Fejl Fejl Fejl Fejl - ChristianMortensen.dk

christianmortensen.dk

Fejl Fejl Fejl Fejl - ChristianMortensen.dk

Sommerhusets

skjulte fejl

Umiddelbart var sommerhuset lige til at flytte ind i. En nærmere undersøgelse

afslørede dog så mange skjulte fejl, at en håndværker skulle have mindst

50.000 kroner for at udbedre dem. Gør Det Selv fandt fejlene – og udbedrede dem.

Fejl

Brystningerne er beklædt med

spånplader. De har suget vand

og truer omgivelserne med råd.

Fejl

Flere termoruder er punkterede,

fordi bundglaslisterne er af træ

og for småt dimensionerede.

Fejl

Træværket har ikke fået træbeskyttelse

i de sidste 10 år, hvilket

har givet mange revner.

Køberen var betaget af

beliggenheden i 2. række fra vandet.

Så betaget, at han næsten glemte at

undersøge huset. Heldigvis fik han

en byggesagkyndig til at se på det

– det gav afslag i prisen.

Fejl

Der er råd flere steder i taget,

fordi mange af konstruktionerne

er helt forkert udført.

34 Af Søren Stensgård og Peter Svendsen. Foto: Lasse Hansen

GØR DET SELV 8/1999


Sommerhuset var til

salg og så umiddelbart

ganske godt ud.

Og da det samtidig lå i 2.

række ud til vandet var

der ikke meget at betænke

sig på.

Køberen var ellevild.

Nu havde han endelig

fundet, hvad han drømte

om. Og huset var lige til

at flytte ind i.

Hans kone var mere

forbeholden. “Skulle de

ikke lige lade en byggesagkyndig

se på det?”

Her kom Gør Det Selv

ind i billedet. En af bladets

eksperter blev inviteret,

og det tog ham ikke

lang tid at finde de skjulte

konstruktionsfejl.

Her var reparationsarbejder

for mindst 50.000

kroner. Køberen var alligevel

interesseret, og han

fik et kontant afslag i prisen

på 50.000 kroner.

Gør Det Selv gik i

gang med at udbedre det

værste bygge-sjusk.

Man kunne få mistanke

om, at huset netop

skulle sælges nu, før taget

begyndte at falde

sammen og endnu flere

af termoruderne ville

punktere. Råddenskaben

havde allerede bredt sig

flere steder, og der var lavet

lappeløsninger, der

gik imod alle gode byggeforskrifter.

Bl.a. var der indsat

spånplader i brystningerne

under vinduerne. Det

er helt galt. Spånpladerne

havde da også suget

så meget fugt til sig, at

de var dobbelt så tykke,

som da de blev købt. Og

denne fugt havde bredt

sig til de omliggende områder.

Tagrenderne var monteret

forkert og inddækket,

så man ikke umiddelbart

kunne se, hvilke

skader der allerede var

sket, og huset havde ikke

set træbeskyttelse i de

sidste 10 år.

Gør Det Selv gik i

gang med reparationerne,

som i øvrigt viste sig

at være mere omfattende,

end man umiddelbart

skulle tro.

Nu er huset atter

sundt, og køberen kan

glæde sig til at flytte ind.

Fejl

De gamle bundglaslister af træ var forkert udformede og årsag til punkterede termoruder. Alle glaslisterne

måtte brækkes helt af, inden udbedringen kunne påbegyndes.

Huset var forsynet med termoruder

i vinduerne. Men

flere af termoruderne var

punkterede.

Det er der ikke noget at sige

til. Bundglaslisterne af træ

var forkert udformede. Der

var ikke ventilationskanaler

eller drypnæse. Og dimensionerne

var alt for små.

Desuden var flere lister

revnet og trængte til malebehandling,

og tætningerne ind

mod ruden var mangelfulde.

Udbedring

1

Benyt lejligheden til at rense falsen for snavs. Fjern

løs maling med slibepapir. Sugende overflade mættes

med grundingsolie og dernæst træbeskyttelse.

3

Monteringsklodserne af plast sættes på falsen og

trykkes let mod glasset, mens de fastgøres med

rustfri stålsøm eller skruer.

Resultatet var, at der

trængte fugt ind under listen.

Den hober sig op under rudens

underkant, og når fugten

fryser til is om vinteren,

vil den udvide sig 10 procent.

Derved brydes termorudens

forsegling mod aluprofilet

mellem glassene. Og ruden

punkterer.

Bundglaslisterne blev udskiftet,

og de endnu ikke

punkterede termoruder reddet.

Vi benyttede samtidig lej-

ligheden til at udskifte træbundglaslister

med aluminiumslister.

De er vedligeholdelsesfrie

og giver et ventileret

hulrum under listen. De

kan købes i byggemarkeder i

standardlængder.

Billigere er det dog at købe

hele længder hos en glarmester.

Der er flere fabrikater

på markedet. Fælles for dem

er, at de clipses fast på monteringsklodser

af plast, der er

stiftet på falsen.

GØR DET SELV 8/1999 35

2

Her er alu-glaslisterne købt i hele længder hos

en glarmester. De skæres i rette længde med en

nedstryger. Brug eventuelt en skærekasse.

