15.09.2013 Views

Karen Hækkerup 'overfaldet' - Hus Forbi

Karen Hækkerup 'overfaldet' - Hus Forbi

Karen Hækkerup 'overfaldet' - Hus Forbi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

h u s fo r bi<br />

nr. 11 november 2011 15. årgang | pris 20 kr. | 8 kr. går til sælgeren | køb af sælgere med synligt id-kort<br />

Køb Kun<br />

avisen<br />

af sælgere<br />

med<br />

synligt id<br />

<strong>Hus</strong> forbi må iKKe sælges i togene<br />

heftig ministerdebut<br />

<strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong><br />

’overfaldet’<br />

køb årskalenderen<br />

Hjemløses drømmejob<br />

hjemløsedagen<br />

Holger fik prisen


h u s fo r bi<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR<br />

Ole Skou<br />

ole@husforbi.dk<br />

REDAKTØR-VIKAR<br />

Thomas Hye-Knudsen<br />

thomas@husforbi.dk<br />

FORSIDEFOTO<br />

Holger E. Henriksen<br />

KORREKTUR<br />

Bro Kommunikation A/S<br />

LAYOUT<br />

salomet grafik<br />

KONTAKT REDAKTIONEN<br />

tlf. 5240 9069, redaktion@husforbi.dk<br />

SALGSAFDELING<br />

Jimmy Rohde, tlf. 5133 8128, jimmy@husforbi.dk<br />

Morten Munk Hansen, tlf. 8161 6689<br />

René Køhn, tlf. 5240 9079<br />

SÆLGERKONTAKT<br />

tlf. 5133 8128<br />

ADMINISTRATION<br />

Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsleder,<br />

5240 9049, rasmus@husforbi.dk<br />

Ole Skou, formand, tlf. 4073 3537, ole@husforbi.dk<br />

Ruth Kristoffersen, bogholder, 5240 9089,<br />

ruth@husforbi.dk<br />

UDGIVER<br />

Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Bragesgade 10 B, stuen, 2200 København N<br />

Tlf. 8993 7471, www.husforbi.dk<br />

DISTRIBUTION<br />

Boformer for hjemløse, varmestuer, medborgerhuse m.m. kan fungere<br />

som distributør for <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> – dvs. være udleveringssted af avisen til<br />

sælgerne.<br />

Kontakt os på: tlf. 5133 8128<br />

(se listen af distributører på www.husforbi.dk).<br />

ABONNEMENT<br />

STANDARDABONNEMENT: 465 kroner<br />

(12 numre om året – inklusive moms, porto og gebyr).<br />

STØTTEABONNEMENT: 665 kroner<br />

Henvendelser om abonnement på tlf. 7026 7006 eller dorte@notat.dk<br />

BIDRAG<br />

Hvis du vil give et bidrag til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, kan du sætte beløbet ind<br />

på kontonummer (9541)60028842. Mærk indbetalingen ’bidrag’.<br />

TRYK Dansk Avistryk<br />

OPLAG 75.000<br />

LÆSERTAL 402.000 (4. kvartal 2010 & 1. kvartal 2011)<br />

ifølge Index Danmark/Gallup<br />

ANTAL REGISTREDE SÆLGERE 844<br />

ISSN 1397-3282<br />

Næste nummer udkommer den 1. december 20111.<br />

OM HUS FORBI <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udkom første gang i 1996 og sælges af<br />

hjemløse og tidligere hjemløse eller andre socialt udsatte mennesker.<br />

Avisen sætter fokus på udsatte mennesker og fattigdomsproblemer.<br />

Formålet er at nedbryde fordomme om marginaliserede grupper både<br />

via indholdet af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og i mødet med sælgeren. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere<br />

er alle udstyret med et id-kort udstedt af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sekretariat. Salget af<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fungerer for sælgerne som et alternativ til tiggeri og eventuel<br />

kriminalitet. Indholdet i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> produceres primært af professionelle<br />

freelancere, fotografer og illustratorer. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er medlem af det internationale<br />

netværk af gadeaviser, INSP.<br />

vi støtter <strong>Hus</strong> forbi<br />

vil du også støtte <strong>Hus</strong> forbi?<br />

2 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

| leder |<br />

Klædt på eller klædt af…<br />

’De mest udsatte grupper fortjener en særlig opmærksomhed. Regeringen ønsker at<br />

gøre op med både marginalisering, udstødelse og uværdige livsbetingelser. Regeringen<br />

vil derfor tage konkrete initiativer til blandt andet at nedbringe den store<br />

dødelighed blandt misbrugere på gaden i blandt andet København samt sikre en<br />

bedre indsats over for kvinder i prostitution og mennesker, der lever som hjemløse.<br />

Det enkelte menneske skal være omgivet af både respekt, krav og omsorg.<br />

Socialt udsatte borgere skal være omgivet af den nødvendige retssikkerhed,<br />

hvorfor samarbejdet mellem den enkelte borger og den kommunale og sociale indsats<br />

skal forenkles og forbedres. Regeringen er endvidere optaget af at sikre øget<br />

brugerindflydelse for udsatte grupper og vil derfor tage initiativ til at oprette flere<br />

udsatteråd i kommunerne.’<br />

Ovenstående 120 ord og ni linjer var ordene, der i regeringsgrundlagets var<br />

afsat til udsatte grupper. De udgør 0,04 procent af det 80 sider lange manifest ’Et<br />

Danmark, der står sammen’. Begrebet ’hjemløse’ blev nævnt én gang, mens ordet<br />

’vækst’ forekom i 59 udgaver, og begrebet ’krise’ blev nævnt 20 gange.<br />

Hvad fortæller den historie – om noget overhovedet?<br />

Den siger i hvert fald noget om, hvad der reelt fylder noget inde i hovederne på<br />

regeringspartierne – og hvad der skal tales op for at tegne et billede af initiativrigdom<br />

og regeringsduelighed. Det handler om vækst og initiativer, der kan fremme<br />

væksten og sætte fut i Danmark. Fordi der er ’krise’. Hvis man måtte være i tvivl<br />

om det, så kan man google ’krise’ – og få knap 40 millioner hits, mens begrebet<br />

’vækst’ kun returnerer godt fire millioner hits. Det interessante ved den øvelser er<br />

imidlertid, at ’hjemløse’ boner ud med 738.000.<br />

Danskerne er altså ti gange mere optaget af krise end af vækst. Og hjemløse<br />

fylder også en del mere i folks bevidsthed, end regeringens taleskrivere har fundet<br />

nødvendigt.<br />

Regeringens konklusion må være, at forudsætningen for at gøre noget for at<br />

afhjælpe hjemløshed er, at der skal gang i væksten. Har vi hørt den før? Eller har<br />

vi ikke på et tidspunkt haft så meget gang i væksten, uden at det reelt har ført til<br />

reelle og markante forbedringer for de udsatte?<br />

Den nye social- og integrationsminister <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> (S) valgte at lade sit<br />

første officielle besøg udspille sig hos <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Til en håndholdt, åben debat med<br />

avisens sælgere. Hun var kommet for at lytte og blive klædt på til jobbet som også<br />

de hjemløses minister. Og selv om debatten til tider var heftig, så ville en del af<br />

både de mandlige og kvindelige debattører både kysse, knuse og holde i hånd.<br />

<strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> blev dog ikke klædt af, men om hun efterfølgende følte sig bedre<br />

klædt på til jobbet skal være usagt.<br />

Ministeren afgav ingen bindende løfter, bortset fra en hurtig indsats for at skaffe<br />

midler til julehjælp og et løfte om, at ingen hjemløs skal få lov til at dø af kulde i<br />

løbet af vinteren. Altså penge til oprettelse af ekstra nødherbergspladser.<br />

Måske man kunne have forventet en smule mere, hvis man altså undlader at<br />

skele til, at de hjemløse blot blev nævnt med ét ord ud af de 26.654 i regeringsgrundlaget,<br />

der måske skulle have heddet: Et Danmark, der står sammen – når vi<br />

synes, vi har overskud og råd.<br />

Thomas Hye-Knudsen, redaktørvikar<br />

Det koster 5.000 kroner om året at få sit firmalogo her på siden. Send en mail til redaktion@husforbi.dk<br />

v/Annemette Lyngh


| indhold |<br />

4 + bagsiden<br />

12<br />

18<br />

20<br />

21<br />

22<br />

24<br />

hus forbi har<br />

vokseværk i aarhus<br />

noter<br />

mindeord<br />

2012-årskalender<br />

fra hus forbi<br />

x-ord og dusaduku<br />

Holger, Holger,<br />

Holger<br />

Han er ’hjemløs’ inde bag<br />

brillerne og under alpehuen,<br />

selv om han har en lille<br />

lejlighed i Gentofte. Han<br />

er en ildsjæl, der 24 timer<br />

i døgnet er til rådighed<br />

for hjemløse, der har brug<br />

for en snak – og måske<br />

et billede til scrapbogen.<br />

Han er hjemløsefotograf<br />

og blev på Hjemløsedagen<br />

årets modtager af Hjemløseprisen.<br />

Krise i England gør<br />

ondt på de hjemløse<br />

Den borgerlige regering<br />

skal finde for 56 milliarder<br />

kroner besparelser<br />

på socialområdet. Folk<br />

må forlade deres egne<br />

boliger og klumpe sig<br />

sammen i ufrivillige bo-<br />

’fællesskaber’ eller søge<br />

ophold på overfyldte<br />

herberg.<br />

Velkommen til London.<br />

8<br />

26<br />

En minister<br />

kom forbi<br />

Den nye socialminister,<br />

<strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> (S), aflagde<br />

sit første officielle<br />

ministerbesøg hos <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>, hvor hun både fik<br />

knus og kram – og et<br />

par ’borgerlige ord med<br />

på vejen’. Debattørerne<br />

var <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgere,<br />

der ønskede svar på tiltale.<br />

Andre var tilfredse<br />

med hendes hjertelighed<br />

og imødekommenhed.<br />

Udsatte,<br />

der kan tåle mosten<br />

Misbrug og psykiske<br />

vanskeligheder kan stå<br />

i vejen for en plads på<br />

arbejdsmarkedet. Langt<br />

væk fra storbyens virak<br />

og fristelser – på det<br />

skønne Bornholm – har<br />

en virksomhed gjort en<br />

dyd ud af at ansætte<br />

mennesker, der ellers<br />

ikke står først i køen. De<br />

bliver høje af æblemost<br />

og cider.<br />

| et billede fra gaden | foto Lise Thøstesen, Aarhus<br />

Jeg sender jer hermed et foto af min datter, Manuella, og sælgeren Peter. Jeg holder meget af at tale<br />

med <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgere, og Peter var ingen undtagelse.<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 3


En dag<br />

for de<br />

hjemløse<br />

4 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

foto Lars Erntsen<br />

foto Lars Erntsen<br />

17. oktober er hjemløsedag,<br />

og alle inviteres med til festen,<br />

så de kan møde socialt udsatte<br />

og få indblik i livet på gaden.<br />

I år stod arrangementet i frivillighedens<br />

tegn, og en overrasket<br />

prisvinder blev hædret for sin<br />

frivillige indsats.<br />

foto Holger E. Henriksen<br />

foto Lars Erntsen


af Trine Kit Jensen<br />

Holger. Holger. Holger. Sådan gjalder det<br />

højlydt og taktfast fra flokken af hjemløse, der<br />

har samlet sig foran scenen på Nytorv i hjertet<br />

af København.<br />

Formanden for Folketingets socialudvalg,<br />

SF'eren Özlem Cekic, har netop løftet sløret<br />

for, hvem der løber med årets hjemløsepris.<br />

Men den 72-årige hovedperson, der får prisen<br />

for ’en helt særlig frivillig indsats’, står stadig<br />

nede på pladsen. Helt uforberedt på pludselig<br />

selv at være i fokus klamrer han sig til det<br />

kamera, der er den faste følgesvend.<br />

- Han er et beskedent og uegennyttigt menneske<br />

og ville næppe være mødt op i dag, hvis<br />

han havde fået at vide, at han er modtager af<br />

Hjemløseprisen. Modstræbende kommer Holger<br />

E. Henriksen på scenen for at få prisen – en<br />

pyramideskulptur af gamle 25-ører, fremstillet<br />

med kærlig hånd af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger Søren<br />

Lambæk.<br />

På FN's internationale fattigdomsdag er det<br />

hjemløsedag i Danmark, og Nytorv er omdannet<br />

til en festlig markedsplads, hvor udsatte<br />

mennesker kan mødes med såkaldt ’almindelige’<br />

borgere. 2011 er europæisk frivillighedsår,<br />

så omdrejningspunktet for arrangementet er<br />

den frivillige sociale indsats.<br />

- Frivillige kan ikke erstatte professionelle<br />

aktører, men de kan indgå i et samarbejde.<br />

Frivillige kan noget særligt, fordi de ikke er<br />

myndighedspersoner. De opererer i et magtfrit<br />

rum, møder de socialt udsatte som medmennesker<br />

og kan give nærvær og omsorg, siger Gitte<br />

Frydensberg, koordinator af Hjemløsedagen.<br />

Gitte Frydensberg er udviklingskonsulent hos<br />

Missionen blandt Hjemløse, der sammen med<br />

Projekt Udenfor, Kirkens Korshær, Hjemløsehuset,<br />

Kofoeds Skole og en stribe andre foreninger<br />

og organisationer har indtaget pladsen, blandt<br />

andet i håb om at rekruttere nye frivillige.<br />

Rum for indsigt<br />

- Et arrangement som det her revolutionerer<br />

ikke verden. Men måske kan vi flytte nogle<br />

mennesker ved at give dem indsigt og viden<br />

om hjemløses forhold, siger hun til tonerne fra<br />

et af de bands, der spiller på skift.<br />

I et telt midt på torvet har <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> dækket<br />

op med duge af rød velour og fine lysestager.<br />

Der serveres en fornem tre-retters menu, og<br />

hver anden stol er reserveret til hjemløse. De<br />

resterende pladser er til 'almindelige' gæster,<br />

så de to grupper kan falde i snak.<br />

Ved et af bordene sidder Nicoline Christensen,<br />

der læser socialvidenskab på RUC. Hun er<br />

sammen med en anden studerende i gang med<br />

et kandidatprojekt, og restaurant-besøget er et<br />

feltstudie. <br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 5


foto Holger E. Henriksen<br />

Nicolines bordherre hedder Juulut, og han<br />

siger lige nu ikke så meget. For grillet oksemørbrad,<br />

ovnbagte rodfrugter og pommes Anna<br />

med sauce bordelaise er ikke hverdagskost.<br />

- Initiativet er super, og maden smager<br />

rigtig godt. Men jeg blev bare så mæt, får han<br />

sagt med undskyldende blik ned på tallerkenen,<br />

der stadig er halvt fuld.<br />

Et andet sted på pladsen har Mændenes<br />

Hjem kørt en gullaschkanon med varm suppe<br />

i stilling. Der er kager i overflod, men også<br />

sunde sager i de mange boder. Det gælder for<br />

eksempel hos FødevareBanken, der deler frugt<br />

ud. Her møder vi Jørgen Pedersen. Han er<br />

frivillig chauffør på en kølebil, der hver måned<br />

kører 20 tons overskuds-fødevarer ud til værdigt<br />

trængende. Og den tjans er han glad for.<br />

- Hver gang jeg kommer med en kasse æbler<br />

eller bananer, kan jeg se, hvordan de stråler af<br />

glæde. Det er min løn, siger han.<br />

6 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

foto Holger E. Henriksen<br />

foto Lars Erntsen<br />

Næsten samme melding lyder, hver gang<br />

vi støder på frivillige, der har valgt at gøre en<br />

forskel for socialt udsatte. Hos Giv Din Hånd,<br />

projekt Gjaestebud eller et af de andre foretagender,<br />

der er troppet op for at informere om<br />

det arbejde, de udfører.<br />

Cathrine Larsen finder vi ved en massagebriks,<br />

hvor ømme rygge kan få det bedre. Hun<br />

er professionel massør med klinik i Karise.<br />

Men hver anden fredag tager hun turen til<br />

Kollegiet på Gl. Køge Landevej i Valby, så<br />

hårdt plagede hjemløse kan få glæde af hendes<br />

færdigheder.<br />

- Rent fagligt kan jeg se, at de fysisk får det<br />

langt bedre. Og den positive respons, de giver tilbage,<br />

er en stor motivationsfaktor, fortæller hun.<br />

Som dagen skrider frem, kommer der flere<br />

og flere mennesker – og hunde – på Nytorv.<br />

Såvel ældre damer som forældre med små børn<br />

er en del af mylderet, og tidligere hjemløse,<br />

der nu har tag over hovedet, møder venner fra<br />

gaden.<br />

Også rum for alvor<br />

Foran scenen bliver der danset. Men der<br />

er også rum for alvor og stille eftertanke, da<br />

gadepræst Mia Rahr Jacobsen holder andagt<br />

for de hjemløse, der i årets løb er døde. Livet<br />

på gaden er hårdt, og fra en <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-trailer<br />

