Skal du eller din medarbejder med på holdet? - AMU Syd

amusyd.dk

Skal du eller din medarbejder med på holdet? - AMU Syd

Skal du eller

din medarbejder

med holdet?

Byg videre dine erfaringer

Få en plastuddannelse

med fremtid

Uddan dig til en sikker fremtid

Plastuddannelser - AMU SYD i Ribe

Plastuddannelserne afholdes AMU SYD i Ribe. Plastafdelingen udbyder voksenplastmager

og plastefteruddannelser indenfor alle plastområder.

Skolen har 10 faglærere ansat, klar til at uddanne dig eller dine medarbejdere.

Skolehjem

AMU SYD i Ribe er der mulighed for indkvartering i enkeltværelser med eget bad

og TV. På alle værelser er der trådløst net. Skolehjemmet tilbyder desuden pool,

dart, bordtennis og videofilm. Skolen ligger i dejlige omgivelser, hvor der er gode

muligheder for cykel- og vandreture.

Når du bor skolehjemmet, spiser du i AMU SYDs kantine.

Sådan finder du AMU SYD i Ribe
K O M P E T E N C E C E N T E R

VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Ribe Afdeling • Snepsgårdevej 20 • 6760 Ribe • www.amusyd.dk

220109_cbw_amusyd

ERHVERVSUDDANNELSE

FOR VOKSNE

PLASTMAGER


VOKSEN PLASTMAGERUDDANNELSE

Byg videre dine erfaringer Styrk din virksomhed

- få en plastuddannelse med fremtid

Uddannelsens opbygning

Varighed 2½ år

Uddannelsen veksler mellem praktik i virksomheden og ophold skole.

Eksempel uddannelsesforløb:

Praktik i virksomhed: .............. 74 uger

Skoleophold: ......................... ca. 36 uger - typisk 2 uger pr. gang

Hvorfor AMU SYD?

• Det er let at forene skole med arbejde

• Højt fagligt niveau

• Mulighed for at møde andre mennesker og faggrupper

AMU SYD har et godt skolehjem med eneværelser - der er et godt miljø og en god

stemning

Økonomi

- brug voksenplastmagere

Medarbejderen Uddannelsen er opbygget med 3 profilområder:

Sprøjtestøbning: Produktion af for eksempel mobiltelefoner,

Virksomheden

En sikker fremtid

LEGO-klodser, cd-skiver, tandbørster og tekniske emner

Ekstrudering/termoformning: Produktion af for eksempel

Mange gode grunde

• Byg videre dine erfaringer

plastposer, plastrør, slanger til hospitalsudstyr og engangsser-

• Fasthold og motiver de gode medarbejdere

- få papir din viden - bliv faglært

vice.

• Tiltræk nye medarbejdere med tilbud om en lære-

• Der bliver færre og færre ufaglærte jobs

Hærdeplast: Produktion af for eksempel møllevinger, rør, tanke

plads

• Det er nemmere at få arbejde når du har en uddannelse

• Du kan være mere sikker et arbejde i dårlige tider

• Få en god uddannelse med i ballasten

• Muligheder for bedre løn

og dele til tog, busser og biler.

Det betyder at uddannelsen fokuserer virksomhedens produktionsproces

- den enkelte styrkes i uddannelsen da eleverne

får profil inden for virksomhedens produktionsproces.

• Opkvalificer de ufaglærte og styrk kompetencen i din

virksomhed

• Medarbejderen får helhedsforståelse og bliver forandringsparat

• Medarbejderen får større kvalitetsfølelse for arbejdet

ved maskinerne - og bliver gode til fejlfinding

SPRØJTESTØBNING

• Få mere motiverede medarbejdere med uddannel-

Mere viden

sen

• Få en bred viden om plast

• Du kan få maskinerne til at køre bedre, producere mere og

profil vælges ud fra

virksomhedens

produktionsproces

EKSTRUDERING/

TERMOFORMNING

• Få en god mellemleder

• Få del i det store løntilskud fra Arbejdsmarkedets Elevrefusion

i bedre kvalitet

• Få en bedre forståelse for hvad der laves i virksomheden

HÆRDEPLAST

GLASFIBER / POLYURETHAN

Nye muligheder

• Få mere vekslende arbejde

• Uddannelsen kan give dig nye interne jobmuligheder

• Du kan få mere spændende jobs

• Øg din markedsværdi - få flere og bedre jobmuligheder efter

uddannelsen

• Mulighed for at blive værkfører, teamleder,

produktionschef...

• Det giver også mulighed for at læse

videre

Personlig udvikling

• Få mere selvsikkerhed

• Du får større udfordringer,

som er med til at udvikle dig.

PLAST

Sådan gør du

PROFIL PROFIL PROFIL

MERIT

Uddannelsen

kan give merit

både tid og

for relevant

plastuddannelse.

Kontakt fagkonsulent Jens Johansen, AMU SYD, tlf. 76 37 37 93

eller jkj@amusyd.dk.

Der bliver aftalt et møde, hvor der gennmeføres en kompetenceaflkaring

og baggrund af denne, gives merit. Der udfyldes

herefter uddannelsesaftale.

AMU SYD udarbejder uddannelsesplan med læretidsforløb og

skoleterminer og sender frem til godkendelse.

Det er let og hurtigt!

En uddannelsesaftale kan blive godkendt i løbet af en uge.

Der kan opnås løntilskud og elevrefusion ved indgåelse

af uddannelsesaftale med både ansatte og ledige, jf.

gældende regler.

Stor fleksibilitet

• Medarbejderen kan starte hele året - ingen faste skoleperioder

• Skolen tilpasser skoleophold til virksomheden - skolen

tager hensyn til sæsonudsving

• Tag to elever og forskyd deres perioder med ½-1 år -

så er eleverne ikke skolen samtidig

• Ansæt en springer, der kan erstatte eleverne når de

er skole.

Bliv godkendt som praktikvirksomhed

Kontakt AMU SYD hvis din virksomhed ikke allerede er

godkendt som praktikvirksomhed. Virksomheden behøver

ikke i forvejen at have en plastmager.

Medarbejdere skal være fyldt 25 år - hvis medarbejderen

er yngre kan han starte med AMU kurser - kurserne vil

senere give merit når eleven starter uddannelsen.

More magazines by this user
Similar magazines