DIG OG FINANSKRISEN - CA a-kasse

ca.dk

DIG OG FINANSKRISEN - CA a-kasse

EFTERLØNNEN TRUMFER

PENSIONSORDNINGER

Tekst: Ole Strand

Efterlønnen er ikke kun en mulighed

for at forlade arbejdsmarkedet

tidligt. Efterlønnen er også en guldrandet

pensionsopsparing, der giver

et langt bedre afkast, end de private

pensionsordninger kan matche. Det

viser en analyse fra Danske Bank.

Op til 400.000 kroner mere med efterløn

Danske Bank har regnet på, hvad du får ud

af det, hvis du i stedet for efterlønsbidrag,

bruger et tilsvarende beløb på en privat

pensionsopsparing.

"Efterlønnen vil i de fl este tilfælde give et

bedre afkast, end hvis du selv sparede op

til pension. Gevinsten vil typisk være et

sted mellem 100.000 og 400.000 kroner

– afhængig af dine skatteforhold, og hvornår

du trækker dig tilbage”, siger Las Olsen,

der er privatøkonom i Danske Bank.

For at få efterløn skal du betale efterlønsbidrag

i 30 år. Efterlønsbidraget er i dag på

5.076 kroner om året. På 30 år bliver det

til 152.280 kroner For det beløb får du retten

til at modtage op til 858.000 kroner i

efterløn (før skat).

Mindre afkast ved skattefri præmie

Hvis du bliver ved med at arbejde til pensionsalderen,

får du i de fl este tilfælde også

et bedre afkast end med en privat pensionsopsparing.

Den eneste undtagelse er, hvis du betaler

topskat nu, men ikke kommer til at betale

topskat som pensionist. Med efterlønsordningen

får du 135.720 kroner i skattefri

8

Det får du efter skat, hvis du ikke betaler topskat

af pensionsudbetalinger eller efterløn

Egen opsparing (skat

ved indbetaling)

Efterløn

Pensionsalder Bundskat Topskat

62-årig 115.654 175.682 527.327

64-årig 117.395 178.327 347.556

67-årig 120.057 182.370 135.720

Kilde: Las Olsen fra Danske Bank

Privatøkonom Las Olsen fra Danske Bank

præmie, mens pensionsordningen vil give

dig 182.370 kroner.

Men selv i dette ene tilfælde kan efterlønnen

godt være konkurrencedygtig alligevel,

fordi den private pensionsordning som regel

vil blive modregnet i folkepensionens

tillæg og andre ydelser.

Efterløn er en stabil opsparing

Pensionsberegningerne i analysen fra Danske

Bank er lavet ud fra en forventning

om et gennemsnitligt afkast på 4,25 % om

året.

Det er de færreste pensionsopsparinger,

der i 2008 har givet så meget. Men man

skal ikke lade sig afskrække fra pensions-

Det får du efter skat, hvis du betaler topskat af

pensionsudbetalinger eller efterløn

Egen opsparing (skat

ved indbetaling)

Efterløn

Pensionsalder Bundskat Topskat

62-årig 76.137 115.654 347.147

64-årig 77.283 117.395 228.801

67-årig 79.035 120.057 135.720

ordninger på grund af de lave afkast, som

der er lige nu, mener Las Olsen.

”Krisen er et eksempel på, at pensionsafkastet

kan være mere uberegneligt, men

på langt sigt retter det sig og giver en pæn

gennemsnitlig forrentning. Og der er forventningen

de 4,25 % i gennemsnit”, siger

Las Olsen.

Efterlønsbidrag og efterlønsbeløbene er opgjort

i 2009-beløb. De reguleres i takt med

infl ationen. Det giver dig derfor et mere

konstant afkast på efterlønnen, som du nogenlunde

præcist kan regne dig frem til.

Pas på fradrag for pension

Har du en pensionsopsparing, kan den

medføre fradrag i efterlønnen, hvis du går

på efterløn som 62 årig. For mange kan det

derfor ikke betale sig at gå på efterløn, før

de er fyldt 64 år. Modregningen afhænger

af pensionens størrelse.

Kom til CA’s gå-hjem-møder om efterløn

rundt om i landet

Har du tilstrækkeligt styr på dine pensions-

og skatteforhold? Hør mere på

CA’s gå-hjem-møder i Kolding, Odense,

Aalborg, Århus og København.

Tjek datoer og mødesteder

på ca.dk/foredrag

Strammer budgettet?

– hold pause med bidragene

Vil du gerne slippe for at betale til efterlønsordningen

i en periode – uden

at miste muligheden for at benytte de

mange fordele ved efterlønsordningen?

Hvis du er født i perioden fra den 2. juli

1962 til den 31. december 1975, har du

under visse forudsætninger mulighed

for at holde bidragsfri perioder.

Læs mere om dine muligheder på

ca.dk/efterloen/

More magazines by this user
Similar magazines