er der uddeling af vinteruniformer til avisens<br />

sælgere: Skiundertøj, termosokker, fleece-trøjer,<br />

forede smækbukser og jakke plus støvler.<br />

Andre hjemløse kan rundt omkring på<br />

torvet forsyne sig med varmt tøj og soveposer,<br />

så også de er beredte, når kulden sætter<br />

ind, mens Holger får varmen ved at signere<br />

eksemplarer af Gadens Konger. Han er ombejlet<br />

som en popstjerne og har det lidt svært med<br />

postyret. Men prisen betyder noget.<br />

- Den betyder alt, siger han. |<br />

foto Helga C. Theilgaard foto Lars Erntsen foto Holger E. Henriksen


ny socialminister:<br />

Der skal være<br />

en GRÆNSE for FATTIGDOM<br />

Starthjælpen skal væk. Kontanthjælpsloftet skal fjernes. Og der skal indføres en officiel<br />

dansk fattigdomsgrænse. Det er tre af den nye S-R-SF-regerings vægtigste ambitioner i<br />

det varslede opgør med de seneste års stigende ulighed og fattigdom.<br />

af Morten Bruun<br />

Mens man allerede på næste års<br />

finanslov er villig til at bruge de<br />

650 millioner kroner, det vil koste<br />

at afskaffe starthjælp og kontanthjælpsloft,<br />

kommer der til at gå<br />

længere tid, før Danmark ligesom<br />

de fleste andre lande i EU får sin<br />

egen fattigdomsgrænse. Regeringen<br />

vil i første omgang nedsætte<br />

et ekspertudvalg, som skal belyse,<br />

hvordan man opgør fattigdom, og<br />

derefter komme med forslag til en<br />

fattigdomsgrænse.<br />

Partierne fremhæver, at der<br />

især er behov for at følge udviklingen<br />

i antal børn, der lever i fattigdom,<br />

og mennesker, der lever i<br />

langvarig fattigdom.<br />

En grænse forpligter<br />

Den nye socialminister, <strong>Karen</strong><br />

<strong>Hækkerup</strong> (S), understreger, at<br />

ambitionen om at få en officiel<br />

dansk fattigdomsgrænse skal<br />

tages meget bogstaveligt. Og hun<br />

afviser, at ekspertudvalget ’blot<br />

er endnu et udvalg med karakter<br />

af syltekrukke’.<br />

- Den gamle regering ville in-<br />

Om blot en måned står tusindvis af danskere igen<br />

i kø for at søge julehjælp hos organisationer som<br />

Frelsens Hær. Og igen i år vil en del modtage afslag,<br />

fordi der ikke er penge nok til at hjælpe alle.<br />

Men ligesom sin forgænger – den konservative<br />

Benedikte Kiær – er den nye socialminister, <strong>Karen</strong><br />

<strong>Hækkerup</strong> (S), klar med en økonomisk håndsrækning,<br />

der skal begrænse antallet af afslag.<br />

- Min intention er, at ingen skal opleve juleaften,<br />

uden at de har fået den hjælp, de kan have<br />

behov for. Så allerede nu arbejder jeg på at finde<br />

en ekstrabevilling, siger <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>.<br />

Den melding bliver modtaget med glæde i Frel-<br />

genting på dette område. Venstre<br />

og Konservative ville slet ikke<br />

snakke om, at fattigdom handlede<br />

om penge. For dem handlede det<br />

om andre værdier og alt muligt<br />

pis – og du må gerne citere mig<br />

for at sige ’pis’. Og selv om EU og<br />

OECD allerede har defineret deres<br />

- Fattigdomsgrænsen<br />

skal være det redskab,<br />

der definerer, hvornår<br />

man er så fattig, at<br />

det ikke længere er<br />

acceptabelt i Danmark.<br />

Socialminister <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> (S)<br />

bud på en fattigdomsgrænse, er vi<br />

nødt til at gå grundigt til værks<br />

og nedsætte dette udvalg, siger<br />

<strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> og tilføjer:<br />

- Det er nemlig ret svært at<br />

finde ud af, hvordan man skal<br />

lave en fattigdomsgrænse. For<br />

når vi først fastsætter sådan en<br />

grænse, er vi også forpligtet til at<br />

handle, hvis folk ryger under den.<br />

Udsigt til Julepakke<br />

Derfor skal man tænke rigtig godt<br />

og grundigt over kriterierne, og at<br />

den bliver lavet retfærdigt, så det<br />

er de rette mennesker, der bliver<br />

omfattet.<br />

Hvad skal fattigdomsgrænsen<br />

bruges til?<br />

- Den skal være det redskab,<br />

der definerer, hvornår man er<br />

så fattig, at det ikke længere er<br />

acceptabelt i Danmark. Og hvis<br />

det ikke længere er acceptabelt,<br />

så har vi en forpligtelse til enten<br />

at acceptere, at vi har fattigdom<br />

i Danmark, eller handle og gøre<br />

noget ved det.<br />

Er det hjælp til nye fodboldstøvler,<br />

en tandlægeregning eller…?<br />

- Det er det rigtigt gode spørgsmål.<br />

Det er sådan noget, udvalget<br />

skal hjælpe med, og det vil være<br />

forkert af mig at drage konklusioner,<br />

før udvalget har talt. Jeg ved<br />

ikke, hvornår det sker – jeg kan<br />

bare love, at vi gør det så hurtigt<br />

som muligt, siger <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>.<br />

Ulighed gør ondt i hjertet<br />

Socialministerens egen grænse<br />

går dér, hvor folk ikke længere<br />

sens Hær, som er den største af de organisationer,<br />

der uddeler julehjælp. Her håber informationschef<br />

Lars Lydholm, at bevillingen kommer på plads tids<br />

nok til, at man undgår sidste års kaotiske forløb.<br />

Dengang kom ekstrabevillingen på i alt tre<br />

millioner kroner først på bordet 8. december – og<br />

altså efter at organisationerne havde modtaget og<br />

behandlet ansøgningerne om julehjælp. I Frelsens<br />

Hær, der blev tildelt 1,2 millioner af ekstrabevillingen,<br />

måtte man rent fysisk stoppe breve med<br />

afslag.<br />

- Hvis pengene var kommet en dag senere,<br />

havde vi ikke nået det, siger Lars Lydholm.<br />

har råd til som minimum at betale<br />

husleje, mad, tøj og julegaver til<br />

børnene. Tilsvarende skal børnene<br />

også have mulighed for at<br />

deltage i eksempelvis fødselsdage.<br />

- Det gør mig rigtig ondt i<br />

hjertet at opleve den ekstreme<br />

ulighed, der er kommet. Der er<br />

børn, der skjuler deres behov –<br />

eksempelvis for et par nye sko<br />

– fordi de ved, at deres mor bliver<br />

ked af det, fordi hun ikke har råd<br />

til at hjælpe dem. Modsat er der<br />

børn, der både har været i Sydamerika<br />

og Sydafrika og holder<br />

jul på Mauritius. Forskellene er<br />

nu blevet så store, at dem, der lever<br />

på bunden af samfundet, føler<br />

sig som det skidt, vi andre træder<br />

på. Det kan vi ikke være bekendt,<br />

siger <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>.<br />

De nyeste tal fra Arbejderbevægelsens<br />

Erhvervsråd – opgjort<br />

på baggrund af data fra Finansministeriet<br />

– viser, at antallet af<br />

fattige personer i årene 2002-<br />

2009 blev øget med 55 procent,<br />

så der i dag er 234.000 personer,<br />

der lever i fattigdom. Heriblandt<br />

knap 18.000 børn, der har levet i<br />

fattigdom i mindst tre år. |<br />

Samtidig er det <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>s ønske, at<br />

staten skal undgå det ’hovsa’-prægede forløb i<br />

forbindelse med disse tilskud til organisationerne:<br />

- Når vi skal til at forhandle satspulje-penge,<br />

vil jeg arbejde for, at vi indarbejder støtte til både<br />

jule- og sommerferiehjælp, siger hun.<br />

I 2010 var der 11.000 familier, der søgte Frelsens<br />

Hær om julehjælp. 2.700 af dem fik afslag.<br />

Lars Lydholm forventer, at man i år modtager op<br />

mod 12.000 ansøgninger.<br />

- Der vil være en lidt mindre stigning, end vi<br />

har været vant til de seneste år. Men der er stadig<br />

tale om en stigning, siger Lars Lydholm.<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 7


Talelysten var<br />

stor, og mødedisciplinen<br />

lettere anarkistisk,<br />

da den nye<br />

socialminister,<br />

<strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>,<br />

mødte <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>s sælgere.<br />

Det var hendes<br />

første møde med<br />

virkeligheden<br />

– og hun drog<br />

hjem med<br />

adskillige gode<br />

ideer til sit<br />

politiske arbejde.<br />

af Morten Bruun<br />

foto Holger E. Henriksen<br />

Hun bruger ikke cykelhjelm. Til gengæld har<br />

hun hår på brystet.<br />

Det afslørede socialdemokraten <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>,<br />

da hun på sin 10. dag som ny socialminister<br />

besøgte <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og mødte knap 40 af<br />

bladets sælgere i avisens café i Bragesgade på<br />

Nørrebro. Den første detalje var nem at iagttage,<br />

da hun lod ministerbil være ministerbil<br />

og i blændende efterårssol ankom på en pistaciegrøn<br />

Van de Falk-cykel, som hun havde lånt<br />

af en pressemedarbejder i ministeriet.<br />

Den anden detalje var sværere at få øje på.<br />

Men den røbede <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> selv, da TV2<br />

Lorry efter seancen ville vide, hvordan hun<br />

– som journalisten formulerede spørgsmålet –<br />

’havde oplevet det rimeligt heftige møde’:<br />

- Folk var vildt engagerede. Og når folk er<br />

engagerede, kan de næsten ikke vente med<br />

at få ordet, og nogen bliver kede af det eller<br />

vrede eller irriterede og kan ikke holde deres<br />

udbrud tilbage, når der kommer et svar. Det<br />

her var mennesker, som de er, når de er rå og<br />

upolerede. Og når man får sandheden fra dem,<br />

må man have hår nok på brystet til at tage det<br />

hele med, svarede ministeren.<br />

Det var <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>s første møde med<br />

8 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

Det var ikke mange forståelige ord, Jari fik sagt til ministeren. Men han fik sin drøm om at blive fotograferet med hende<br />

opfyldt. Billedet skal sendes til hans mor i Finland.<br />

Jeg er her mest for at lytte<br />

virkeligheden, siden hun 3. oktober skålede<br />

med dronningen og forlod Amalienborg som<br />

nyudnævnt minister. Og ligesom der er en<br />

kongelig etikette, er der også en særlig <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>-etikette.<br />

Mødt med kys af Kisser og Pølse<br />

Således havde <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> dårligt nok<br />

parkeret cyklen, før landevejsridderen Pølse<br />

og <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgeren Kisser indstillede deres<br />

fællessang og overfaldt gæsten med kindkys.<br />

Og mens ministeren forcerede både Bjørnebryg,<br />

barnevogne med tøj og tæpper og andet<br />

hjemløse-habengut, så Den Flyvende Hollænder<br />

sit snit til at fotografere hende med sin<br />

mobiltelefon, før hun fandt sin plads i cafeen<br />

og fik ordet.<br />

- Det er en fantastisk ære, at mit første<br />

besøg som minister er hos jer på <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Det<br />

kan godt være, nogle af jer ikke giver meget<br />

for politikere, men I må æde jeres fordomme.<br />

Den nye regering vil gøre det bedre for jer. Jeg<br />

er som minister optaget af, at alle har det godt<br />

og mødes med omsorg, støtte og værdighed, og<br />

jeg glæder mig meget til at høre, hvordan jeres<br />

hverdag er, sagde <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> og kiggede<br />

ud over den skov af hjemløse fingre, der fra<br />

starten signalerede stor spørgelyst.<br />

En af de første, der fik lov til at udfordre<br />

<strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>, var Pølse.<br />

- Fru minister – eller frøken, det ved jeg<br />

ikke, om du er… Hvordan kan det være,<br />

at herberget i Nykøbing Falster skal lukke,<br />

blot fordi der mangler en million kroner. Nu<br />

må folk ligge på bænkene, fortalte Pølse og<br />

tilføjede, at han i løbet af de seneste tre år har<br />

mistet 15 venner, og det er for mange.<br />

Hvorfor ikke containerbyer?<br />

Lars spurgte, om den nye regering agter at<br />

overholde alle sine løfter. Per ville vide, om regeringen<br />

virkelig agter at fjerne starthjælpen<br />

og droppe loftet over kontanthjælpen. Michael<br />

interesserede sig for den nye retssikkerhedskommission,<br />

regeringen har varslet. Og Martin<br />

fortalte om de problemer, de hjemløse i København<br />

oplevede i forbindelse med sommerens<br />

skybrud.<br />

- Herbergerne blev ramt af vandskader, og<br />

så kunne vi ikke være der. Hvorfor er der ikke<br />

nogen containerbyer, vi kan bruge i sådan en<br />

situation? Det har de i Holland og Belgien,<br />

forklarede Martin og henviste til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

oktobernummer.<br />

- Der har vi en historie om containerne,<br />

og du må gerne købe bladet af mig, når vi er<br />

færdige, lokkede han.


Også Kisser kom på banen – denne gang dog<br />

uden at kysse ministeren.<br />

- Her på Nørrebro er der lige brugt en masse<br />

penge på nye cykelstier og alt muligt andet.<br />

Men der er altså mange hjemløse, der oplever<br />

helt andre problemer, og hvorfor kan man ikke<br />

bruge nogen af pengene på at bygge et overdækket<br />

sted til os på Skodagrunden (hjørnet<br />

af Lygten og Nørrebrogade, red.), spurgte Kisser,<br />

mens Per foreslog gratis offentlig transport<br />

til hjemløse.<br />

- Det koster 750 kroner, når man bliver<br />

knaldet, og det bliver rimeligt meget i løbet af<br />

en måned, forklarede han, og den bemærkning<br />

besvarede ministeren med et hurtigt skud fra<br />

hoften:<br />

- Jeg kan ikke love noget. Men jeg har tit<br />

set folk som jer få bøder og tænkt, hvorfor gør<br />

man det...<br />

Det mest utaknemmelige job<br />

Lige så hurtig var hun, da Henrik gratulerede<br />

<strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> med 'det mest utaknemmelige<br />

job, du nogen sinde kunne få'.<br />

- Sådan har jeg det ikke, kom det prompte<br />

fra <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>, før Henrik fortsatte med<br />

et tema, der gik igen og igen:<br />

- Der er så mange nedskæringer, der rammer<br />

de hjemløse. Når man kommer til Kalundborg,<br />

er der ikke længere et sted at sove, fordi<br />

herberget er lukket, og i Holbæk er der kun to<br />

akutpladser. Jeg ved godt, det har noget med<br />

Der var knus og<br />

kram fra Kisser<br />

og Pølse til<br />

<strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>,<br />

da hun<br />

havde parkeret<br />

cyklen.<br />

Spørgelysten var stor – og det samme var tålmodigheden. Ministeren var<br />

god til at stikke en finger i jorden, når hun blev afbrudt, mens mange sælgere<br />

tålmodigt stak en finger i vejret og ventede, til det var deres tur.<br />

penge at gøre, men vil du være med til at rette<br />

op på det? lød Henriks direkte spørgsmål.<br />

Alle skal have en varm seng<br />

Og selv om sælgernes talelyst var enorm og<br />

mødedisciplinen tangerede det lettere anarkistiske<br />

– sådan er det bare på <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> – fik<br />

den nye socialminister undervejs mulighed for<br />

at kommentere de mange indlæg.<br />

- Jeg er her mest for at lytte, og det overrasker<br />

mig blandt andet at høre jeres historier<br />

om de lukkede herberger. Vi nærmer os den<br />

kolde tid, og ingen af jer skal tvinges til at<br />

sove på gaden. Alle skal have en varm seng<br />

at sove i, understregede <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> og<br />

henviste til den hjemløsestrategi, som den<br />

forrige regering vedtog med støtte fra blandt<br />

andre de tre nye regeringspartier.<br />

- Her bruger vi 500 millioner kroner på<br />

området, og når perioden udløber i 2012, skal<br />

vi evaluere forløbet og se på, om pengene<br />

er brugt på den rigtige måde. Derfor kan<br />

jeg endnu ikke sige, hvordan vi følger op på<br />

strategiplanen – jeg kan kun garantere, at det<br />

skal blive bedre. Og jeg er glad for mange af<br />

de gode ideer, I har givet mig i dag, om blandt<br />

andet flere skæve boliger og minibyer, forsikrede<br />

<strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong>.<br />

Brevet fra provinsen<br />

I dagene op til ministermødet havde <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

sælgere uden for København haft mulighed<br />

Martin fik ikke helt sagt det han ville under debatten. Men<br />

det fik han rådet bod på bagefter, hvor <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> gav<br />

sig tid til at lytte.<br />

for at sende deres spørgsmål til ministeren.<br />

Den chance havde en kvindelig sælger benyttet<br />

sig af, og der blev undtagelsesvist helt stille<br />

i cafeen, da sekretariatsleder Rasmus Wexøe<br />

Kristensen læste højt fra hendes beretning om<br />

en hverdag med angst, depressioner og psykiatriske<br />

indlæggelser.<br />

- Jeg er bange for at bo alene, og derfor er<br />

det ikke godt, at jeg sendes alene hjem i en<br />

lejlighed, når jeg udskrives fra hospitalet. Jeg<br />

er også bange for herbergerne, og jeg savner,<br />

at der bygges nogle små beskyttede bofællesskaber,<br />

der kan bruges til udslusning, lød<br />

nødråbet fra den kvindelige sælger.<br />

Det nødråb gjorde indtryk på ministeren. I<br />

det øjeblik, <strong>Karen</strong> <strong>Hækkerup</strong> foldede brevet<br />

sammen og gav det til sin ministersekretær,<br />

lignede hun i hvert fald en politiker, der havde<br />

fået endnu en god ide med hjem – og endnu et<br />

vidnesbyrd om, hvorfor den nye regering har<br />

lanceret sit program under overskriften ’Det<br />

handler om mennesker’.<br />

Og hvis hun ikke havde forstået budskabet,<br />

gjorde landevejsridderen Pølse sit til at skære<br />

det ud i pap: - Det handler bare om, at vi gerne<br />

vil have en værdig tilværelse, sagde han.<br />

- Det lover jeg, Pølse. I skal kunne mærke<br />

den nye regering, svarede fru <strong>Hækkerup</strong>.<br />

- Jamen skal vi så ikke sige tak og rejse<br />

os og klappe af <strong>Karen</strong>, foreslog Kisser og lod<br />

ministeren drage af sted.<br />

Uden cykelhjelm, men med hår på brystet. |<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 9


