Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside

1632.dkm.dk

Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside

Kirkebladet

Hirtshals og Emmersbæk

Marts - april - Maj

2012

Nr. 2

57. ÅrGaNG

Adresser

Har du en stor Gud

eller en lille...

Det sker i Hirtshals sogn

Sogneudflugt

Projektkor

Kampen mod sult...

Mest for børn

Spaghetti-gudstjeneste

Dåbstræf

Aktiviteter for børn

Visionsdrøftelserne

Gudstjenesteoversigt

[2]

[3]

[4-7]

[4]

[5]

[7]

[8-9]

[8]

[8]

[9]

[10-11]

[12]

Har du en stor Gud

eller en lille.....

Måske du spørger dig selv, kan Gud

virkelig tilgive mig? Og måske du

svarer ”ja”, men inderst inde er det

som om, at du har svært ved helt

at gribe fat om det og tro det.

Læs mere på side 3.


adresser vedrørende Hirtshals sogn

Præster

Sognepræst Bjarne Hougaard (kbf)

Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 1080, e-mail: bhou@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30,

samt efter aftale. Mandag fri.

Ferie 5.-12. marts og 7.-21.maj

Sognepræst Mette Krogholm Pedersen

asger Højlundsvej 3, Emmersbæk, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 2470, e-mail: mkpe@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30,

samt efter aftale. Mandag fri.

Ferie 15.-20. marts og 16.-23. april.

Sognepræst Annemette Nørgaard Høgsbro

Vesterled 3, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 2616, e-mail: annh@km.dk

Træffes bedst tirsdag og fredag kl. 10.00-11.00,

samt efter aftale. Mandag fri.

Henvendelse vedrørende akut præstelig betjening

på mandage kan ske til sognepræsten i Horne,

på tlf. 9894 9144.

Børne- og ungdomsmedarbejder Lene Rønn

træffes på tlf. 2514 2312 eller mail: lero@km.dk

Hirtshals kirke

Graver/kirkegårdsleder Henning andersen

Træffes på mobil 2462 6550 samt på

kirkegårdskontoret tirsdag-fredag kl. 11-12.

Privat: Engvej 6, 9850 Hirtshals. Tlf. 9894 2594. Fratræder

pr. 30. april 2012 – henvendelse kan herefter ske på

2462 6550.

Kirkesanger anni Nyeng Christiansen.

tlf. 9896 3601, e-mail: an@km.dk

Organist og korleder arne jørgen Fæø

tlf. 9812 2842. E-mail: arjf@km.dk

Kirkebladet udgives af Hirtshals menighedsråd og

redigeres af sognepræsterne sammen med Børne- og

ungdomsmedarbejder lene rønn (lero@km.dk), der er

redaktionssekretær. synspunkter, der kommer til udtryk

i kirkebladets artikler er gengivet på den enkelte skribents

ansvar. Bladet omdeles af Nordjyske Mediers blad-

[2]

Hirtshals sogns kirkekontor

Kirkegade 14, tlf. 9894 2006, fax 9894 1334.

Åbnings- & telefontid: mandag-fredag kl. 10-13 og

torsdag kl. 16-17.

Kordegn og administrationschef

leif axberg (personregistrering og administration)

E-mail: la@km.dk

Regnskabsfører Anne Frost Povlsen

(regnskab og kirkegårdsadministration)

tlf. 9894 5588.

Åbnings- & telefontid: mandag-fredag kl. 11-12.

E-mail:afp@km.dk

Regnskabsfører Bente Andersen

(regnskab for Horne/asdal, tornby/Vidstrup og

tversted/Uggerby)

tlf. 9897 8400.

Åbnings- & telefontid: mandag-fredag kl. 10-13.

E-mail:ban@km.dk

Hirtshals Menighedsråd

Formand Grethe Bork Kristoffersen,

lillehedenvej 2, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 3808. E-mail: Hirtshals@km.dk

Emmersbæk kirke

Graver & kirketjener Marianne Vest

træffes på mobil 3090 2370.

privat: rørsangervej 4, 9800 Hjørring.

tlf. 9890 1806.

Organist thomas lieberkind larsen

Morildvej 321, 9830 tårs.

tlf. 5629 2011, e-mail: thli@km.dk

Kirkesanger Ester terp Nielsen

privat: poppel allé 3, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 3942, e-mail: terp@dukamail.dk

distribution sammen med bl.a. Hirtshals-Bindslev avis.

Hvis du bor i Hirtshals og ikke modtager kirkebladet

bedes du kontakte distributionen på tlf. 9924 5089

Næste udgave af kirkebladet dækker perioden juni -

august 2012. sidste frist for indlevering af stof til kirkebladet

er 15. april. tryk: Ecco print a/s.

Har du en stor Gud eller en lille.....

Af sognepræst Mette Krogholm Pedersen.

Følgende er skrevet allermest til

dig, der virkelig er bekymret, angst

eller med et gammelt ord anfægtet.

Det vil sige, dette er altså ikke

skrevet til dem, der ”skøjter ovenpå”

og kan sige ”skidt pyt” til

hvad som helst.

Måske du spørger dig selv, kan

Gud virkelig tilgive mig? Og måske

du svarer ”ja”, men inderst

inde er det, som om du har svært

ved helt at gribe fat om det og tro

det. tro, at du virkelig er tilgivet

og har lov til, ja ikke bare har lov

til, men rent faktisk sKal leve og

finde glæde i livet. Det kan være,

du synes, at det er så galt fat med

dig, at du ikke kan tillade dig at

være glad og munter og leve, elske

og blive elsket.

Men hør nu her:

Hvad du end har gjort eller sagt,

eller for den sag skyld, hvad du

end har undladt at gøre eller sige,

det være sig nok så alvorligt og

forkert, så prøv lige engang at

stille dig selv følgende spørgsmål:

1) Har Kristus ved sin død på korset

ikke gjort nok også for mig?

Var hans død på korset af så lille

betydning, at jeg er nødt til selv

at føje noget til og korsfæste/

straffe mig selv? Var Kristi død for

mig ikke nok til at sone det, jeg

har gjort?

Kære ven, du gør grin med Kristi

død på korset, hvis du ikke tror,

at hans død for dig og mig er alt

nok! Du undervurderer Kristi gerning,

hvis du tror, at du selv kan

eller skal føje noget til.

2) Kan jeg tillade mig at leve og

være glad og munter, elske og blive

elsket, når nu jeg har misbrugt

livet i den grad, som jeg har?

Kære ven, du kan ikke tillade dig

at lade være med at leve og være

glad og munter og elske og blive

elsket, for de misbrugte dage giver

ikke ret til også at misbruge

de dage, der ligger foran - ved at

fornægte livet.

Gud der gav dig livet, giver dig

det nu på ny, og hvad du har lært

indtil nu er ikke forgæves. Du er

blevet et menneske med en større

erfaring på godt og ondt, og den

må du nu leve med og bruge i hele

det liv, der ligger foran dig, kort

eller langt. Gud giver dig livet nu,

lige så stort og mægtigt og rigt og

frodigt, som da du blev født. Din

opgave er at leve det, og det kan

du nu gøre med en endnu større

erfaring end før, og derfor kan du

se endnu flere af livets mangfoldige

nuancer og også bedre forstå

dine medmennesker.

3) Er jeg virkelig elsket af Gud?

”tåler” han mig ikke bare, fordi

han er god?

Når Gud siger, at han elsker dig,

så elsker han dig. Han holder dig

ikke bare ud. tænk på, hvor stor

forskel der er på, om du om et andet

menneske tænker, at du hol-

der det ud eller tolererer det eller

elsker det?

Gud elsker dig sådan, som du er,

og sådan, som du er på vej til at

blive.

Vi lever alle af Guds nåde, men

vi fatter det nok først rigtigt den

dag, vi virkelig med smerte føler,

at vi har behov for den. Først da

fatter vi, at Guds nåde er det eneste

holdbare fundament under os.

at fatte dette med krop og sjæl

giver frihed fra at skulle præstere

og være ”god nok” og ”gøre sig

fortjent” og frihed til at være den,

du er, og leve.

Engang imellem ”tager vi os sammen

og tager os sammen”, men

egentlig er det først, når vi ”falder

sammen”, at vi opdager, hvad det

vil sige, at vi alle lever af nåde. ja,

hvad det vil sige, at alt, hvad vi

har, har vi arvet!

……..og så skal du for øvrigt elske

dig selv!

For mange går det ”af sig selv”

med at elske sig selv, mange kan

til tider nærmest slet ikke lade

være, men igen, dette er skrevet

til dig, der er dybt bekymret,

angst og anfægtet:

jesus byder dig: ”Du sKal elske

dig selv!” Hvorfor? ja, når Gud finder,

at der er grund til det, så må

dét være begrundelse nok……….

eller du ved måske bedre end han?

lad være med at undervurdere

Gud!

[3]


Det sker i Hirtshals sogn

Fællesspisning – Skærtorsdag

Skærtorsdag aften den 5. april er

der gudstjeneste i Emmersbæk kirke

kl. 19.00.

inden gudstjenesten er der fællesspisning

kl. 17.00 i menighedslokalerne

for alle der måtte have

lyst. De der kan medbringer mad,

som vi så spiser sammen. Hvordan

”menuen” bliver, opdager vi, når vi

sætter al den mad, vi hver især har

medbragt, på det store fælles bord.

Vi spiser sammen, synger sammen

og hygger os. Vi hjælper hinanden

med oprydning og opvask.

Kl. 19.00 går vi ind i kirken til

gudstjeneste. tilmelding til fællesspisningen

er ikke nødvendig.

For evt. nærmere information om

fællesspisningen, kontakt inger

Nielsen, tlf. 51372958.

–––

Langfredag i ord og toner

Langfredag 6. april kl. 19.00 er

der liturgisk MUSIK-gudstjeneste i

Emmersbæk kirke, hvor Nordvestensemblet

medvirker.

[4]

Sogneudflugt d. 9. juni 2012

Nordvest-ensemblet består af:

Delia petersen, fløjte, Niels Bjerre,

violin, jens Beck, klarinet og peter

lindhardt toft, cello, klaver og

orgel.

