Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

Naturprojektet Hornbæk

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side 25 – 32

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 6 August 2006 • 31. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

revision@lien.dk

Sekretær

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

lf@hfjensen.dk

Suppleant

Betina Porsgaard

Tlf.: 49 70 11 78

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

betina.porsgaard@danbolig.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Birthe Larsen, tlf.: 49 70 07 45

Jette Møbius, tlf.: 49 70 44 94

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@3100.dk

Redaktør:

Peter Poulsen (ansvarsh.)

Tlf.: 49 70 11 03

Redaktion:

Harry Duus, Schultz Grafisk

Tlf.: 43 22 52 15

Paw Bak, Schultz Grafisk

Tlf.: 43 22 52 17

Annoncer:

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Layout og tryk:

Schultz Grafisk, 2620 Albertslund

Forsidefoto:

Oplag: 3.920

Dødsfald

2 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Et af Hornbæk Golfklubs mere kendte medlemmer Hans Christian Lund

også kaldet HC er pludselig død kun 61 år gammel. HC døde fredag den

21. juli efter at være ramt af et hjertestop under en golfrunde på banen i

Hornbæk.

HC var for mange år siden bl.a. kendt som en dygtig håndboldspiller, først

i HFC og senere i Helsingør I.F.

I dag er det HC’s søn Hans Christian som er kendt som en særdeles god

håndboldspiller på Elite 3000 ligahold i Helsingør.

Der bliver lidt mere stille i Helsingør Hallen når man ikke mere skal høre

HC’s mange kommentarer om spillet når han ivrigt fulgte sønnes spil på

håndboldbanen.

Havnefesten

Årets havnefest, blev atter en succes – 2 dage med strålende sommervejr

og med mange mennesker på festpladsen – ikke mindst om lørdagen. Vi

kan igen i år også glæde os over, at der ikke var den mindste ballade af

nogen art på festpladsen.

Årets omsætning på havnefesten blev på ca. 560.000 kr., hvilket er godt

60.000 kr. mere end i 2005, så det tegner til, at der også i år bliver et pænt

overskud til fordeling mellem de arrangerende foreninger.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de mange frivillige hjælpere,

og ikke mindst havnefestkomitéen, for et fantastisk arbejde før, under

og efter havnefesten.

Hornbæk Krocket

Den 1. august 2006 fik Hornbæk Idrætsforening endnu en underafdeling,

idet Hornbæk Krocket har ønsket at blive medlem og at blive en del af fællesskabet

i idrætsforeningen.

Hornbæk Krocket, der blev stiftet den 12. maj 2006, har indtil videre ikke

så mange medlemmer, men alle interesserede kan rette henvendelse til formand

Kirsten Bjarnholt på 43 99 77 17, eller på hornbaekkrocket@mail.dk,

for at høre nærmere om det spændende spil.

HIF-Informerer 2006

Deadlines:

September Deadline tirsdag den 22. august

Oktober Deadline tirsdag den 19. september

November Deadline tirsdag den 24. oktober

Indlæg sendes til:

E-mail: hafniagrafisk@hafniagrafisk.dk

Post: Schultz Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund


Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde Hornbæk

Krocket velkommen i Hornbæk Idrætsforening

samt håbe på et godt og konstruktivt samarbejde

til gavn og glæde for begge parter.

Hornbæk Idrætsforening har nu 16 afdelinger med

godt 3500 medlemmer.

Rygeforbud i klubhuset

Hornbæk Idrætsforenings hovedbestyrelse har på

et hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2006 truffet

beslutning om et totalt rygeforbud i klubhuset.

Beslutningen medfører, at der ikke må ryges nogen

steder indendørs, og derfor henvises rygere til at

gå udendørs for at ryge.

Såfremt der afholdes særlige arrangementer i hallen

eller klubhuset, er det op til den arrangerende

afdeling selv at bestemme om der må ryges eller

ej til det pågældende arrangement.

Tvivlspørgsmål vedrørende dette afgøres af hovedafdelingens

forretningsudvalg.

Jeg håber og forventer, at alle brugere af idrætsanlægget

vil respekterer det indførte rygeforbud.

Hovedbestyrelsesmøde

Der afholdes hovedbestyrelsesmøde i Hornbæk

Idrætsforening tirsdag den 19. september kl. 19.00

i klubhuset.

Husk at sende en anden repræsentant fra bestyrelsen

hvis formanden er forhindret i at deltage i

HB- mødet eller at melde afbud, hvis der slet ikke

kommer nogen repræsentanter fra afdelingen.

www.havebrugsmaskiner.dk

Peter Poulsen

Hovedformand

Udfordringer og spænding, sjov og

ballade,anderledes oplevelser, venner

og meget, meget mere …

De tre første dage i efterårsferien –

16. til 18. oktober inkl.

– sprængfyldt med action.

Har du lyst til at prøve f.eks.:

Rollespil

HORNBÆK IDRÆTSSKOLE – IDRÆT FOR SJOV –

Friluftsliv

Rytmisk gymnastik

Overnatning i hallen

Jonglering

Akrobatik

Hip-hop

Atletik

Spring på airtrack

Herudover – specielt for

5.- 9. klasserne (inkl.)

Overnatning i skoven

Rulleskøjter

Kajak

Forsk.

boldspil

Forsk. slagspil

Hornbæk

Idrætscross Sejlads på

– Og hvad si’r I til det hér? Det er

aften!!! Vi har hele Helsingør

Svømmehal for os selv!!! - Og fed

musik strømmer ud af højtalerne!!!

Program vil blive uddelt via Hornbæk

Skole i uge 34, og kan også hentes på

Hornbæk Bibliotek eller downloades fra

Hornbæk IF’s hjemmeside www.3100.dk

Håber vi ses!

Hilsen Kirsten Grønlund og Ole Raslow,

Hornbæk I.F. og D.G.I. Frederiksborg

Der bliver åbnet for tilmelding via

online mandag den 28. august kl. 10.00

(se program) – og så er det bare med at

være hurtig ved tasterne …

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 3


Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 07 73

E-mail: badminton@3100.dk

Næstformand

Morten Røn

Harboesvej 9, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 24 05 / 20 45 27 55

E-mail:Morten@Fin-Tek.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

Tlf. 28 90 69 14

E-mail: Gokart@os.dk

Lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Havreholmvej 25,

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 04 40

E-mail:

kasserer.badminton@3100.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Holmevænget, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98 / 49 70 01 83

Suppleant

Ninna Juellund Sørensen

Toftemosevej 7A,

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 18 83

E-mail: juellund@forum.dk

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 22 30 / 26 30 60 81

E-mail: su.badminton@3100.dk

Seniorformand

Peter Drachmann

Søvej 9, 3100 Hornbæk

Tlf. 40 51 77 76

E-mail: ssu.badminton@3100.dk

Juniorformand

Christine Bogattke

Sct. Olaigade 9b, 2.,

3000 Helsingør

Tlf. 22 54 43 21

E-mail: usu.badminton@3100.dk

Turneringsudvalg

Jette Beck

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 22 30

E-mail: usu.badminton@3100.dk

4 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Velkommen til den nye sæson

Den ny sæson starter allerede mandag den 14. august for børn og unge.

Der vil være frit spil i begyndelsen både mandag og onsdag, så kender I

en eller flere som godt kunne tænke sig at prøve at spille er de velkomne.

Som udgangspunkt fortsætter baneleje som for sidste sæson, dvs. vi

opkræver kontingent og baneleje pr. 1. august, og I kan starte når I har lyst

fra mandag den 14. august i hallen eller på skolen. Hvis I ikke længere

ønsker at leje bane eller ønsker ændringer, så kontakt Margit Fritzbøger

snarest muligt.

Den ny sæson er et farvel til fast tid lørdag eftermiddag i hallen, istedet har

vi fået udvidet tiden om onsdagen fra 17-19. Senior træningen om onsdagen

er ændret til 18-20 (3 baner). I september opstartes motionist træning

på skolen lørdag 15-18. De enkelte baner som berøres af disse ændringer

er blevet kontaktet mht. alternative tider. Der er således en del ledige

tider i den nye sæson, hvor vi håber at kunne byde nye ansigter velkommen.

Banefordeling, holdkampe mv. hænges op i hallen og på skolen, og du kan

altid finde al information om Hornbæk badminton på www.badminton.3100.dk.

Kontingent 2006/2007

Børn træning & kontingent: Kr. 550,-

Ungdom træning & kontingent: Kr. 850,-

Voksen kontingent: Kr. 345,-

Pensionist (torsdag 9-10): Kr. 200,-

Senior træning: Kr. 850,-

Baneleje Man. 17-20 Kr. 1.200,-/banetime

Man. 22-23 Kr. 600,-/banetime

Ons. 17-21 Kr. 1.200,-/banetime

Ons. 21-23 Kr. 600,-/banetime

Baneleje (skolen) Lør. 14-15 Kr. 600,-/banetime

Søn. 9.30-11.30 Kr. 600,-/banetime

I tidsrummet man. 18-20 og ons. 18-21 fortrinsvis til 4 pers. pr. bane.

Ungdom

Vi starter børne/ungdoms træningen d. 14. August kl. 15.00 til 17.00. I

starten vil der være lidt frit spil for alle og i september vil I blive inddelt på

hold.

HUSK-HUSK-HUSK Intro Weekenden er d.15-16-17 september så sæt

kryds NU.


Jeg har i den nye sæson tilmeldt 3 hold, og har som

noget nyt tænkt mig at offentliggøre dem nu, så I

ved på hvilke hold i er. Datoer og tidspunkt for spillerunderne

får i først at vide i august.

Der kan være forbehold for ændringer og reserve

spillerne er ikke kommet på i nu.

Klubmesterskaber

(flere billeder af de glade vindere):

U11 Holdet:

Jacob Larsen

Lukas Nygaard

Christian Bonde

Andreas Gommensen

U13 Holdet:

Daniel W. Jørgensen

Mads D. Munk

Nicklas Røn

Viktor Drachmann

U15 Holdet:

Caroline L. Andersen

Maria Fritzen

Mads Frodegaard

Ulrik Drachmann

Martin W. Ipsen

Jonas Hjort

Cecilie Cecilie/Christina Mads F. Mads A./Lukas

Fl¸ Flügger gger farver

st¯tt støtter er

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13

Ndr. Strandvej Strandvej 343, 3100 HornbÊk. Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13

www.flugger.dk

0051R03

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 5


Hornbæk bådeklub

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Kølbåde

Steen Guttknecht

Tlf.: 49 70 37 10 / 40 56 11 22

Uranusvej 22

Saunte

3100 Hornbæk

steen@guttknecht.dk

Kasserer

Tonny Lauritsen

Tlf.: 49 70 37 02

Løvvænget 18 A

3100 Hornbæk

Medlemskartotek

Inger Byskov

Tlf.: 49 75 53 83

Lille Odinshøj 3

3140 Ålsgårde

inger@byskov.org

Sekretær/PR

Benn Bak

Tlf.: 49 70 32 64

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

bennbak@mail.dk

Joller

Jens Kristian Pedersen

Tlf.: 49 70 09 69

Stolemagervej 12

3100 Hornbæk

dkjkp@coloplast.com

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

6 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Nyt fra formanden

Sæsonen er allerede på hæld, men den

har været god og varm. Vi har lidt skuffende

måttet indskrænke åbningstider i

klubhuset på grund af manglende frivillig

arbejdskraft til at holde den åben. Vi

må nok fremover indskrænke åbningstiderne

væsentligt, for ikke blot har vi

manglet frivillige bartendere, men i realiteten

er der også alt for få kunder i

butikken på sommeraftenerne på trods

af, at vi nok har bygget et af landets

mest attraktive klubhuse. I weekenderne

og til grillaftenerne ser det heldigvis

helt anderledes ud, og det må vi jo så

nok indrette os på.

