Views
5 years ago

Prædiken Helligtrekongers Søndag - Værløse kirke

Prædiken Helligtrekongers Søndag - Værløse kirke

Prædiken Helligtrekongers Søndag - Værløse

HELLIGTREKONGERS SØNDAG (1. TEKSTRÆKKE). Værløse Kirke, den 6.1.2013. Salmer: 362 - 1 - 507 / 136 - 474 - 138. Læsninger: Esajas’ Bog 60:1-6. Titusbrevet 3:4-7. Matthæusevangeliet 2:1-12. Visdommen er en glans af det evige lys, et pletfrit spejl, der viser Guds virken, et billede af hans godhed. Skønt hun kun er én, formår hun alt, skønt hun hviler i sig selv, gør hun alting nyt. I slægt efter slægt flytter hun ind hos fromme sjæle og gør dem rede til at være Guds venner og profeter, (…). For hun er skønnere end solen og overgår ethvert stjernebillede. Sådan læser vi om visdommen i Visdommens Bog. Visdommens Bog er et af de skrifter vi kalder apokryfe. Vi har disse skrifter ved siden af Det Gamle Testamente, men Luther siger at de også er gode og nyttige at læse. Visdommen fremstilles i Visdommens Bog og også i selve Det Gamle Testamentes skrifter billedligt som en kvindeskikkelse. I Ordsprogenes bog taler Visdommen selv. Ved skabelsen var hun ved Guds side som hans fortrolige. I Visdommens Bog er Visdommen som et spejl der viser os hvem Gud er: ” Visdommen er en glans af det evige lys, et pletfrit spejl, der viser Guds virken, et billede af hans godhed. Skønt hun kun er én, formår hun alt, skønt hun hviler i sig selv, gør hun alting nyt.” Da Jesus er blevet født i Betlehem, kommer der vise mænd østfra. De har set hans stjerne gå op. De har set stjernen som et tegn på at en ny konge er født. Stjernen er et tegn, men han selv overgår ethvert stjernebillede. De vise mænd er kommet for at se ham og vise ham den ære der tilkommer ham. De er kommet for at tilbede jødernes nyfødte konge.

Download prædiken december 2010 - Vester Aaby og Aastrup Kirker
Download prædiken søndag den 3. juli 2011 - Vester Aaby og ...
PRÆDIKEN SØNDAG DEN 23.SEPTEMBER 2012 - Vester Aaby og ...
Søndag - den første dag i ugen Det nye ... - Thisted Kirke
Koncert søndag den 26. september kl. 19.00 ... - Solvang Kirke
Undfangelse og dåb - Kirkerup Kirke
PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 - Vester Aaby og Aastrup ...
Kirkens præsidenters lærdomme: David O. McKay - The Church of ...
Juleaften - Stenløse og Veksø Kirker
H åb for kirken - DanskOase.dk
Stenløse - Veksø - Stenløse og Veksø Kirker
DÅBen er en gave fra guD - Ikast Kirke
Kirkelig vejviser - Ørbæk Kirke
Kirkelig vejviser - Ørbæk Kirke
Kirkens præsidenter Elevens hæfte: Religion 345 - The Church of ...
PRAKTISK INFO ANBEFALINGER - Apostolsk Kirke i Danmark
Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale
Kirkens præsidenters lærdomme Lorenzo Snow - The Church of ...
Heber J. Grant - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
December 2008 Liahona - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Maj 2003 Liahona - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Kunst, kirke og kristendom - Helleruplund Kirke
Januar 2007 Liahona - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige