Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

hauboundervisning.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 9. klassetrin

De levende organismer og

deres omgivende natur

Fortsat fra side 16!

I undervisningen inddrages eksempler

på naturgenopretning

med særlig fokus på betydningen

for den biologiske mangfoldighed.

Gennem historiske eksempler

præsenteres eleverne for forskellige

naturvidenskabelige

forklaringer på livets opståen og

udvikling.

I arbejdet med livets udvikling

lægges særlig vægt på overgangen

fra encellede til fl ercellede

organismer og på overgangen

fra liv i vand til liv på land. Dette

knyttes sammen med begrebet

tilpasning samt med de naturvidenskabelige

forklaringer på

evolution, som eleverne tidligere

har arbejdet med.

Trinmål

Biologi

Efter 9. klassetrin

De levende organismer og

deres omgivende natur Ideer til evalueringsopgaver

kende nogle vigtige trin af livets

udvikling.

udtrykke sig mundtligt i genrer som

referat, kommentar, fortælling,

Ved hjælp af laminerede billeder skal eleverne opstille en tidslinie, der beskriver

livets udvikling.

Fokuspunkter:

Livets opståen - encellede til fl ercellede organismer – fra vand til land – udviklingsspring

– tidsforløb.

Ud fra trinmål lægges der op til vurdering af

§ Elevens færdigheder i at kunne udtrykke sig i forskellige genrer, referat,

17

More magazines by this user
Similar magazines