En ting som plejer at samle en større

skare er krebsekalasen, hvor klubben

serverer krebs i større mængder, og

“Krebsepokalen” uddeles til et medlem

af HBK som gennem en længere

periode har gjort en hel usædvanlig

stor indsats for klubben. I år samles vi

lørdag den 5. august kl. 10.00 i klubhuset.

Alle HBK'ere kan være med;

med eller uden båd. Vi skal nok finde

en plads.

klubbens hæderspokal ”krebsepokalen” uddeles til et medlem som har

gjort en hel usædvanlig stor indsats for klubben. I år samles vi lørdag den

5. august kl. 10.00 i klubhuset til en velkomstdrik, hvorefter vi, hvis vejret

arter sig, går ombord i bådene kl. ca. 11.00 og afsejler til Viken. I år er der

ekstra festivitas i Viken. Man behøver ikke have egen båd for at deltage.

Der opkræves kr. 30,- pr deltager over 18 år, og det er meget billigt i relation

til den beværtning, man modtager fra klubben.

Den 11.-13. august afholder vi DM for Finn joller, og der er stadig brug for

hjælpere, så ring til Steen Guttknecht hvis du gerne vil hjælpe til her med

et eller andet.

Den 19. august er årets sidste grillaften, hvor grillen er varm fra kl. 19.00.

Du medbringer råvarerne, køber drikkevarerne i baren og hygger dig blandt

medlemmerne.

Den 1.-3. september afholdes som noget nyt for klubben Hobie Cat Cup

fra den vestre strand. Det er et af vore nyere medlemmer Flemming Nilsson

som sammen med Steen Guttknecht har fået dette op at køre.

Vor sejlerskole har haft succes i nu snart 20 år. Nu er de tre instruktører

imidlertid ved at være brændt op. Vi skal have nye kræfter til. En er holdt

op og de to sidste holder efter denne sæson. Vi har skolebåd og elever

nok men mangler instruktører. Hvis du har lyst til at være instruktør på Magda

eller din egen båd, så ring venligst til mig snarest, da vi indenfor en

måned skal tage stilling til om vi fortsat skal drive skolebåden Magda.

William Leedgaard


Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og

vi har salg af alle typer marinemoterer.

Vi udfører professionel service til din båd

og motor, mekanisk og elektrisk.

Stort lager med mange reservedele og

tilbehør

Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde.

Vor servicebiler kommer over

hele Sjælland.

Kontakt os for mere information om

optimal driftsikkerhed til søs.

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 7


Fodbold

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr. Strandvej 285 B

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 / 36 14 47 51 /

29 23 47 51

kflyger@csc.com

flyger@pc.dk

Kasserer

Henrik Olsen

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 / 49 70 89 00 /

22 55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

Seniorformand

Peter Østbjerg

Stolemagervej 10,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 25 36 / 21 20 50 73

P.east@mail.tele.dk

Ungdomsformand

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 / 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Niels Erik Sneskjold fra Matas i

Hornbæk er en af de mange

faste og uundværlige støtter i

fodboldafdelingens store

sponsorkreds. Senest har

Niels fra den lokale Matas

skænket flot H 2 O spilletøj til

Hornbæks Lilleputpiger. På billedet

ses udover de dygtige

tøser både Niels Erik Sneskjold

og træner Sara Andersen.

8 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Spændende efterår

I skrivende stund er træningen netop genoptaget efter en tiltrængt sommerferie.

Trods et skadesplaget forår og en meget stærk række, er førsteholdet

fortsat godt med i toppen af serie 2, helt nøjagtigt på en delt tredjeplads

sammen med Allerød, men med Gilleleje to point foran og Karlebo

fire point foran. Endvidere er Hareskov kun et point efter, så rækkens

fem bedste hold er placeret indenfor fem point og er alle gode kandidater

til en af de to oprykningspladser.

Med så stærk en top bliver det en hård kamp i toppen af rækken, og indledningen

bliver den sværest mulige, på udebane mod Allerød onsdag 16.

august. Første hjemmekamp spilles tirsdag 22. august, hvor modstanderen

er Blovstrød. Forårets mange skader er langtfra et overstået kapitel,

men der er begrundet håb om, at både anfører Michael Pedersen og Stefan

Nielsen kan nå at blive klar. Til gengæld ser det ikke så godt ud for

Patrick Ludvig og Heine Andersen, som vist begge er langt fra en klarmelding.

Flere andre spillere sluttede foråret med skader men forhåbentlig bliver

de klar til det spændende efterår, som også byder på mindst en debutant

i skikkelse af 30-årige Søren Storminger-Dalgaard. Søren er for nylig

flyttet til Hornbæk og blev lørdag 5. august gift med Signe, datter af Kirsten

og Peter Storminger. Tillykke og velkommen i Hornbæk IF.

Andetholdet kan også se frem til et spændende efterår. Lidt overraskende

er holdet placeret på en tredjeplads og er således også med i kampen

om de sjove placeringer i toppen af serie 4. Der bliver således masser at

følge med i på sidelinien, så kom og støt byens to bedste fodboldhold, når

det går løs.


Harries Andersen Automobiler på Fredericiavej i Helsingør har skænket flot H 2 O spilletøj

til vores Miniputter årgang 96. På billedet ses de glade drenge og to af holdets ledere,

Peter Schiellerup og Richard Lilja.

Årgang 1993 er et af de

mange hold i fodboldafdelingen,

der nyder stor

opbakning fra både forældre

og de handlende i

Hornbæk og omegn. I forbindelse

med holdets

hjemmekamp mod

Espergærde, en kamp

Hornbæk vandt med 2-0,

viste holdet denne sæsons

flotte spilletøj frem. Home i

Hornbæk ved Sten Nielsen

har skænket den flotte

H 2 O spilledragt, mens tre

sponsorer er fælles om

træningsdragterne til det

talentfulde hold. Det er

“Køkkengalleriet” i Hornbæk

ved Martin Andersen,

“Mr. Gorm” i Hørsholm

Midtpunkt ved Ken

Bukrinsky og endelig igen

Home i Hornbæk ved Nynne

Boberg. På de to billeder

ses, udover spillerne

og deres uundværlige

sponsorer, træner Steen

Egesø og holdets “bagmand”

Jørgen Boberg.

Styregruppe, ungdom

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf: 49 76 50 55 / 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Henrik Olsen

(Ungdomsudvalg, administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Carsten Nielsen

(Ungdomsudvalg, Sportschef)

Støberens Vænge 8,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 31 13 / 40 26 67 69

carlo5b@tdcadsl.dk

Jørgen Olsen

(Ungdomsudvalg, Sportschef)

Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 72

Tlf. arb.: 49 28 38 81

j.olsen@skat.dk

bodkervej2@hotmail.com

Ulrich Hjort-Moritzsen

(Ungdomsudvalg, Sportschef)

Klokkestøbervej 8,

3100 Hornbæk

Tlf. arb.: 49 70 01 75 /

25 78 87 51 / 49 70 17 03

Sponsorer

Ivan S. Jensen

Smedevænget 8, Saunte

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 / 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Steen Poulsen

Sennepsbakken 24,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 71 11 20 / 29 49 47 07

spo@delimo.dk

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 9


Fodbold

Samarbejdsaftale med

FC Nordsjælland

I forbindelse med førsteholdets

hjemmekamp 10. juni underskrev

fodboldafdelingen en

samarbejdsaftale med SAS Liga

klubben FC Nordsjælland.

Hornbæk blev klub nummer 20 i

dette nordsjællandske fodboldsamarbejde,

som f.eks.

Espergærde og Tikøb også er

en del af. Samarbejdsklubberne

får hjælp fra FC Nordsjælland til

udvikling af ungdomsarbejdet

ved f.eks. at stille trænerkapaciteter

til rådighed som inspiration.

Hornbæks ungdoms-trænere

og spillere kan således se

frem til at få SAS ligaspillere at

se på Pedella Park som gæstetrænere.

Endvidere får samtlige

ungdomsspillere sæsonkort til

FC Nordsjællands hjemmekampe

i SAS Ligaen. Hornbæks primære opgave bliver at hjælpe med markedsføringen af Farum-klubben, hvis store problem

er de lave tilskuertal. Aftalen i sin helhed kan ses på vores hjemmeside. På billedet ses fodboldformand Kaj Flyger og Søren

Jensen fra FC Nordsjælland i selskab med ungdomsspillere fra fodboldafdelingen.

10 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84


Krocket

Hornbæk Krocket deltog med 2 deltagere lørdag

den 24. juni i et stort krocket mix-stævne i

Taastrup Idrætspark.

Der deltog i alt 128 spillere til stævnet og der er 4

spillere på hver bane, så TIK Veteransports

Krocket-afdeling havde sørget for opstilling af 32

baner, som i alt kom til at fylde et område på 19200

kvadratmeter i Taastrup Idrætsanlæg!

Krocket spilles i DGI regi og krocketklubberne er

fordelt efter de gamle amts-inddelinger.

StrandPavillionen

ITALIENSK BUFFET

199,-

(UD AD HUSET 179,-)

INKL. VELKOMST DRINK, ØL & VIN

AD LIBITUM I 4 TIMER

KAFFE OG DAGENS DESSERT

549,-

BARNEDÅB, BRYLLUP,

KONFIRMATIONER, FØDSELSDAGE

ELLER EN TUR I BYEN MED VENNERNE

RING OG FÅ ET SVEDENT TILBUD

VI SES PÅ

STRANDPAVILLIONEN

BORD RESERVATION ANBEFALES

STRANDPAVILLIONEN

A.R. FRIISVEJ 10, 3100 HORNBÆK

INFO@STRANDP.DK - WWW.STRANDP.DK

49 2000 12

Ydermere er landet opdelt i 6 regioner. Det er regionerne

Sjælland og Bornholm, Region Øst, som

stod som arrangør af Øst-stævnet.

Den 06. august afholdes et lignende arrangement,

hvor Ramløse Krocket Klub står som arrangør af

stævnet. I dette stævne deltager der også 2 fra

Hornbæk Krocket.

Hornbæk Krocket spiller hver torsdag fra kl. 10:00

til ca. kl. 12:30 alle er velkommen til at forsøge sig

med køllerne.

