Mad & Motion .... - Stokkemarke.dk

stokkemarke.dk

Mad & Motion .... - Stokkemarke.dk

Skovhuse

Saltvig

Stokkemarke

Keldernæs

Blans

Havlykke

Sørup

Østofte

Rersnæs

Nørreballe Pårup

Erikstrup

Lindholm

Bandholm

Grimstrup

K

Maribo

Ladegaard

Indhold

Nr. 1 · marts 2010

4 Leder

4 Leder

5 – 7 Sejerværket - et ur i tårnet

9 Efterlysning

10 Generalforsamling i Vandværket

Indkaldelse til stiftende forbrugerrepræsentantskabsmøde

til

Stokkemarke Fjernvarme

14 Mad opskrift

15 – 17 Husholdningsforeningen

18 - 19 Genforeningsstenen

20 - 21 Referat fra stiudvalgs møde

23 – 24 Stokkemarke fryseboks (historie)

26 Pinsebal!

27 – 29 Pensionistforeningen

30 Venneforeningen

Oplag: 820 eks. gratis husstandomdeles i Stokkemarke sogn. Abonnement uden for sognet: Kr 50,- pr, år.

Annoncer – 2010 (4 udgivelser): Pris for 1/10 side sort/hvid: Kr. 350,- kr. Pris for 1/10 side farve: Kr. 400,-.

1/2 farve indersider af omslag/bagside kr. 2.000. Ved kun en indrykning : Pris for 1/10 side – Kr. 150.-.

Stokkemarke Beboerblad udgives af “bladudvalget”, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke

Beboerforening

Bladudvalget består af følgende:

Ronald Frederiksen

ansvarshavende

Havløkkevej 26

4952 Stokkemarke

tel: 54 71 16 61

email: ronald.lise@frederiksen.mail.dk

Peder Kistrup

Tjennemarkevej 6

4952 Stokkemarke

tel: 54 71 10 76

email: prki@km.dk

Sonja Rasmussen

redaktør

4952 Stokkemarke

tel: 46 76 12 18

email:

sonja.rasmussen@12fuel.dk

Solveig Clausen

Beboerforenings-formand

Vestre Landevej 253

4952 Stokkemarke

tel: 54 71 16 51

Fotograf: i dette nummer · sq

Indlæg/artikler/historier til bladet sendes til : sonja.rasmussen@12fuel.dk./ stb@stokkemarke.dk

Annoncer til Ronal : ronald.lise@frederiksen.mail.dk

Teknik vedr. annoncer, farver m.m. til Steen : stb@stokkemarke.dk

Deadlinie for materiale til næste nummer: Juni 2010 er 10. maj

Kirsten og Steen Quistgaard

grafi k/design

Vestre Landevej 342

4952 Stokkemarke

tel: 21 46 10 15

email: stb@stokkemarke.dk

Ronald Frederiksen

annoncer

tel: 54 71 16 61

email:

ronald.lise@frederiksen.mail.dk

3

More magazines by this user
Similar magazines