Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

hauboundervisning.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 7. og 8. klassetrin

Miljø og sundhed

Fortsat fra side 9!

spørgsmål. I undervisningen

fokuseres på denne biologiske

viden.

Gennem diskussioner og egne

formidlinger får eleverne mulighed

for at udvikle kompetence til

at forholde sig til spørgsmål om

miljø, sundhed og naturforvaltning

på baggrund af naturfaglig

indsigt.

Trinmål

Biologi

Efter 8. klassetrin

Miljø og sundhed Ideer til evalueringsopgaver

give eksempler på, hvordan bæredygtig

udvikling indgår i forskellige

erhverv og som led i naturforvaltningen

give eksempler på aktuelle lokale

og globale miljø- og sundhedsproblemer

udtrykke deres egen forståelse af

tekster

Eleverne laver rapporter over et erhverv eller en virksomhed, hvor hensynet til

naturen er et vigtigt element i ”produktionen”. Man kan med fordel arbejde tværfagligt

med geografi , historie og samfundsfag.

Fokuspunkter:

Bæredygtig naturforvaltning, effektiviseringer, økologibegrebet.

Eleverne skal undersøge og redegøre for miljøpåvirkninger i nærområdet

(biotopen)

Og udfra de fundne eksempler perspektivere til globale forhold.

Fokuspunkter:

Drikkevand, ressourcer, forurening med stoffer/bakterier fra kilde til forbruger,

rensning.

Der lægges op til vurdering af

• Elevens evne til at gengive indholdet i en tekst

• Elevens evne til at forholde sig til indholdet

• Elevens evne til at bruge illustrationer til støtte i læseforståelsen

10

More magazines by this user
Similar magazines