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

Vinsmagning · Lagersalg

hos Carsten Rex, Spicavej 3, Hornbæk

Lørdag d. 6. maj kl. 13-16 · Fredag d. 12. maj kl. 13-16

Lørdag d. 20. maj kl. 13-16 · Torsdag d. 25. maj kl. 13-16

www.rexwine.dk · Tlf.: 49 70 18 63 / 60 93 49 66

Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 11


Naturprojektet HornbækNaturprojektet

Hornbæk

Formand

Ole Raslow Hornbæk fritidshjem

Næstformand og sekretær

Ruth Nielsen

Hornbæk Børnehave

Kasserer

Kasser Stig Eir

Fritidsklubben PUK

Bestyrelsesmedlemmer:

Dagplejen

Anne Hansen

Søstjernen

Susanne Prahl

Børnehaven ved Vandtårnet

Tine Knudsen

Viben

Maybritt Nørgaard

Søren Kanne, Cecilie Lourantzen

Hornbæk skole

Julie Carstensen

Ungdomsskolen

Jens Lassen

Skolebestyrelsen

Dorte Fritzen

Fællesforældrebestyrelsen

Peter Andersen

Naturcenteret Nyruphus

Henrik Liberkind

Skovdistriktet

Torben Hoch

12 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Indvielse af ”Bryghuset”.

Torsdag d. 15 juni fra 14.00 til 16.00 holdt vi indvielse af Bryghuset. Vi skulle

have haft indvielsen d. 11 maj, men på grund af en kraftig vandskade i

huset nogle dage før, måtte vi udsætte det i sidste øjeblik. Efter en tørrings

perioden på 14 dage kunne håndværkerne gøre det sidste arbejde færdigt.

Det sidste indvendige blev færdigt dagen før indvielsen.

På selve dagen havde vi et fantastisk godt vejr med strålende solskin. De

inviterede gæster som var projektets medlemmer (institutioner, skolen,

Puk, Nus og dagplejerne samt børn fra institutionerne), Børn- og Ungeforvaltningen

samt Børn- og Unge politikerne, sponsorer, samarbejdspartnere

(Kronborg Statsskov distrikt, Naturcentret Nyruphus og Øresundsakvariet)

HIF hovedafdeling samt afdelingsformænd, samt naboer.

På dagen var også dagspressen samt TV Øresund tilstede, så der var en

bred dækning af arrangementet.

Efter at have budt velkommen samt taler fra naturprojektets formand Ole

Raslow, skovridder Henrik Vinther og Børn- og Unge udvalgets formand

Erling Hansen, blev der budt på en lækker anretning lavet af skovdistriktets

folk, det kunne gæsterne sidde at nyde rundt omkring ved bordene.

Der var en fantastisk hyggelig atmosfære rundt om ved bordene, samt børnene

fra institutionerne der legede rundt omkring, efter de havde fået det

de kunne spise og drikke. Så var der mulighed for at se huset og gaverne

vi havde fået.

Vi blev beriget med en masse gaver som vi er meget glade for, hermed en

stor tak til alle giverne.

Vi kan takke utrolig mange mennesker samt organisationers hjælp, nu hvor

det er lykkedes at skabe et fantastisk charmerende sted for børn og unge

i Hornbæk. Med ”Bryghuset” som udgangspunkt, kan de komme væk fra

overfyldte institutioner og trange klasselokaler. De kan evt. med hjælp fra

den voksne undersøge, udvikle nysgerrigheden og få en masse oplevelser

med i bagagen. De kan lege og lære i spændende og udfordrerne omgivelser.

Huset kunne f.eks bruges som udgangspunkt for rollespil, klatring,

ble skift, naturfag, svampe ture, orienterings fag, forældre møder, et sted

hvor man spiser sin madpakke i regnvejr, børn/forældre arrangementer.

Flere ting kan føjes til hen af vejen.

Hermed en stor tak alle som har været medvirkende til projektet er lykkedes:

1. Skov og Naturstyrelsen ved skovridder Henrik Vinther. Henrik Vinther

var fra starten meget positiv overfor projektet og så mange muligheder

i vores og egne ideer. Under hele forløbet har Henrik Vinther fulgt

med og bakket op når der var grund til det, samt det store beløb skænket

af Skov- og Naturstyrelsen.

2. Helsingør Kommune ved udvalgsformand Erling Hansen, der ikke kun

støtter med kontant bidrag, men også har fulgt projektet meget nøje.

3. De fire lokalpolitikere, som var de første vi luftede ideerne for politisk,

efter en meget positiv tilbagemelding, overtog Christian Saggau og

Erling Hansen samarbejdet.

4. Friluftrådet, der har ydet konstant støtte til både Bryghuset, men også

til indkøb af materialer.

5. Jørgen Grumstrup som lavede de første skitsetegninger.


6. Nordea ved Flemming Richter og Palle

Westergård der sponserede vores nye tag.

7. Institutionerne i Hornbæk, Hornbæk skole,

PUK, NUS, for en sidste del af økonomien til

ombygningen.

8. Hånd værksmestrene, der ikke alene med

stor kompetence har dirigeret med deres folk,

men også givet nogle yderst favorable tilbud

på udførelsen af arbejdet. Derudover har de

med stor følelse for stedet, udført arbejdet på

allerbedste vis kombineret med flot valg af

materialer

9. Stor tak til Skov og Naturstyrelsens arkitekt Bo

Fisher som har vist et kæmpe engagement og

iver før og under selve ombygningen. Han

brugte den kæmpe erfaring som han har fra

andre ombygninger, hvor der skal være harmoni

mellem materiale valg samt bevarelse af

husets udseende.

10. Følgende Håndværkere:

· Muremester Ole Schow

· Tømrermester Hans Martin fra firmaet Simon

Jørgensen

BYENS BILLIGSTE

BENZIN, DIESEL OG OLIE

· VVS installatør Finn Vindahl

· El installatør Jørn Ahrnt Jensen

· Malermester Finn Jensen

· Hornbæk Trælast

· Lars Leo flisearbejde

· Tækkemester Thomas Gerner

MINIMARKED MED ALT HVAD DU

MANGLER AF DAGLIGVARER

FRANSKE HOTDOG

STOR DVD UDLEJNING

BRIKETTER MED HØJ BRÆNDVÆRDI

OG TØRT PEJSEBRÆNDE

Altid friskbagt bagerbrød – skrab – batterier til

bilen – taletidskort – spillehal med 5 maskiner

Hermed også en stor tak til de personaler fra institutionerne,

der hjalp til på dagen med serveringen,

også en stor tak til skovdistriktets folk for en utrolig

lækker anretning til gæsterne.

Den mere offentlige indvielse kommer på et senere

tidspunkt, da vi stadig mangler at få indrettet og

sat tingene ordentlig på plads. Vi mangler også at

få lagt fliser og lavet brændeskur. Når disse ting er

færdige vil der blive indbudt til åbent hus arrangement

hvor alle får mulighed for at se huset og høre

om mulighederne for stedet. Selve arrangementet

bliver sat i HIF klubbladet.

NDR. STRANDVEJ 312

V/PLANTAGEN TLF. 49 70 20 71

SPONSOR FOR GEDDEN

Ole Raslow

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 13


4FForeningen for forhenværende formænd

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

www.4xf.dk

14 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Referat af 4F til Store Legedag

den 11. juni 2006.

Det var søndag den 11. juni hvor 26 legelystne 4F’ere mødtes om morgenen

ved 9 tiden hos Anne og Thomas til Store Legedag. Vejret var strålende,

den første rigtige sommerdag med sol fra en skyfri himmel og op ad

dagen 28 grader i skyggen.

Da alle var mødt satte vi os til bords for at nyde den gode morgenbuffet,

hvor intet manglede. På bordene var lagt en kopi af Hornbæksangen, hvor

der ud for de sidste to vers var skrevet, at de skulle synges på melodien til

bryllupsvalsen. Jeg spurgte ved bordet, om det var almindeligt at synge

Hornbæksangen om morgenen på Store Legedag. Svaret var nej den havde

man ikke sunget før til morgenmaden. Jeg anede skumle hensigter, hvilket

slog til, for før de sidste to vers skulle afsynges rejste næstformand Ellen

sig og meddelte, at der var et nygift par til stede, nemlig undertegnede

og Anne Grethe, samt at bestyrelsen forventede, at vi dansede bryllupsvalsen

til de sidste to vers.

Efter morgenmaden var det tid til formiddagens aktiviteter, der normalt ikke

er kendt i forvejen af andre end bestyrelsen. I år var det en spadseretur

rundt om Hornbæk Sø og Horneby Engsø. Under vejs skulle der svares

på 12 spørgsmål der knyttede sig til Hornbæks historie, de to søer samt

omkringliggende bygninger og disses beboere. Spørgekonkurrencen var

udformet som en tipskupon, hvor der for hvert spørgsmål var tre mulige

svar. Deltagere med nær tilknytning til Hornbæk havde nok bedst chance

for at vinde denne konkurrence. Jørgen G. gættede rigtig 11 ud af de 12

gange og vandt konkurrencen. Sidst på dagen udråbes dagens brokkehoved.

Turen rundt søerne bragte en kandidat på banen. Senere på dagen

blev kandidaturet “cementeret” og det endte med at Susanne blev udråbt

til dagens brokkehoved.

Efter turen rundt søerne var det tid til frokost, hvor den medbragte madpakke

blev nydt under carportens svalende skygge med følgeskab af kølige

drikkevarer fra Annes køleskabe. Under frokosten orienterede Henning om

eftermiddagens leg, der bestod af 4 forskellige konkurrencer, petanque,

pilekast, potning og pindespil (kaldet løgn blandt garvede værtshusgæster).

I løbet af eftermiddagen blev bukkene skilt fra fårene for til sidst

at slutte med en vinder i hver disciplin. Næsten al leg foregik stille og roligt


lige på nær pindespillet, da reglerne ikke var de

sædvanlige “værtshusregler”. Dette gav en del

problemer, megen brok og enkelte omspil, hvor

man ikke havde fulgt ”lokalreglerne”. I petanque

blev Thomas vinder, Kristina blev vinder i potning,

Peter S. i pindespil og en suveræn vinder i pilekast

blev Henning, der endvidere sidst på dagen blev

udråbt til all over vinder.

Nu var det tid til grilning af det medbragte kød på

en stribe grilklare kuglegril. Til grilkødet havde bestyrelsen

sørget for en overdådig salatbuffet og

dejlige flutes. Under aftensmaden fortalte Henning

“løgnehistorier fra de store vidder”.

Bestyrelsen efterlyste et nyt vers til 4F sangen i stedet

for verset om lancier, da der ikke længere blev

danset lancier i 4F. Der blev derfor udskrevet en

konkurrence om et nyt vers. En eventuel præmie

står ind til videre hen i det uvisse. Endvidere havde

bestyrelsen besluttet, at der skal yngre kræfter

ind i bestyrelsesarbejdet. Derfor blev udnævnt et

”føl”, Peter S. (nylig fyldt 60 år) for at få fornyelse og

yngre kræfter ind i bestyrelsen.

Efter aftensmaden var der kaffe og småkager med

hygge i den lune sommeraften. De der ville lege

videre pottede, kastede pile og spillede petanque.

Ved 21 tiden forlod undertegnede med hustru

Anne og Thomas’ veltrimmede og hyggelige ”legehave”

efter en strålende dag. Jeg er sikker på alle

deltagere er enig med mig om, at Anne og Thomas

igen i år var værter til en dag, hvor alt var forberedt

perfekt. En stor tak til jer begge for at lægge hus,

have og carport til Store Legedag. Vi glæder os

allerede til næste år.

Jens

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 15


Gedden

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

yougi-andersen@sol.dk

Kasserer

Lone Nielsen

Tlf.: 49 70 31 58

Plantagevej 17 C

3100 Hornbæk

airam@nielsen.mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Li. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Christoffer Jørgensen

Tlf.: 49 70 20 63

Mobil 40 45 74 94

Holmegårdsvej 19 B

3100 Hornbæk

signeogchristoffer@mail.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 61 33 05 19

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

hwp@mail.tdcadsl.dk

Best. medl.

Thomas Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 35 95

Mobil: 20 14 37 45

Hornebyparken 7

3100 Hornbæk

tba@post6.tele.dk

www.3100.dk/gedden

gedden@post.cybercity.dk

16 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Havtur på Øresund med M/S Havstrygeren

Som ny delkonkurrence i klubmesterskabet,

prøver vi i år en havtur med det gode

skib M/S Havstrygeren. Turen foregår lørdag

den 19. august fra kl. 07.00 – 12.00.

Mødetid senest kl. 06.45 ved skibet der ligger

i Statshavnen ved Kronborg. Turen er

GRATIS og selvfølgelig kun for “Geddens”

medlemmer. Der vil være plads til de 20

første tilmeldte seniores og de 20 første tilmeldte juniores (0-18 år). Derfor

hurtig tilmelding til Bjørn på telefon 4970 1395 eller mobil 23 23 56 77,

træffes bedst mellem kl. 18.00 – 19.00. Der vil blive dystet om præmier til

en samlet sum på mere end kr. 3.000,- til i alt 6 præmier:

Seniores: Største og næststørste torsk

Juniores: Største og næststørste torsk

Alle: Største makrel og havørred

Der vil udover de nævnte fiskearter også være masser af sild, hornfisk,

knurhaner og måske fladfisk, en stor pighvar det er sket før.

Til konkurrencen og klubmesterskabet vil kun torsk, makrel og havørred

tælle, kun disse arter vil blive målt og vejret! Alle der er med på havturen

deltager i klubmesterskabet, hvis der indvejes fisk! Der må kun fiskes med

1 stang og der vil blive lodtrækning om pladserne på båden.

Meget unge juniores må godt have en “støttepædagog” med (mor, far eller

anden) til at hjælpe med praktiske ting, men det er junioren der fisker – hele

tiden! Husk Statens Fisketegn og også redningsvest til de yngste.

Vi håber at fylde båden med 40 muntre ivrige fiskere, – piger – drenge,

mænd og kvinder og måske et par stykker fra “Fossilbanden”. Vi tror på

en ordentlig en på naturopleveren og en fiskegivtig oplevelse. Skynd dig

at gribe telefonen og tilmeld dig!

Klubmesterskabet

Knæk og Bræk

Bjørn

I skrivende stund fører Lone Skands klubmesterskabet med: 1. plads på

kystturen ved 6. Tangvej sidst i maj. Lone var den eneste, ud af ca. 12 deltagere,

der fik vejet en hornfisk ind der gav point. Vi var nok en del der kun

gik efter havørreder på denne kysttur med et meget magert (0) resultat.

Minsandten vandt Lone også “Søens Fisk” den 18. juni, i tæt konkurrence

med sin Christian. De to fangede samme antal arter, men Lones brasen

vejede et par hundrede gram mere en Christians, så Lone vandt. I

junioklubmesterskabet fører Magnus med den gedde på 2,7 kg.han fangede

den 1. maj.

NB! På klubbens hjemmeside vil du fra starten af august kunne se point

og nuværende stilling i klubmesterskabet - både for seniores og juniores.


Stemningsbilleder fra Blå Flag arrangement, 25. juni

– “Fang din første fisk i Hornbæk Sø”

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 17


Gedden

Et suk fra formanden

1. maj fiskekonkurrence er som altid velbesøgt.

Kystturen var en del år et hyggeligt, socialt og velbesøgt

arrangement med ca. 20 – 30 fiskende og

rigtig mange besøgende. I år og sidste år har deltagerantallet

været stærkt reduceret. “Søens Fisk”

i år KUN 5 DELTAGERE!!!!! Jeg håber på en velbesøgt

havtur den 19. august samt at klubbens medlemmer

også deltager i de sidste to delkonkurrencer

– kysttur samt “Hornbæk Open”. Hvis ten-

Sjov bifangst

Efter et par hårde dage på jobbet var det tid til et

karpesats, hvor jeg også planlagde at få et par

timer på øjet.

Agnvalget faldt derfor på tigernuts for at undgå de

horder af brasen, som huserer i det udvalgte vand.

2 stk. store tigers blev monteret på stiffrigs bestående

af ESP flurocarbon samt en Raptor stiffrigger

str. 6.

Kort efter start var der bud efter nødderne og tilslaget

blev givet med håb om en fornuftig karpe i

enden af linen.

Fighten blev lidt tammere end forventet, da karpen

var blevet forvandlet til en flot suder på 2900 gram.

En velkommen bifangst fra en sø, hvor jeg aldrig

tidligere har fanget en suder.

5. juni

En tidlig morgenstund luftede Christoffer og jeg

medestængerne i forsøget på at lande et par gode

sudere.

Fiskeriet viste sig sværere end ventet, men da Christoffer

skiftede taktik med en feeder og jordbærmajs,

kom det første hug inden længe.

Lidt senere kunne jeg så også lande en suder, som

igen tog jordbærmajs.

Derudover fik vi begge en del små brasen, som

ikke kunne stå for foderet.

Begge fisk vejede 1,70 kg.

18 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Thomas Ratzlaff

densen viser fortsat ringe deltagelse i vores arrangementer,

må vi tage en diskussion i bestyrelsen

om hvilke ture og arrangementer vi skal holde fast

i og hvor mange vi skal lave. Det er jo trods alt lidt

sjovere at bruge krudt på at lave arrangementer

der er velbesøgt, som f.eks. “Fang din første Fisk

dagen”, hvor små poder med forældre møder op

– fisker og hygger sig. I år ca. 30 fiskende og en

god og givtig familie hyggedag.

Bjørn Andersen

Formand

Natten bragte ikke flere sudere på land, men dog

et par karper i mindre størrelse.

Thomas Ratzlaff


Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

HORNBÆK

KØRESKOLE

> HORNBÆK HELSE

Zoneterapi

Sports- og fysiurgisk massage

KIRSTEN CHRISTENSEN

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk

Telefon 4970 0842, 4019 4970

www.hornbaek-helse.dk

4976 00 40 - 2711 7700

Små hold

DVD undervisningsudstyr

Går du

i flyttetanker?

Så kontakt home i Hornbæk

Vi er specialister

i salg af helårs- og fritidshuse

HORNBÆK

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

www.home.dk

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 19


V/Malermester H. Vilhelmsen

Hornebyvej 42 – 3100 Hornbæk

Tlf. 21 90 34 47

Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage , velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

20 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

- Kvalitetsbyggeri med stil -

- Vinduer og døre med 10 års garanti -

HORNBÆK INSTALLATIONSFORRETNING A/S

Havnevej 6 · Hornbæk

• El

• Tele

• IT

• Alarm

• Radio

• TV

• Antenne

• Hvidevare – salg & service

www.hornbaek-inst.dk

...SALG TIL PRIVATE

Åbent mandag - fredag

fra kl. 15.30 - 18.00 eller efter aftale.

Altid flere gode tilbud på lager

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

49 70 01 75


Golf

Vore greens er halv-hurtige

Både medlemmer har greenkeepere har i år haft megen fokus på vore greens.

Arbejdet med at trimme greens har nu givet mærkbare resultater. Greens

Hornbæk Golfklubs bane er generelt i kategorien halv-hurtige, men

en test midt i juli viste også, at der stadig er plads til forbedringer. Det største

problem er nok, at der er mærkbar forskel på hastigheden. Greenkeeperne

prøver derfor på både at gøre greens mere ensartede i hastighed og

lidt hurtigere endnu.

En test gav viste følgende resultat på de forskellige greens. (Jo længere

boldens rul er målt, desto hurtigere er green.)

Hul 1: 196 cm. Hul 7: 229 cm. Hul 13: 224 cm.

Hul 2: 212 cm. Hul 8: 209 cm. Hul 14: 187 cm.

Hul 3: 203 cm. Hul 9: 216 cm. Hul 15: 228 cm.

Hul 4: 224 cm. Hul 10: 190 cm. Hul 16: 216 cm.

Hul 5: 223 cm. Hul 11: 201 cm. Hul 17: 194 cm.

Hul 6: 198 cm. Hul 12: 195 cm. Hul 18: 228 cm.

Green stimpmeter:

Til almindeligt golfspil Til golfturneringer

cm feet betegnelse cm feet betegnelse

244 - 274 8-9 Hurtig 305 - 335 10-11 Hurtig

213 - 244 7-8 Halv-hurtig 274 - 305 9-10 Halv-hurtig

183 - 213 6-7 Medium 244 - 274 8-9 Medium

152 - 183 5-6 Halv-langsom 213 - 244 7-8 Halv-langsom

122 - 152 4-5 Langsom 183 - 213 6-7 Langsom

Retro-golf

For en sjælden gangs skyld omtaler vi her et golfarrangement på en fremmed

bane - men det er så sandelig også et lidt specielt arrangement.

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C, 3100 Hornbæk

Tlf: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

sekretariat@hornbaekgolf.dk

Klubchef

Johan Kielland

Tlf: 49 75 95 69

johan@hornbaekgolf.dk

Web-adresse

www.hornbaekgolf.dk

Greenkeeper

Louis Jakobsen

Tlf: 48 75 95 74

Restauratør

Gabriella Renard

Tlf: 49 75 95 78

Shoppen

Lisbeth Vorm

Tlf: 49 75 95 72

Formand

Jens Peter Nielsen

Tlf: 49 70 20 26 / 21 71 38 82

jens.peter.nielsen@privat.dk

Kasserer

Torben Fritzbøger

Tlf. 40 30 73 14

tfr@dossing.dk

Baneudvalget

Elsebeth Schibbye

Tlf: 49 13 68 62

schibbye@privat.dk

Begyndere og Juniorer

Flemming Andersen

Tlf: 49 70 26 48

sufle@mail.dk

Info- og edbudvalg

Peter Maaløe:

Tlf: 45 80 26 32

ptm@dr.dk

Sponsorudvalg

Torben Iversholt

Tlf. 49 14 42 06 / 40 56 75 19

iversholt@post.tele.dk

Bygningsudvalget

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

anne.thomas@mail.tele.dk

Eliteudvalget

Jens Peter Nielsen

Tlf: 49 70 20 26 / 21 71 38 82

eliteudvalg@hornbaekgolf.dk

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 21


Golf

Danmarks eneste links-bane på Fanø afvikler

den 23. september den første Hickory-turnering

i Danmark. Hickory er navnet på den træ-sort,

som i begyndelsen af det forrige århundrede blev

brugt som kølleskaft. Fra matchproportionerne

kan vi nævne, at der kun må benyttes træskaftede

køller og lavkomprecions bolde, at spikes

på skoene er bandlyst og at dresscoden er tøj

Ingen boldrende om formiddagen

For at udnytte tiderne bedre og for at gøre det

nemmere for medlemmerne at booke, har bestyrelsen

besluttet, at alle teetider resten af året på

alle hverdage skal være booking-tider indtil kl.