Gratis kanyler giver adgang<br />

til sundhed på Vesterbro<br />

af Anna Klitgaard<br />

foto Holger E. Henriksen<br />

Urolige kroppe står på hjørnet af<br />

Lille Istedgade og Istedgade bag<br />

Københavns Hovedbanegård.<br />

Klokken er otte om morgenen, og<br />

bag den store trædør er personalet<br />

på Mændenes Hjem ved<br />

at gøre klar til dagens arbejde.<br />

Morgenmaden er under tilberedning<br />

i køkkenet, og et bord bliver<br />

stillet op ved indgangen. På det<br />

bliver der sat kurve frem, og en<br />

stor skraldespand køres op for<br />

enden. Dog er kurvene ikke ment<br />

for rundstykker, men for kanyler,<br />

sprøjter og andet fixeudstyr,<br />

som brugerne har brug for for at<br />

begrænse sundhedsskaderne ved<br />

deres stofindtag.<br />

Selv om bordet med kurve først<br />

bliver sat frem nu, så kan man på<br />

Mændenes hjem hente fixeredskaber<br />

24 timer i døgnet. Ved<br />

siden af står nemlig et stort skuffedarium,<br />

hvor indholdet er det<br />

samme som på bordet. Og skufferne<br />

bliver brugt ofte. Mellem<br />

10 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

400 og 600 forskellige brugere<br />

kommer hver dag igennem den<br />

store trædør, men i alt åbnes den<br />

over 2.000 gange i døgnet, siger<br />

lederen, Robert Olsen, og sådan<br />

har det været, siden Mændenes<br />

Hjem overtog kanyleordningen i<br />

2003.<br />

Anonym ordning<br />

- Selv om misbrugsmønsteret<br />

har ændret sig lidt med tiden, så<br />

udleverer vi omkring en million<br />

sprøjter om året. Man kan efter<br />

behov tage en kanyle, en sprøjte<br />

eller et ryge- eller fixesæt, som<br />

består af steril syre til rensning<br />

af huden, lidt vat, rent vand og så<br />

selvfølgelig nåle og sprøjter.<br />

I kurvene er der flere forskellige<br />

former for sprøjter og kanyler,<br />

alt efter hvilke brugerne<br />

foretrækker. Alt kan afhentes ved<br />

at træde et skridt ind ad døren fra<br />

gaden, åbne skufferne i reolen og<br />

så hurtigt komme ud og videre<br />

igen.<br />

Netop anonymiteten har været<br />

med til at give ordningen succes,<br />

mener Robert Olsen. For nogle<br />

brugere ønsker måske ikke at ses<br />

eller at snakke med personalet.<br />

De fleste denne morgen træder<br />

da også bare ind ad døren, fylder<br />

hurtigt jakkelommerne med det,<br />

de skal bruge, og forsvinder så<br />

ud i solen igen. Men nogle få<br />

bliver, spiser måske morgenmad<br />

eller snakker med Morten, som<br />

arbejder på stedet til daglig og<br />

her til morgen står ved døren.<br />

Samtalerne med ham eller andre<br />

af medarbejderne har vist sig<br />

at være effektive. For igennem<br />

dem kan brugerne få adgang til<br />

stedets andre sundhedstilbud<br />

eller socialhjælp, og det er der et<br />

stort behov for, siger teamleder og<br />

klinisk udviklingssygeplejerske<br />

Lone Hviid fra Sundhedsrummet<br />

på den anden side af Halmtorvet.<br />

- Det er et hårdt liv på gaden<br />

og som stofbruger. De fleste har<br />

komplekse sygdomshistorier,<br />

hvor både somatiske og psykiske<br />

lidelser samt sociale problemer<br />

spiller ind. I Sundhedsrummet har<br />

vi en socialrådgiver, fem sygeple-<br />

jersker, en læge og en fodterapeut<br />

ansat, som har tid og kan hjælpe<br />

her og nu, og vi arbejder både her<br />

og ude på gaden.<br />

Rensemiddel som våben<br />

Det var også igennem snakke med<br />

brugerne her og ude, at tanken<br />

om udviklingen af endnu et tilbud<br />

blev til. For i dag ryger flere crack,<br />

kokain eller heroin end tidligere,<br />

og sundhedspersonalet så til deres<br />

overraskelse, at leverbetændelse<br />

også spredtes blandt rygerne. Ved<br />

at spørge ind til, hvordan rygningen<br />

foregik, fandt medarbejderne<br />

ud af, at brændte læber og deling<br />

af piber overførte smitten, og<br />

derfor fik folkene bag Mændenes<br />

Hjem produceret et rygesæt med<br />

en pibe, flere mundstykker, filtre<br />

og en lille pose natriumbikarbonat,<br />

i stedet for salmiakspiritus.<br />

- Mundstykkerne vil afhjælpe<br />

spredningen af leverbetændelse,<br />

og udleveringen af natriumbikarbonatet<br />

har allerede hjulpet på<br />

forholdene på gaden. Ofte bruger<br />

rygerne salmiakspiritus til at


En million gratis kanyler bliver hvert år udleveret fra Mændenes hjem<br />

i København. Fixesæt er en lille hjælp i en kaotisk hverdag, men redder liv,<br />

fordi de ikke blot forebygger hiv, leverbetændelse, bylder og infektioner,<br />

men også giver brugerne en chance for at få adgang til andre sundhedstilbud.<br />

blande i stoffet, men vi har set<br />

mange skader med det, og ikke<br />

blot på lungerne. Det er blevet<br />

brugt som våben i handler, hvor<br />

det er smidt i øjnene på andre og<br />

har gjort dem blinde. Derfor vil<br />

vi gerne have det væk fra gaden,<br />

siger Lone Hviid og tilføjer, at<br />

10.000 sæt allerede er udleveret.<br />

Rent vand og syre<br />

Siden sprøjteordningens lancering<br />

er der også sket en udvikling i<br />

poserne med fixeredskaber. Førhen<br />

brugte mange stofafhængige<br />

nemlig urent vand fra for eksempel<br />

vandpytter i sprøjterne, som<br />

gav dem bylder og infektioner.<br />

I dag er der en lille ampul rent<br />

vand med i sættet, ligesom der er<br />

lidt sterilt syre og vat til at rense<br />

huden, hvor der skal stikkes. De<br />

ekstra ingredienser i poserne er<br />

kommet til, efter at Gadejuristen<br />

(frivillig forening, der hjælper<br />

hjemløse og udsatte i forhold<br />

til retssikkerheds-spørgsmål,<br />

red.) for nogle år siden blev klar<br />

over problemets omfang, og lige<br />

- I Sundhedsrummet har<br />

vi en socialrådgiver,<br />

fem sygeplejersker,<br />

en læge og en fodterapeut<br />

ansat, som har tid<br />

og kan hjælpe her og nu,<br />

og vi arbejder både her<br />

og ude på gaden.<br />

Lone Hviid teamleder og<br />

klinisk udviklingssygeplejerske<br />

siden har det hjulpet mange i<br />

området, siger Robert Olsen. Det<br />

samme har de gratis nåle gennem<br />

årene, for selv om hiv stadig er et<br />

problem i gruppen af injicerende<br />

brugere, så har adgangen til gratis<br />

’værktøj’ kraftigt nedsat risikoen.<br />

At tilbuddet er populært på<br />

hjørnet af Istedgade, er der da<br />

heller ikke nogen tvivl om. Døren<br />

går op mellem 2.000 og 2.500 gange<br />

i døgnet, og mens nogle runder<br />

morgenmadsbuffeten, så stopper<br />

rigtig mange også blot op ved bordet<br />

og skuffedariet ved indgangen.<br />

Og det er vigtigt, mener Lone<br />

Hviid. For så længe stofbrugerne<br />

kommer for at hente nye ryge-<br />

eller fixesæt, så kan personalet<br />

igennem samtaler nå dem og med<br />

tiden måske få dem til at kigge<br />

forbi Sundhedsrummet. Derved<br />

kan mange af de alvorlige infektioner<br />

og sygdomme afhjælpes eller<br />

forebygges, og et ofte kaotisk liv<br />

gøres en lille smule lettere. |<br />

Yura står i parken, der omgiver den ene af Odessas to metadonbehandlingsklinikker. Han er hiv-positiv og har multiresistent TB, og derfor betyder det meget for<br />

ham at kunne modtage gratis metadon, så han ikke længere skal jage rundt dagen lang efter penge og stoffer.<br />

Aids-hovedstad<br />

uden medicin<br />

40.000 stiknarkomaner, hvoraf mellem 60 og 70 procent er hiv-positive.<br />

Velkommen til turistmagneten Odessa på Ukraines Sortehavskyst,<br />

hvor kun et fåtal har mulighed for at få optimal behandling og medicin.<br />

tekst og foto Anna Klitgaard<br />

Sortehavskystens havne i Ukraine<br />

har længe tiltrukket søgende<br />

sjæle, skibe og stoffer. Med Sovjetunionens<br />

sammenbrud for 20<br />

år siden gik økonomien dog i stå,<br />

sundhedssystemet kollapsede, og<br />

byen som landet oplevede store<br />

sociale omvæltninger. Dengang<br />

fandt mange unge mod til at se<br />

mod en utryg fremtid i stofferne,<br />

og hiv spredtes hurtigt. I dag er<br />

der intet, der tyder på, at epidemien<br />

er ved at komme under<br />

kontrol, for der bliver stadig<br />

smittet 60 nye personer hver dag<br />

i Ukraine, og med svær adgang til<br />

metadon- og ARV-behandling er<br />

der ingen tegn på, at antallet af<br />

6 | HUS FORBI | nr. 10 oktober 2011 | 15. årgang<br />

nye tilfælde vil falde i den nærmeste<br />

fremtid.<br />

Billige stoffer spreder aids<br />

Stofferne findes over hele Ukraine,<br />

men værst er situationen i<br />

Odessa på den ukrainske Sortehavskyst.<br />

Her kæmper 40.000<br />

stiknarkomaner hver dag for at<br />

skaffe penge til narkotika, men<br />

kampen er hård. Et sted, de kan<br />

spare, er ved at skifte de dyre<br />

morfinstoffer ud med billige kemiske<br />

samt at dele nåle, men det<br />

går hårdt ud over helbredet, siger<br />

Dr. Angela Yuryeva, der er leder<br />

af det ene af blot to metadonbehandlingssteder<br />

i byen.<br />

- Vi kan se de psykiske og<br />

fysiske skadevirkninger af de<br />

hjemmelavede narkococktails,<br />

som bliver brugt nu. Brugerne bliver<br />

markant mere skadede – både<br />

mentalt og kropsligt. Og de bliver<br />

også mere opgivende og ligeglade<br />

med dem selv, siger hun.<br />

Ingen hjælp at hente<br />

Et af resultaterne er, at der bliver<br />

delt kanyler. Med en forekomst<br />

på hiv og aids på mellem 60 og<br />

70 procent blandt narkomanerne,<br />

spredes sygdommen stærkt, men<br />

det samme gælder ikke for behandlingstilbud,<br />

siger narkotikaspecialisten<br />

og lægen Dr. Tomila<br />

Ayvardgi.<br />

- Det er staten, der skal købe<br />

ARV-medicin (antiretroviral og<br />

livsforlængende aids-medicin,<br />

red.). På grund af korruption<br />

er der i længere tid ikke blevet<br />

bestilt nye varer, og det kan vi<br />

begynde at mærke nu. Ingen nye<br />

patienter kommer i behandling,<br />

og de, der allerede er i gang, må<br />

ofte skifte medicin, hvilket kan<br />

være smertefyldt og farligt.<br />

Selvom lægen kun kan ryste<br />

på hovedet og smile skævt af korruptionen<br />

i regeringen, så er det<br />

ikke nogen spøg for misbrugerne<br />

på gaden. Mange af dem vil på<br />

et tidspunkt blive konfronteret<br />

personligt med den aids-epidemi,<br />

der holder Odessa i skak, og uden<br />

mulighed for behandling betyder<br />

diagnosen døden for mange. |<br />

En dråbe i havet har også ret<br />

Kampen mod hiv og aids i Odessa er svær uden myndighedernes opbakning.<br />

Alligevel kæmper NGO’er og aktivister mod virussen, som på 20. år spreder sig<br />

med lynets hast og gør Ukraine til det land i Europa med flest smittede.<br />

tekst og foto Anna Klitgaard<br />

Solen bager ned fra en skyfri himmel. Rundt<br />

omkring i den bagerste del af parkens skygger<br />

sidder unge som ældre og kigger sløvt ud<br />

i luften eller tripper nervøst omkring. De er<br />

kommet fra morgenstunden for at modtage<br />

medicin for hiv, aids, tuberkulose (TB) eller<br />

bare modtage deres daglige ration metadon.<br />

Det ene af Odessas blot to metadonbehandlingssteder<br />

ligger bagerst på grunden, hvor<br />

TB-hospitalet holder til. Det har fået huset<br />

og pladsen, fordi de 17 tidligere narkomaner,<br />

som stedets fire læger og socialarbejdere<br />

dagligt tilser, alle lider af TB, og 13 desuden<br />

er hiv-positive. Behandlingen af dem er ofte<br />

svær, men med tålmodighed, et åbent sind<br />

og imødekommenhed er personalet kommet<br />

langt, siger Dr. Angela Yuryeva, der er daglig<br />

leder af centeret.<br />

Store udfordringer<br />

Hun har været med, siden centeret startede i<br />

2009. Dengang var der flere metadonbehandlingssteder<br />

i byen, men i dag er der blot to.<br />

Det i TB-hospitalet, som hun arbejder på, og et<br />

andet ved aids-centeret, som dagligt ser 156<br />

patienter. At hjælpen, de to steder kan tilbyde,<br />

blot er en dråbe i havet, er hun ikke i tvivl om,<br />

for med 40.000 stiknarkomaner i en by med en<br />

million indbyggere, er behovet enormt. Men<br />

det er ikke muligt at hjælpe flere lige nu, siger<br />

hun, for staten, politiet og andre læger står i<br />

vejen.<br />

- Der er mange, der gerne vil væk fra<br />

stofferne og kriminaliteten på gaden og på<br />

metadon. Men kommunen vil ikke betale<br />

gildet, politiet er imod, fordi betjentene mister<br />

indtægter i form af penge under bordet fra<br />

pushere og misbrugere, flere læger er modstandere<br />

af behandlingsformen, og regionen<br />

har ikke pengene.<br />

Tidligere havde centeret 45 patienter, men i<br />

dag kommer der kun 17 hver dag, fordi det er<br />

så svært at skaffe metadonen.<br />

Svært at råbe politikerne op<br />

Lægerne bagerst på TB-hospitalets grønne<br />

grund er ikke de eneste, der kæmper. Lidt derfra<br />

sidder aktivisten Tetiania Afamasiadi i en<br />

kælder omgivet af kamæleoner, edderkopper,<br />

katte og fisk. Dyrene er med til at gøre kælderen<br />

mere indbydende for de stofmisbrugere,<br />

som hver dag kommer her for hjælp og samtaler,<br />

og er Tetianias idé. Hun sagde i 2005 ja til<br />

Tetiania Afamasiadi er aktivist og tidligere stofmisbruger.<br />

Hun modtager dagligt metadon og er på<br />

livsforlængende ARV-medicin, men alligevel bliver<br />

hun aldrig træt af at kæmpe for, at hjælpen, som<br />

hun selv modtager, skal nå ud til flere af Odessas<br />

40.000 stiknarkomaner.<br />

at blive regional koordinator Alliance Ukraine<br />

for Odessa-regionen, og lige siden har hun<br />

kastet sig ud i en både personlig og ideologisk<br />

kamp for denne socialt udstødte gruppe.<br />

- Jeg har selv været stofmisbruger, er hivpositiv<br />

og får stadig metadon hver dag. Jeg er<br />

et levende eksempel på, at hvis man får hjælp,<br />

så kan man få et godt og normalt liv, men det<br />

har politikerne svært ved at forstå. Lige nu<br />

kæmper vi for at få bedre behandlingsmuligheder<br />

for de, der gerne vil væk fra stofferne,<br />

men også at få flere i livsforlængende ARVbehandling.<br />

(antiretroviral og livsforlængende<br />

medicin, red.)<br />

Hver uge mødes Tetiania med byrådspolitikerne<br />

samt andre sundhedsorganisationer fra<br />

byen, og selvom hun håber på et bedre samarbejde<br />

med den nye borgmester end den gamle,<br />

så er hun langt fra optimist.<br />

- Lige meget hvem man taler med, så er der<br />

meget få penge. Vi forsøger at hjælpe, så godt<br />

vi kan, men det er svært. Vi har gode folk, der<br />

arbejder for os, har skabt kontakt til stofmisbrugerne<br />

på gaden og har fået dem til at teste<br />

sig. Det har taget lang tid, men lige nu kan vi<br />

ikke love dem nogen hjælp bagefter, så hvorfor<br />

skulle de blive ved med at teste sig? Den her<br />

situation vil skabe endnu flere hiv- og aidssyge,<br />

det kan ikke andet, mener hun.<br />

Uforståelig attitude<br />

Heller ikke brugerne af metadonbehandlingsstedet<br />

bagerst på TB-hospitalets grund forstår<br />

politikernes attitude. Denne morgen venter<br />

Yura på 34 år udenfor i skyggen. Han har et<br />

langt livs misbrug bag sig, TB og hiv, men alligevel<br />

er han tilfreds, for metadonbehandling<br />

har forandret hans liv.<br />

- Min familie er begyndt at smile, når de ser<br />

mig, forklarer Yura, der har multiresistent TB<br />

og ved, at han kommer til at dø af det.<br />

- Det har de ikke gjort i mange år. Jeg startede<br />

med stoffer, da jeg var 16 år, og lige siden<br />

har jeg været ind og ud af fængsler, stjålet og<br />

snydt. I dag kan jeg leve et næsten normalt liv<br />

ved at komme her en gang om dagen, og det er<br />

det jeg har drømt om længe – et normalt liv.<br />

Selvom Yura erkender, at livet nok aldrig<br />

bliver helt normalt, så ved han, at mange<br />

andre ud over ham selv kan få det bedre af<br />

behandlingen, som centeret tilbyder. Hvis bare<br />

politikerne ville tillade det.<br />

Hiv sender unge i fare<br />

Der er dog intet, der tyder på, at et skift i den<br />

officielle holdning er på vej lige foreløbig.<br />

Imens kæmper 40.000 stiknarkomaner videre<br />

i byen for at mætte deres afhængighed, og<br />

sprøjterne går fortsat på omgang. Godt nok<br />

er der andre NGO’er, der gratis deler kanyler<br />

ud samt samler de brugte ind, men mange<br />

misbrugere har givet op og er ligeglade, siger<br />

gadearbejderen fra herberget Way Home, Inna<br />

Nikiforova. Hun har i otte år arbejdet blandt<br />

byens gadebørn, og hun ved af erfaring, at en<br />

diagnose på hiv kan være dødbringende på<br />

mere end en måde.<br />

- Vi ser igen og igen, at de unge giver op.<br />

De tager endnu flere risici, deler sprøjter, har<br />

usikker sex og går helt i hundene. De ved jo<br />

godt, som tingene står lige nu, at de ikke bliver<br />

gamle, hvis de er misbrugere og har hiv, siger<br />

hun.<br />

Alligevel forsøger hun som lægerne på TBhospitalet<br />

og Tetiania at hjælpe. For selvom en<br />

dråbe i havet ikke er meget, siger Tetiana, så<br />

kan den alligevel gøre en forskel. Og det vil<br />

de blive ved med på hver deres måde, indtil<br />

politikerne går aktivt ind i kampen mod hiv og<br />

aids. |<br />

<br />

HUS FORBI | nr. 10 oktober 2011 | 15. årgang | 7<br />

I oktobernummeret af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> blev der bragt en artikel om forholdene<br />

for de 40.000 stofafhængige i Odessa i Ukraine.<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 11


Massive engelske besparelser<br />

sender flere på gaden<br />

Blot et år efter at den nye koalitionsregering satte sig til rette i parlamentet<br />

i Westminster, er antallet af hjemløse steget, og det samme er ventelisterne til<br />

billigere sociale boliger i Storlondons 33 kommuner.<br />

tekst og foto Anna Klitgaard<br />

30 milliarder engelske pund eller<br />

godt 256 milliarder danske kroner.<br />

Så mange penge mener den<br />

engelske regering skal spares de<br />

næste fire år, hvis landets økonomi<br />

skal have en chance for at<br />

komme igennem den nuværende<br />

krise. Som Europas finansielle<br />

hovedstad blev landet ramt hårdt,<br />

da bankerne i 2008 på stribe<br />

begyndte at krakke, og som svar<br />

på regningen fra dengang beder<br />

koalitionsregeringen nu englænderne<br />

spænde livremmen ind.<br />

Flere på gaden<br />

Mens langt de fleste penge skal<br />

findes i sundhedssektoren, så<br />

rammes de sociale boligbyggerier,<br />

velfærdssystemet og de hjemløse<br />

også hårdt. Op mod 56 milliarder<br />

kroner skal der findes i budgetterne<br />

her, og det vil komme til at<br />

gøre rigtig ondt, siger direktøren,<br />

12 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

Mike McCall, fra hjemløseorganisationen<br />

St. Mungo’s i London.<br />

- Vi kan allerede nu se, at<br />

antallet af hjemløse på gaden<br />

vokser, og at køen for at få en billig<br />

bolig hos kommunen er blevet<br />

markant længere.<br />

Helt konkret er antallet af<br />

dem, der sover på gaden, steget<br />

med otte procent siden sidste<br />

år, mens 15 procent flere fattige<br />

enlige og familier efterspørger<br />

sociale boliger i Storlondons 33<br />

kommuner. Det reelle antal menes<br />

dog at være langt højere, for som<br />

pengene er blevet mindre i kommunekasserne,<br />

så er kravene for<br />

at få hjælp blevet skrappere.<br />

Færre herberger<br />

Hvor det stigende antal hjemløse<br />

skal søge hen, er dog endnu<br />

uvist. Men med færre penge i<br />

kommunernes kasser ved organisationer<br />

som St. Mungo’s, der er<br />

den største udbyder af herbergs-<br />

senge i hovedstaden, at flere af<br />

deres steder må lukke. Det samme<br />

billede tegner sig ifølge paraplyorganisationen<br />

Homeless Link for<br />

alle udbydere, for med slunkne<br />

offentlige kasser er tilskuddene<br />

til dem, der hjælper, også for<br />

nedadgående, siger lederen, Alice<br />

Evans, fra Homeless Link.<br />

- England har siden 2002 haft<br />

et program, ’Supporting People’<br />

(understøtte mennesker, red.),<br />

der garanterede en vis mængde<br />

penge til hjemløsesektoren. Den<br />

garanti har den nuværende regering<br />

fjernet, så det er nu op til de<br />

individuelle kommuner, hvordan<br />

de vil støtte os. I nogle ser vi<br />

besparelser på op til 40 procent på<br />

den konto.<br />

For St. Mungo’s betyder det,<br />

at de må lukke et herberg i den<br />

sydlondonske kommune Lambeth,<br />

hvor der lige nu er 120<br />

beboere. Herberget er fyldt hver<br />

nat, men pengene til driften er<br />

der simpelthen ikke fra april<br />

næste år. Lukningen er blot en af<br />

flere, siger Mike McCall, for også<br />

i andre kommuner må projekter,<br />

der støtter mentalt syge hjemmeboende,<br />

ophøre, og det bliver dyrt<br />

i længden.<br />

- Der er måske nok besparelser<br />

i det lige nu, men på sigt bliver<br />

det dyrere. Disse mennesker<br />

er socialt udsatte, de har ofte<br />

komplekse problemer og er derfor<br />

svære at hjælpe. Vi prøver at<br />

forblive optimistiske på trods af<br />

udfordringerne, men lige nu ser<br />

det ikke godt ud for de nuværende<br />

hjemløse eller dem, der er<br />

i farezonen for at blive det, siger<br />

Mike McCall. |<br />

Læs mere om EU’s arbejde med en<br />

fælles indsats for at afhjælpe hjemløshed<br />

på www.husforbi.dk<br />

Sociale boligbyggerier i London har tidligere været og er stadig mange fattiges eneste mulighed for at finde tag over hovedet i storbyen. Ofte er der på grund af<br />

den udbredte fattigdom store sociale problemer og kriminalitet forbundet med dem. Her er det Stockwell Park Estate mellem Brixton og Stockwell i Sydlondon.


Charlie er 27 år og fra det nordlige England. Han har været hjemløs siden februar måned i år og sover bag et luksushotel blot et par hundrede meter fra Embankment<br />

Undergrundsstation, hvor han sælger Big Issue (Englands svar på <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, red.). Charlie har oplevet et voldsomt brud med sin familie og har været en tur i fængsel<br />

for butikstyveri, men i dag drømmer han om en frisk start. Om drømmen går i opfyldelse kommer dog an på, om han finder et sted at bo, for med de nye besparelser<br />

bliver det svært for ham.<br />

En dyr vej ud af krisen<br />

En cocktail af velfærdsreformer,<br />

økonomisk krise og massive<br />

offentlige besparelser vil de<br />

næste år ramme unge arbejdsløse,<br />

hjemløse og udsatte<br />

familier hårdt i England. For<br />

regeringen drejer det sig om<br />

at få landets økonomi på ret<br />

kurs igen, men for mange<br />

fattige er ruten ikke den rigtige,<br />

advarer flere eksperter og<br />

organisationer. De risikerer<br />

nemlig at ende på gaden i<br />

mange år fremover, siger de.<br />

tekst og foto Anna Klitgaard<br />

Charlie står i sin lyserøde t-shirt uden for Embankment<br />

Undergrundsstation i det centrale<br />

London. I sin røde vest er han let at få øje på<br />

og de, der kommer forbi, er da heller ikke i<br />

tvivl om, hvad han vil. ’Big Issue, Big Issue’,<br />

lyder det fra ham med korte mellemrum, men<br />

fra de fleste får han bare et forstående smil.<br />

Lørdag eftermiddag er det nemlig ikke <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> eller Big Issue, de fleste kommer her forbi<br />

for at købe. I stedet er det Covent Gardens butikker,<br />

Soho’s restauranter og barer og Charing<br />

Cross’ kulturelle tilbud, som trækker strømmen<br />

af mennesker, der bevæger sig op ad den<br />

brostensbelagte gade.<br />

En hård frihed<br />

Charlie har været hjemløs, siden han i februar i<br />

år kom ud af fængsel. Han sad inde for butikstyveri,<br />

men da han kom ud, var der ingen til at<br />

hjælpe ham videre. På grund af hans homoseksualitet<br />

slog familien hånden af ham, og hos<br />

de sociale myndigheder var der ingen hjælp at<br />

hente for en ung, arbejdsløs mand på 27 år.<br />

- Jeg kan få en herbergsseng, men jeg bryder<br />

mig ikke om at være der. Der er for mange<br />

stoffer, alkohol og usikkerhed, derfor valgte<br />

jeg gaden, siger han.<br />

Flere i klemme<br />

Han endte i en opgang bag det luksuriøse<br />

Savoy Hotel, der ligger lige ud til Trafalgar<br />

Square, blot et par hundrede meter fra stedet,<br />

hvor han siden maj har forsøgt at sælge hjemløsebladet.<br />

Indtægten fra salget er det eneste,<br />

han lever af, for det har ikke været muligt for<br />

ham at få noget fra det offentlige, siger han.<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 13


velfærd i england<br />

Velfærdssystemet i England begyndte<br />

så småt at blive bygget op<br />

fra starten af det forrige århundrede.<br />

Siden er det udbygget igen og<br />

igen, men i dag kræver regeringen<br />

gennemgående reformer af det.<br />

Et af de områder, den ønsker at<br />

skære i, er tilskud til husleje. Siden<br />

april i år er der derfor indført et loft<br />

på omkring £220 (1.830 kroner)<br />

per uge for enlige over 35 år og et<br />

maksimum på £500 (4.150 kroner)<br />

per uge for storfamilier. For unge<br />

under 35 år kan der kun ydes beløb<br />

svarende til, hvad en delelejlighed<br />

eller et delehus koster.<br />

Ud over støtten til husleje får arbejdsløse<br />

i England omkring £70-80<br />

om ugen til at dække faste udgifter,<br />

mad, tøj og eventuelt differencen<br />

mellem boligstøtten og den faktiske<br />

husleje.<br />

fald i<br />

herbergssenge<br />

I alt er der 42.991 hostelsenge i<br />

England, hvoraf 13.173 findes i London.<br />

Ifølge paraplyorganisationen<br />

Homeless Link er antallet af senge<br />

i London siden sidste år faldet med<br />

over 1.000, og på samme tid er<br />

antallet af de, der ikke kunne finde<br />

plads i et herberg, steget fra 18 til<br />

26 procent.<br />

Charlie er langtfra den eneste, der er kommet<br />

i klemme i det system. I takt med at velfærdsreformer,<br />

den nuværende økonomiske krise og<br />

massive offentlige besparelser har ramt England<br />

på en gang, er kravene til dem, der kan<br />

få hjælp, blevet strammere, og køen længere.<br />

Siden sidste år har det betydet, at otte procent<br />

flere sover på gaden i London, mens yderligere<br />

15 procent har føjet deres navn til de i forvejen<br />

lange kommunale ventelister, fordi de har brug<br />

for en billig offentlig bolig.<br />

Hjemløseorganisationerne i landet advarede<br />

allerede sidste år regeringen om, at de store<br />

besparelser ville sende flere tusinder på gaden.<br />

Alligevel ser det ikke ud til, at politikerne er<br />

villige til at stoppe reformerne, og det giver<br />

ekstraarbejde ude omkring i Londons gader.<br />

En af dem, der har mærket dette, er Beverly<br />

O’Sullivan fra Brixton Advice Centre. Foreningen<br />

hjælper og rådgiver borgere gratis i sager<br />

om boligstøtte og gæld, og for nylig har de<br />

måttet ansætte flere folk, fortæller hun.<br />

- Sidste år talte vi måske med 30 mennesker<br />

14 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

Beverly O’Sullivan arbejder for Brixton Advice Centre i kommunen Lambeth i det sydlige London - en af dem, der skal<br />

spare meget. Centeret har ligget på samme adresse i 40 år og hjælper folk med husleje- og gældsrådgivning og retssager.<br />

For et år siden talte de otte medarbejdere med 30 mennesker om dagen, men i dag er det tal steget til 40, og der er ofte<br />