De har som ensemble optrådt i

mange sammenhænge med skræddersyede

programmer.

spiller eksempelvis musik af Carl

Nielsen, Debussy, Mozart, poulenc,

N.W. Gade, j.s. Bach, schubert, Edward

Elgar, peter lindhardt toft,

m.fl.

Om gruppens medlemmer:

Delia petersen er født og opvokset

i rumænien, og har gået på sigismund

toduta skolen med speciale

indenfor musik. Hun indgår fast i

forskellige kammermusikalske sammenhænge

og underviser på musikskolen

i Vrå og i Hinnerup.

Niels Bjerre er uddannet violinist

ved Nordjysk Musikkonservatorium.

Herudover har han studeret

1 år i prag og to år hos Michael

Malmgreen i København. Undervi-

Hirtshals Sogn inviterer ALLE der har lyst til sogneudflugt.

program:

præcis kl. 9.00 køres med bus fra Emmersbæk Kirke, asger Højlundsvej 1.

Ca. 10.30 ankommer vi til GUG Kirke, som er en spændende kirke at se og høre om.

Ca. 11.15 går turen videre til restaurationsskibet ”prinsesse juliane” hvor vi får noget godt at spise.

Ca. 13.30 besøger vi Utzon Centeret, som er tegnet af jørgen Utzon, som jo er berømt for bl.a. operahuset

i sydney. En meget spændende bygning at se.

Hvis der er tid og stemning for det, kører vi til ” Kunsten” hvor der altid er noget spændende at se. Her

kan man for egen regning købe en kop kaffe og et stykke tærte til kr. 49,ankomst

til Emmersbæk Kirke igen kl. ca. 17.00

pris for bustransport, frokost incl. en øl eller vand og 1 snaps, entre til Utzon Centeret, entre til ”Kunsten”

kun 250,00 kr. pr. prs.

tilmelding senest d. 31. maj til Hirtshals sogns Kirkekontor, Kirkegade 14, 9850 Hirtshals

Åbningstider: mandag - fredag kl. 10-13 samt torsdag kl. 16-17.

BEMÆrK: Betaling ved tilmelding. Først til mølle princippet, så skynd dig at tilmelde dig.

ser i sæby, Frederikshavn, Vrå og

pandrup, aalborg musikskoler. assisterer

i aalborg symfoniorkester.

Er koncertmester i Vendsyssel symfoniorkester.

jens Beck er uddannet klarinettist

på Nordjysk musikkonservatorium

1996. Fungerer som musiker, dirigent

og underviser ved musikskolerne

i sæby, Frederikshavn, Hjørring

og Vrå.

peter lindhardt toft er uddannet

almen musikpædagog ved Nordjysk

musikkonservatorium og organist

ved Vestervig kirkemusikskole.

Han er organist ved tornby og Vidstrup

kirker og underviser på Hjørring

musiske skole. Han skriver og

arrangerer musik bl.a. orgelmusik,

sange, salmer og kormusik, og har

udgivet bøger med kormusik, sange

og salmer. spiller klaver, cello

og orgel.

sognepræst Mette Krogholm pedersen

er liturg ved denne særlige

langfredagsgudstjeneste, hvor ord

og toner vil samle sig om Vor Herre

jesu Kristi lidelseshistorie.

Projektkor

så er det igen tid for et korprojekt

i Hirtshals kirke!

Har du lyst at være med i projektkor

i Hirtshals kirke med

henblik på Sommerkoncert i

Hirtshals kirke fredag d. 15.

juni k. 19.30?

Du er velkommen til at møde

op til korprøverne, der begynder

onsdag d. 9. maj kl. 19.00 i

Hirtshals kirke.

spørgsmål og tilmelding til korlederen:

arne jørgen Fæø arjf@

km.dk tlf: 23825634

Loppemarked

Husk spejdernes loppemarked i

spejderhuset Halvejen 1, lørdag

den 28. april kl. 9.00 - 15.00.

(Normalt er loppemarkedet den

første lørdag i maj, men i år er det

flyttet pga. store Bededag).

indsamling til loppemarkedet foregår

den 25. og 26. april fra ca.

16.00 - 21.00. Hvis du har ting, du

vil give til loppemarkedet, og som

du gerne vil have afhentet, da kontakt

lisbeth på mob. 26 70 58 25

eller jonna på mob. 21 69 24 61.

–––

Fasteandagter i Hirtshals kirke

i fastetiden holdes der i Hirtshals

kirke kort fasteandagt onsdage kl.

18.30 - 19.00.

andagten vil bestå af salmesang,

bøn, læsning af afsnit fra lidelseshistorien

og afsluttes med skriftemål.

onsdag d.14. marts

onsdag d. 21. marts

onsdag d. 28. marts

–––

Salmestafet

Hvis du har lyst til at vælge en

salme eller bare være med til at

synge, så kom og vær med.

Der er salmestafet

Torsdag d. 19. april kl. 19.30

Efter samværet i kirken er der kaffebord

og samtale i konfirmandstuen.

–––

Musikgudstjeneste i Hirtshals

kirke d. 28. maj (2. pinsedag)

kl. 10.30

Ægteparret Margrethe og Niels jørgen

Møller, aarhus vil med sang,

fløjte, orgel og klaver m.m. kaste

musikalsk lys over pinsens budskab.

