Indsatsmuligheder - Mariager Fjord

mariager.fjord.dk

Indsatsmuligheder - Mariager Fjord

Referenceliste

- hvor kan der læses mere:

På hjemmesiden på internettet: www.mariagerfjord.dk

vil det være muligt at fi nde de forskellige

baggrundsdokumenter. Der er udarbejdet en række tekniske

arbejdsgruppenotater i forbindelse med dette arbejde.

Desuden vil der være/blive præsenteret følgende:

Nordjyllands Amt og Århus Amt, 2004: Mariager Fjord.

Indsatskatalog for nedbringelse af tilførslen af fosfor og

kvælstof. Teknisk rapport.

ConTerra, 2004. Udvidet bedriftsanalyse for Mariager

Fjords opland. Metoder og datahåndtering.

Markager, S. og Storm, L. 2003. Empirisk modellering

af sammenhænge mellem vandets klarhed og tilførsler

af kvælstof og fosfor for Mariager Fjord. Fagligt notat,

Danmarks Miljøundersøgelser.

Niras, 2004: Miljøøkonomisk analyse af Mariager Fjord.

CEA af Mariager Fjord.

15

More magazines by this user
Similar magazines