en lang kø udenfor, når de møder ind om morgenen.<br />

om dagen, i dag er det tal steget til 40 i gennemsnit.<br />

Når vi møder ind om morgenen, står folk i<br />

kø udenfor, og et af de helt store problemer for<br />

mange er gæld og huslejestigninger. Vi har set<br />

en stor stigning i antallet af retssager, som vi<br />

fører for folk, og i det sidste år har vi måttet ansætte<br />

ekstra medarbejdere for at hjælpe. Alligevel<br />

sender vi nogle herfra uden assistance, fordi<br />

deres sager ikke er alvorlige nok, siger hun.<br />

Som andre organisationer i London ved<br />

Beverly O’Sullivan dog, at der fra næste år vil<br />

være blot halvdelen af det budget, som de har i<br />

år. Tilskuddet fra kommunen svinder ind, fordi<br />

den også skal spare, så hvordan hun og hendes<br />

kollegaer i fremtiden skal hjælpe den stadig<br />

voksende kø udenfor, ved hun ikke.<br />

Dyr husleje<br />

En af de store udfordringer for hende som for<br />

de andre organisationer, der forsøger at støtte<br />

hovedstadens udsatte, er de velfærdsreformer,<br />

der er - og snart vil - træde i kraft. Tidligere<br />

fik arbejdsløse, fattige pensionister og syge<br />

betalt enten hele eller dele af deres husleje af<br />

det offentlige og fik lidt penge i understøttelse.<br />

Med de nye reformer forsvinder det<br />

sikkerhedsnet dog, og i London, hvor enorme<br />

huslejer er hverdagskost, vil det give mange<br />

problemer, siger hun.<br />

- Tidligere var det kun unge op til 24 år,<br />

der fik penge til et værelse i et dele-hus eller-<br />

lejlighed. Fremover vil alle op til 35 år skulle<br />

dele. Tidligere fik alle på lav indkomst fra 24 år<br />

og opefter dækket hele deres husleje, hvis den<br />

var rimelig, men i dag er der et loft på omkring<br />

1900 kroner per uge. Selv i Lambeth Kommune,<br />

som er en af de fattigere, giver det ikke<br />

adgang til mange boliger.<br />

Også direktøren for hjemløseorganisationen<br />

St. Mungo’s er bekymret for forandringen i<br />

boligstøtte. For mange unge ønsker ikke at bo<br />

permanent i delelejligheder, hvor alkohol og<br />

stoffer ofte florerer, og det efterlader dem i<br />

herbergets senge eller på gaden, siger han.<br />

- Allerede nu ser vi, at folk bor på vores<br />

herberg i gennemsnit mellem ni og 12 måne-


varslede besparelser<br />

I løbet af de næste fire til fem år ønsker regeringen<br />

at spare op mod 30 milliarder pund eller<br />

248 milliarder kroner på de offentlige budgetter.<br />

Mens sundhedsvæsenet står over for den største<br />

besparelse på 20 milliarder pund (166 milliarder<br />

kroner), så rammes den sociale boligsektor med<br />

krav om at finde 5.8 milliarder pund (48 milliarder<br />

kroner) og hjemløsesektoren 211 millioner pund<br />

(1,75 milliarder kroner). Oven i dette er penge,<br />

der tidligere var øremærket til de hjemløse nu<br />

frigivet til andre formål, og det betyder i nogle<br />

kommuner, at hjemløsebudgettet er barberet<br />

med op mod 40 procent.r.<br />

sociale uroligheder<br />

England og specielt London har i de sidste<br />

måneder oplevet store demonstrationer imod de<br />

besparelser, som koalitionsregeringen bestående<br />

af De Konservative og De Liberale sidste år efter<br />

valget varslede. Dog synes regeringen stålsat på<br />

at presse reformerne og besparelserne igennem,<br />

og det får flere sociale organisationer i bydele<br />

som Brixton til at frygte uroligheder. Brixton<br />

– som andre fattige London-bydele – har flere<br />

gange gennem de sidste 30 år været centrum for<br />

voldsomme gadekampe på grund af store etniske<br />

og sociale skel. Med mange unge med uddannelse<br />

men ingen udsigt til job, boliger eller fremtid<br />

synes scenen sat til en gentagelse, siger de.<br />

der. Derefter forsøger vi at sluse dem ud til<br />

egen bolig. I fremtiden bliver det sværere,<br />

fordi alle de under 35 år skal dele. Derfor frygter<br />

vi, at opholdet bliver meget længere for<br />

mange i fremtiden, eller at flere vender tilbage<br />

til gaden.<br />

Social udrensning<br />

I et radioprogram for nylig kaldte Londons<br />

overborgmester, Boris Johnson ,det, der<br />

demografisk kommer til at ske i hovedstaden,<br />

en ’Kosovo-agtig social udrensning’. For de<br />

fattigere samfundslag vil fremover ikke have<br />

råd til at blive boende i millionbyens centrum,<br />

hvis reformerne træder i kraft, og dermed er<br />

de tvunget til at flytte til yderkommunerne<br />

og langt væk fra mulige arbejdspladser. Mike<br />

McCall fra St. Mungo’s er enig i overborg-<br />

mesterens beskrivelse, og han håber, at hans<br />

ord vil få regeringen til at tænke sig om igen.<br />

- Allerhelst ser vi, at reformerne bliver sat<br />

i bero. Ingen siger, at der ikke er behov for<br />

nogle af dem, men måden, det bliver gjort på,<br />

De kommende besparelser er noget, der vedrører alle på gaden og den store gruppe, der lige nu lever på<br />

kanten af fattigdommen i England. Mellem de hjemløse i London er det noget, der bliver talt meget om, da<br />

det for mange betyder, at der bliver endnu længere fra fortov til egen bolig. Her er det den nuværende og<br />

den tidligere hjemløse Wayne og Tom, der diskuterer i Covent Garden.<br />

rammer skævt. London er i dag en by med en<br />

blanding af mange forskellige mennesker og<br />

kulturer. Hvis det forsvinder, vil vi se store<br />

ghettoer vokse op ude omkring som i Paris.<br />

Hverken han eller Beverly O'Sullivan fra<br />

Brixton Advice Centre ønsker at se dette, og<br />

derfor vil de også med de midler, de har til<br />

rådighed, forsøge at hjælpe de mange, som<br />

kommer i klemme.<br />

Ingen nem løsning<br />

Charlie er en af dem. Hans alder gør nemlig, at<br />

han kun kan modtage støtte til ét værelse i en<br />

delelejlighed eller –hus, men det vil han ikke.<br />

Han ved fra herbergerne, at hvor der er mange<br />

mennesker samlet, er der også stoffer og alkohol,<br />

og lige nu er det ikke, hvad han har brug<br />

for at leve med. Efter bruddet med sin familie,<br />

tiden på gaden og i fængslet har han brug for<br />

fred og ro – ikke fristelser og ballade.<br />

- Min drøm er mit eget sted. Bare et værelse,<br />

men mit eget sted med mit eget køkken<br />

og bad. Jeg har kontakt til en hjemløseorga-<br />

nisation – Connexions, som prøver at hjælpe<br />

mig, men jeg ved, det bliver svært med de nye<br />

regler. Alligevel vil jeg ikke dele, for det vil<br />

ikke hjælpe mig i længden – så hellere blive på<br />

gaden.<br />

Mens Charlie taler, myldrer mennesker<br />

forbi. Ud fra de fyldte poser i deres hænder er<br />

det svært at få øje på den økonomiske krise i<br />

England, men det er bare at forlade Trafalgar<br />

Square og tage undergrunden nogle få stop.<br />

For eksempel til bydelen Brixton i syd, hvor<br />

køen foran døren til boliganvisningen bliver<br />

stadig længere, og diskussionerne i receptionen<br />

stadig mere ophedede. Her som i andre<br />

bydele er der kamp til stregen for at få fingre<br />

i billige sociale boliger, men efterhånden som<br />

nedskæringerne træder i kraft, bliver der<br />

færre af dem, og det gør kravene til de heldige<br />

større. Charlie har i denne som andre lignende<br />

køer ikke en chance, for som enlig, ung mand<br />

må han kæmpe for sig selv eller søge hjælp hos<br />

Londons stadig mere overbebyrdede hjemløseorganisationer.<br />

|<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 15


alt, hvad jeg har<br />

Hvad er det nødvendigt at have med sig rundt på gaden, når man er hjemløs?<br />

Og hvad gemmer der sig i de tasker, poser, barnevogne og indkøbsvogne,<br />

som de hjemløse slæber rundt på eller har fået opmagasineret hos venner,<br />

i en kirke eller på et herberg?<br />

af Birgitte Ellemann Höegh<br />

foto Ulrik Jantzen, das büro<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har mødt syv mennesker, der bor på<br />

gaden eller herberg, og bedt dem om at tage<br />

alt, hvad de har, med sig hen til en fotograf i<br />

Kødbyen i København. Det blev bredt ud på<br />

jorden foran dem. Nogle ville gerne helt selv<br />

pakke ud for at få overblik, andre fik hjælp.<br />

Nogle fandt ting i deres gemmer, som de<br />

ikke havde set længe. For eksempel dukkede<br />

der i en oppakning en sten op formet<br />

som Grønland, som sælgeren holder meget<br />

16 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

af. En anden oppakning gemte på et brugt<br />

kondom med knude på – det blev dog smidt i<br />

skraldespanden efter ejerens ønske. Én af de<br />

medvirkende havde ugen forinden en barnevogn,<br />

som han gik omkring med. Men den var<br />

i mellemtiden gået i smadder, så nu havde han<br />

bare en rygsæk til sine ejendele.<br />

Fire ud af syv medvirkende havde ikke<br />

nogen mobiltelefon og var derfor ikke kontaktbare<br />

fra første møde, til de dukkede op til<br />

fotografering. De fleste ejendele har ejerne<br />

klunset sig til. Soveposer og tøj kan man for<br />

eksempel ofte få udleveret på herberger og i<br />

varmestuer. Nogle får vasket tøjet på varmestuerne,<br />

mens de sover, mens andre tager nyt<br />

tøj på og efterlader det beskidte.<br />

Dyk ned i billederne, og tænk lidt over,<br />

hvad du egentlig selv gemmer på derhjemme,<br />

hvad du bruger hver dag, hvad der har størst<br />

betydning for dig, og hvilke af dine ejendele<br />

du egentlig ville tage med dig, hvis du skulle<br />

overleve på gaden.<br />

Se de andre billeder i de næste numre af <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> eller på www.husforbi.dk


Ud over det, Linda har med her, har hun to sække med tøj, dvd’er, hundemad og fiskegrej i herberget i Hillerødgades kælder. Det kunne hun ikke hente, da hun var<br />

bange for, at de så ikke længere ville lade hende opmagasinere det for hende.<br />

LINDA CHrISTINA HANSEN, 34 år (31.<br />

august). <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger. Har boet på gaden<br />

de sidste otte måneder. Før da havde hun<br />

værelse på herberget i Hillerødgade i København.<br />

Sover ofte i natcaféen i Hillerødgade<br />

eller i telt sammen med en kammerat. Hendes<br />

hus i Holbæk brændte ned for to år siden.<br />

Har med sin ekskæreste seks børn i alderen<br />

fra tre til 15 år. De er alle i plejefamilier. Hun<br />

har kontakt til de to ældste. Har altid levet på<br />

kontanthjælp.<br />

Hvorfor bor du på gaden?<br />

Fordi vores hus brændte ned på grund af en skorstensbrand.<br />

Vi blev ikke genhuset, fordi vi ikke<br />

havde nogen forsikring.<br />

Hvad har du mistet undervejs?<br />

Alt indbo i huset, der blev ødelagt under branden.<br />

Hvad er du mest ked af at have mistet?<br />

Alle de ting, børnene har lavet. Tegninger og<br />

malerier – de kommer aldrig igen. Og så alle billederne<br />

af børnene.<br />

Hvad er det vigtigste, du har med dig nu?<br />

Min hund, Malou, som jeg har fået tilbage fra min<br />

ekskæreste for halvanden måned siden. Og så mit<br />

sælgerkort til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, men det har jeg forresten<br />

lige mistet.<br />

Hvad ville du købe, hvis du havde<br />

ubegrænsede midler?<br />

Et hus, så jeg kunne få alle mine børn hjem, og vi<br />

kunne være der alle sammen. Det må gerne ligge<br />

i Haslev, hvor de er i plejefamilie.<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 17


<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har<br />

vokseværk i Aarhus<br />

18 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang


Værestedet i Jægergårdsgade distribuerer næsten 10.000 aviser om måneden<br />

og er konstant på jagt efter nye sælgere. Sælgernes motivation og udsigt til et bedre liv<br />

er drivkraften bag succesen.<br />

af Helle Horskjær Hansen<br />

foto Claus Sjødin<br />

Tre mænd med gule <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>tasker<br />

over skulderen trasker væk<br />

fra Værestedet i Jægergårdsgade.<br />

Det er den 1. september. Dagen<br />

før landede 10.000 nye aviser til<br />

stedet.<br />

Uret siger 8.30, og i det ene<br />

hjørne på kontoret er avissalget<br />

allerede i gang.<br />

Et par tusinde aviser står i<br />

bundter op ad væggen – resten er<br />

i kælderen.<br />

Ved skrivebordet er en 500-krone-seddel<br />

ved at skifte ejer.<br />

’500 bucks delt med 12’.<br />

Lommeregneren bliver hevet<br />

frem fra skuffen. Hurtigt og bestemt<br />

bliver tallene tastet.<br />

- Du får 42 aviser, så har jeg<br />

givet dig fire kroner i rabat, Alex,<br />

siger Ove Abildgaard. Han er leder<br />

af det aarhusianske værested,<br />

- De fleste sælgere<br />

får håb og tro<br />

på et bedre liv.<br />

som har distribueret <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

siden 1998.<br />

’… 40, 41 og 42. Værsgo, og god<br />

arbejdslyst’.<br />

Sælgeren takker, tager aviserne<br />

og putter dem forsigtigt<br />

i tasken uden at lave æselører.<br />

Han sælger sine aviser på Aarhus<br />

Hovedbanegård.<br />

- Vi er tre, der skiftes til at<br />

sælge på banegården. Jeg sælger<br />

hver dag efter 13.30, men jeg<br />

gider ikke sælge efter den 15. i<br />

måneden, for der synes jeg, at<br />

avisen er for gammel, fortæller<br />

Alex Garjo.<br />

10.000 aviser om måneden<br />

Ove Abildgaard åbner det hvide<br />

ringbind. Det er her, medarbejderne<br />

noterer sælgerens nummer<br />

og løbende holder regnskab med<br />

salget.<br />

Det er gået stærkt med at fylde<br />

ringbindene ud. Siden stedet begyndte<br />

at distribuere <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>,<br />

er salget af aviser og antallet af<br />

sælgere steget voldsomt.<br />

- Hvis vi bare kigger fem år tilbage,<br />

var der ti sælgere af avisen,<br />

og der blev solgt 1.500 til 4.000<br />

aviser om måneden, fortæller<br />

lederen.<br />

I dag har Værestedet omkring<br />

40 aktive sælgere og et månedligt<br />

salg på næsten 10.000 aviser. Et<br />

tal, som gør stedet til en af landets<br />

største distributører af <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>.<br />

En af årsagerne til, at Værestedet<br />

klækker så mange sælgere ud,<br />

er, at alle medarbejdere har stort<br />

fokus på hjemløseavisen og ikke<br />

mindst på, hvad den betyder for<br />

den enkelte sælger.<br />

- Vi er gode til at motivere vores<br />

brugere. Motivere dem til at rykke<br />

sig og komme et skridt videre,<br />

siger socialpædagog Lars Peter<br />

Levin Olsen om Værestedet, der<br />

huser omkring 150 brugere. Hjemløse,<br />

misbrugere og psykisk syge.<br />

Lars Peter Levin Olsen har<br />

det daglige ansvar for salget af<br />

hjemløseavisen, en avis, han ser<br />

som en af Værestedet vigtigste<br />

aktiviteter.<br />

- For sælgerne er avisen ikke<br />

blot en kærkommen mulighed for<br />

at supplere pension eller kontanthjælp,<br />

men også en mulighed for<br />

at få lidt stolthed ved at tjene sine<br />

egne penge. De fleste sælgere får<br />

håb og tro på et bedre liv, fortæller<br />

han.<br />

På røven<br />

Det giver altså sælgeren et andet<br />

indhold i dagligdagen, men det<br />

giver også medarbejderne en<br />

mulighed for at få en anderledes<br />

relation til den enkelte.<br />

- Der foregår mange samtaler<br />

i løbet af dagen i forhold til <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>. Sælgerens selvbillede er<br />

pludseligt blevet ændret. Fra<br />

bruger til sælger. Fra at være arbejdsløs<br />

til at have et arbejde, og<br />

det vokser de fleste af, siger Lars<br />

Peter Levin Olsen.<br />

Tilbage på kontoret er der stadig<br />

gang i salget. De gule tasker<br />

strømmer ind ad døren. Nogle<br />

funkler mere end andre. Værestedet<br />

forsøger hele tiden at rekruttere<br />

nye sælgere.<br />

- 99,9 procent af vores brugere<br />

er på røven og har det ad helve-<br />

des til. De er lasede, snavsede og<br />

forhutlede. Og når vi kan se, at<br />

sælgerne af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> får mere<br />

stabilitet i deres kaotiske hverdag,<br />

forsøger vi selvfølgelig at hverve<br />

så mange sælgere som muligt,<br />

siger Lars Peter Levin Olsen og<br />

fortsætter:<br />

- Vi tager en snak med vores<br />

brugere, hvor vi fortæller, at vi<br />

kan tilbyde dem at blive <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>-sælgere. Virker de interesserede,<br />

følger vi op på det og<br />

hjælper dem i gang.<br />

For halvandet år siden blev<br />

Alex Garjo også hjulpet i gang.<br />

- Jeg blev spurgt om jeg ikke<br />

ville sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Der var<br />

også nogle af mine venner, der<br />

solgte avisen. Jeg ville gerne<br />

prøve. Jeg elsker <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, fordi<br />

jeg har fået mulighed for at spare<br />

penge sammen. Min drøm er at<br />

komme ned til min familie, der<br />

bor i Gambia, fortæller han. |<br />

værestedet<br />

jægergårdsgade<br />

i aarhus<br />

Værestedet henvender sig<br />

primært til særligt socialt udsatte<br />

voksne. Målgruppen er hjemløse,<br />

misbrugere og psykisk syge. Mange<br />

har haft en svær start på livet med<br />

adskillige svigt og har ofte vanskeligt<br />

ved at benytte de tilbud, der<br />

ellers er. Værestedet henvender<br />

sig til hele Aarhus Kommune, dog<br />

kommer en stor del af brugerne fra<br />

Aarhus midtby.<br />

Stedet lægger vægt på, at<br />

brugerne deltager i alle daglige<br />

praktiske gøremål. I værkstedet er<br />

der aktiviteter som kunstmaling,<br />

mosaikker, fluebinding, læderarbejde<br />

etc. En gang om ugen bliver<br />

der holdt brugermøde.<br />

Unge under 18 år har ikke adgang.<br />

Kilde: Værestedet Jægergårdsgade.<br />

Ove Abildgaard er daglig leder af Værestedet i Jægergårdsgade i Aarhus<br />

midtby. På få år er antal aktive sælgere vokset fra fem til i dag cirka 40,<br />

som har fået nyt indhold i tilværelsen.<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 19


vagtskifte ved<br />

dæmonernes port<br />

To markante skikkelser inden for<br />

det socialpolitiske feltarbejde i<br />

Danmark trykker hånd 1. november.<br />

De har mødt hinanden mange<br />

gange. Men denne dag er noget<br />

særligt. Den ene er en yngre ’håndværker’,<br />

som er kommet for at sige<br />

’goddag’, mens den anden måske<br />

kan kaldes ’åndværker’ – og tager<br />

imod for at sige farvel. Der er godt<br />

en generation mellem dem, og de<br />

er begge insisterende, trofaste og<br />

stædige. Det har de bevist igennem<br />

tre årtier. Men 1. november er det<br />

slut for Jens Aage Bjørkøe, der i<br />

1979 overtog ledelsen af Kofoeds<br />

Skole. Han nåede næsten at sidde<br />

på posten i lige så mange år, som<br />

han var, da han tiltrådte, nemlig<br />

32. Han er i dag 65 år og har valgt<br />

at gå på pension. Hans afløser er<br />

knap 15 år yngre, men næsten lige<br />

så uopslidelig. Navnet er Robert<br />

Olsen, som i 17 år har ledet Mændenes<br />

Hjem i Istedgade. |<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> bringer i december et<br />

dobbeltportræt af de to markante<br />

personligheder, som hver især har<br />

sat deres præg på udviklingen af<br />

dansk udsatte-politik.<br />

Christianias Folkeaktie kom flyvende<br />

fra start d. 26/9 2011 ved et brag af en<br />

fødselsdagsfest, hvor hele København<br />

fejrede, at Christiania<br />

i fyrre år har givet plads til det<br />

kreative, krøllede og utilpassede, midt<br />

i centrum af Danmarks hovedstad.<br />

Efter 40 års kærlig kamp og 10 års<br />

udmattende forhandlinger har<br />

Christiania fundet en forhandlings-<br />

løsning med Staten hvor en ny<br />

Christiania-fond skal frikøbe fristaden.<br />

Selvom der er et lån, som skal<br />

betales, skal Christiania fortsat kunne<br />

rumme millioner af gæster og være<br />

en åben, vildtvoksende bypark med<br />

plads til dem, der ikke er plads til andre<br />

steder, med kreativ kultur og med<br />

smukke huse, som fattigrøve har råd<br />

til at bo i.<br />

20 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

Hjem til Mad<br />

Den globale non-profit-organisation Junior Chamber International (JCI) afholder hvert år i oktober<br />

en national kongres. Der laves forskellige workshopper og holdes foredrag – alt sammen med<br />

organisationens mål for øje – nemlig at give unge mellem 18 og 40 udviklingsmuligheder,<br />

der styrker dem i at skabe positive forandringer.<br />

Det førte til projekt Hjem til Mad – Mad med hjemløse for at bygge bro mellem lokalbefolkningen<br />

og hjemløse og give både hjemløse og lokale beboere en god oplevelse, de selv var med til at skabe.<br />