Margrethe (der har rødder i det

nordjyske) er uddannet sangpædagog

fra Nordjysk Musikkonservatorium

og Niels jørgen er rytmisk

organist i silkeborg kirke.

liturg og prædikant er sognepræst

Bjarne Hougaard.

Margrethe og Niels Jørgen Møller,

foto Nils Andersen.

–––

[5]


Tro møder liv

Gennem debataftener i konfirmandstuen

ved Hirtshals kirke vil

den kristne tros konsekvenser i

mødet med forskellige aspekter af

menneskelivet blive drøftet.

Der vil være et kort oplæg til drøftelsen.

tro Møder liv afholdes

Onsdag d. 11.april kl. 19.30.

tema: Griskhed, rigdom og fattigdom.

Deltagelse er gratis, men kaffen

koster 25 kr.

–––

Indre Missions hus

Møderne begynder kl. 19.30

Marts

Tirsdag d. 13. Generalforsamling

Tirsdag d. 20. sognepræst Helge

pedersen, albæk. ”Når børnene går

en anden vej.”

Tirsdag d. 27. sognepræst Henning

smidt, Kettrup ”Helligånden”.

April

Tirsdag d. 17. sognepræst Bjarne

Hougaard. spørgsmålsaften

Tirsdag d. 24. professor peter Ørstrøm,

Ålborg. ”Kaj Munk og åndskampen”

Maj

Tirsdag d. 8. Knud Erik Nielsen,

Hjørring. ”trofasthed kræver prioriteringer.

Tirsdag d. 15. kl. 18.00 aften ved

lokale kræfter. tag mad med til

”tag selv bord” og inviter gerne

andre med. Vi synger sammen og

slutte med en andagt.

Tirsdag d. 22. lørdag d. 26. Kredsens

vækkelsesmøder.

–––

Sømandskredsene

Kreds 1 og Bøjen

mødes i missionshuset

torsd. d. 29. marts, torsd. d.26.

april og torsd. d. 31. maj kl. 14.00

–––

Nyt voksenkor

Mandag den 19. marts kl. 19.00-

21.30 begynder Hirtshals sogns nye

voksenkor.

Vi mødes i Hirtshals kirke, synger

sammen og hygger os. Det vil vi efter

planen gøre hver mandag aften

derefter.

Koret vil efterhånden også deltage

i enkelte gudstjenester og andre

arrangementer såvel i Emmersbæk

som Hirtshals kirker.

Det er gratis at være med i koret.

Man behøver ingen særlige forudsætninger

for at være med, alle er

meget velkomne. så kom glad, tag

en ven med, og gerne flere!

spørgsmål kan rettes til korlederen:

arne jørgen Fæø arjf@km.dk

tlf: 23825634

–––

En anderledes gudstjeneste i

Emmersbæk kirke

med Sct. Mariæ Skoles Bigband 11.

marts kl. 10.30

som den eneste skole i aalborg

Kommune, har den katolske sct.

Mariæ skole sit helt eget bigband.

Bandet, der blev grundlagt i 1997

består af ca. 30 ud af skolens 260

elever. Formålet med skabelsen af

dette band har været, at bidrage

til den enkelte elevs musikalske

udvikling i retning af på lang sigt

at få musik som et sundt og varigt

indhold i livet, sideløbende med

- i nuet – at nyde kammeratskab,

samvær og oplevelser i forbindelse

med musikudøvelse.

Den musikalske spillestil er hovedsageligt

swing, pop og rock, men

som et speciale, holder bandet af at

lave kirkekoncerter, hvor det musikalske

indhold bygges op over en

fortælling med bibelske referencer.

Det har været i kirker i Danmark,

men også i Usa og ude i Europa. i

oktober 2010 var det således den

berømte Gedächtnis Kirsche i Berlin,

der var mål for en sådan koncert.

Bag arbejdet står en yderst aktiv

forældrebestyrelse, orkesterlederen

Gert Nørgaard, der er musiklærer

på sct. Mariæ skole og instrumentallærere

fra aalborg Kulturskole.

Den 11. marts kl. 10.30 spiller Sct.

Mariæ Skoles Bigband i Emmersbæk

Kirke ved gudstjenesten.

–––

2. Pinsedag i Emmersbæk kirke

2. pinsedag, mandag den 28. maj

er der gudstjeneste i Emmersbæk

kirke kl. 10.30.

For de morgenfriske serveres der

rundstykker og kaffe kl. 9.00.

–––

2 spalter 86 x 50 mm

Læs Bibelen on-line

www.

bibelselskabet

.dk

Kampen mod sult fortsætter

v. indsamlingsleder Leif Stensgaard

Møller

Søndag d. 4. marts 2012 sender

Hirtshals sogn endnu engang frivillige

indsamlere på gaden for at

bekæmpe sult ved Folkekirkens

Nødhjælps årlige sogneindsamling.

sult er det mest ekstreme udtryk

for fattigdom og et overgreb mod

menneskers grundlæggende ret til

mad og liv. Nogle mennesker sulter,

fordi de rammes af naturkatastrofer

eller lever på steder, der er følsomme

for den mindste variation i vejret.

