Læs mere... - Base2

base2.dk

Læs mere... - Base2

Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge:

“Far, mor og andres børn”.


Alle unge har ret til en god fremtid

For langt de fleste unge i Danmark er det

at flytte hjemmefra en positiv begivenhed,

som bakkes op af familien. Den unge har en

tryg base at rejse ud i verden fra og har på

forhånd lært de mest basale ting i forhold til

at kunne klare sig selv. Og når der opstår

problemer, er der et bagland, som kan

træde til.

Der er dog en lille gruppe af unge, hvis start

på voksenlivet er langt mere problematisk.

Efter i mange år at have arbejdet med disse

udsatte unge syntes vi, at der manglede et

tilbud i paletten af tilbud rettet mod udsatte

unge. Derfor har vi etableret boselv-projektet

”Far, mor og andres børn”.

Vi tilbyder unge, som placeres uden for

hjemmet i egen bolig, et sæt supplerende

forældre, der fungerer som bagland og

opbakning i den svære proces, det er at

blive voksen og lære at klare sig selv, når

man har haft en svær start. ”Far, mor og

andres børn” kan således fungere både

som alternativ og som supplement til en

anbringelse på ungdomsinstitution.

I denne folder præsenterer vi ”Far, mor og

andres børn”. Hvad enten du er sagsbehandler,

ung eller forælder til en ung, er du

meget velkommen til at kontakte os, hvis du

har spørgsmål.

God læselyst.

Martin Tykjær Larsen og Michaela Esbjerg

Pædagogkompagniet

”Far, mor og andres børn” er rettet mod

unge fra 15 år og opefter, som af forskellige

grunde anbringes uden for hjemmet i

egen bolig.

Det kan være den unge selv, som har

problemer i form af misbrug, kriminalitet,

utilpassethed eller manglende uddannelse,

som gør, at familien ikke kan

rumme den unge. Det kan være den

unges familie, som har problemer, der

forhindrer, at den unge kan blive boende

hjemme. Det kan være problemer som fx

alkohol- eller stofmisbrug, svær sygdom

eller dødsfald, vold/samspilsproblemer

eller andre former for mistrivsel.

Når familien har så alvorlige problemer,

at den unge ikke kan bo hjemme, betyder

det også, at familien ikke har resurser til

at bakke den unge op i hans/hendes nye

tilværelse som udeboende. Det er her, vi

træder til.

Hvilke unge tager vi os af?


Hvad har den

unge brug for?

Unge, som er anbragt uden for hjemmet har

brug for hjælp til at få styr på og indhold i

hverdagen.

Det kan dreje sig om:

• daglig kontakt

• at komme op om morgenen

• at købe ind og lave mad

• lægebesøg og tandlægebesøg

• at møde til tiden

• at lave lektier og passe sin uddannelse

• at holde styr på økonomien

• rengøring og personlig hygiejne

• at få en fritidsinteresse og passe den

• sociale færdigheder

• at leve sundt.

”Far, mor og andres børn” tager sig af alle

ovenstående ting samt alt andet, hvor den

unge har brug for en far eller en mor. Vi

inddrager forældrene i det omfang, det er

realistisk, og yder også gerne supervision.

Den unge vælger selv, om han/hun vil gå til

”far” eller ”mor” i de konkrete situationer, hvor

der er brug for hjælp. Ligesom i en familie,

hvor mor er god til noget, og far til noget

andet. Det er vores erfaring, at vi på den måde

når godt omkring den unges behov, og at vi

opnår en god balance mellem det hårde/det

bløde, krav/omsorg og motivation/støtte.

Vi finder en lejlighed til den unge, og sørger for

alt det praktiske i forbindelse med flytningen,

samt for indskud og husleje, kontakt til udlejer

m.m. Det vil sige, at du som sagsbehandler

kun skal formidle kontakten til os, så klarer vi

resten.

Pædagogik, værdier og metode

Vi fungerer som supplement og støtte til

den unges forældre. Målet er, at den unge

lærer at klare sig selv, kommer godt i gang

med uddannelse eller job og undgår at falde

tilbage i gamle, uhensigtsmæssige mønstre

og miljøer.

Vi sørger for, at den unge får en bolig i et

godt og hensigtsmæssigt miljø, som støtter

op om den unges udvikling. Vores tilgang er

baseret på, at den unge bliver støttet i selv at

komme på banen. Livet kommer ikke som en

pakkeløsning, og vi støtter den unge i at tage

sig selv og sit liv alvorligt. Vi ser os selv som

hjælpere i den unges proces mod selvstændighed,

ansvarlighed og det at blive voksen.

Vi arbejder ud fra relationspædagogikken.

Helt forenklet handler det om, at vi mennesker

udvikler os i relation til andre mennesker.

Det betyder, at den unge udvikler sig

igennem sin relation til os som voksne med

de fælles oplevelser og erfaringer, vi får. Vi

møder den unge dér, hvor han eller hun er

i livet lige nu. Dét er en forudsætning for en

tæt og meningsfuld relation, som igen er en

forudsætning for udvikling.


Det er vores erfaring, at de unge, vi hjælper, kommer på ret

kurs og ender med at kunne stå på egne ben. Ud over at

være der for den unge, sætter vi en ære i at være en god,

solid og attraktiv samarbejdspartner for den unges sagsbehandler,

for forvaltningen, og for de andre voksne omkring

den unge, også forældrene.

Ingen unge er ens. Derfor tilrettelægger vi vores indsats

individuelt og giver altid individuelt tilpassede tilbud. Tøv ikke

med at at kontakte os og få en snak, hvis I har spørgsmål

eller overvejer at få et tilbud fra os.

I er velkomne til at kontakte os og få referencer. Vi kan også

sætte jer i forbindelse med nuværende samarbejdspartnere,

som kan fortælle mere om, hvordan vi er at arbejde sammen

med.

Det gode samarbejde er alfa og omega

Hvem er vi?

Martin Tykjær Larsen

Martin er medejer af Pædagogkompagniet. Oprindeligt er han uddannet blikkenslager,

men har altid været fascineret af arbejdet med børn og unge. Også dem, som ikke er så

lette at omgås. Som voksen uddannede han sig derfor til pædagog med specielt fokus på

relations-pædagogik.

Martin har arbejdet med udsatte børn og unge igennem de sidste 20 år, på institution, i

sportsklubber, på et sejlprojekt med ”vilde” piger og i støttekontakt-projekter i samarbejde

med Københavns Kommune. Martin er under uddannelse som familiekonsulent på Kempler

Institute of Scandinavia.

Michaela Esbjerg

Michaela er medejer af Pædagogkompagniet. Hun er uddannet pædagog i 2002 og skrev

speciale om unge misbrugere under 18 år. Michaela har 17 års erfaring i pædagogfaget

og har arbejdet med – især udsatte – unge hele sit voksenliv. Hun har bl.a. arbejdet med

unge misbrugere på Vesterbro i to år, og siden 2004 har hun arbejdet i en ungdomsklub

på Østerbro, hvor hun også har været leder fra 2006 til 2009. I klubben fungerede

Michaela også som kontaktperson for de unge, dvs. at hun hjalp dem med hverdagsting,

kontakt til skole, gik med i retten, til jordemor osv.


Kontaktinfo

Martin Tykjær Larsen

E-mail: martin@paedagogkompagniet.dk

Mobil: 22 42 60 07

Michaela Esbjerg

E-mail: mille@paedagogkompagniet.dk

Mobil: 50 99 96 68

www.paedagogkompagniet.dk

Similar magazines