Med råvarer sponsoreret af lokale<br />

butikker og grønthandlere skulle<br />

kokken Gorm Wisweh, kendt fra<br />

Go’Morgen Danmark på TV2 binde<br />

en lækker menu sammen og 'styre<br />

slagets gang' i Beboerhuset søndag<br />

den 4. september 2011. En udfordring,<br />

der kræver en ildsjæl som<br />

han – på dagen havde man ingen<br />

anelse om, hvilke råvarer man ville<br />

have til rådighed, eller hvor mange<br />

der havde lyst til at kigge forbi og<br />

deltage. Det lykkedes at engagere<br />

15 sponsorer og samarbejdspartnere.<br />

Der blev uddelt næsten 1.000<br />

foldere på væresteder og på gader,<br />

torve og stræder i København.<br />

Heraf en stor del af én af <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>’s trofaste sælgere, Karsten, og<br />

der blev ophængt cirka 150 plakater<br />

i opgange, forretninger, caféer og<br />

beværtninger på Christianshavn.<br />

På selve dagen kiggede, ud over<br />

cirka 15 medlemmer fra lokale JCIafdelinger<br />

i Københavnsområdet,<br />

cirka 15 lokale beboere, børn og<br />

voksne og cirka 30-35 hjemløse,<br />

unge og ældre, forbi.<br />

Tallene kan ikke beskrive taknemmeligheden,<br />

folk udtrykker med<br />

smil og krammere, eller glæden ved<br />

at se en 12-årig pige lytte intenst<br />

til røverhistorier fortalt af en <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>-sælger, eller grin i køkkenet,<br />

når 'gadedrengene' viste, at de falder<br />

ganske udmærket ind i ’kokkejargonen’.<br />

En deltager havde lyst til at blive<br />

hængende og havde ikke lyst til<br />

at gå. Hun strålede af glæde, og<br />

da hun gik med sin doggy bag, var<br />

det tydeligt, at det havde været en<br />

rigtig dejlig dag.<br />

Følelsen af at have været med<br />

ANNONCE<br />

Christiania udsteder folkeaktier<br />

til at gøre en forskel blot ved stor<br />

frivillig arbejdsindsats og ellers<br />

ganske få midler er noget, de syv<br />

i projektgruppen vil glædes over<br />

meget længe, og det er en glæde,<br />

der aldrig kan opgøres i tal.<br />

Derfor er JCI Ørestad også parat<br />

til at gentage succesen – flere<br />

erfaringer rigere end sidst. I marts<br />

2012 er der planer om at lave endnu<br />

en omgang ’JCI Hjem til Mad’, og<br />

de håber, at endnu flere vil deltage,<br />

og bidrage til at gøre en positiv<br />

forskel.|<br />

Vil du vide mere om projektet,<br />

så kontakt jcihjemtilmad@gmail.com<br />

Christiania har brug for<br />

hjælp til at løfte den<br />

store opgave.<br />

Derfor udsteder<br />

Christiania folkeaktier<br />

med det mål at rejse<br />

76 mio. kr. til støtte af<br />

frikøbet.<br />

Christianias Folkeaktier<br />

sælges via hjemmesidenwww.christianiafolkeaktie.dk<br />

for 100 kr.<br />

og opefter, men tager<br />

man selv ud på Staden,<br />

kan man købe sig en<br />

Folkeaktie for helt ned<br />

til 20 kr.


| mindeord |<br />

Terkel blev 47 år og var i mange år fast inventar på Christianshavns<br />

Torv, hvor han i den seneste tid før sin død sad i kørestol efter at<br />

være blevet påkørt af en bil. Han fik ikke passet sin genoptræning.<br />

Familien har fortalt mig, at Terkel altid var meget humoristisk og<br />

hjælpsom. Og når han trådte ind af døren, var der liv og glade dage.<br />

Han holdt sig ikke altid til sandheden, men folk kunne godt lide ham<br />

alligevel.<br />

I januar sidste år var der et tre-siders portræt i Ekstrabladet, hvor<br />

man kunne få en fornemmelse af Terkels liv og livssyn.<br />

’Kulden har skubbet Danmark ud i noget, der minder om en undtagelsestilstand.<br />

København er farvet gråhvid af sne og sjap. Overalt<br />

taler folk om vejret og kulden og spørger sig selv, hvornår det hele<br />

mon vender.<br />

Men ikke Terkel...<br />

Han sidder i busskuret på Christianshavns Torv og ser på travle<br />

forbipasserende, der småløber til bageren med armene slynget om<br />

sig selv eller tripper ved metroen i et forsøg på at holde varmen.<br />

- Bevares, jeg kan da også godt mærke, at det er koldt, men når<br />

jeg ser de der mennesker, tænker jeg: ’Så klæd jer da ordentligt på’,<br />

siger Terkel. I næsten ti år har han overnattet på en bænk på Christianshavns<br />

Vold. Sommer og vinter har han lagt sig til at sove under<br />

åben himmel.<br />

- Det er ikke så vanskeligt at leve på gaden. Det er sådan set<br />

bare at hoppe i posen og lyne til. Mit liv er faktisk ikke så svært, som<br />

andre gerne vil gøre det til. Det er det samme liv som andres – bare<br />

koldere. Jeg står ikke op om morgenen og går på arbejde, jeg står<br />

op og fryser. Morgenerne er de værste. Jeg skal lige op og i gang,<br />

drikke en øl og gå lidt rundt, før jeg har fået varmen, og kroppen virker<br />

igen. Jeg kunne da godt tænke mig at springe det første kvarter<br />

over hver morgen. Terkel bruger ellers ikke megen tid på at drømme<br />

om ting, han godt kunne tænke sig, og han kigger helst heller ikke<br />

bagud.<br />

Han hænger ikke fast i barndommens kostskoleophold i Jylland,<br />

tiden som messedreng på et skib i de europæiske farvande, uddannelsen<br />

til brolægger eller bruddet med sin ringforlovede, som han<br />

har to voksne børn med.<br />

Da Terkel forlod sin forlovede og deres to børn, havde han lidt<br />

sparepenge på lommen og strejfede omkring. Nætterne tilbragte han<br />

på forskellige kammeraters sofaer i København og omegn. Men med<br />

tiden følte han, at han var til ulejlighed hjemme hos sine venner og<br />

bekendte. Og pludselig var der ikke langt fra at være sofa-surfer til<br />

at være vaskeægte hjemløs med egen bænk i et af byens parkanlæg.<br />

Terkel havde ingen adresse og fik ingen penge fra kommunen.<br />

Han tjente til dagens forbrug af øl, sprut, mad og cigaretter – cirka<br />

200 kroner – ved en gang imellem at sælge de hjemløses blad, <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>, og ved at stille sig op på Strøget og ’platte penge’, som han<br />

selv kaldte det. Når han huskede at spise, var det på Kirkens Korshær,<br />

hvor en gang gullasch med kartoffelmos kostede 10 kroner. Her<br />

får han også et varmt bad, når han trængte. Ellers etagevasker han<br />

ved en offentlig vandpost med iskoldt vand på voldene.<br />

Terkel søgte lejlighed, men fik at vide et sted, at der kunne gå<br />

op til syv år. Hans kommentar til det var: ’Det er sgu i orden – jeg<br />

venter bare her!’ Nu venter Terkel ikke på noget længere.<br />

Æret være hans minde.<br />

Asser Skude, sognepræst<br />

Adam Thomsen var en værre charmetrold,<br />

han var vellidt, gik gerne til hånde. Han gik<br />

særligt op i sine klæder og var stort set altid<br />

velklædt og proper. Han startede dagen med<br />

at sige ’Godmorgen Danmark’. Han var glad,<br />

humoristisk og positiv af sind.<br />

Det, der fyldte mest i Adams liv, var hans<br />

datter, Isabella, som han så frem til at møde.<br />

Selv om de ikke havde kontakt, så håbede<br />

han, de snart fik det. Adam talte meget om<br />

Isabella. Da han endelig efter flere år fik lejlighed<br />

i Bellahøjhusene, var målet at få så meget<br />

styr på sig selv i almindelighed og på livet i<br />

særdeleshed, at han kunne få kontakt til hende igen.<br />

Adam knyttede sig hurtigt til Helle fra Hjemløseenheden, og det var<br />

rigtig vigtigt for Adam, at de sås, hver gang han var i huset. Han kom ned<br />

på kontoret for at få sin daglige medicin og vitaminer, som var nødvendige<br />

for at styre alkoholforbruget, som var Adams største fjende. Han blev<br />

engang spurgt, hvad der skulle til for, at han fik et godt liv. Hans svar var<br />

klart og tydeligt: Alkohol skulle forbydes!<br />

Adam har nu fået fred, efter at han i ekstase og beruselse styrtede ned,<br />

mens han forsøgte at lege klatrer mellem to altaner i sin nye lejlighed. En<br />

tragisk ulykke, som forårsagede Adams alt for tidlige død. Han blev 44 år.<br />

Adam ligger nu på Bispebjerg Kirkegård og har fået en urnegravsten, der<br />

har nummer 2644. Man kan finde stedet på oversigtskortet på kirkegården.<br />

Hvil i fred.<br />

Asser Skude/Thomas Hye-Knudsen<br />

Landsforeningen SIND, Region Hovedstaden<br />

FRIVILLIG<br />

ET ENSOMT MENNESKE HAR BRUG FOR DIG!<br />

Kan du afse 1-2 timer om ugen eller hver 14. dag som besøgsven<br />

hos et menneske med en sindslidelse eller psykiske<br />

problemer? Så vil du komme til at opleve et berigende og<br />

udfordrende forhold.<br />

Sindslidende er også spændende, hjertevarme, humoristiske,<br />

interesserede og vidende mennesker, men de har ofte svært<br />

ved at holde personlig kontakt.<br />

Du får supervision, undervisning, vejledning og interessante<br />

kurser og foredrag som frivillig i SIND-Nettet samt et spændende<br />

samvær med andre frivillige.<br />

Lad os få en snak, hvis du er interesseret.<br />

Kontakt: Lokalkoordinator for SIND-Nettet i Ballerup,<br />

Albertslund og Lyngby Christel Lous, tlf.: 20 47 97 26 eller<br />

mail: c.lous@get2net.dk<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 21


I halvanden måned var <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

sammen med 12 hjemløse rundt<br />

omkring på 12 af landets arbejdspladser<br />

for at skabe <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

årskalender for 2012. Det blev til en<br />

hel masse pragtfulde, gakkede og<br />

meget rørende oplevelser.<br />

En hjemløse-<br />

kalender<br />

bliver til<br />

af Birgitte Ellemann Höegh.<br />

foto Holger E. Henriksen<br />

’Det her, det er altså stort’, siger Kisser og<br />

puster røg ud fra en cigaret. Hun sidder i en<br />

atriumgård mellem Cirkusrevyens bygninger<br />

på Bakken, og hun skal i de næste par timer<br />

iklædes kostumer fra Cirkusrevyen og fotograferes.<br />

Kisser har altid drømt om at blive<br />

skuespiller i den humoristiske genre, og det er<br />

jo lige præcis det, skuespillerne i Cirkusrevyen<br />

er gode til at levere. Sæsonen er slut, og Lisbet<br />

Dahl og Ditte Hansens påklæder, Susanne<br />

Lassen, går og rydder op i årets kostumer. På<br />

væggene hænger billeder af revystjernerne og<br />

deres kolleger sammen med små hyldestbreve<br />

og sjove rekvisitter.<br />

Jeg har hentet Kisser hos hendes søster, som<br />

hun har overnattet hos, for at være ordentlig<br />

klar til fotosessionen. Susanne og Kisser bliver<br />

enige om, at Kisser skal klædes pompøst på –<br />

det er sjovest – så vi finder fjer, hat, netstrømper,<br />

paillettrikot og tårnhøje hæle frem. I den<br />

næste time tager vi billeder af Kisser på scenen<br />

og foran Cirkusrevyens indgang. Det er overvældende<br />

– og flere gange løber mascaraen. For<br />

dels har Kisser altid været vild med Cirkusrevyen,<br />

dels er hun vokset op i samme kvarter<br />

som Lisbet Dahl – så hende føler hun en særlig<br />

tilknytning til.<br />

Vi ender fotoseancen i Lisbet Dahls garderobe.<br />

Og det er de billeder, vi ender med at<br />

synes bedst om til kalenderen. Bagefter sætter<br />

vi os ud på en bænk i Dyrehaven og taler sammen.<br />

Kisser har svært ved at samle tankerne<br />

og få sat ord på, hvorfor det har været hende så<br />

stærk en drøm i livet at blive skuespiller – for<br />

som hun forklarer mig på mailen et par dage<br />

efter, var det her en af de bedste dage i hendes<br />

liv - og dén skulle lige sætte sig.<br />

Drømmene på plads<br />

Vi har portrætteret 12 <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgere i 12<br />

forskellige jobdrømme-scenarier til årskalen-<br />

22 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

hvad<br />

drømmer drømmer<br />

du du om? om?<br />

deren for 2012. Og det skulle vise sig, at vi<br />

fik kam til håret. Først skulle vi finde 12 <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>-sælgere, der repræsenterede sælgerstaben<br />

rundt omkring i landet. Jeg havde fat i 42<br />

varmestuer, herberger og forsorgshjem for at få<br />

dem til at høre, om der var nogle af deres sælgere,<br />

der havde lyst til at dele ud af deres jobdrømme.<br />

Det var der heldigvis flere, der havde,<br />

og sådan dumpede de langsomt ind til os på redaktionen.<br />

Andre mødte vi på gaden og spurgte<br />

ind til. Da drømmene var på plads, skulle vi<br />

lave aftaler med blandt andre en brandstation,<br />

en landmand og Tycho Brahe Planetarium, og<br />

så var det vigtigt at være på rette sted på rette<br />

tid. For det ene sted kunne man risikere, at hele<br />

brandmandsstaben blev kaldt ud til en brand,<br />

det andet sted skulle køerne ud på marken,<br />

inden de blev for utidige, og på Tycho Brahe<br />

Planetarium havde vi 15 minutter at fotografere<br />

i mellem to filmvisninger – og i øvrigt en<br />

sød tekniker, der lagde sig ned under stolerækkerne<br />

og holdt fast i Jens Erik Olau Hansens<br />

ben, da han skulle fotograferes som astronaut.<br />

Ellers var han drattet ned af de stejle stolerækker.<br />

Udenfor skulle Jens Erik bagefter have<br />

sig en cigaret at komme ned på igen, og en hel<br />

skoleklasse fra Vesterbro var henne og spørge<br />

nysgerrigt ind til manden og hans udstyr. ’Århh<br />

mand, er du en rigtig astronaut?’ og ’Kommer<br />

du lige ude fra rummet?’, lød spørgsmålene fra<br />

børnene. ’Joee’ og ’Jaee’, mumlede Jens Erik og<br />

grinede i skægget over ungernes fascination<br />

af det hvide NASA-kostume, vi havde lånt af<br />

Danmarks Radio. Og så tog de ellers billeder af<br />

hinanden sammen med astronauten på deres<br />

mobiltelefoner.<br />

Selvindsigt belønnet<br />

En af sælgerne fra Århus, som jeg ringede op<br />

for at minde om vores aftale, var så besoffen, at<br />

det lød, som om han reciterede digte på spansk,<br />

da jeg talte med ham. Men han dukkede op<br />

næste dag og sang så rørende i Stengade 30. En<br />

anden sørgede for at sove inde omkring Israels<br />

844 <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgere er stolte af deres arbejde.<br />