Nogle sulter, fordi andre krænker

deres rettigheder og bevidst

fratager dem deres ejendom eller

muligheder for at klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper

årsagerne til sult med akut nødhjælp,

langsigtet udviklingshjælp

og ved at arbejde for menneskers

ret til at leve i værdighed og uden

sult på både lokalt og internationalt

plan.

Uden jord – ingen mad

i 2011 var 16-årige samuel Ejoku

fra Uganda lige ved at miste en del

af sin jord. som 15-årig blev samuel,

efter at hans forældre og ældre

brødre var døde, forsørger for sine

tre yngre søstre. De fire børn lever

af det, de kan dyrke på familiens

jord. Men en dag gjorde et hold

naboer krav på en del af børnenes

jord ved at true dem på livet. Hvad

skal i med al den jord? i er bare

Det arbejde vil vi og flere end 1300

andre sogne sammen med omkring

20.000 frivillige indsamlere støtte,

når de søndag d. 4. marts går på

gaden for at samle ind til Folke-

nogen unger og kan ikke passe

den. Nu tager vi den – og hvis i

sladrer til nogen, forgifter vi jer

eller kaster en forbandelse på jer!

Børnene var rædselsslagne for

truslerne om trolddom, men uden

jorden kunne de ikke dyrke mad

nok til at overleve. Derfor valgte

samuel at fortælle om jordtyveriet

til medarbejderne i Ugandas

Kirkes rettighedsorganisation,

tEDDO. Med støtte fra Folkekirkens

Nødhjælp har tEDDO siden

2008 undervist folk i området om

deres rettigheder i forhold til hinanden,

i forhold til lokale myndigheder

og i forhold til regeringen.

Samuel Ejoku med klanrådets dokument,

der fastslår, at jorden

kirkens Nødhjælps arbejde med at

bekæmpe sult.

Meld dig som indsamler til søndag

d. 4. marts hos leif stensgaard

Møller, tlf. 2131 9181,

mail: leifmoeller49@gmail.com

tilhører hans familie - og ikke naboen.

tEDDO tog initiativ til et møde

med klanrådet. Klanrådet har i

århundreder taget sig af stridigheder

om jord og træffer afgørelser

på baggrund af klanens og landsbyens

fælles erindring. i samuels

tilfælde indkaldte klanrådet de

involverede familier og naboerne

for i fællesskab at afgøre, hvor

skellet mellem jorderne reelt gik.

ingen var i tvivl om, hvor skellet

gik – eller om, at børnene skulle

have deres jord tilbage. i dag fungerer

en agave-plante som skelpæl

– og samuel har et dokument med

stempler, der bekræfter, at jorden

tilhører hans familie.

[6] [7]


Mest for børn...

Velkommen til Lene Rønn

lene rønn er fra 1. januar ansat i

en ny stilling som børne- og ungdomsmedarbejder

i Hirtshals sogn.

Både præster og menighedsråd

glæder sig over samarbejdet med

lene, og vi er overbevist om at hun

kan være med til at give arbejdet

blandt børn og unge ny energi og

inspiration.

lene skriver om sig selv.

Hej! jeg er Hirtshals sogns nye børne-

og ungdomsmedarbejder. jeg

hedder lene rønn og er bl.a. uddannet

musikpædagog fra aalborg

Universitet. jeg har været lærer på

flere musikskoler og i folkeskolen,

og sidst har jeg arbejdet i jammerbugt

provsti som sognemedhjælper.

jeg bor i aalborg, men har rødder

i Hjørring.

jeg skal især arbejde med aktiviteter

for børn og unge, som et led i et

ønske om at samle sognet i et mere

aktivt fællesskab omkring kirken.

jeg er allerede godt i gang med aktiviteter

som babysalmesang, musikalsk

legestue for dagpleje- og børnehavebørn,

midikonfirmandhold,

familiegudstjenester og meget an-

det sjovt. jeg skal også være med

til at styrke det gode samarbejde

med Hirtshals skole.

jeg mener, at arbejdet med børn og

unge – især gennem musik og kreativitet

– er vigtigt. jeg vil gerne

være med til at formidle, at kirken

har et godt fællesskab med mange

gode tilbud til alle. jeg glæder mig

meget til at lære jer alle sammen

bedre at kende.

Hvis du har fået lyst til at vide

mere om disse aktiviteter, eller har

lyst til at deltage, er du velkommen

til at kontakte mig på tlf. 25

14 23 12 eller på mail: lero@km.dk

aktiviteterne er oftest gratis.

Spaghetti-gudstjeneste i Emmersbæk

kirke

Tirsdag den 24. april kl. 17.00 er

der Spaghetti-gudstjeneste.

En kort gudstjeneste (maks. 30

min.) i ”børnehøjde” i Emmersbæk

kirke, med efterfølgende fællesspisning

(dog ikke altid spaghetti)

i kirkens menighedslokaler for alle

deltagende.

Gudstjenesten er præget af enkle

Bibel-fortællinger og sange/salmer

samt små ”kreative indslag.

Meningen med det hele er, at de

mindste skal erfare, at kirken er et

på én gang ”hjemligt” rum og et

rum, hvor der sker store ting.

Prisen for mad er for voksne kr.

25,-

Børn spiser gratis.

Evt. tilmelding til sognepræst

Mette Krogholm pedersen på mail:

mkpe@km.dk, men det er også

muligt blot at møde op.

----

Dåbstræf

lørdag d. 24. marts kl. 11.00 i Hirtshals

kirke.

Dåbstræf er en gudstjeneste, hvor vi

fejrer alle børn, der blev døbt i Hirtshals

kirke i 2007, som derfor også er

særlig indbudt til denne dag.

Ved gudstjenesten skal vi høre om

dåben som en gave vi modtager fra

Gud.

Efter gudstjenesten serveres der

pølsehorn i konfirmandstuen. tak

om vi må få tilmelding til Børne-

og ungdomsmedarbejder lene

rønn på tlf. 25 14 23 12 eller mail:

lero@km.dk

Kom og vær med til at fejre de

5-årige, som vil få overrakt en bog

med fortællinger fra Bibelen.

----

Aktiviteter for børn

som nævnt i præsentationen af

lene rønn er hun allerede godt i

gang med arbejdet blandt børn og

unge.

Derfor kan Hirtshals om Emmersbæk

kirker invitere til forskellige

aktiviteter:

Babysalmesang:

tilbuddet gives til babyer op til 1

år sammen med en voksen.

Formålet med salmesang for babyer

er at stimulere barnets glæde ved

musik og rytmik, samt at give børn

og forældre mulighed for gode og

varme oplevelser af kirkerummet

og salmerne. Vi bruger sanserne,

lytter til musik, ser på farvestrålende

ting og bruger hele kroppen

til dans og leg. Gennem disse aktiviteter

er det muligt at styrke barnets

sansemotoriske udvikling og

selvfølgelig glæden ved musik.

Vi begynder altid med kaffe, hvor

der er mulighed for en hyggelig

snak mens børnene vågner.

Der er babysalmesang i

Emmersbæk kirke: Tirsdag kl. 10.00

Hirtshals kirke: Tirsdag kl. 15.00

Musikalsk legestue:

tilbuddet er gratis og gives til børn

i alderen 1-2 og 3-5 år.

i en times tid leger vi med musik i

kirken. Vi synger salmer og børnesange,

spiller på instrumenter, leger

sanglege, lytter til klassisk musik

mens vi leger med sæbebobler

og meget andet sjovt. Bagefter er

der mulighed for at spise en medbragt

madpakke.

Musikalsk legestue mødes i Emmersbæk

kirke:

1-2 årige: Torsdag kl. 9.15 og 10.15

3-5 årige: Fredag kl. 9.30 og 10.30

Midikonfirmand

i Emmersbæk kirke onsdage kl. 16-

17.30: tilbuddet er gratis og gives

til 3.-5. klassetrin.

Midikonfirmand er en børneklub,

hvor vi på en hyggelig og spændende

måde beskæftiger os med

temaer og historier fra Biblen. Vi

lytter til historier, synger, leger og

laver kreative ting. Men der er også

plads til at snakke sammen om løst

og fast over saftevand og kiks.

Har du fået lyst til at deltage? Kontakt

børne- og ungemedarbejder

lene rønn for nærmere information

og tilmelding på tlf. 25 14 23

12 eller mail: lErO@km.dk.

Børnehavepåskegudstjenester

Af sognepræst Annemette Høgsbro

i tiden op til påske tilbyder sognepræst

annemette Høgsbro sognets

fem børnehaver at komme til gudstjeneste

i Hirtshals eller Emmersbæk

Kirke. Her vil børnene møde

påskens budskab gennem salmer

og fortællinger – og nok også høre

lidt om Kristi Himmelfartsdag og

pinsen.

lignende arrangementer blev afholdt

i december, da bibelhistorien

fik stemme og liv ved tre velbesøgte

børnehavejulegudstjenester. Ved

hjælp af figurerne fra de to kirkers

krybbespil genfortalte annemette

Høgsbro beretningerne om jesu

fødsel og om de tre vise mænd fra

Østerland.

i alt deltog knap 200 børnehavebørn,

pædagoger og bedsteforældre

i julegudstjenesterne.

til påskegudstjenesterne vil præsten

alliere sig med sognets nye

børne- og ungemedarbejder, lene

rønn.

Krybbespillet i Hirtshals Kirke blev i 2006 lavet af elever i 5. klasse på Hirtshals

Skole

[8] [9]


Visionsdrøftelserne i Hirtshals menighedsråd

Juniorringen

Hirtshals Missionshus,

mandag kl. 19.00.

Dorrit Holm, tlf. 9894 9843.

De grønne Pigespejdere

spejderhuset, Halvejen.

Mødeaften tirsdag.

lisbeth Hjermitslev,

tlf. 9894 3205.

www.hirtshalsspejder.dk

K.F.U.M.-spejderne

spejderhuset,

Halvejen.

Mødeaften torsdag.

jonna Horne,

tlf. 2169 2461.

Frøpatruljen

Frøpatruljen, er KFUM-spejdere

for børn med særlige behov.

Vi mødes hver anden lørdag

kl. 10.00 til 12.30

i spejder huset på Halvejen.

Dennis lauritsen,

toftagervej 36,

9850 Hirtshals,

tlf. 9894 2846.

Menighedsrådet

afholder møde:

tirsdag 13. marts

onsdag 18. april

torsdag 24. maj

Hver gang kl. 19.00

i konfirmandstuen

ved Hirtshals kirke.

