelse.<br />

Pigekoret blev oprettet af kirkens nuværende organist<br />

Niels Erik Aggesen ved hans tiltrædelse som organist og<br />

kantor den 1. oktober 1992. Pigekoret sang til deres første<br />

tjeneste i kirken 1. december 1992. Gemmen årene<br />

har koret udviklet sig til et dygtigt og ambitiøst pigekor,<br />

der har høje kvalitetskrav.<br />

Trinitatis Kirkes Pigekor består af ca. 25 sangere; en pigekorsgruppe<br />

på 18 piger i alderen fra 14-19 år og en<br />

seniorgruppe på 7 rutinerede og mangeårige medlemmer<br />

af pigekoret. Koret synger til alle gudstjenester ved<br />

kirken og medvirker ved et betydeligt antal koncerter og<br />

musikarrangementer i løbet af året. Derudover har pigekoret<br />

gennem årene medvirket ved fire CD-indspilninger.<br />

Senest blev Pigekoret udvalgt blandt landets mange kirkekor<br />

til indspilning af salmer til www.folkekirken.dk.´s<br />

salmedatabase. Pigekorets repertoire har gennem årene<br />

været centreret om den klassiske kirkemusik, de seneste<br />

år udbygget med et fyldigt repertoire af danske sange.<br />

Ved koncerten fremføres det program, der er indspillet på<br />

korets jule-cd, som udgives ved koncerten i anledning af<br />

jubilæet, dvs. en lang række af vore kendte og traditionelle<br />

advents- og julesalmer. Jule-CD’en indledes med klokkekimning<br />

og afsluttes med oplæsning af juleevangeliet<br />

ved sognepræst Elli Krog Foldager. En rigtig Jule-CD,<br />

der kan købes i kirken, sognegården eller hos Billunds<br />

Boghandel til kr. 100,-.<br />

Ved koncerten får de fremmødte også selv mulighed for<br />

at røre stemmebåndene, idet der indgår en række fællessalmer<br />

i programmet.<br />

Fotograf Helle S. Andersen.<br />

Helligtrekongerskoncert<br />

Mandag den 7. januar kl. 19.00<br />

I lighed med tidligere år rundes julen af med en helligtrekongerskoncert<br />

i Trinitatis Kirke. En koncert, der arrangeres<br />

i samarbejde med Y-mens-klubberne distrikt<br />

Lillebælt.<br />

Kirken får besøg af Det Fynske Kammerkor under ledelse<br />

af korets dirigent Alice Granum. Ved orglet sidder<br />

kirkens organist Niels Erik Aggesen. Det Fynske Kammerkor<br />

er et meget dygtigt kor med 30 rutinerede sangere.<br />

Et kor, der markerer sig blandt landets førende kor.<br />

Ved koncerten har koret tilrettelagt et program, der tager<br />

sit udgangspunkt i julen, men også andre korsatser og enkelte<br />

orgelværker vil indgå i programmet. Tilhørerne får<br />

også selv lejlighed til at medvirke, idet der indgår et par<br />

fællessalmer i programmmet.<br />

Søndag d. 3. februar kl. 16.00<br />

Orgelkoncert<br />

Denne søndag eftermiddag er der mulighed for at høre<br />

Trinitatis Kirkes orgel ved en solokoncert, hvor kirkens<br />

egen organist Niels Erik Aggesen sidder ved orgelet og<br />

undervejs fortæller om den programsatte musik.<br />

Koncerten består af musik af J.S. Bach og Charles M.<br />

Widor. Et program, der bl.a. indeholder et par af Bachs<br />

præludier og fugaer og et fyldigt uddrag af Widors 5. orgelsymfoni.<br />

Dertil kommer et ganske nyt og spændende<br />

orgelværk fra 2011 ”Klokkerne fra Vestervig”.