12.00.

Hidtil har det jo været således, at fra klokken 0600

og frem til klokken 12.00 har alle “ulige tider” dvs.

Tinning kiggede forbi

Den dobbelte Europa-tour

vinder Steen

Tinning var i Hornbæk

fredag den 23.

juni, hvor han afholdt

en clinic under Hornbæk

Sponsor Open

2006.

Efter et solidt morgenmåltid

fik deltagerne

en god halv

times introduktion på

driving rangen, hvor

Steen Tinning enkelt og pædagogisk forklarede

Birgit er stoppet

Som følge af bestyrelsens ønske om at ændre

funktionaliteten i sekretariatet, har vi besluttet at

nedlægge stillingen som klubsekretær, som i otte

år har været varetaget af Birgit Aaholm. Bestyrel-

22 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

fra 20’erne og 30’erne. Turneringsformen er 12

hullers stableford med herrer fra rød tee (Bolden

flyver ikke så langt) og damer fra fremskudt tee.

Og så må der selvfølgelig kun benyttes bærebags.

Læs mere på www.fanoe-golf-links.dk

10-30-50 været elektronisk boldrende, der kun

kunne bookes på infostanderen på dagen. Ligeledes

har bestyrelsen i samråd med Herreklubben

og Lochers Piger besluttet at halvere antallet af

spærrede tider for Herreklubben, Lochers Piger og

onsdagsmatchen. 1. tee er nu kun forbeholdt disse

ugentlige turneringer tirsdag, onsdag og torsdag

kl. 15.00 – kl. 15.10 – kl. 15.20 – kl. 16.00 –

kl. 16.10 og kl. 17.00.

de afgørende forskelle mellem pro’er og amatører.

Selvom Steen Tinning er pensioneret så kunne han

stadig vise, hvordan man rammer en bold.

Således opløftet gik gunstarten og Steen Tinning

kørte rundt på banen og besøgte næsten alle hold.

Han delte ud af fif og ideer, samt fulgte op på budskaberne

han gav på driving-rangen.

Da resultaterne kom ind var det tydeligt, at der for

en del af deltagerne var mulighed for yderligere at

tilegne sig Steen Tinnings budskaber, men der blev

vist flot golf på mange hold.

Hornbæk Sponsor Open er et nyt initiativ fra Sponsorudvalget,

som giver mulighed for klubbens

sponsorer (der ikke selv holder en Company Day)

til at invitere gode samarbejdspartnere og medarbejdere

med til en særlig dag.

sen har derfor valgt at opsige Birgit. Klubben

søger nu en kontoruddannet person med hovedvægt

på bogholderi og med indgående kendskab

til EDB. Klubben takker samtidig Birgit for

hendes indsats.


Hornbæk Open 2006

Ikke færre end 45 klubber var repræsenteret ved

vores årlige Hornbæk Open-turnering den anden

søndag i juli. Med i alt 119 deltagere er Hornbæk

Open også årets største turnering. Vanen tro var

Carlsberg igen i år sponsor. Banen var veltrimmet

og grundet den tørre sommer meget hurtig. Som

vinderresultaterne viser, blev der også præsteret

flotte scorer

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

Vinderne blev:

Række 1 og 2: Robin B. Lundskjær, Nivå Golf Klub

(netto 69 slag), som også vandt præmien for bedste

bruttoscore.

Række 3: Jane Olsen, Hornbæk Golfklub, som

vandt med flotte 44 stablefordpoints

Række 4: Jørgen A. Nielsen, Hornbæk Golfklub i

40 stablefordpoints.

Række 5: Tove Sørensen, Hornbæk Golfklub ligeledes

i 40 stablefordpoints.

HER FÅR DU særbehandling

Vi er på

hjemmebane

NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK

JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD

DanBolig Hornbæk

NDR. STRANDVEJ 355 A

3100 HORNBÆK

RING: 4970 4505

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 23


24 Hornbæk Idrætsforening · August 2006


Nyt fra

Hornbæk Kirke & Sogn g

Kirkesiderne vil fremover udkomme hver anden gang. Gem derfor midtersiderne

(de gule), hvor gudstjenestelisterne og andre praktiske oplysninger står.

Gudstjenester

Gudstjenester i Hornbæk Kirke

13. august kl. 10. 9. s. e. trin. Bodil Olesen (Kollekt:

Folkekirkens Nødhjælp)

20. august kl. 10. 10. s. e. trin. Bodil Olesen

24. august kl. 19. Konfirmandgudstjeneste. Camilla

Eriksen og Bodil Olesen.

Herefter indskrivning i sognehuset. Se nedenfor.

27. august kl. 10. 11. s. e. trin. Bodil Olesen (Kollekt:

Hornbæk sogns menighedspleje)

3. september kl. 10. 12. s. e. trin. Bodil Olesen

10. september kl. 10. 13. s. e. trin. Bodil Olesen

kl. 14. Høstgudstjeneste. Bodil Olesen (kollekt:

Kirkens Korhær)

17. september kl. 10. Camilla Eriksen

24. september kl. 10. Anne Birgitte Zoega

1. oktober kl. 10. Eva Holmegaard Larsen. Efter

kirketid. Se omtale på næste side

TID OG STED

8. oktober kl. 10. Bodil Olesen (Kollekt: Hornbæk

sogns menighedspleje)

11. oktober kl. 17. Camilla Eriksen. Spaghettigudstjeneste.

Se omtale på næste side

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles til transport til og fra gudstjenester

og kirkelige handlinger.Transport bestilles

hos kordegnen senest fredag kl. 12.

Gudstjenester på Bøgehøjgård

Torsdagene den 7. september og 5. Oktober kl.

14.00 er der gudstjeneste med altergang i pejsestuen

på Bøgehøjgård.

Bibeltime/præsten på besøg

Torsdagene den 17. august og den 21. september

kl. 14.00 er der bibeltime i pejsestuen på Bøgehøjgård

ved Bodil Olesen.

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 25


Aktiviteter

Konfirmandindskrivning

Torsdag den 24. august kl. 19 inviteres årets

kommende konfirmander og deres forældre til

en kort gudstjeneste i Hornbæk kirke. Herefter

bydes der på kaffe/sodavand i sognehuset. Ved

denne lejlighed afleveres den tilmeldingsblanket,

som eleverne i 8. klasserne vil få udleveret ved

skoleårets begyndelse. Her vil også blive givet

besked om klassernes fordeling og stedet for forberedelsen.

Traditionen tro konfirmeres 8. a. første søndag

i maj, 8. b. 2. søndag i maj og 8. c. 3. søndag i

maj.

26 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Venlig hilsen

præsterne

Spaghettigudstjeneste

I løbet af efteråret genoptages tilbuddet om en

kort gudstjeneste for mindre børn efterfulgt af

fællesspisning i sognehuset.

Første gang bliver onsdag den 11. oktober kl. 17

ved sognepræst Camilla Eriksen.

Gudstjenesten er tilrettelagt så især de mindste kan

få glæde af den, men såvel forældre/ bedsteforældre

som søskende er naturligvis velkomne til at deltage.

Hele arrangementet ventes at vare ca. 1 1 ⁄2 time.

Efter Kirketid

den 1. oktober ved Eva

Holmegård Larsen:

“Evangeliernes historie

er bedre end

Dan Browns!”

Den verdensomspændende

krimi ”Da Vinci

Mysteriet” har skabt

en nysgerrighed om

kirke og kristendom,

og “hvad der virkelig skete”, som har sat en

ophidset debat igang i vide kredse. Romanen fortæller

en spændende historie, der udfordrer

evengeliernes og den kirkelige traditions opfattelse

af, hvem Jesus var. Men spørgsmålet er, om

det romanen har at sætte i stedet, er så meget

mere vedkommende, end den historie, vi har fået

overleveret af Markus, Lukas, Matthæus og

Johannes?

Fredagstræf

Efterårssæson 2006

Møderne holdes i Sognehuset, Kirkestien 1, kl.

14.00. Udflugt og afslutningsfrokost begynder

kl. 13.00.

1. september: Kirsten Falther, statsprøvet

musikpædagog: Mozarts Barndom.Vi ser lysbilleder

fra Østrig og hører musik, bl.a. Klaverkoncert

nr. 21 (Elvira Madigan).

15. september: Udflugt til Roskilde Kloster,

hvor vi får en rundvisning på ca. 1 1 ⁄2 time. Der

er trapper, så kørestole kan desværre ikke

medbringes. Kaffe/te på Hotel Prindsen.

Afgang fra Kirkepladsen i lejet bus kl. 13.00.

Hjemkomst kl. ca. 17.30. Pris: 30,- kr.Tilmelding

ved mødet den 1. sept. eller per telefon

senest 5. sept. til Lene Persson 20 32 17 60 el.

Ruth Svensson 49 70 06 69.

29. september: Pastor Ingrid Meulengracht fortæller

om Albert Schweitzer.

13. oktober: Elisabeth Lyneborg taler om sin bog

”Krigsdøtre”, der handler om Armenien. Se

omtale på side 27

27. oktober: Lillian B. Olsen fortæller om sit liv

som blind gennem 42 år og om sin førerhund,

der selvfølgelig kommer med.

10. november: Program for denne dag vil blive

meddelt senere.

24. november: Inger Svensson fortæller om og

viser billeder fra en rejse til Australien.

8. december kl. 13.00: Julefrokost, julesalmer,

julelege! Pris 25.- kr. Medbring derudover en

gave, der har kostet mellem 1,- kr. og 25,- kr.

(jo, det kan man godt finde). Tilmelding ved

mødet den 24. november eller per telefon

senest 28. nov. til Lene Persson 20 32 17 60

eller Ruth Svensson.

Ret til ændringer forbeholdes.

Med venlig hilsen og på gensyn!

Ruth Svensson,Tlf. 49 70 06 69


… et snigende og

uhåndterligt begreb

Ganske uforudsigelig som en tyv om natten

kommer den til os.

Der er mange ting, der kan skræmme os

nu om stunder. For tiden er det truslen om terrorhandlinger,

der skaber frygten. Efter terrorhandlingerne

i New York den 11. september 2001, blev

verden forandret. Her kom frygten ikke snigende,

de kom over os som et nedslag – som en bombe.

Magtesløsheden og frygten herskede.

Den 11 september blev efterfulgt af andre terrorhandlinger,

f.eks. gidseltagningen i teatret i Moskva

og bomber i Madrid og London. Ind imellem

har der været kogalskaben og her på det sidste fugleinfluenzaen.Vi

omgiver os med frygt og bruger

enhver anledning til at frygte. Frygten er skadelig

for ethvert menneskeligt forhold. Børn der frygter

deres forældre, eller ægtefæller der frygter hinanden,

kolleger der frygter hinanden og så videre. Al

frygt ødelægger – skaber løgn, fortielser og

anstrengt tavshed.

