DIG OG FINANSKRISEN - CA a-kasse

ca.dk

DIG OG FINANSKRISEN - CA a-kasse

TEMA : KOMPETENCEUDVIKLING

LEDERE

NETVÆRKER MED CA

Tekst: Ole Strand, fotoVan Tran

En vinteraften i indre København.

CA’s ledernetværk holder møde i

FOF’s lokaler ved Nørreport.

Der er direktører og mellemledere, og chefer

der har startet egen virksomhed. Og der

er også et par ledere, der er blevet ramt af

nedskæringer, og som nu går ledige.

Skiftede netværk fra Aalborg til Kbh

Jan Sahlertz er en af de faste deltagere ved

møderne i ledernetværket. Han er direktør

i Copenhagen Election, der sælger valgpakker

til unge demokratier, der skal holde

valg i urolige dele af verdenen – med alt fra

stemmesedler til viden og logistik.

Jan Sahlertz bor i Aalborg, men fi rmaet ligger

i København, hvor han nu i et par år har arbejdet

og boet de fl este hverdage. Og så er

han hjemme hos familien i Aalborg i weekenden.

Han var med i en ledernetværksgruppe

via Netværk Danmark i Aalborg,

men stoppede, da han fi k muligheden for

at komme med i CA’s ledernetværk.

”Jeg er sjældent hjemme i Aalborg på hverdagene,

så det kneb med at deltage i netværket

dér. Det var mere oplagt at skifte

til noget i København. Så forsømmer jeg

heller ikke familien yderligere ved at gå til

netværksmøderne”, siger Jan Sahlertz.

Faglig sparring og fl ere forbindelser

Jan Sahlertz bruger netværksmøderne til

at få faglig inspiration og for at udvide netværket

med andre ledere og forbindelser i

hovedstaden og på Sjælland.

”Du får nye input og vinkler på tingene, når

du taler ledelse med folk fra andre brancher

og med andre baggrunde. Så kommer

du rigtigt ud i helikopteren og ser tingene

udefra. Da jeg fi k job i København, var mit

netværk herovre rimelig tyndt, men ledernetværket

har hjulpet mig til fl ere kontakter”,

siger Jan Sahlertz.

Udbytte til alle

Hanne Laursen har været leder i 15 år,

senest som HR-direktør. Nu har hun sin

14

egen virksomhed, Momentas, som rådgiver

om ledelse.

Selvom Hanne Laursen ikke er leder mere,

har hun for nylig meldt sig ind i CA’s ledernetværk.

”Det er vigtigt for mig at have en fornemmelse

for ledernes hverdag og deres problemstillinger.

I mit arbejde møder jeg hele

tiden ledere, men det er i en køb/salg-relation.

I ledernetværket får jeg en mulighed

for at have fi ngeren på lederpulsen og høre

om deres erfaringer uden et forstyrrende

kundefi lter”, siger Hanne Laursen.

Inden Hanne Laursen gik ind i netværket,

havde hun forhørt sig hos CA om, hvilke

typer ledere der er med i netværket. For at

fi nde ud af, om hun – og netværket – kunne

få udbytte af relationen.

”Jeg skal ikke ind i et netværk, hvor man

bare sidder og drikker kaffe og lytter til et

foredrag. Der skal være folk med en god

lederbaggrund, så vi kan få erfaringer og

holdninger på bordet og give hinanden noget

med hjem. Jeg går meget bevidst ind i

netværket for også at give noget igen, baseret

på min erfaring fra forskellige lederjob,

min HR-erfaring, min rådgiverkompetence

og det netværk jeg selv har med i bagagen.

Jeg kan give en masse, og jeg regner

også med at få noget igen”, siger Hanne

Laursen.

CA og netværk

• Tre ud af fi re ledere er med i netværksgrupper

• 60 % af CA's øvrige medlemmer er

med i netværksgrupper

• Mere end halvdelen bruger deres

netværk til faglig sparring og udvikling

• 80 % er med i virtuelle netværk,

som f.eks. Facebook eller Linkedin

More magazines by this user
Similar magazines