16.09.2013 Views

Danske Y's Men i Den Gyldne Bog - Y's Men Region Danmark

Danske Y's Men i Den Gyldne Bog - Y's Men Region Danmark

Danske Y's Men i Den Gyldne Bog - Y's Men Region Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DK

Index

Danske Y’s Men i Den Gyldne Bog

Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve

Index

Bemærkninger

77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles 1977 28 In memoriam

Linkletter

Poul H. Jørgensens far

81-1 Birgit Nissen Charles & Marilynn 1981 61 In memoriam

Linkletter

Hustru til tidligere International President Gotfred

Charles & Eva Thompsom

Christian & Marie Bach

Iversen

Harry Cummings

Nissen

82-1 Eigil K. Andersen Kalundborg Marie og Christian Bach

Iversen

Max og Dorothy Larson

Harry Cummings

1982 94 In memoriam

87-1 Års Y’s Men’s Club Klubbens medlemmer 1987 192 Klubbens 20 års jubilæum

87-2 Bent Høyen Kjellerup Ottowa Y’s Men’s Club 1987 195 11 år som skriver af Y’s Men’s World

88-1 Vejen Y’s Men’s Club Varde, Esbjerg, Bramming

og Holsted-Gørding Y’s

Men’s Clubber

1988 261 20 års jubilæum

88-2 Tage Mortensen Aars Y’s Men’s

Club

Aars Y’s Men’s Club 1988 229 In memoriam

90-1 Kaj E. Nielsen Aalborghus Distrikt Nordjylland Aars

Y’s Men’s Club

1990 368 In memoriam

90-2 Vamdrup Y’s Men’s Club Klubbens medlemmer 1990 368 25 års jubilæum

90-3 Aalborghus Y’s Men’s Club Hjørring Y’s Men’s Club 1990 344 Hjørring hædrer Aalborghus (Hjørrings

moderklub) i anledning af Hjørrings 25 års

jubilæum

92-1 Års Y’s Mens Club Arendal Y’s Men’s Club,

Norge

1992 477 Klubbens 25 års jubilæum

92-2 Martin O. Christensen Aars Y’s Men’s

Club

Aars Y’s Men’s Club 1992 468 In memoriam

Side 1 af 5


Danske Y’s Men i Den Gyldne Bog

93-1 Poul Svenningsen Aabenraa Aabenraa Y’s Men’s Club 1993 552 Living Tribute - 70 års fødselsdag og 25 års

jubilæum

93-2 Aars Y’s Men’s Club Nørager FDF/FPF

Aars Kommune

Grenaa Y’s Men’s Club

Aars Kirkes børnekor

Y klubben Aalborg

Han Herreds Y’s Men’s

Club

Frederikshavn Y’s Men’s

Club

Y’s Men’s Club 2, Hobro

Distrikt Nordjylland

KFUK Spejderne–Aars

Nibe Y’s Men’s Club

Bjerringbro Y’s Men’s Club

Aalborg 3 Y’s Men’s Club

Aars 2 Kimbrerne Y’s

Men’s Club

Aars Kirkes familieklub

Sydthy Y’s Men’s Club

H.C.Madsen og Hanne E.T.

Skive Y’s Men’s Club

Aalborghus Y’s Men’s Club

1993 526 25 års jubilæum

KFUK Spejderne - Haubro

93-3 Bent Andersen Silkeborg Y’s

Men’s Club

Silkeborg Y’s Men’s Club 1993 541 In memoriam

94-1 Bent Nielsen Aars Y’s Men’s

Club

Aars Y’s Men’s Club 1994 612 In memoriam

94-2 Nibe Y’s Men’s Club Aars Y’s Men’s Club 1994 570 10 års jubilæum

96-1 Skjern Y’s men’s Club Skjern Å Y’s Men’s Club 1996 I-117 25 års jubilæum

98-1 Års Y’s Men’s Club Aalborg, Han Herred Nibe,

Års II Kimbrerne og

1998 II-113 Klubbens 30 års jubilæum

Side 2 af 5


Danske Y’s Men i Den Gyldne Bog

Løgstør Y’s Mens Clubber

98-2 Nørre Rangstrup Y’s Men’s Club Løgumkloster Y’s Men’s

Club

1998 III-12 25 år jubilæum

98-3 Aage Saugbjerg Aars Aars Y’s Men’s Club 1998 II-107 In memoriam

98-4 Niels Vase Jensen Aalborghus Aalborghus Y’s Men’s Club 1998 II-96 In memoriam