Det eneste middel mod frygten er kærlighed. Det

eneste der kan genoprette tilliden mellem mennesker

er kærlighedens væsen. Og her er det nødvendigt,

at en af parterne har overskud og mod til at

række hænderne ud mod den anden. Kærligheden

er det mest risikable, vi har med at gøre i vore liv,

men vi bliver nødt til at tage chancer, hvis vi vil

videre i livet.

Kristendommens væsen er kærlighed og tilgivelse.

Den kristne kultur er blevet båret af dette budskab

FRYGT…

op gennem tiden. Selvfølgelig, og det ved vi alle,

er der sket fejl i kristendommens navn, men disse

fejl må ikke stoppe budskabet om den tilgivende

Gud. Der er et sted, hvor vi kan lægge vor frygt og

angst, og det er i Guds hænder. Vi skal stole på

bønnens magt, stole på at ingen af os falder ud af

Guds hænder.Vi har lov at håbe og tro.

I bønnen forlader frygten os, og modet vender tilbage.Vi

må bede om, at Guds kirke må blive bevaret

på jorden mange år endnu.

Som præsten og digteren Kaj Munk skrev i sin salme:

Du ved det nok, mit hjerte,

du ved, at Gud er stor;

men stor er og hans fjende,

så tit du det erfór.

Velan! Så får du kæmpe

Og tro trods fald og brud,

At stor er vel Guds fjende,

men større er dog Gud.

Elisabeth Lyneborg

> Præst igennem 23 år

i Farum

> Forfatter

> Bor i Skævinge

Se også boganmeldelse

side 27

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 27


Trinitatistidens evangelietekster består for en

stor del af lignelser, som er lagt i munden på

Jesus, af små, næsten moraliserende udtalelser

fra Jesu mund, forskellige bud fra forskellige

personer i Jesus omgangskreds på, hvem han er.

Det er åbenbart et spørgsmål, som har beskæftiget

mennesker lige siden evangelierne blev nedfældet.

Og det gør det stadig.

Således havde Kristeligt Dagblad i foråret en rundspørge,

som skulle afdække, hvad tilfældige danskere

mente om Jesus. Spørgsmålene var ganske enkle:

1. Var Jesus en historisk person?

2. Var Jesus Guds søn?

3. Opstod Jesus fra de døde?

Det kom der, ikke overraskende, flere svar ud af. Og

alt efter, hvilke svar, der gives, kan der konstrueres

en hel teologi ud fra dem. Sådan, som det i øvrigt

er sket mange gange i de næsten 2000 år, man har

haft kendskab til personen Jesus af Nazareth.

For eksempel, har der eksisteret en hel teologisk

tradition, som gik ud på at skrive en slags Jesusbiografi,

en forskning, der havde til formål at få

beskrevet Jesu liv. Der er blevet gjort forsøg på at

skrælle alt mytestof væk fra evangelierne, så kun

de nøgne “kendsgerninger” og det, man opfattede

som Jesu egne ord, stod tilbage. Mange vil utvivlsomt

finde sådanne projekter spændende.Man må

dog pege på, at fælles for disse forsøg er, at vægten

lægges udelukkende på Jesu menneskeliv,mens

hans guddommelighed får liden eller ingen vægt.

En anden måde at benytte sig af evangeliernes

beretninger om Jesus på, er at plukke de steder ud,

28 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

PRÆSTEN HAR ORDET

HVEM ER HAM JESUS

I GRUNDEN?

AF SOGNEPRÆST:

BODIL OLESEN

hvor Jesu ord og gerning kan tillægges en politisk

betydning. 70’ernes befrielsesteologi er er eksempel

på en sådan brug af evangelierne. Man har i

Jesusskikkelsen fundet en rollemodel, et eksempel

på et godt og politisk ordentligt menneske, som har

kunnet anvendes som modstandsdygtigt håb i

umenneskelige politiske systemer. Det er ikke illegitimt

at anvende Jesusskikkelsen på en sådan

måde. Det får bare heller ikke den guddommelige

side, med. Der tales kun om Jesus, ikke om Kristus.

Lidt anderledes forholder det sig, når man læser

den sociale kontekst ind i evangelierne. Disse er jo

spækkede med forudforståelser, som holder mennesker

fra forskellige sociale grupper adskilte, skelner

mellem rent og urent osv. Når Jesus i evangelierne

udtaler sig om sociale normer og overskrider

disse normers fastsatte grænser, er det for at vise,

at for en kristen menighed, som tror på Gud og

Hans søn, er disse sociale grænser ikke vigtige.

Målet er ikke i sig selv at udviske dem, målet er at

vise, at for kristne gælder der helt andre normer,

normer, som retter sig mod Guds riges normer,

hvor der ikke er forskel socialt eller politisk på mennesker,

som bekender sig til Kristus.

Det bør naturligvis også det nævnes, at der findes

en rig legendetradition om Jesus, både i og udenfor

Bibelen. Legender er i reglen opstået som forsøg

på at give svar på spørgsmål, der er dukket op,

men som ikke umiddelbart kan besvares konkret.

Derfor har man forsøgt i legendeform at fortælle

det, der ikke umiddelbart kan tilegnes intellektuelt

på sædvanlig vis.

Endelig er der den opfattelse af Jesus, som vel nok

er den mest udbredte for tiden, nemlig at Jesus er

en rar og venlig og god person, som det er svært

at forbinde noget negativt med. Han er god mod

gamle og syge og dem, ingen andre vil have med

at gøre. Opfattelsen af Jesus som en mand – ganske

vist en speciel mand på linje med andre store

mænd,Ghandi og Martin Luther King,for at nævne

nogle stykker – ligger lige for, især hvis man kun

gør brug af Jesusskikkelsen som et forbillede, som

kan hjælpe mennesker til at være gode mod hinanden.

Men fravælger man den side af ham, som

er Guds søn, risikerer man at gøre kristendom til

ren og skær humanisme. Det er netop dobbeltheden

Gud – menneske, som gør Jesus til Kristus og


dermed til det afgørende i kristendommen til forskel

fra forskellige ideologier.

For når evangelierne gennem lignelserne og udsagnene

om Guds rige og Jesu forbindelse hermed,

sender en meddelelse til den kristne menighed, er

den vigtige pointe, at der er en forbindelse mellem

der guddommelige og det menneskelige, en forbindelse,

som har manifesteret sig i personen Jesus

af Nazareth,som senere blev omtalt som Guds søn.

Ved læsningen af evangelierne er denne forbindelse

det eneste,der kan forhindre en fortolkning,som

ender der, hvor Jesus bliver et historisk forbillede,

som det er umuligt at leve op til. Gøres han til et

sådant forbillede, bliver han til en figur, man kan

betragte udefra, men aldrig nærme sig.

Den modsatte bevægelse sker hvis læseren af evan-

… selviscenesættelse

Samtale med Dr.Theol. Bent Flemming Nielsen

Ritualet skaber en stabilitet,som er vigtig for

os alle. Tendensen til at gøre den kirkelige

handling til en happening må modsvares af

præsternes forankring i traditionen.

- Skal kirken forny sine ritualer? Er det ikke for

kedeligt med gentagelser? Hertil kan man svare, at

de fleste af os nok ville finde det mærkværdigt at

spise pizza juleaften.Vi foretrækker juleand og duften

af brun sovs. Det er ikke fordi, der er noget i

vejen med at spise pizza. Men vi foretrækker det,

vi altid har gjort, eller det, vi tror, vi altid har gjort.

Der er nogle områder, hvor forandring ikke automatisk

betyder forbedring.

Ritualet skaber sikkerhed

Bent Flemming Nielsen bruger juletraditionerne

som illustration af, hvad ritualisering betyder. –

Ritualisering er regelstyret aktivitet, som giver fast

grund under fødderne i kriser som for eksempel

dødsfald. Kirken har i mange hundrede år varetaget

den form for ritualiseringer i livets svære og

afgørende situationer, og den har haft succes med

at gøre det. 90 % ønsker i dag præstens medvirken

ved en begravelse, siger Bent Flemming Nielsen,

RITUAL ELLER …

gelierne derimod tager ordene om at Jesus var

Guds søn, for pålydende. Så bliver bevægelsen

nemlig ikke fra mennesket op til en utilnærmelig

Gud, men tværtimod fra en medlevende og nærværende

Gud ned til jorden og mennesket. For ved

at blive menneske viste Gud os, at selve menneskelivet

er interessant og værd at beskæftige sig

med. Det er godt nok at være sandt menneske. Det

er ikke, som nogle har ment, en hindring for kontakt

med det guddommelige,men en forudsætning

for den. Gud vil mennesket så meget, at Han meddelte

sig til os gennem en menneskeskikkelse, blev

en af os, men forbliver dog stadig Gud, som det

var før, er nu og altid vil være.

Bodil Olesen

som er forfatter til bogen “Genopførelser - ritual,

kommunikation og kirke”. Her beskæftiger han sig

blandt andet med forholdet mellem ritualets teologiske

indhold og dets praktiske betydning for

dem, der deltager.

Sammenstød mellem verdener

Flere og flere præster oplever, at folk ønsker at forme

ritualet efter deres individuelle smag.Eksempelvis

er der et stigende ønske om,at den kirkelige handling

skal være en performance, en happening med

underholdende indslag i ritualet. I forbindelse med

begravelsesritualet udmønter det sig i forespørgsler

om muligheden for at indføje særlige musikindslag

undervejs og for at pårørende til afdøde holder taler

ved kisten under begravelsen. Det bryder med ritualets

tendens til at skabe stabilitet og genkendelighed.

Ifølge Bent Flemming Nielsen danner ritualet

i kraft af sin genkendelighed en ramme,som kan virke

som en befrielse, fordi vi i ritualet ikke selv

behøver at bære. Ritualet giver os en mulighed for

at trække os lidt tilbage og selv blive båret.

Hvad skal kirken gøre ved forskellen mellem ritualets

karakter og folks ønske om performance?

- Der er tale om et sammenstød mellem en stabiliserende

og en innovativ kultur. I det moderne samfund

betragter vi det nye, forandringerne og brud

på reglerne som noget godt i sig selv, mens ritualet

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 29


lever af gentagelserne eller genopførelserne, som

jeg har kaldt det i min bog. Jeg mener, det er uhyre

vigtigt, at kirken holder fast i ritualets funktion

som stabiliserende faktor. Derfor skal man også

være varsom med at eksperimentere for meget på

det her felt,siger Bent Flemming Nielsen og understreger,

at det ikke betyder, at ritualer ikke kan forandre

sig over tid. – Men at ændre ritualet over tid

er ikke det samme som at opfinde noget unikt eller

nyt i den enkelte rituelle situation.

Fare for at overflødiggøre kirken

Ifølge Bent Flemming Nielsen er det præstens

ansvar, at ritualet bevarer sin karakter af ritual.

På given foranledning bringes her en gentagelse

af menighedsrådets bestemmelser for

brugen af Hornbæk kirke.

Hvem kan blive gift og få døbt

barn i Hornbæk kirke?

På baggrund af de senere års stigning i antallet af

kirkelige handlinger har kirkens præster sammen

med menighedsrådet kritisk gennemgået kriterierne

for at få foretaget kirkelige handlinger i Hornbæk

kirke.

