Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

hauboundervisning.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 9. klassetrin

Arbejdsmåder og tankegange

Trinmål

Fortsat fra side 21! forholde sig til aktuelle løsnings- og

handlingsforslag vedrørende miljø-

og sundhedsproblemer.

Biologi

Efter 9. klassetrin

Arbejdsmåder og tankegange Ideer til evalueringsopgaver

Eleverne skal, med udgangspunkt i de undersøgelser de har lavet af

miljøpåvirkningerne i egne biotoper og de perspektiveringer de har til

globale forhold, lave miljø- og sundhedshandleplaner, der strækker sig over

henholdsvis 10, 25 og 50 år. Disse handleplaner skal præsenteres og

forsvares over for klassen.

Fokuspunkter: Drikkevand, ressourcer, forurening med stoffer/ bakterier fra

kilde til forbruger, rensning

bruge visuelle hjælpemidler Ud fra trinmål ægges der op til vurdering af

• Elevens færdigheder i at bruge visuelle hjælpemidler ved mundtlig fremlæg-

22

More magazines by this user
Similar magazines