Der er offentlig adgang til

møderne.

Dagsorden kan ses på kirkekontoret.

[10]

9. november sidste år samledes ca.

40 menighedsrådsmedlemmer, ansatte

og frivillige til en drøftelse

med henblik på at få formuleret en

vision og målsætning for Hirtshals

sogn. Mange forslag kom på bordet,

og der var meget at arbejde videre

med.

Menighedsrådet har på baggrund af

visionsaftenen formuleret følgende

overordnede vision:

Hirtshals sogn – et sogn, to kirker,

mange muligheder for fællesskab

med evangeliet i centrum.

Derefter har menighedsrådet formuleret

fire målsætninger, og nogle

konkrete tiltag, for at nå målsætningerne.

Nu er det så tanken at disse målsætninger

og tiltag skal drøftes af

alle, der har lyst og mulighed for at

være med.

Vi har delt målsætningerne op i fire

afsnit, som kan samles under overskrifterne

”Gudstjeneste”, ”Undervisning”,

”Mødet med mennesker”

og ”sang og musik”.

Menighedsrådet har arrangeret tre

møder, hvor alle, der har lyst, kan

være med til at drøfte, hvordan

denne målsætning helt konkret

kan føres ud i livet.

Det første møde om gudstjenesten

er allerede afholdt, når dette blad

udkommer. Her har menighedsrådet

formuleret målsætningen således:

Hirtshals sogn ønsker at fejre

gudstjeneste på mange måder, på

forskellige tidspunkter og med forskellig

grad af medinddragelse af

menigheden og befolkning.

indenfor de næste tre år ønsker vi

derfor at arbejde for

• at der afholdes mindst en månedlig

gudstjeneste med særligt

præg i en af kirkerne.

• at flere frivillige inddrages i

gennemførelsen af gudstjenesten

i det omfang præsten ønsker

det.

• at der årligt holdes mindst to

gudstjenester udenfor kirkerummet

– f.eks. under trappen.

Denne kan evt. erstatte

højmessen.

Onsdag d.7. marts kl. 19,00 i

konfirmandstuen i Hirtshals

drøftes målsætningen om ”Undervisning”.

Her lyder menighedsrådets

formulering af målsætningen:

Hirtshals sogn ønsker gennem undervisning

og foredrag at hjælpe

alle til at gennemtænke kristentroens

betydning i nutidens samfund.

indenfor de næste tre år ønsker vi

derfor at arbejde for

• at børn og unge modtager tilbud

om undervisning med inddragelse

af alle sanser. i undervisningen

bør de møde flere

forskellige voksne.

• at debat- og foredragsaftener

og -eftermiddage gennemtænkes

og relanceres som et tilbud

til voksne – styret af deltagernes

efterspørgsel – og ledet af

frivillige.

Torsdag d. 8. marts kl. 19.00

i konfirmandstuen i Hirtshals

drøftes målsætningen om ”Mødet

med mennesker”, som har fået følgende

formulering:

Menigheden i Hirtshals sogn ønsker

at mennesker i alle situationer og

i alle aldre mødes med det kristne

evangelium i både ord og handling.

indenfor de næste tre år ønsker vi

derfor at arbejde for

• at der etableres lektiecafe eller

ungdomsklub og ”sommerskole”

eller lignende.

• at der etableres sociale fællesskaber

for voksne/ældre.

• at sognets kirker er ”åbne kirker”

Når det gælder det sidste område

”sang og musik” er der endnu ikke

planlagt et møde. Her har menighedsrådet

formuleret målsætningen

således:

I Hirtshals og Emmersbæk kirker

ønsker vi at have et rigt og varieret

musikliv både ved gudstjenester og

ved øvrige arrangementer.

indenfor de næste tre år ønsker vi

derfor at arbejde for

• at tilknytte et band til sognet,

som kan hjælpe med rytmisk

musik til gudstjenester og forskellige

arrangementer.

• at koret kommer op på 15 aktive

medlemmer i Børne- og

Kirkegårdsleder går på pension

Af: Evald H. Kristensen, næstformand

og kontaktperson, og Bjarne

Hougaard, sognepræst.

Efter at have tjent Hirtshals

kirke i 20 år har Henning andersen

valgt at gå på pension pr.

1. maj.

Det er med megen vemod, vi må

tage afsked med en af vores trofaste

medarbejdere. Han har været

en dygtig og pålidelig graver

i sognet under store forandringer.

Henning er et venligt menneske,

der har udført sit arbejde

samvittighedsfuldt og været en

myndig leder for de øvrige ansatte

på kirkegården.

Foruden tjenesten på kirkegården

har Henning også virket

som kirketjener. Han har uddelt

talrige salmebøger og næ-

sten ligeså mange håndtryk og

smil ved døren, når menigheden

kommer til kirken.

Henning har altid været loyal

over for menighedsrådet. Vi har

en gang imellem fået at vide,

ungdomskoret og mindst 10 i

spirekoret.

• at få profileret Hirtshals kirke

som koncertsted for hovedsagelig

klassisk musik og Emmersbæk

kirke som stedet

hvor især mere rytmiske koncerter

finder sted.