Men nogle har alligevel drømt om noget helt andet.<br />

Mød 12 af dem her i årskalenderen.<br />

Der er 365 dage i året til at forfølge sine drømme!<br />

Håber, du forfølger din!<br />

hus forbi 2012<br />

Plads natten op til, hun skulle fotograferes.<br />

Hun har altid drømt om at blive falkoner, og<br />

selvom hun i denne periode af sit liv var ret<br />

svær at fastholde i aftaler, var hun på pletten<br />

den morgen, vi kørte op mod Falkonergården i<br />

Fredensborg. Hun fik lov til at holde to rovfugle.<br />

Falkoneren, Edith Wenzel, var imponeret<br />

over Sabinas ro og fortalte, at det langt fra er<br />

alle mennesker, som fuglene reager så tillidsfuldt<br />

over for. På vejen hjem i bilen talte vi om<br />

en masse ting, men flere gange brød Sabina ind<br />

midt i en sætning og sagde: ’Prøv lige at hør her<br />

– dét her var altså en vild oplevelse’.<br />

Tak til politiet<br />

Jeg tror, det for alle de medvirkende har været<br />

store oplevelser, selv om vi kraftigt blev udfordret<br />

af, at vi gerne ville have sælgerdrømme fra<br />

hele landet, men at deltagerne var nødt til at<br />

komme til København, hvis de ville være med.<br />

Flere sælgere fra provinsen dukkede aldrig op,<br />

hvorfor vi overtalte nogle af distributørerne til<br />

at hjælpe os med at få de jyske drømme-sælgere<br />

i hus. Vi fik en kontaktperson på et herberg<br />

i Jylland til at købe en billet sammen med en<br />

sælger og sætte ham på toget om morgenen. En<br />

præst fra Kirkens Korshær valgte at køre en<br />

repræsentant hele vejen fra Horsens til København<br />

og sammen fik de en dag i København,<br />

en tur på Christiania og var også nede forbi<br />

Mariatjenesten i Istedgade og aflægge visit.<br />

En af sælgerne skulle pludselig i fængsel, så<br />

vi måtte lave en aftale med fængslet om udsættelse<br />

i seks timer. En anden sælger røg på hospitalet,<br />

men fik lov til at smutte til København<br />

midt i det hele. Jeg kunne blive ved. Hvert et<br />

kalenderbillede har sin egen historie, og det var<br />

alle sammen ualmindeligt fine og sjove oplevelser<br />

at være med til. Jeg håber, at I får fornøjelse<br />

af kalenderen og tilstrækkeligt med nærvær og<br />

humor i Holger E. Henriksens skønne billeder,<br />

når I begynder at bladre i år 2012. |<br />

Pris 50 kr. – sælgeren får 30 kr.


HUS FORBI-kalender 2012<br />

er på gaden nu!!!<br />

Se, hvad de drømmer om<br />

Årskalenderen er ikke en del af avisen og må kun<br />

sælges efter særlig tilladelse i november, december og<br />

januar. Den er trykt i 26.000 eksemplarer. Sælgerne<br />

investerer selv 20 kroner i hver kalender og tjener 30<br />

kroner, hvis de får kalenderen solgt. Vi har søgt forskellige<br />

organisationer om økonomisk støtte til udgivelsen,<br />

men har foreløbig kun fået positiv respons fra:<br />

Denne kalender-annonce bringes også i december og januar.<br />

Hvis du vil støtte de hjemløses job-drømme og gøre reklame for<br />

dit eget fag eller uddannelse, så kontakt os – så dit logo også kan få<br />

plads i december- og januar-udgaven. Pris 5.000 kroner.<br />

Her er et smugkig af nogle af de medvirkende.<br />

og læs om hvorfor.<br />

Køb kalenderen<br />

sammen med<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Pris 50 kroner<br />

– sælgeren tjener 30 kroner<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 23


løsning på X-ord:<br />

gæt udtrykket i midten.<br />

dusaduKu<br />

Her bestemmer du selv<br />

sværhedsgraden...<br />

X-ord er kreeret af anne Jensen.<br />

Karsten 24 fatum | HUS FORBI og søren | nr. franck 11 november har lavet 2011 | dusaduKu.<br />

15. årgang<br />

off<br />

line<br />

om du løser alle eller<br />

én opgave, gør ingen<br />

forskel. alle rigtige<br />

besvarelser deltager<br />

i lodtrækningen om<br />

2x2 boggaver – fra<br />

vores helt egen verden.<br />

Vil du vinde<br />

SEND LØSNINGER TIL:<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, Bragesgade 10 B, 2200 Kbh. N<br />

senest 5. december 2011<br />

Mærk kuverten 'OFFLINE'<br />

Navn _________________________________________<br />

Adresse ______________________________________<br />

Postnr ____ By ________________________________<br />

vinderne får direkte besked og<br />

offentliggøres på www.husforbi.dk<br />

Du kan også sende X-ordsløsningen på mail til<br />

redaktion@husforbi.dk


hus forbis sociale mediebarometer<br />

har talt<br />

Man er økonomisk fattig, hvis man ikke kan forsørge sig selv eller sin<br />

familie. Det mener 73 procent af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sympatisører på Facebook.<br />

Den nye socialminister har sat sig for at nedsætte et ekspertudvalg, der skal<br />

komme med et bud på en fattigdomsgrænse. Hun har andetsteds i bladet<br />

gjort klart, at fattigdom OGSÅ handler om kroner og øre – og hvad det<br />

koster og kræver at leve et nogenlunde værdigt liv her.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har i de seneste par måneder indsamlet viden blandt vore venner<br />

på Facebook. De er altså ikke eksperter, men har formentlig svaret med<br />

maven, følelserne eller hjertet, som vist nok gør sig bedre i lidenskab end i<br />

videnskab. Selv om eksperter næppe var blevet netop dét uden lidenskab.<br />

I den meget håndholdte og ikke-videnskabelige undersøgelse har vi spurgt:<br />

Hvornår er man økonomisk fattig i Danmark? Og for ikke at ende i en meget<br />

ideologisk diskussion, som ville være umulige at kvantificere, gav vi 10 svarmuligheder.<br />

(Næppe helt i overensstemmelse med Danmarks Statistik og<br />

Videnskabsetiks Velfærdskommission, men trods alt gav det nogle bud!) 723<br />

personer har deltaget og har kun fået mulighed for at vælge ét svar.<br />

| Når man ikke kan forsørge sig selv eller sin familie: 536 stemmer<br />

| Når man ikke kan spise sig mæt hver dag: 118 stemmer<br />

| Når man ikke har råd til tandlæge, fritidsinteresser, telefon, internet og<br />

gaver: 21 stemmer<br />

| Når man ikke har råd til at købe <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> eller støtte en indsamling: 13<br />

stemmer<br />

| Når man kun har sin folkepension/kontanthjælp: 12 stemmer<br />

| Når man skylder mere, end man ejer: Ni stemmer<br />

| Når man ikke er kreditværdig og kan låne penge: Syv stemmer<br />

| Når man ikke har penge til at forkæle sine børn/partner: Fire stemmer<br />

| Når man ikke har råd til at rejse på sommerferie/vinterferie/efterårsferie:<br />

To stemmer<br />

| Når man ikke har råd til invitere gæster: Èn stemme<br />

hye<br />

’Gadens Konger’ er en enestående mulighed<br />

for få et indblik i et miljø, som ellers er helt lukket<br />

land for udenforstående. Fire hundrede fotos<br />

er der blevet plads til i bogen, og krydret med<br />

fotograf Holger E. Henriksens historier og<br />

anekdoter giver de et helt unikt billede af<br />

hjemløshed i Danmark.<br />

Holger har fotograferet på gaden i en årrække –<br />

og I kender bl.a. hans billeder fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Gadens Konger koster 159,-<br />

Alt overskud går til at hjælpe hjemløse.<br />

Beløbet (159,00) + porto (38,50) i alt 197,50 kan indsættes på<br />

følgende konto:<br />

Reg. 4180, konto: 0040001697, mærket Gadens Konger.<br />

<strong>Hus</strong>k at skrive din adresse – så sender vi bogen til dig.<br />

Se også www.sandudvalg.dk for salgssteder, eller ring til<br />

SAND på 89 93 70 60.<br />

Frivillige søges til<br />

Kirkens Korshær<br />

Har du hjerterum, et åbent sind og lyst til at engagere dig i samfundets<br />

skæve eksistenser på Vesterbro, så har Kirkens Korshær brug for dig til:<br />

Mariatjenesten<br />

i Mariakirken, Istedgade. Et værested for alle.<br />

Vi søger frivillige (25+) til dag- eller aftenvagter ca. én gang om ugen.<br />

Herberget i Valdemarsgade<br />

Overnatning kun for kvinder. Vi søger frivillige (kvinder, 25+) til<br />

to månedlige vagter fra kl. 21-09. Det er muligt at sove på vagten.<br />

Herberget drives i samarbejde med Diakonissestiftelsen, og bruges<br />

primært af østeuropæere, der ikke har mulighed for overnatning andre<br />

steder. Miljøet er præget af misbrug, hjemløshed, psykisk sygdom og<br />

prostitution.<br />

Ring for flere oplysninger<br />

Korshærspræst Birgitte Jeppesen - Mariatjenesten, tlf. 3324 5050<br />

hverdage kl. 10-12<br />

Mariann Ditlevsen, tlf. 8181 5600 - Herberget i Valdemarsgade<br />

Kirkens Korshær er en folkelig hjælpeorganisation, der har sit virke blandt<br />

samfundets marginaliserede og udstødte grupper. Kirkens Korshær har 380 ansatte<br />

og ca. 6.000 frivillige medarbejdere.<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 25


Udsatte mennesker<br />

kan godt tåle mosten<br />

af Mikkel Ais Andersen<br />

foto Thomas Evaldsen<br />

Solen står højt på himlen, og<br />

der vejrer en mild brise ind over<br />

Svaneke fra Østersøen. Et par<br />

kilometer uden for byen hviler<br />

en sommerlig idyl over en lille<br />

æbleplantage med tilhørende<br />

gård, og man føler sig straks<br />

velkommen i den afslappede<br />

stemning. En varm og rummelig<br />

atmosfære hersker blandt folkene,<br />

som arbejder omkring drivhuse og<br />

jordbærbede.<br />

Det sidste, man forestiller sig,<br />

er, at de, der ihærdigt passer æbletræerne,<br />

er tidligere stofmisbrugere,<br />

alkoholikere og sindslidende<br />

– folk, der har løbet hovedet mod<br />

tilværelsens til tider hårde mur og<br />

på den ene eller anden måde ikke<br />

har kunnet overskue at skabe en<br />

hverdag, der kunne hænge sam-<br />

26 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

men. De virker kort sagt oprigtigt<br />

glade.<br />

I sine hvide arbejdsoveralls<br />

vandrer Bertil Ekstrøm rundt og<br />

holder øje med, at alt går, som det<br />

skal. Det er ham, der holder overblikket,<br />

og han er en af mændene<br />

bag hele projektet, der giver de<br />

socialt udsatte en chance for at få<br />

livet på ret køl.<br />

Han og Morten Hansen, som er<br />

den anden drivkraft, har arbejdet<br />

en stor del af deres liv i socialpsykiatrien,<br />

og de har altid haft en<br />

ide om at kunne skabe en virksomhed<br />

drevet af mennesker, som<br />

ikke kunne få job andre steder.<br />

De havde bare aldrig rigtig fundet<br />

den helt rigtige ide, husker han.<br />

Indtil for seks år siden.<br />

- Vi gik rundt her på Bornholm<br />

og havde lagt mærke til alle de<br />

her æbletræer. Der var simpelthen<br />

alt for mange æbler af en super-<br />

kvalitet, som ikke blev brugt til<br />

noget, og så tænkte vi: Vi skal sgu<br />

da lave æblemost!<br />

Ud af værestederne<br />

Det er dog ikke ligetil at gå i gang<br />

med at brygge æblemost. Fødevarestyrelsen<br />

skal godkende alting,<br />

og desuden skal der udfyldes et<br />

hav af papirer, fortæller Morten<br />

Hansen. De to herrer var dog<br />

så opsatte på ideen, som i bund<br />

og grund gik ud på at få socialt<br />

udsatte i arbejde, at de fik kabalen<br />

til at gå op, og i 2006 begyndte de<br />

at brygge deres første æblemost<br />

af bornholmske æbler.<br />

For at komme i gang havde de<br />

brug for et økonomisk fundament,<br />

så de søgte diverse socialfondsmidler<br />

og fik en aftale i<br />

stand med Region Bornholm om<br />

at få økonomisk støtte for at sætte<br />

20 langtidsledige i job på projek-<br />

tet, som nu havde fået et navn:<br />

Ciderprojektet.<br />

- Der findes mange væresteder<br />

for arbejdsløse, og dem ville<br />

vi have folk ud af. De skulle ud<br />

at arbejde og føle, at de var med<br />

til at udfylde en funktion på<br />

arbejdsmarkedet sammen med<br />

andre. Det var vigtigt for os, at<br />

det ikke blev en form for beskyttet<br />

værksted, men at der skulle<br />

produceres noget, som kunne<br />

blive til en forretning. Derfor blev<br />

de kastet ud i det med det samme<br />

og fik et ansvar for forretningen,<br />

fortæller Morten Hansen.<br />

50 tons æbler<br />

Forretningen var nu skudt i gang.<br />

20 socialt udsatte fra jobcentre<br />

på Bornholm blev ansat, og ingen<br />

af dem vidste noget som helst om<br />

æblemost.<br />

- Men hvis man kæmper for


På Bornholm har æbler hjulpet socialt udsatte til at skabe en hverdag. I stedet for at<br />

tilbringe dagene på jobcentre eller derhjemme er de blevet ansat til at lave æblemost<br />

af øens lækre æbler. Projektet er det eneste af sin slags, og i dag leverer forretningen<br />

