DIG OG FINANSKRISEN - CA a-kasse

ca.dk

DIG OG FINANSKRISEN - CA a-kasse

PLIGT TIL

AKTIV CV-PLEJE

Tekst: Ole Strand

Finanskrisen får mange virksomheder

til at skære ned på medarbejderudvikling.

Det gør de ikke i ATP

i Hillerød, hvor de ansatte har pligt

til udvikling – mindst fem dage om

året. Og lederne har medarbejderudvikling

som et mål i deres resultatkontrakter.

Kender du det? Der var lige det kursus, du

gerne ville på i foråret. Din chef har sagt

ok for det. Men så kommer der alligevel

noget i vejen. Som regel arbejdet. Nåh pyt,

så bliver det nok til efteråret, eller måske

næste forår, eller…

De fl este kender nok situationen, mener

Pernille Sefort, der er HR-udviklingschef i

ATP.

”Intentionerne er gode, men så kommer du

alligevel ikke lige af sted på det kursus, du

havde tænkt dig. Fordi chefen ikke synes,

der er tid, eller måske fordi du ikke selv

Pernille Sefort, HR-udviklingschef i ATP

kan få det til at passe ind i forhold til arbejdet.

Sådan kan det jo gå. Men problemet

er, hvis det bliver en dårlig vane, hvor det

bliver ved med at blive udskudt. For så har

du pludselig medarbejdere, der ikke er fulgt

med udviklingen”, siger Pernille Sefort.

"For medarbejderne er kompetenceudviklingen

aktiv CV-pleje, som

er med til at sikre deres markedsværdi"

Pernille Sefort, HR-udviklingschef i ATP

Medarbejderudvikling

i ledernes kontrakter

I ATP kunne man se tendenser til, at kompetenceudviklingen

blev udskudt eller

KOMPETENCEUDVIKLING : TEMA

afl yst, selvom der egentlig var afsat ressourcer

til det. Derfor er medarbejdernes

kompetenceudvikling blevet skrevet ind i

forretningsplanen.

Samtidig er det skrevet ind i ledernes resultatkontrakter,

at 70 % af medarbejderne

skal have haft mindst fem kompetencedage.

Og det har givet resultater. Medarbejderne

har i snit 9 dage med kompetenceudvikling

om året.

”Kompetenceudvikling er et gode for begge

parter. Vi sikrer os, at medarbejderne er

opdateret og klar til de udfordringer, der

ligger i arbejdet. Og for medarbejderne er

kompetenceudvikling aktiv CV-pleje, som

er med til at sikre deres markedsværdi”, siger

Pernille Sefort.

ATP akademi giver udvikling

ATP’s efteruddannelse og kompetenceudvikling

er opdelt i fi re akademier for

hver sit område:

• ATP-akademiet, der omfatter faglig

udvikling og efteruddannelse.

• Kompetence-akademiet. Udvikling af

sociale og personlige kompetencer.

F.eks. ’7 gode vaner’ og worklife-balance.

• Kommunikationsakademiet med tilbud

om fremmedsprog og kurser i

kommunikation og formidling.

• Lederakademiet med lederudviklingskurser

i samarbejde med andre

virksomheder, for eksempel Dong

Energy og TopDanmark.

På akademierne er der tilbud om både

interne kurser, eksterne kurser eller

formel efteruddannelse. Det kan være

korte kurser eller et forløb over længere

tid.

Læs mere på www.atp.dk

11

More magazines by this user
Similar magazines