Ifølge Lov nr. 352 om medlemskab af folkekirken,

kirkelig betjening og sognebåndsløsning kapitel 3

§ 6 har ethvert medlem af folkekirken ret til kirkelig

betjening af præsten i den menighed, hvortil

medlemmet hører (hvilket ifølge samme lovs §5

betyder det sogn, hvori de har bopæl). Endvidere

har et medlem af folkekirken,som ikke tilhører sognemenigheden,

men som har en særlig tilknytning

til denne, ifølge lovens §7, ret til kirkelig betjening

i sognemenighedens kirke. Kirkeministeriet kan

fastsætte nærmere regler herom.

Ifølge almindelig praksis kan forældre, som stammer

fra Hornbæk sogn, er døbt og/eller konfirmeret

i kirken, få døbt deres barn i kirken, ligesom

man kan blive viet i sin dåbs – eller konfirmationskirke,

også selvom man i mellemtiden har skiftet

30 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

LØST OG FAST

– Det handler ikke om, at præsten skal belære folk,

men i en dialog forsøge at gøre det stabile og tilbagevendende

gældende: Kendte salmer, kendte

ord, kendte handlinger. Hvis det kirkelige rum bliver

til en scene for den private opfindsomhed,

ryger vi over i en helt anden kategori end kirkens.

Når ritualet bliver til en privat iscenesættelse, så

er kirken i færd med at overflødiggøre sig selv. Det

er præsterne, der her må stå ved deres ansvar, så

folk ikke går fra performance til performance i forbindelse

med de kirkelige handlinger, siger Bent

Flemming Nielsen.

bopælssogn. En sommerhusadresse vil derimod

ikke blive regnet som tilhørsforhold medmindre

særlige forhold gør sig gældende.

Det forholder sig således, at kirkens udgifter til

opvarmning, rengøring og personale (organist,

sanger, kirketjener) afholdes af den lokale ligning.

Det vil sige, at det er kirkeskatteyderne i kommunen,

som gennem kirkeskatten betaler for kirkens

drift. Præster aflønnes af stiftet, men er, ligesom

kirkens øvrige ansatte, normeret efter antallet af

folkekirkemedlemmer i det sogn, hvor de er ansat.

Det vil sige, at præste- og personalekvoten er fastlagt

efter det antal kirkelige handlinger,et sogn med

det antal folkekirkemedlemmer, som er registreret

med bopæl i sognet, gennemsnitligt afføder.

Hornbæk sogn er et sogn i stadig vækst. I flere

omgange er der, gennem omlægning af sommerhusområder

tilført sognet et antal nye beboere, og

tallet skønnes at stige yderligere i de kommende år.

Præster og menighedsråd har derfor besluttet at

følge gældende regler for retten til at få foretaget

kirkelige handlinger, forhåbentlig til glæde for sognets

indbyggere, som gerne skulle være sikret

muligheden for at kunne bruge deres egen kirke,

når behov for det melder sig.

På vegne af præster og menighedsråd

Bodil Olesen


KRIGSDØTRE …

– en fortælling fra det 20. århundrede

Elisabeth Lyneborg er præst og forfatter og bor

i Skævinge. Hun har været sognepræst i Farum i

23 år,og sluttede som valgmenig-hedspræst i Balle

vedVejle. Nu er hun gået på pension. Elisabeth

Lyneborg har et større forfatterskab bag sig. Hun

debuterede i 1979 med bogen “Præster er også

mennesker” og har siden skrevet en lang række

voksenbøger og børnebøger. Sideløbende har

hun studeret antropologi på Københavns Universitet

og været medlem af Danmarks Radios

Programråd og Dansk Forfatterforenings bestyrelse.

“Krigsdøtre” er således hendes syttende bog og er

en dokumentarisk roman om to kvinder fra det

20.århundrede. To kvinder, hvis skæbne krydser

hinanden og på forskellig vis kommer til at vokse

sammen med århundredet.

Johanne er datter af en velstående smed og opdraget

til en tilværelse som bondekone. Hun stræber

imidlertid efter en anden og bedre fremtid og

søger, hver gang hun har mulighed for det, at realisere

og ikke mindst berige sig. Hendes beslutsomhed

fører hende rundt i Danmark,til England,

Italien og Spanien, inden hun åbner et pensionat

– Har de nogen interesser?

– Ja, jeg er levende ineresseret i kirkegårde!

på Bornholm. Vi følger Johanne gennem to verdenskrige,indtil

hun dør i 1980,ensom – men som

en holden dame.

Karen Jeppe, “Pigen fra Danmark” blev hun kaldt,

får en anden skæbne. Under første verdenskrig

drager hun til Armenien, og selv om hun ikke kan

forhindre et folkemord, som tyrkerne begår på

halvanden million armeniere, så yder hun en

heroisk indsats for det armenske folk. Hun etablerer

børnehjem, frikøber fanger og skjuler flygtninge.

Da Karen Jeppe dør, har hun vundet et helt

folks hjerte.

Af Elisabeth Lyneborg

404 sider – 268,- kr.

Forlaget Hovedland

Hos boghandleren

Menighedsrådsmøder

2. halvår 2006:

Tirsdag den 29. august

Onsdag den 27. September

Torsdag den 26. oktober

Onsdag den 29. november

Alle møder er offentlige og finder sted i Sognehuset,

Kirkestien 1, Hornbæk. Referater

fra menighedsrådets møder ligger til gennemsyn

Hornbæk Bibliotek.

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 31


PRAKTISK INFORMATION

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 Hornbæk.

Træffes i Hornbæk Præstegård kl. 11-12 tirsdag

til fredag samt torsdag kl.17-18.

Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

Camilla Eriksen, Orøvej 24, 3140 Ålsgårde.

Træffetid:Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11.,

Tlf.: 49 70 71 65, Orøvej 24.

Torsdag kl. 16-18.Tlf. 49 70 01 10 eller

49 70 71 65, Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1.

Kordegn

Vikar Jannie Høeg, kontor Kirkestien 1,

3100 Hornbæk.

Træffes mandag-fredag kl. 10-13,

samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 76 19 60.

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 75 04 00.

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allé 17 C,

3000 Helsingør.Tlf. 49 21 96 73.

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 06 83.

Kirkegårdsleder

Lars Christensen.Træffes mandag til fredag på

kirkegårdskontoret på den nye kirkegård.

Tlf. 49 70 11 42.Træffetid: kl. 11-12.

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 04 31.

Sogneassistent

Lene Persson, Munkerup Strandvej 38,

3120 Dronningmølle.

Tlf.: 20 32 17 60.

Kirkeværge

Henrik J. Kert Jensen, Hornebyvej 70,

3100 Hornbæk.

Tlf.: 49 70 19 42 / 49 70 20 76.

32 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Praktiske oplysninger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen bor,

d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold, skal

anmelde fødslen til kordegnen inden to hverdage.

Forældreanmeldelsen, som af jordemoderen

bliver udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand

afleveres til kordegnen inden to hverdage.

Evt. vielsesattest eller ansvars- og omsorgserklæring

medbringes.

Navngivning ved dåb

Sker efter henvendelse til præsten i det sogn,

hvor dåben skal finde sted.

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen.

Navngivning uden dåb

Sker at ved den/de, der har forældremyndigheden

henvender sig til kordegnen og udfylder

en særlig formular.

Husk, at ifølge navneloven skal barnet have et

navn inden seks måneder efter fødslen.

Vielse

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens

bopælskommune, hvor man får udstedt en

prøvelsesattest.

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning/bedemand.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kordegnen,

også selvom begravelsen skal foregå

andetsteds.

Kirkebladet og Hjemmesiden

Redaktør

Sine Bayard, N.P. Jørgensensvej 25,

3100 Hornbæk, tlf.: 49 70 16 93.

E-mail: ps.bayard@tdcspace.dk

Hjemmesiden

www.hornbaekkirke.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer i uge 40.

Meddelelser hertil senest 5. september.

N.P. Jørgensensvej 25, 3100 Hornbæk


Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

Kvalitets sommerhuse

i alle prislag udlejes

Havnevej 20, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 20 08 · fax 49 70 20 53

www.hornbaek.net

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 33


Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

Kvistgård Trælasthandel

Lokation

Kvistgård Trælasthandel

Egeskovvej 1

3490 Kvistgård

Tlf.: 49 12 50 50

Fax: 49 13 80 37

www.johannesfog.dk

34 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

REEFS

Fra str. 25 til str. 44

Priser fra 129,95


Gymnastik

Sæsonstart 2006/2007

Velkommen til en ny gymnastiksæson i Hornbæk IF.

Vi glæder os til at se dig, og håber at du med denne sæsons store udvalg

af forskellige hold vil finde frem til netop dét hold, der passer godt til dig.

Den nye sæson begynder i uge 36, dvs. den første dag i sæsonen er mandag

den 4. september 2006.

Opskrivning

Igen i år vil opskrivning til gymnastikholdene finde sted i den store gymnastiksal

Hornbæk Skole. Det bliver tirsdag den 22. august og onsdag

den 23. august, begge dage fra kl. 17.00 – kl. 20.00.

Instruktører og gymnastikforeningens bestyrelse vil være at finde i salen

under opskrivningen, og vi vil selvfølgelig – hvis det er nødvendigt – råde

og vejlede dig i hvilket hold der passer bedst til dig.

Vi tilbyder desværre ikke prøvetimer, og opfordrer dig derfor til at benytte

dig af den vejledning og råd vore instruktører vil stå klar med.

Ved opskrivningen vil vi bede dig udfylde en registreringsblanket med dine

personlige oplysninger.

Registreringsblanketten findes også på vores hjemmeside www.3100.dk.

Herfra kan du udskrive og udfylde den, og medbringe den til opskrivningen.

Det er ikke muligt at foretage opskrivning via Internettet.

Bemærk, at betaling for hele gymnastiksæsonen finder sted samme dag

som opskrivningen. Vi modtager kontanter og check.

Vi gør opmærksom på, at kun såfremt betaling har fundet sted ved opskrivningen

den 22/23 august vil du være sikret en plads på det ønskede hold.

Endvidere gør vi opmærksom på, at der vil være antalsbegrænsning på

nogle af holdene.

Med ønsket om en god og oplevelsesrig gymnastiksæson, glæder vi os til

at se dig i den store gymnastiksal på Hornbæk Skole den 22/23 august i

mellem kl..17.00-20.00.

TAK

Bestyrelsen

En meget overvældet, meget glad og taknemmelig eks-fødselar takker hermed

for al den venlige opmærksomhed, jeg modtog på min fødselsdag.

Det er simpelthen helt utroligt, at så mange har betænkt mig med gaver,

blomster, hilsner, flasker etc.

Tusinde tak. I hjalp med til at gøre dagen så festlig.

Samtidig siger jeg tak til alle ”mine” motionister for en – som sædvanlig –

dejlig sæson.

Fortsat god sommer og på gensyn til september.

