Referat bestyrelsesmøde i DKK Kreds 6, den 7. november 2012 hos ...

dkk.kreds6.dk

Referat bestyrelsesmøde i DKK Kreds 6, den 7. november 2012 hos ...

Referat bestyrelsesmøde i DKK Kreds 6,

den 7. november 2012 hos Inga Bonnez

Deltagere: Inga Bonnez (IB), Erik Faarup (EF), Helle Faarup (HF), Lissi Lajer Jacobsen (LLJ),

Jeane Sørensen (JS), Jan Jacobsen (JJ) og Mai-Britt Laugesen (ML).

Godkendelse af Referat:

Referatet blev godkendt

Orientering:

Der er kommet nyt LP reglement gældende fra januar 2013. IB har sendt videre til Steffen til videre

distribuering til LP instruktørerne.

Der er kredsmøde den 17. november – deltagere: JS, LLJ, IB, EF, JJ.

Vi fik ordnet banktilretning – hvem skal have fuldmagt til konti!

Brev fra Rottweilerklub Danmark med opdatering om deres folder, har vi brug for flere skal vi bare

sige til.

Tak for opmærksomheden fra Jørgen Hindse Madsen, han havde en meget god dag.

Overskud fra National udstilling var flot.

Kredsen hat tilkendegivet sin støtte til Carsten Birk til næste valg til DKKs hovedbestyrelse.

Jørgen Rütz har forespurgt om vi vil være med til at afholde en præsentationsaften for de kandidater

der stiller til DKKs bestyrelse. Men vi mener ikke det kan trække ret mange interesserede

medlemmer så vi takker nej. EF giver ham besked.

Bestyrelsens Årsplanlægning:

Tirsdag den 11. december 2012 – kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde hos Jeane Sørensen

Mandag den 28. januar 2013 – kl. 19.00 – Instruktørmøde i Sabro

Mandag den 4. februar 2013 – kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde hos Mai-Britt Laugesen

Mandag den 4. marts 2013 – kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde hos Lissi Lajer Jacobsen

Onsdag den 3. april 2013 – kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde hos Helle Faarup

Mandag den 6. maj 2013 – kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde hos Jan Jacobsen

Torsdag den 6. juni 2013 – kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde hos Erik Faarup

Lørdag den 22. juni 2013 – kl. 09.00 – Sommerskuer i Sabro

Mandag den 12. august 2013 – kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde hos Inga Bonnez

Torsdag den 12. september 2013 – kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde hos Helle Faarup

Onsdag den 25. september 2013 – kl. 19.30 – Generalforsamling i Sabro


Kasserer:

Helle Juul har købt en sækkevogn til Sabro pladsen, bestyrelsen godkender købet og den indgår som

inventar på pladsen.

Afregning blev ordnet. IB meddelte at de kr. 1000,- man får for afholdelse af bestyrelsesmøde er

tilstrækkeligt til indkøb.

Regnskab blev gennemgået.

Pladser – Træning (HVALP, LP, AG, KTH, SPOR og RALLY)

Div. Fra Træningspladsen i Sabro. Kloaklugten er bragt i orden. Ny samling og rørføring har klaret

problemet.

Lyset er blevet skævt i storm her i efteråret. LLJ´s mand Knud vil se på det.

Vinduerne mangler at blive malet udvendigt. Vi får nogen til det mod betaling til foråret.

Vil kredsen sponsere vandrepokaler til ”klubmesterskabet” i Sabro? Nej! Det kan ikke være et

klubmesterskab når kun en plads deltager! Det kan være et pladsmesterskab, men hvorfor ikke

invitere de andre pladser og lave et rigtigt klubmesterskab. Bestyrelsen mener Sabro kører for meget

enegang – vi har flere velfungerende pladser i kredsen. Det vil være fremmende for kredsen med

bredere samarbejde.

Pengesager er også en sag. I kredsen har vi centralt styret økonomi. Det betyder at hvad pladserne

tjener ind administreres af bestyrelsen. Hvis en plads er god til at ”tjene” penge kan de få mere retur.

Kun undtaget fra dette er kaffekasserne på pladserne.

Det betyder også at Randers indbetaler deres lille ekstrakontingent fra kursisterne til kredsen og så

kan pladsen få noget ”til gengæld” når det er nødvendigt.

Uddannelse:

Her snakkede vi veste til instruktørerne. Vi skal have nogen – der er enkelte instruktører der

mangler.

ML bestiller sammen med en anden ordre til kredsen. Prøver at få rabat.

Skue/ National:

Info og tilmelding er klar på hundeweb og hjemmesiden. Tilmeldingen er rykket så sidste tilmelding

er 9. december.

EF arbejder stadig intenst på at få to dommere fra England til vores nytårsskue.

IB finder ringpersonale. Vi har glas – EF sørger for rosetter og hovedpræmie til lotteri.

Der er næsten fundet dommere til sommerskuet. Hvis datoen kan passe de to EF har snakket med.

Aktivitet:

Instruktørmødet i januar –

Før du køber hund – den 13. marts 2013 i Sabro, ML afholder, kontakter FK for mentor på dette

kursus som ML skal afholde første gang.

Før du køber hund – den 15. maj 2013 i Sabro, ML afholder

Klubhuset:


Vi havde en længere snak om problemer og muligheder. Med fjernelse af det gamle hus da det er

farligt. Hvad skal vi have i stedet for?

Elektriciteten skal også optimeres. Det er vigtigt og skal gøres snart.

Parkeringsplads – på banen – er meget vanskeligt på grund af vand i mange perioder af året.

Hvordan kan vi afhjælpe det? Faskiner kan være en løsning. Men alle løsninger er dyre så vi er nødt

til at tage det i etaper.

Hunden/Hjemmesiden:

Husk julehilsen

Reminder om nytårsskuet, kom som tilskuer.

Evt.:

Næste møde den 11. december 2012 hos Jeane Sørensen – kl. 18.00

Referat den 17. november 2012

Mai-Britt Laugesen, Romalt

More magazines by this user
Similar magazines