4

Alu-listerne forsynes med clips i notgangen og clipses

fast til monteringsklodserne. Og termoruderne

holder mange år endnu.


Fejl

Tagpladerne når ikke helt ud

til vindskederne. Der har i

stedet ligget et bræt i mellemrummet.

Vindskederne

Udbedring

1

4 5

7

har også været afdækket med

en træliste. Både bræt og lister

lister er rådnet væk.

De udragende ender af lim-

2

8 9

træ har ikke været beskyttet

mod vind og vejr. Derfor er

der begyndende råd på oversiden

af de fri ender.

På sigt breder det sig og

udvikler sig måske til svamp.

Det er meget vanskeligt og

bekosteligt at udskifte en

større del af en bærende limtræsdrager.

En skjult tagrende, som

den her monterede, giver ikke

andet end problemer. Samtidig

er sternbrædderne monteret

med nogle lægtestykker

til spærene. Og tagrenden ligger

mere eller mindre løst

ovenpå.

Det manglende fald på tagrenden

har resulteret i, at

vandet er løbet ovenud af renden.

Fugten giver god grobund

for råd og svamp.

1Udhængsbrædderne skal enten

bankes ned eller brækkes

fri med et koben. Lægterne

skæres over, og det rådne spær

og vindskeder tages ned.

2Et nyt spær lægges op og

gøres fast til remmene. Med

skrå skruer gennem spærrene

holdes lægterne på plads. Lægter

og limtræsender kortes af i

plan med spærret.

3Nye vindskeder bygges op af

to 25 mm tykke brædder, der

overlapper hinanden. Det øverste

bræt passer op i en bølge på tagpladerne.

4Sternbrædderne bliver pillet

ned og dernæst tagrenden.

Bemærk ophobningen af visne

blade og lignende, der er med til

at holde på fugten.

5De mere eller mindre rådne

spærender skæres af med et

lodret snit, ca. 5 cm fra kanten af

tagpladerne. Spænd en snor ud

til at mærke op efter.

6Nye vindskeder af 25 mm tykke

brædder skrues fast til

spærenderne. Såkaldte konsoljern

skrues fast til sternbrædderne.

Placeres med fald efter en udspændt

snor.

7Endebunden på disse ståltagrender

er forsynet med modhager

og gummitætning og bankes

på med en gummihammer.

8Der, hvor tudstykket skal sidde

på renden, mærkes op

med en spritpen. Skær hul i renden

med en nedstryger og “klik”

tudstykket på.

9Samling af tagrenderne er

såre enkelt. “Skyd” dem sammen

og sæt samlestykket om

bagkanten. En snaplås med indbygget

gummipakning spændes

om forkanten.

Alternativ løsning

til punkt 3

Alternativt kan øverste vindskedebræt

føres op uden på

kanten af tagpladerne. Inddækningen

af overkant, vindskedebræt

og overgangen til

tagpladerne foretages med

aluinddækningsprofiler. De

kan købes i ethvert byggemarked

i flere udformninger og

dimensioner.

36 Læserservice: Tagrender: Rainline fra Lindab. Bundglaslister: GL fra DAFA

GØR DET SELV 8/1999

3

6


Fejl

Brystningerne var beklædt

med spånplader. De har suget

vand og er svulmet op til

dobbelt tykkelse. Og malingen

var begyndt at skalle af.

Der var allerede begynden-

Fejl

de råd i områderne omkring

brystningerne, og var pladerne

ikke blevet skiftet nu, var

der snart gået svamp i karmen.

Her skal helt nye vandfaste

plader i.

Alt træværk på dette sommerhus

råber på træbeskyttelse.

Det er mindst 10 år siden,

at huset har fået den sidste

behandling.

Der er afskalninger mange

steder. Og der er tydelige revnedannelser

flere steder i

træbeklædningen.

Samtidig synes den nye

ejer, at huset havde nogle

mørke, tunge farver. Han ville

gerne give huset en ansigtsløftning.

Det kan man

også nemt med en heldækkende

træbeskyttelse. Men

slib først den løse maling af.

Udbedring

3 4

GØR DET SELV 8/1999 37

1

Lirk listerne af, og tag pladen og

isoleringen ud, så du kan kontrollere,

om dampspærren på indersiden

er fuldstændig tæt.

Den ny brystning er her skåret ud

af 16 mm vandfast krydsfinérplade.

Man kan også anvende en

eternitplade.

Udbedring

1

Når træet i den grad trænger til

træbeskyttelse, at den bare

træflade kommer til syne, vil det

være en god ide at starte med en

gang grundingsolie.

2

I bundfalsen bukkes et færdigt

vinkel-aluinddækningsprofil til en

Z-form. Placér det som vist og

stift det fast med alu-søm.

De nye plader fastholdes af de

gamle lister i siderne og langs

overkanten. I bunden skal pladerne

blot skrues fast.

2

Mal mellemrummene med en

pensel, men skift til en malerulle,

når du går i gang med selve

brædderne. Brug en korthåret

mohair-malerulle.

Huset har ikke alene fået udbedret

en række skjulte fejl.

Det har også fået en ansigtsløftning

med helt nye farver.

More magazines by this user
Similar magazines