æblemost til gourmetrestauranter og specialbutikker i hele Danmark.<br />

det og virkelig tror på ideen, kan<br />

det lade sig gøre, som Morten<br />

Hansen siger. Og troen på projektet<br />

havde de.<br />

De havde økonomien til at starte<br />

op, og de kunne leje Svaneke<br />

Bryghus´ gamle bryggerlokaler,<br />

og så var det ellers bare derudaf<br />

med produktionen. De skulle dog<br />

også have købere til mosten, men<br />

det var ikke det store problem.<br />

- Vi fandt ret hurtigt ud af, at<br />

denne her bryg var ret populær.<br />

Både fordi den smager godt, men<br />

også fordi der er denne historie<br />

bag. Og det bliver ved med at gå<br />

fremad. De store supermarkedskæder<br />

har vist interesse i at få<br />

dem på hylderne, men vi holder<br />

os indtil videre til specialbutikker.<br />

Og så er der faktisk også flere<br />

gourmetrestauranter, der har dem<br />

på menukortet, fortæller Morten<br />

Hansen begejstret.<br />

Projektet har i dén grad haft<br />

succes, siden de etablerede forretningen<br />

for fem år siden. De har<br />

fået adskillige andre varianter af<br />

frugtsaft i produktion, blandt andet<br />

hyldebær, solbær og rabarber.<br />

Der er ikke længere nok æbler i<br />

plantagen til at opfylde behovet,<br />

så nu bliver de leveret udefra, og<br />

de får leveret hele 50 tons æbler<br />

hver 14. dag fra Fyn, Farø og Lolland.<br />

Endnu flere ansatte<br />

I dag er antallet af ansatte vokset<br />

fra 20 til 35, og Ciderprojektets<br />

økonomi er ikke længere 100 procent<br />

afhængig af sociale midler.<br />

Forretningen blomstrer så vidt, at<br />

halvdelen af pengene kommer fra<br />

salg af den populære bornholmermost,<br />

men det har aldrig været<br />

meningen, at der skulle tjenes på<br />

forretningen. Alle pengene, der<br />

kommer ind, går til at ansætte<br />

flere arbejdsløse.<br />

- Det er det, der er meningen<br />

med det hele og altid har været<br />

det, siger Morten Hansen.<br />

- At få så mange arbejdsløse<br />

som muligt ud og føle, at de er<br />

med det til at udrette noget – at<br />

de er vigtige for produktionen.<br />

For det er de. Det er dem, der står<br />

for at udvikle smagssammensætninger<br />

frem til selve tapningen.<br />

Æblemost erstatter medicin<br />

Når Bertil og Morten i dag ser tilbage<br />

på udviklingen af Ciderprojektet<br />

over de sidste fem år – et<br />

projekt, de selv er mændene bag<br />

– er de stolte. Ikke stolte af sig<br />

selv, men stolte af alle de involverede,<br />

som i fællesskab har givet<br />

projektet vinger.<br />

- Entusiasmen, som alle folk<br />

lægger i det her, er smittende. Vi<br />

kan mærke, at det virkelig betyder<br />

noget, at de kan komme ud<br />

og være med til at skabe noget, så<br />

de kan sætte alt fokus ind på for<br />

eksempel æblemosten. Så glemmer<br />

de alle de problemer, de ellers<br />

går og tumler med, siger Morten<br />

Hansen og forklarer, at de gør meget<br />

ud af ikke konstant at snakke<br />

med de ansatte om deres misbrug<br />

og sindslidelser, men om arbejdet<br />

med at lave æblemost.<br />

- De her folk er vant til at skulle<br />

forholde sig til deres personlige<br />

problemer, når de har haft med det<br />

offentlige system at gøre. Her har<br />

de et frirum, og her er flere ansatte<br />

med forskellige sindslidelser, som<br />

har droppet deres medicin, efter at<br />

de er begyndt at arbejde på Ciderprojektet.<br />

Det er altså noget, der<br />

rykker. Vi kan mærke, at vi gør<br />

et eller andet rigtigt, konkluderer<br />

han med et smil.|<br />

<br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 27


Fra misbrug<br />

til æblemost<br />

28 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang


Henrik har gennem<br />

sit liv mødt mere modgang<br />

end de fleste.<br />

Han har levet på<br />

gaden og været<br />

afhængig af både<br />

stoffer og alkohol.<br />

Men i dag er det<br />

æblerne, der spiller<br />

hovedrollen i hans<br />

tilværelse.<br />

tekst Mikkel Ais Andersen<br />

foto: Thomas Evaldsen<br />

Henrik Sørensen farer hjemmevant rundt<br />

i drivhuset, mens han med en begejstret<br />

iver fortæller om de forskellige planter.<br />

Tidligere på dagen spurtede han rundt og<br />

ordnede ukrudt, og når han er færdig her,<br />

skal han ud at passe æbletræer. Han er som<br />

en livsglad hvirvelvind med en energi og<br />

et smil, der virker umuligt at tøjle. Og han<br />

bekræfter da også, at han aldrig har haft<br />

det bedre.<br />

Henrik er 31 år, og livet har ikke altid<br />

set så lyst ud, som det er tilfældet nu.<br />

Da han var seks, blev hans forældre<br />

skilt. Henrik flyttede med sin far væk fra<br />

moren og Bornholm, som han kendte, til<br />

den modsatte ende af landet i Aabenraa.<br />

Det var noget af en omvæltning, husker<br />

han.<br />

- Det var virkelig hårdt at flytte fra min<br />

mor til en helt ny by, hvor jeg slet ikke<br />

kendte nogen. Det var svært at finde nye<br />

venner, og jeg blev mobbet voldsomt.<br />

Henrik havde ikke nogen rigtige venner,<br />

og når nogen endelig viste interesse<br />

for ham, klyngede han sig til dem. Derfor<br />

var det heller ikke de smarteste folk, han<br />

begyndte at hænge ud med, som han selv<br />

udtrykker det, og allerede som 14-årig<br />

endte Henrik på hårde stoffer.<br />

Kriminalitet, krig og misbrug<br />

Henrik fortæller, hvordan det dag for dag<br />

gik hurtigere ned ad bakke for ham, og<br />

tilværelsen hele tiden blev mørkere.<br />

- Jeg havde svært ved at følge med i<br />

skolen, fordi jeg lider af ADHD, og samtidig<br />

havde jeg et stofmisbrug. Det endte med, at<br />

jeg droppede ud af skolen og søgte ind som<br />

blikkenslager som 17-årig. Men det gik heller<br />

ikke, fordi jeg tog for mange stoffer. Jeg<br />

vidste overhovedet ikke, hvad jeg skulle<br />

gøre med mit liv.<br />

Det endte med, at han søgte ind som<br />

soldat, og efter at have været udstationeret<br />

i Kosovo kom han i 2003 hjem igen. Han<br />

forsøgte at skabe sig en fornuftig hverdag,<br />

men de gamle vaner tog over, og hurtigt<br />

endte han i det samme sorte hul. Han havde<br />

ingen penge, og kriminalitet fyldte en<br />

stor del af han liv, fordi han skulle dække<br />

sit stofmisbrug. Det rakte dog ikke til både<br />

at købe stoffer, mad og husleje, så han blev<br />

smidt ud af sin lejlighed, og fogedretten tog<br />

alt, hvad han ejede.<br />

- Pludselig havde jeg ingenting. Alt af<br />

værdi blev taget, og alle mine møbler blev<br />

smidt ud. Det, jeg var mest ked af at miste,<br />

var de medaljer, jeg havde fået som soldat.<br />

De mindede mig om en tid, hvor jeg havde<br />

lidt succes med mit liv, men de røg også på<br />

lossepladsen. Dem ville jeg meget gerne have<br />

haft i dag, funderer han, mens en skygge for<br />

første gang løber over hans ansigt.<br />

Tilbage til Bornholm<br />

Nu boede Henrik på gaden i Aalborg. Stoffer<br />

og alkolhol fyldte efterhånden hele<br />

hans liv, og han husker, hvordan han levede<br />

en enkelt dag ad gangen uden tanker<br />

på fremtiden.<br />

- Man kan slet ikke begynde at forestille<br />

sig, hvordan det er at bo på gaden, hvis<br />

man ikke har prøvet det. Det handler bare<br />

om at overleve, og hver dag er en kamp,<br />

fortæller han. Og Henrik kæmpede. Han<br />

forsøgte at blive sit stofmisbrug kvit, og<br />

efter et år på gaden kunne han ikke klare<br />

det mere. Han flyttede tilbage i sit barndomshjem<br />

hos sin mor på Bornholm, hvor<br />

han kom på kontanthjælp og gik hjemme<br />

hele dagen. Han kan ikke besidde et normalt<br />

job på grund af sin ADHD-lidelse, så<br />

da jobcentret satte ham i forbindelse med<br />

Ciderprojektet, var det det bedste, der nogensinde<br />

er sket i hans liv, bedyrer han.<br />

- Jeg vil næsten gå så langt som at sige,<br />

at det her projekt har reddet mit liv. Det<br />

har givet mig en mening med tilværelsen,<br />

og det betyder utrolig meget at have noget<br />

at stå op til hver dag, og det holder mig<br />

væk fra alkohol og stoffer.<br />

Henrik siger, at det samtidig har givet<br />

ham et netværk og venskaber, som han ellers<br />

aldrig har haft i sit liv.<br />

Henrik lever stadig af offentlige ydelser,<br />

men i stedet for at gå rundt derhjemme<br />

eller bruge tiden på et værested er det<br />

æblerne, der spiller den store rolle i hans<br />

liv, og han har ansøgt om at få et fleksjob<br />

på æbleplantagen. Han er ikke længere<br />

afhængig af stoffer eller alkohol, men han<br />

har til gengæld pådraget sig et andet misbrug,<br />

siger han gennem et enormt smil.<br />

- Jeg er nok blevet lidt afhængig af<br />

æblemost, men det er vist ikke helt så<br />

usundt. | <br />

HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 29


- Jeg kan slappe<br />

af i hovedet, og<br />

jeg kan mærke,<br />

at det hjælper på<br />

mine psykiske<br />

problemer at have<br />

en meningsfyldt<br />

hverdag.<br />

Jeg har heller ikke<br />

længere brug for<br />

den medicin, som<br />

jeg tog før i tiden.<br />

30 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

Ro i sindet med<br />

jordbær<br />

Bodil Steenberg var gift<br />

med en narkoman, der<br />

med sit misbrug gav<br />

hende den sindslidelse,<br />

hun stadig lider af.<br />

Hendes to børn bor i<br />

en plejefamilie, og hun<br />

ser dem ikke.<br />

I dag har hun det allerbedst,<br />

når hun arbejder<br />

på æbleplantagen, for<br />

her har hun fred i sindet.<br />

af Mikkel Ais Andersen<br />

foto Thomas Evaldsen<br />

Bodil Steenberg tørrer en lille tåre væk fra<br />

øjenkrogen, mens hun fortæller om sine to<br />

børn, som ikke bor hos hende længere. De er<br />

placeret i en plejefamilie, fordi hun ikke kunne<br />

overskue at passe dem, og deres far er narkoman.<br />

Hun bukker sig ned i jordbærbedet og frigør<br />

rutineret et par jordbær fra stænglen, som<br />

kommer oven i den anseelige bunke, hun allerede<br />

har fyldt i skålen. Jordbærene skal bruges<br />

til at lave en ny bornholmermost.<br />

Bodil er 52 år og uddannet sygeplejerske,<br />

men kan ikke udfylde en normal stilling<br />

på grund af sin sindslidelse, og i dag er hun<br />

førtidspensionist. De sidste fire år har hun<br />

arbejdet med at lave bornholmermost på Ciderprojektet.<br />

Gemte brugte kanyler<br />

Før Bodil blev ramt af sin sindslidelse, arbejdede<br />

hun som frivillig på et behandlingshjem<br />

for afvænnede narkomaner. Her mødte hun<br />

Tonny, der var indlagt, da han gennem mange<br />

år havde haft et omfattende stofmisbrug. De to<br />

mødtes hver dag og udviklede et tæt forhold,<br />

der endte med en forelskelse, så da Tonny blev<br />

udskrevet, flyttede de sammen, blev gift og fik<br />

hurtigt to børn.<br />

Det hele gik godt, for han var helt afvænnet<br />

og kunne aldrig finde på at tage stoffer<br />

igen. Det var i hvert fald, hvad han fortalte<br />

Bodil. Men han faldt gang på gang tilbage i sit<br />

misbrug, og Bodil begyndte at finde brugte<br />

kanyler, som han havde gemt rundt omkring i<br />

huset, husker hun.<br />

- Jeg frygtede for, at der kunne ske børnene<br />

noget, når han var på stoffer, eller hvis<br />

de fandt kanylerne og legede med dem. Men<br />

jeg elskede ham og ville ikke gå fra ham. Han<br />

lovede jo gang på gang, at han ville stoppe, og<br />

det troede jeg på.<br />

Razzia i hjemmet<br />

Ægteskabet tærede hårdt på Bodil, og hun<br />

blev langsomt, men sikkert mentalt nedslidt.<br />

Hun blev ramt af en depression, og sidenhen<br />

fik hun diagnosticeret endnu en sindslidelse.<br />

Da politiet en dag lavede razzia i deres hjem og<br />

anholdt Tonny for narkokriminalitet, besluttede<br />

hun endelig at gå fra ham. Hun var dog så<br />

mentalt belastet, at hun hverken kunne passe<br />

sine egne børn eller et job, så børnene havnede<br />

i en plejefamilie, mens Bodil blev førtidspensioneret.<br />

I dag har Bodil sin daglige gang på Ciderprojektets<br />

æbleplantage, og det er kun, når hun er<br />

her, eller hun arbejder på sine malerier derhjemme,<br />

at hun kan finde fred i sindet.<br />

- Jeg kan slappe af i hovedet, og jeg kan<br />

mærke, at det hjælper på mine psykiske problemer<br />

at have en meningsfyldt hverdag. Jeg<br />

har heller ikke længere brug for den medicin,<br />

som jeg tog før i tiden. Jeg har det godt her,<br />

men jeg savner mine børn, der i dag er 11 og 14<br />

år, fortæller hun og bukker sig efter endnu en<br />

håndfuld jordbær. |


HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang | 31


3<br />

spørgsmål<br />

hvad går pengene til?<br />

Mit arbejde bærer lønnen i sig selv. Jeg mangler ikke<br />

noget. Men hvis penge kunne gøre det, så ville jeg<br />

gerne være 20 år yngre.<br />

hvad fik du at spise i går?<br />

Jeg starter altid med en portion A38 med jordbær.<br />

Det skulle efter sagkundskaben være så godt. Så det<br />

har jeg gjort i 10 år. Ud over det, så fik jeg tre stykker<br />

rugbrød med spegepølse, tre med leverpostej og en<br />

med ost.<br />

er der noget, du glæder dig til?<br />

Jeg har ikke holdt en fest, hvor folk ikke har haft det<br />

skægt. Og heller ikke været inviteret til én, uden at<br />

blive inviteret igen. Så jeg har ikke noget til gode.<br />

32 | HUS FORBI | nr. 11 november 2011 | 15. årgang<br />

hjemløseprisen<br />

Holger – den utrættelige<br />

af Birgitte Ellemann Höegh<br />

foto Helga C. Theilgaard<br />

Rundt omkring i rygsække, barnevogne og på væggene på herberg og<br />

forsorgshjem finder man laminerede fotos af hjemløse – godt og vel 15.000<br />

styk er det efterhånden blevet til. Det er portrætfotos af ejerne af billederne,<br />

og de er taget af fotograf Holger E. Henriksen og har som udgangspunkt<br />

skullet bringes i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Men hver gang Holger E. Henriksen<br />

fotograferer en hjemløs eller skæv eksistens, skriver han vedkommendes<br />

kontaktoplysninger ned, printer en fire til fem fotos ud, laminerer dem og<br />

afleverer dem til den portrætterede som tak for, at han fik lov til at komme<br />

tæt på. Fotograferingen til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> foretager Holger E. Henriksen helt<br />

gratis, for som han altid forklarer et menneske, han fotograferer for første<br />

gang: ’Jeg er nok den fotograf i Danmark, der oppebærer den største hyre.<br />

Når jeg har været ude og skyde, er lønningsposen fyldt op med en indre<br />

sindsro og en stor glæde ved at kunne rende rundt og lege på gaden sammen<br />

med vennerne’.<br />

Og den leg har Holger E. Henriksen hygget sig med de sidste seks år så<br />

intensivt, at der ikke er en eneste hjemløs i København eller omegn, der<br />

ikke ved, hvem ’Holger’ er. Han bor selv i Gentofte i en toværelses lejlighed,<br />

men føler sig hjemløs langt ind i hjertet. For man kan være hjemløs<br />

på mange måder, mener Holger E. Henriksen og føler sig stærkt beslægtet<br />

med ’rødderne’ eller ’mine dejlige drenge og piger’, som han kalder de<br />

hjemløse. Og den kærlighed, Holger E. Henriksen nærer til de hjemløse<br />

og andre udsatte, er gengældt. Vi på <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har endnu aldrig mødt en<br />

hjemløs eller skæv eksistens, der har andet end gode ord tilovers for Holger<br />

E. Henriksen. 'Jeg eeelsker Holger', lyder det endda fra rigtig mange. For<br />

ud over at fotografere de hjemløse lytter han til deres daglige udfordringer<br />

og tanker, hjælper dem i afrusning, besøger dem på hospitalet og kommer<br />

til deres begravelser uden kamera. Og så er han et festligt indslag i deres<br />

hverdag. Holger E. Henriksen kan nemlig få hvem som helst til at grine,<br />

uanset hvilken situation de står i.<br />

Alt det kommer også <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> til gode – Holger E. Henriksen er intet<br />

mindre end en guldgrube for avisen, da han er et af de allerbedste adgangskort<br />

til de hjemløse. Skal en journalist ud på en opgave og har Holger<br />

og hans kamera med sig, bliver man altid godt modtaget. Derudover er det<br />

i sig selv en oplevelse at være på job med Holger E. Henriksen, der i ren og<br />

skær kærlighed kalder én for ’kælling’ eller ’stodder’, råber højt og livligt<br />

op og stopper op på gader og stræder og gestikulerer med hele sin krop,<br />

når han skal fortælle om en hændelse fra miljøet. Altid med en bunke af<br />

tillægsord, der får de begivenheder, han beskriver, til at stå i et urkomisk<br />

eller rørende skær. Det er ALDRIG kedeligt at være sammen med Holger E.<br />

Henriksen.<br />

Igennem Holger E. Henriksens 72 år har han foretaget sig mange mærkværdigheder,<br />

som han i dag ser tilbage på med ophøjet sindsro. Han har<br />

blandt andet gået på katolsk skole, været på opdragelsesanstalt, taget en<br />

landbrugsuddannelse, påbegyndt en uddannelse som journalist og fotograf,<br />

taget jagttegn, været familiefar, hesteopdrætter, gårdejer, forretningsmand,<br />

ministerchauffør for Niels Matthiasen (minister for kulturelle anliggende<br />

og offentlige arbejder under Anker Jørgensen, red.) og kaperfører. I<br />

dag har han desværre ikke nogen kontakt til sin familie, han har brændt de<br />

nålestribede jakkesæt, hans heste og gård er solgt for længst, og i stedet<br />

bruger han al sin tid ude på gaden sammen med ’rødderne’, der ualmindeligt<br />

sjældent får et nej til noget som helst af Holger E. Henriksen. Derudover<br />

yder han også en stor og loyal arbejdsindsats i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s bestyrelse,<br />

som han har siddet i det sidste år.<br />

Alt det tilsammen har været med til, at beslutningen om, at netop han<br />

i år skulle modtage Hjemløseprisen, stod ligefor. Tusinde tak, Holger,<br />

for dine dejlige billeder, der bulder og brager af livsglæde, oprejsning og<br />

respekt for de anderledes mennesker, som stikker lidt ud. Tusind tak for dit<br />

positivt smittende sindelag. Og tag nu det til dig, stodder! |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!