Sognepræst (kbf.)<br />

Elli Krog Foldager<br />

Danmarksgade 61<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

mobil 30 51 68 91<br />

e-mail: ekf@km.dk<br />

Sognepræst og teologisk<br />

konsulent<br />

Bent Andreasen<br />

Hjortebjergvej 45<br />

5230 Odense M<br />

mobil: 51 85 47 97<br />

privat: 60 83 16 75<br />

e-mail: bean@km.dk<br />

Korshærspræst<br />

Inge Pilegaard Thomsen<br />

Danmarksgade 79<br />

tlf. 30 31 59 60<br />

e-mail: ipt@km.dk<br />

Kirkekontoret<br />

Kordegn<br />

Elene Munk<br />

Danmarksgade 61<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

fax. 75 91 52 40<br />

e-mail: eim@km.dk<br />

Kontortid:<br />

Man. - tors. 9.00 - 13.00<br />

tors. tillige 16.00 - 18.00<br />

Organist<br />

Niels Erik Aggesen<br />

6. julivej 56<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

tlf. privat 75 92 02 09<br />

e-mail: nea@doks.dk<br />

Organistassistent<br />

Svitlana Leonchuck<br />

Sygemeldt<br />

Sognemedhjælper<br />

Christina Lund<br />

Danmarksgade 48<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

mobil: 60 10 36 35<br />

e-mail: cl@trinitatis-kirke.dk<br />

Kirketjener<br />

Charlotte Rüsz<br />

Spicavænget 6<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

tlf. privat 75 92 31 01<br />

Kirketjener<br />

Annette Olander Poulsen<br />

Søndergade 54<br />

5500 Middelfart<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

tlf. privat 20 97 26 36<br />

Trinitatis sognegård<br />

Danmarksgade 61<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

Hjemmesideadresse<br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Kirkegårdenes kontor<br />

Kirkernes Hus<br />

Christiansvej 6<br />

tlf. 75 92 19 75<br />

Trinitatis kirkegård<br />

Kirkegårdsassistent<br />

Ole Hougaard,<br />

tlf. 75 91 26 88 / 40 28 39 43<br />

Menighedsråd<br />

Formand<br />

Linda Frandsen<br />

Lumbyesvej 14 – 71<br />

tlf. 22 72 53 88<br />

e-mail:<br />

l.h.frandsen@gmail.com<br />

Kirkeværge<br />

Finn Aage Østergaard<br />

Dalegade 13<br />

tlf. 76 20 06 66<br />

e-mail: edel-finn@post.tele.dk<br />

Formand for<br />

sognegårdsudvalget<br />

Jørgen Hviid<br />

Johannevej 5<br />

tlf. 75 92 61 30<br />

e-mail: hviid@fam-hviid.dk<br />

Hvor henvender man sig:<br />

Ved fødsler<br />

Henvendelse til kordegnekontoret.<br />

Forældre medbringer<br />

fødselsanmeldelsen samt<br />

dåbs- eller navneattester og,<br />

såfremt de er gift, også vielsesattest.<br />

Ugifte forældre kan<br />

få faderskabet registreret ved<br />

sammen med fødselsanmeldelsen<br />

at aflevere en omsorgs-<br />

og ansvarserklæring.<br />

Ved dåb<br />

Henvendelse til kordegnekontoret.<br />

Barnets navn samt<br />

faddernes navne og adresser<br />

oplyses til kordegnen.<br />

Ved vielser<br />

Henvendelse til kordegnekontoret,<br />

hvor tidspunktet for<br />

vielsen aftales.<br />

Ved dødsfald og<br />

bisættelser/ begravelser<br />

Henvendelse til en bedemandsforretning,<br />

som træffer<br />

aftale med den præst, der skal<br />

foretage den kirkelige handling.<br />

Man kan også henvende<br />

sig til kordegnekontoret.<br />

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Søster Gudruns<br />

104 års fødselsdag<br />

Kirkens Korshærs<br />

100 års jubilæum<br />

7


<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Gudstjenester – koncerter – arrangementer i kirken og Sognegården<br />

