Page 1 of 2 01-07-2010 - Foreningen af Danske Døgninstitutioner ...

fadd.dk

Page 1 of 2 01-07-2010 - Foreningen af Danske Døgninstitutioner ...

Henrik Kaustrup

Fra: info@fadd.dk

Sendt: 1. juli 2010 14:11

Til: undisclosed-recipients:

Emne: FADD - Nyhedsbrev nr. 5 - 1. juli 2010

FADD - Nyhedsbrev nr. 5 - 1. juli 2010

Nyt på hjemmesiden www.fadd.dk

01-07-2010

JULI & AUGUST klummen 2010

Fra Tine Theker Stryhns formandsklumme på www.fadd.dk: 'Efter vores opf

det egentligt er helt bekvemt for kommunalpolitikerne at have det specialiser

skyde skylden på. Det er så enkelt og alle kan se det.' Problemet er altså bare

udgifterne angiveligt ikke kommer hverken anbragte børn og unge eller insti

skyld til glæde og gavn. Og at ingen tilsyneladende ved præcist hvad overpri

Læs mere her

Hvad foregår der på landets rådhuse?

FADDs formand Tine Theker Stryhn skriver i et debatoplæg - blandt andet b

28/6. 'Når retorikken omkring ”eksplosionen” i udgifterne til socialområdet e

sig spor overalt i sagsbehandlingen: Man tøver med det ekstra besøg i hjemm

udredningen af familien, man afviser at anbringe på en ”dyr” døgninstitution

som myndighedsudøver godt ved, at det ville være det rigtige.' Hent og læs h

herunder

Læs mere her

Pladssituationen på landets døgninstitutioner

Vi har skrevet det før og vi skriver det igen. Der er en overhængende fare for

ideologiske pres, som døgninstitutionerne er udsat for – for tiden – resulterer

indskrænkninger af veldrevne og professionelle døgninstitutionsmiljøer: Og

og faglig ekspertise kan forsvinde…

Når det er sagt, ser vi heldigvis mange eksempler på døgninstitutioner og and

der tager handsken op og identificerer, beskriver og udvikler nye typer tilbud

socialpædagogiske ydelser for truede og truende børn og unge. Vi ved at der

paletten ud og vi vil benytte lejligheden til at ønske alle pøj med anstrengelse

bidrager til at samle og formidle erfaringerne fra de faglige ressource- person

arbejdstøjet for at udvikle nye praksisfelter - baseret på en socialpædagogisk

døgninstitutionsviden og erfaringer som faglig ballast.

For at give os selv et belæg for at kunne udtale os om pladssituationen på dø

vi igang med at indgå en aftale med en ekstern samarbejdspartner om løbend

aktuelle anbringelsestal

Kommunikationsarbejdet i FADD

Kommunikationsarbejdet i FADD har i en periode været varetaget af bestyre

samarbejde med forskellige freelancejournalister. Sådan vil det også være fre

skærpe FADDs profil yderligere - på det seneste indgået mere konkrete aftal

Herunder ønsker vi at også at relancere vores mediestrategi. Journalister og m

FADD på info@fadd.dk eller 20852560

Læs mere her

FADD går til filmen

Sammen med en række tidligere DR- filmfolk er FADD i gang med et filmpr

film: En film til offentligheden om hvad der foregår på en døgninstitution. O

Page 1 of 2


undervisningsbrug.

Ny pjece til sagsbehandlere og politikere

Fra vores medlemmer ved vi, at mange specielt nyudddannede sagsbehandlere og politikere ikke ved

så meget om døgninstitutionsområdet. Det prøver vi at råde bod på ved at udarbejde og udgive en lille

overskuelig pjece om hvad en moderne døgninstitution egentlig er. Sådan lige til at uddele efter behov.

Færdig til august.

Deloitte-analyse af udvalgte sociale tilbud

Rapportens hovedkonklusioner: Priserne er i gennemsnit steget på de analyserede tilbud med 3-5 pct.

udover den almindelige pris- og lønregulering. De samlede indtægter fra tillægsydelser er steget.

Tillægstakster udgør dog ikke en større andel af den samlede takstbetaling (andelen er konstant på 4-5

pct.). Prisudviklingen varierer mellem tilbuddene. Den største prisstigning ses inden for varige

botilbud til voksne og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Til

gengæld falder priserne på bestemte dagtilbud til voksne. Den primære årsag til prisstigningen er en

stigning i lønomkostnin-ger til plejepersonale, som udgør langt størstedelen af omkostningerne på

sociale tilbud. Hent rapporten herunder

Læs mere her

Ny rapport fra SFI: Forebyggende foranstaltninger kan ikke erstatte anbringelser

Formålet med undersøgelsen har været at finde ud af, hvordan forebyggende indsatser overfor udsatte

unge, når de unge forbliver i deres eget miljø, fungerer sammenlignet med at anbringe de unge udenfor

hjemmet. Der er tale om indsatser som fast kontaktperson, psykologsamtaler, familiebehandling og

særlige skole-/dagtilbud. Undersøgelsen viser, at forebyggende foranstaltninger ikke sådan lige kan

erstatte anbringelser. De har hver sine styrker og svagheder. Anbringelse er fx bedre til at få sat ind

overfor misbrugsproblemer hos unge end foranstaltninger, hvor de bliver i deres eget miljø.

Læs mere her

FADD har lavet aftale med Fitness World

Medlemmer (børn, unge og medarbejdere) kan på særligt gunstige vilkår lave træningsaftaler med det

landsdækkende træningscenter Fitnes World - se mere (kun for medlemmer) på medlemssiden på

www.fadd.dk

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til info@fadd.dk

Nyhedsbrevet udgives af Foreningen af Danske Døgninstitutioner. Nyhedsbrevet kan afmeldes her

01-07-2010

Page 2 of 2

More magazines by this user
Similar magazines