00-1 Kaj Steno Hansen Vejen Vejen Y’s Men’s Club + 45 2000 IV-45 In memoriam

00-2 Poul H. Jørgensen Fredericia 1 og

Fredericia III Y’s

Men’s Club

navngivne Y’s Men

Billund Y’s Men’s Club

Fredericia Landsoldanten

Y’s Men’s Club

Skjern Y’s Men’s Club

Haderslev Y’s Men’s Club

samt 41 navngivne Y’s Men

02-1 Gustav Holdgaard Kjellerup Regionsledelsen, Kjellerup

Y’s Men’s Club

03-1 Ejnar Davidsen

Aalborghus Aalborghus Y’s Men’s

Club, Herning Y’s Mens

Club

Samt 16 navngivne Y’s

Men

03-2 Thage Salling København København Y’s Men’s Club

Arne Holmer

Edel og Hans Christensen

Karen-Lise og Vittorio

Guassaro

Else og Bo Hyttel-Sørensen

Kirsten og Erik Sønderskov

Jørgensen

Asta og Poul Poulsen

Kirsten og Preben Ryaa

Jytte og Anton Staby

2000 III-118 In memoriam

2002 IV-148 In memoriam

2003

V-111

2003 V-90 In memoriam

In memoriam – Ejnar Davidsen var primusmotor

og præsident ved stiftelsen af den 1. Y’s Men’s

Club i Danmark 1947

Side 3 af 5


Danske Y’s Men i Den Gyldne Bog

Gerda og Erling Henriksen

Inge og Henning Kirkfeldt

Lise og Ole Hansen

Karen Margrethe Steno

Hansen

Lis og Asbjørn Sejer

Poulsen

Marie og Christian Bach

Iversen

04-1 Keld Møller Pedersen Skanderborg Poul Henning Loewendahl

Knud Urup Andersen,

Niels Erik Ravn

Verner Thygesen

2004 V-150 Living Tribute

05-1 Christian Østerby Års Års Y’s Men’s Club 2005 VI-129 In memoriam

06-1 Niels Nedergaard-Larsen Herning Herning Y’s Men’s Club 2006 VI-146 In memoriam

06-2 Erik Høst Alssund Alssund Y’s Men’s Club 2006 VII-26 Living Tribute

80 års fødselsdag

07-1 Niels Aage Sørensen Haderslev Haderslev Y’s Men’s Club 2007 VII-44 Living Tribute - Medlem af Haderslev Y’s Men’s

Club siden starten i 1965

07-2 Jens Schulz Haderslev Haderslev Y’s Men’s Club 2007 VII-44 Living Tribute - Medlem af Haderslev Y’s Men’s

Club siden starten i 1965

07-3 Henry Hede Nielsen Haderslev Haderslev Y’s Men’s Club 2007 VII-44 Living Tribute - Y’s Man i flere end 40 år – de

sidste 31 år medlem af Haderslev Y’s Men’s Club

07-4 Svend Erik Jensen Randers Randers Y’s Men’s Club 2007 VII-72 In memoriam

07-5 Gotfred Christian Nissen Randers Bruce & Rosalie Price,

Austalien

Marie & Christian Bach

Iversen, Danmark

Tod & Do Gunkelman, USA

Joanna & Jerry Lee, USA

2007 VII-81 In memoriam

Lise og Ole Hansen, Danmark

08-1 Regnar Nielsen Løgumkloster Løgumkloster Y’s Men’s

Club

2008 VII-106 Living Tribute

Side 4 af 5


Danske Y’s Men i Den Gyldne Bog

08-2 Kristen Iver Kristensen Flensborg Flensborg Y’s Men’s Club 2008 Living Tribute

08-3 Ole Hansen Vejle Vadestedet Vejle Vadestedet Y’s Men’s

Club

2008 Living Tribute

08-4 Holger Møllebjerg Års Års Y’s Men’s Club 2008 In memoriam

09-1 Henry Fut Efraimsen Frederik d.III, Frederik d. III Y’s Men’s 2009 Living Tribute

Fredericia Club, Fredericia

09-2 Flemming Ørntoft Landsoldaten Fredericia ”Landsoldaten”

Y’s Men’s Club

2009 Living Tribute – 50 års jubilæum

10-01 Martin Andreasen Års Års Y’s Men’s Club 2010 In Memoriam

10-02 Preben Ryaa København København Y’s Men’s Club 2010 50 års jubilæum som Y’s Men

10-03 Arne Holmer København København Y’s Men’s Club 2010 55 år som Y’s Men

10-04 Svend Aage Hansen Sundeved Sundeved Y’s Men’s Club 2010 Living Tribute

11-01 Ove Nicolaisen Slagelse Slagelse Y’s Men’s Club 2011 Living Tribute

11-02 Henry Andresen Aabenraa Aabenraa Y’s Men’s Club 2011 Living Tribute

11-03 Kurt Tønning Billund Billund, Give, Højderyggen,

Brande og Ådalens Y’s

Men’s Clubber

2011 Living Tribute

11-04 Henrik Harslund Kalundborg Kalundborg Y’s Men’s Club 2011 Living Tribute

11-05 Aage Skærbæk Aabenraa Aabenraa Y’s Men’s Club 2011 Living Tribute

12-01 Henning Kirkfeldt Silkeborg Silkeborg Y’s Men’s Club 2012 Living Tribute

12-02 Sven Nørlund Billund Billund Y’s Men’s Club 2012 Living Tribute

12-03 Gunnar Carlsen Næstved Y’s Men’s Klubberne i

Næstved, Tornved,

Kalundborg, Vejle II,

Medias, Cluj, Brasov,

Bistrita, Sighisoara I og

Sighisoara Christian.

2012 Living Tribute

13-01 Anton Staby København København Y’s Men’s Club 2013 Living Tribute

Side 5 af 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!