December:<br />

2. 1.s.i advent kl. 10.00<br />

Elli Krog Foldager<br />

Kl. 9.40 Lær gudstjenesten at kende*<br />

Matt. 21,1-9 Indtoget i Jerusalem<br />

Inds.: Trankebarfondet<br />

Advents- og julekoncert kl. 16.00 *<br />

9. 2.s. i advent kl. 10.00<br />

Bent Andreasen<br />

Luk. 21,25-36 De sidste tider<br />

Inds.: Kirkeligt Samfunds arbejde i<br />

Sydslesvig<br />

14. Julegudstjeneste for de yngste<br />

kl. 10.00*<br />

Elli Krog Foldager og Christina Lund<br />

Fredagsmøde kl. 14.30 *<br />

16. 3.s.i advent kl. 10.00<br />

Bent Andreasen<br />

Matt. 11,2-10 Er du den, der kommer<br />

23. 4.s.i advent kl. 10.00<br />

Elli Krog Foldager<br />

Joh. 1,19-28 Johannes Døbers vidnesbyrd<br />

24. Juleaften<br />

kl. 10.00 Hybyhus Bent Andreasen<br />

kl. 14.30 Bent Andreasen<br />

kl. 16.00 Elli Krog Foldager<br />

Luk. 2,1-4 Jesu fødsel<br />

Inds.: Børnesagens Fællesråd<br />

25. Juledag kl. 10.00<br />

Elli Krog Foldager<br />

Luk. 2,1-4 Jesu fødsel<br />

Inds.: Børnesagens Fællesråd<br />

26. 2. juledag ingen gudstjeneste<br />

27. 3. juledag kl. 16.00*<br />

Inge Pilegaard<br />

Korshærsgudstjeneste med efterfølgende<br />

julefest i Kirkens Korshærs Varmestue<br />

30. Julesøndag kl. 10.00<br />

Bent Andreasen<br />

Luk. 2,25-40 Simeon og Anna<br />

Januar:<br />

1. Nytårsdag kl. 16.00<br />

Elli Krog Foldager<br />

Nytårshilsen i Sognegården*<br />

Luk. 2,21 Jesu navngivelse<br />

Inds.: Bibelselskabet<br />

6. Helligtrekongers søndag kl. 10.00<br />

Bent Andreasen<br />

Kl. 9.40 Lær gudstjenesten at kende*<br />

Matt. 2,1-12 De vise mænd<br />

7. Helligtrekongerskoncert kl. 19.00*<br />

11. Helligtrekongersvandring kl. 16.30*<br />

13. 1.s.e. Helligtrekonger kl. 10.00<br />

Elli Krog Foldager<br />

Luk. 2,41-52 Drengen Jesus i templet<br />

Inds.: Missionen blandt hjemløse<br />

15. Bordsamtaler om tro og tvivl kl. 19.30*<br />

16. Menighedsrådsmøder kl. 19.00*<br />

20. Sidste s.e. Helligtrekonger kl. 10.00<br />

Bent Andreasen<br />

Matt. 17,1-9 Forklarelsen på bjerget<br />

22. Ungdomsgudstjeneste kl. 19.00*<br />

25. Fredagsmøde kl. 14.30*<br />

27. Kyndelmisse og Korshærsgudstjeneste<br />

kl. 16.00*<br />

Elli Krog Foldager og Inge Pilegaard<br />

29. Litteratur til debat kl. 19.30*<br />

Februar:<br />

3. Seksagesima søndag kl. 10.00<br />

Elli Krog Foldager<br />

Kl. 9.40 Lær gudstjenesten at kende*<br />

Mark. 4,1-20 Lignelsen om Sædemanden<br />

Inds.: Fredericia Soldaterhjem<br />

Orgelkoncert kl. 16.00*<br />

10. Fastelavn kl.10.00*<br />

Bent Andreasen<br />

Familiegudstjeneste med tøndeslagning<br />

i Sognegården<br />

Matt. 3,13-17 Jesu dåb<br />

Inds.: Søndagsskolerne<br />

17. 1.s.i fasten kl. 10.00<br />

Elli Krog Foldager<br />

Matt. 4,1-11 Fristelsen i ørkenen<br />

19. Litteratur til debat kl. 19.30*<br />

22. Fredagsmøde kl. 14.30*<br />

24. 2.s.i fasten kl. 10.00<br />

Elli Krog Foldager<br />

Kirkefrokost*<br />

Matt. 15,21-28 Den kana’anæiske kvinde<br />

Korshærsgudstjeneste kl. 16.00*<br />

Inge Pilegaard<br />

26. Bordsamtaler om tro og tvivl kl. 19.30*<br />

28. Menighedsrådsmøder kl. 19.00*<br />

Marts:<br />

3. 3.s.i fasten kl. 10.00<br />

Elli Krog Foldager<br />

kl. 9.40 Lær gudstjenesten at kende*<br />

Luk. 11,14-28 Jesus og Beelzebul<br />

10. Midfaste kl. 10.00<br />

Bent Andreasen<br />

Joh. 6,1-15 Bespisningen af de 5000<br />

Inds.: Folkekirkens Nødhjælp<br />

Sogneindsamling kl. 11.30*<br />

Se omtale inde i bladet.<br />

Scan koden og<br />

læs mere om<br />

Trinitatis Kirke<br />

www.vesterkopi.dk - Fredericia afd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!