Vi håber mange vil komme og bidrage

ved møderne. alle er velkomne

til de to ovennævnte møder,

hvor kaffen er gratis og samtalen

til gengæld dyrebar.

at” hvis i passer jeres arbejde, så

skal vi nok passe vores”. Og så

er den diskussion slut. For Henning

forsvarer sin ”stab” med

næb og klør.

Menighedsråd, medarbejdere og

me nig hed siger tak til Henning

for 20 gode år og ønsker både

ham og Else Guds velsignelse

over deres otium.

Da Henning skal have afviklet

ferie, har han allerede sin sidste

arbejdsdag i påsken, selvom han

er ansat frem til 30. april.

For at give menigheden anledning

til at takke Henning inviterer

menighedsrådet til:

Sammenkomst efter gudstjenesten

palmesøndag d. 1. april

kl. 10.30

i Emmersbæk kirkes lokaler.

[11]


Marts

søndag d. 4 - 2. s. i fasten

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk kl. 9.00 - MKp

søndag d. 11. - 3. s. i fasten

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Hirtshals kl. 14.00 - aNH

Emmersbæk kl. 10.30 - MKp

Big Band medvirker se s. 6

Onsdag d. 14. - fasteandagt

Hirtshals kl. 18.30 - BH

søndag d. 18. - midfaste

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk kl. 10.30 - aNH

Onsdag d. 21. - fasteandagt

Hirtshals kl. 18.30 - BH

lørdag d. 24. – 5 års dåbstræf

Hirtshals kl. 11.00 – BH

Se s. 8

søndag d. 25. - maria bebudelse

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk kl. 9.00 - MKp

Onsdag d. 28. - fasteandagt

Hirtshals kl. 18.30 - BH

april

søndag d. 1. - palmesøndag

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Hirtshals kl. 10.30 – BH

Herefter afskedsfrokost for Henning Andersen

i Emmersbæk kirkes lokaler.

--------

Emmersbæk kl. 10.30 - MKp

torsdag d. 5. - skærtorsdag

Indsamling til Samv. Menighedsplejer

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk kl. 19.00 - MKp

Fællesspisning kl. 17.00 se s. 4

[12]

Gudstjenester

Fredag d. 6. - langfredag

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk kl. 19.00 - MKp

Liturgisk MUSIK-gudstjeneste

Se s. 4

søndag d. 8. - påskedag

Indsamling til KFUM & KFUK

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk kl. 10.30 - MKp

Mandag d. 9. - 2. påskedag

Indsamling til KFUM & KFUK

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk ingen

søndag d. 15. - 1. s. e. påske

Indsamling til Den Blaa Sociale Cafe

Hirtshals kl. 10.30 - aNH

Emmersbæk kl. 10.30 - MKp

søndag d. 22. - 2. s. e. påske

Indsamling til Lukasstiftelsen

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk kl. 9.00 - aNH

søndag d. 29. - 3. s. e. påske

Indsamling til Den Blaa Sociale Cafe

Hirtshals kl. 10.00 - BH

Konfirmation

-------------

Emmersbæk kl. 10.30 - MKp

Vikingebanke

torsd. d. 22. marts kl. 10.30 v. MKp

torsd. d. 19. april kl. 10.30 v. B H

torsd. d. 31. maj kl. 10.30 v. MKp

Kirkebil

Begge kirker. tlf. 9894 4000

Børnekvarter

Der er “børnekvarter” ved alle

søndagsgudstjenester i

Emmers bæk Kirke.

Maj

Fredag d. 4. - Bededag

Indsamling til Kirkefondet

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk ingen

søndag d. 6. - 4. s. e. påske

Indsamling til Kamillus Hjørring

Hirtshals kl. 10.30 – BH

--------

Emmersbæk kl. 10.00 – MKp

konfirmation

søndag d. 13. - 5. s. e. påske

Indsamling til Den Blaa Sociale Cafe

Hirtshals kl. 9.00 - aNH

Emmersbæk kl. 10.30 - MKp

torsdag d. 17. - Kristi himmelfart

Indsamling til Folkekirkens Mission

Hirtshals ingen

Emmersbæk kl. 10.30 - MKp

søndag d. 20. - 6. s. e. påske

Indsamling til KFUM’s Soldatermis.

Hirtshals kl. 19.30 - aNH

Emmersbæk kl. 10.30 - aNH

søndag d. 27. - pinsedag

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Emmersbæk kl. 10.30 - MKp

Mandag d. 28. - 2. pinsedag

Indsamling til Folkekirkens Mission

Hirtshals kl. 10.30 - BH

Musikgudstjeneste se s. 5

-------------

Emmersbæk kl. 10.30 - MKp

Rundstykker og morgenkaffe kl. 9.00

lynggården

torsd. d. 8. marts kl. 13.30 v. MKp

torsd. d. 22. marts kl. 13.30 v. MKp

torsd. d. 19. april kl. 13.30 v. B H

torsd. d. 3. maj kl. 13.30 v. aNH

torsd. d. 31. maj kl. 13.30 v. MKp

BH = Bjarne Hougaard

MKp = Mette Krogholm pedersen

aNH = annemette Nørgaard Høgsbro

Ecco print as

More magazines by this user
Similar magazines