Lise Skjold

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

kirsten3100@hotmail.com

Kasserer

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Mette Berggreen

Tlf. 49 70 12 24

Bestyrelsesmedlem og

medlemsregistrering

Pia Steenfeldt-Jensen

Tlf. 49 70 37 47

steenfeldt@jensen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 28 12 49 86

Bestyrelsesmedlem

Sofie Breengård

Tlf. 49 75 85 48

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 35


Gymnastik

Program for gymnastiksæson 2006/2007

Hornbæk IF Gymnastikafdeling

NR. HOLD-NAVN DAG TID STED INSTRUKTØR PRIS PR. HOLD

5 Spillopper 5 år - 1. kl. Mandag 17.00-18.00 Gamle sal/skolen Annemarie Falk 475 kr.

25 Styrketræning - kvinder Mandag 18.45-20.00 Gamle sal/skolen Conny Dixen Munck 850 kr.

13 Springfrø - beg. min. 1. kl. Mandag 17.00-18.15 Store sal/skolen Malene Ølbye 525 kr.

26 Spring/rytme - piger nyt Mandag 18.30-20.00 Store sal/skolen Marianne Skandov/Laila Højbjerg 750 kr. 2 gange

3 Clogging (start uge 38) Mandag 17.30-18.30 Hallen/Multisalen Lise Skjold 700 kr.

2 Power Gym - piger fra 5. kl. Mandag 18.45-19.45 Hallen/Multisalen Malene Ølbye 850 kr.2 gange

OBS! Forlænget sæson

4 Step-aerobic Mandag 20.00-21.15 Hallen/Multisalen Lise Fritzbøger 850 kr.

23 Pirater 2 - drenge 1.-2.kl. Tirsdag 16.00-17.00 Gamle sal/skolen Karsten Bo Baden 475 kr.

18 Pirater 1 - drenge 5 år-bh.kl. Tirsdag 17.15-18.15 Gamle sal/skolen Karsten Bo Baden 475 kr.

7 Teddys Herrer (start uge 38) Tirsdag 19.00-20.15 Gamle sal/skolen Teddy Simonsen 600 kr

14 Stjerneholdet - øvede Tirsdag 17.00-18.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod/Brian Holm-Larsen 750 kr. 2 gange

12 Pigefræs - piger 1.-2. kl. Onsdag 16.45-17.45 Gamle sal/skolen Helle Andersen 475 kr.

1 Tons for tøser - piger 3.-4.kl. Onsdag 18.00-19.00 Gamle sal/skolen Malene Ølbye 475 kr.

2 Power Gym - piger fra 5. kl. Onsdag 19.15-20.30 Gamle sal/skolen Malene Ølbye 850 kr. 2 gange

OBS! Forlænget sæson

8 Motion M/K (start uge 38) Onsdag 10.00-11.00 Hornbækhallen Lise Skjold 525 kr. (750 kr. 8+19)

9 Bodymotion Onsdag 17.30-18.45 Hallen/Multisalen Maria Draghici 850 kr.

10 Krop og Holdning (start uge 39) Onsdag 19.00-20.00 Hallen/Multisalen Annette Lund Poulsen 675 kr.

14 Stjerneholdet - øvede Torsdag 17.00-18.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod/Brian Holm-Larsen 750 kr. 2 gange

26 Spring/rytme - piger nyt Torsdag 18.30-20.00 Store sal/skolen Marianne Skandov/Laila Højbjerg 750 kr. 2 gange

16 Styrketræning - mænd Torsdag 18.30-20.00 Gamle sal/skolen Birgitte Møs/Conny Dixen Munck 950 kr.

17 Gym Funk Torsdag 20.15-21.45 Gamle sal/skolen Marianne Skandov 950 kr.

24 Efterfødsel gymnastik Fredag 08.45-09.45 Hallen/Multisalen Birgitte Møs 300 kr./10 gange

19 Motion M/K Fredag 10.00-11.00 Hallen/Multisalen Lise Skjold 525 kr. (750 kr.8+19)

20 Voksen/barn 1,5-3 år Lørdag 09.00-09.50 Gamle sal/skolen Pia Steenfeldt-Jensen/Lise Fritzbøger 700 kr.

21 Voksen/barn 3-4 år Lørdag 10.00-10.50 Gamle sal/skolen Pia Steenfeldt-Jensen/Lise Fritzbøger 700 kr.

36 Hornbæk Idrætsforening · August 2006


Holdbeskrivelse for Hornbæk IF’gymnastiksæson 2006-07

Hold 20 · Voksen/barn 1, børn 1 1 ⁄2- 3 år. Lørdage

9.00-9.50 · Skolens gl. sal

Hold 21 · Voksen/barn 2, børn 3-4 år. Lørdage

10.00-10.50 · Skolens gl. sal.

Instruktører Lise Fritzbøger og Pia Steenfeldt-

Jensen. Deltagerbegrænsning.

Små børn elsker at tumle, trille, snurre, gynge, vugge,

hoppe, løbe, kravle, rutsje, klatre osv. Og hvad

kan være bedre end hvis man kan få lov til det sammen

med en kær voksen!

De mindste gymnaster vil her få mulighed for i

deres tempo at stifte bekendtskab med gymnastikkens

verden.

Gennem leg og glæde stimuleres alle barnets sanser

og barnets motorik og reflekser udvikles.

Bevægelseslege, lege, små legeredskaber og store

redskabsbaner, hvor børnene udfordrer sig selv,

vil indgå i timen.

Husk både barn og voksen (som også kan være

en bedsteforældre el.lign.) deltager i gymnastikken!

Hold 5 · “Spillopperne”. Mandage 17.00-18.00

· Skolens gamle sal. Piger fra 5 år til og med

bh.kl.

Instruktør Annemarie Falk. Deltagerbegrænsning.

Vi laver bevægelses- og sanglege, udfordrende

forhindringsbaner og små serier med dans og

gymnastik.

Hold 18 · “Piraterne 1”. Drenge 5 år til og med

bh.kl. Tirsdage 17.15-18.15 · Skolens gamle sal.

InstruktørKarstenBoBaden.Deltagerbegrænsning.

Sjov og udfordrende idrætsleg for drenge!

Så starter gymnastikken igen! Kom og vær med

til at hoppe/klatre, tumle og lege med alle mulige

redskaber, klatre i ribberne og undgå at røre jor-

den – få musklerne på kroppen til at vokse og smil

om munden. Kort sagt: Kom og få brændt krudtet

af!

P.S. Det er forbudt for piger.

Hold 23 · “Piraterne 2”. Tirsdage 16.00-17.00 ·

Skolens gamle sal. Drenge 1. og 2. kl.

Instruktør Karsten Bo Baden. Deltagerbegrænsning.

Idrætsleg og gymnastik for drenge!

Er du dreng og mellem 7 og 8 år, så er “Piraterne”

nok lige noget for dig. Der bliver fart over feltet. Vi

skal lave gymnastik med mange forskellige redskaber

og hvad som byder sig. Vi skal løbe, springe

og lege (vilde lege.)

Så har du lyst og mod på at være sammen med

andre drenge og få sved på panden, og er du til

sjov og ballade så kom og vær med.

P.S. Det er forbudt for piger.

Hold 12 · “Pigefræs”. Onsdage 16.45-17.45 ·

Skolens gl. sal. Piger 1.-2. klasse.

Instruktør Helle Andersen. Deltagerbegrænsning.

– Et hold, hvor vi laver en god blanding af ordinær

rytmegymnastik f. eks med håndredskaber, dans,

funk og sving, og ind imellem leger vi lege, hvor

gymnastik og håndredskaber indgår. Det er

MEGET vigtigt, at pigerne er stabile og passer

deres træning, da vi arbejder målrettet på serier til

opvisninger. Pigerne skal også arbejde sammen

2 og 2, og det er ærgerligt at stå og mangle sin

makker.

Jeg glæder mig til at arbejde aktivt og hårdt mod

et fælles mål og ikke mindst grine og have det sjovt

med “Pigefræs”.

(Der må påregnes udgifter til opvisningsdragter,

håndredskaber samt transport og udgifter til stævner).

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 37


Gymnastik

Hold 1 · “Tons for Tøser”. Onsdage 18.00-19.00

· Skolens gl. sal. Piger 3.-4. kl.

Instruktør Malene Ølbye.

Er du vild med dans og fede rytmer, og går du i 3.-

4. klasse? Så er Tons for Tøser lige noget for dig. Vi

skal stifte bekendtskab med en masse forskellige

måder at danse og bevæge os på. Bl.a. skal vi

prøve brasiliansk samba, hip hop og jazz ballet. Der

vil i år blive lagt stor vægt på smidigheds træning,

og det forventes at pigerne øver sig hjemme. Holdet

er et opvisningshold, og vi vil i løbet af foråret

deltage i flere opvisninger, hvorfor der må påregnes

udgifter til opvisningsdragter/håndredskaber.

Hold 2 · “Power Gym”. Mandage kl. 18.45-19.45

i Hornbækhallen/Multisalen og onsdage 19.15-

20.30 · Skolens gl. sal. Unge piger fra 5. kl.

Instruktør Malene Ølbye.

Kan du lide at optræde med dans og bevægelse,

og går du i 5.-10. klasse – så kom til Power Gym!

Holdet er efterhånden blevet lidt af et show- og

opvisningshold. Måske så du os til Hornbæk

Kræmmermarked eller til Hornbæk Havnefest? Vi

skal i forårs- og sommermånederne ud og give flere

opvisninger, hvorfor der også må påregnes nogle

udgifter til opvisningsdragter og transport samt

udgifter til stævner med overnatning. I den kommende

sæson skal der arbejdes med smidighed,

balance, kropsbevidsthed og en masse forskellige

og spændende former for dans. Det forventes at

pigerne øver sig derhjemme.

OBS.: På dette hold forsætter træningen efter

opvisningen frem til skolens sommerferie. Kontingentet

er beregnet herefter.

Hold 13 · “Springfrø” – spring for begyndere fra

1. kl. Mandage 17.00-18.15 · Skolens store sal.

Instruktør Malene Ølbye. Deltagerbegrænsning.

Nu har alle børn fra 7 år (1- klasse), mulighed for at

lære springgymnastik helt fra bunden. Du kommer

38 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

til at lære at slå flotte koldbøtter, vejrmøller og stå

på hænder på måtten. I mini trampolinen lærer du

at hoppe på den rigtige måde, og hvis du øver dig

rigtig meget, lærer du måske at lave en saltomortale.

Disse ting bliver blandet med en masse sjov

og leg, for der er plads til alle, der vil gå til spring.

Der er prøvetræning med henblik på holdopdeling

tirsdag den 15. august kl. 18.00 til 20.00 i den store

sal på Hornbæk Skole, Det er vigtigt, at du

møder op hér, så du ved, hvilket af springholdene,

du skal tilmeldes på.

Hold14 · “Stjerneholdet”. Springgymnastik for

øvede drenge og piger · Tirsdage 17.00-18.30

· Skolens store sal samt torsdage 17.00-18.30

· Skolens store sal.

Instruktører Jesper Appelrod og Brian Holm-Larsen.

Deltagerbegrænsning.

Som noget helt nyt i gymnastikafdelingen, vælger

vi i år at opdele springholdene efter hvad man

kan, og ikke efter alder. Vi vil stille krav til at man

rent faktisk skal være øvet for at gå på dette hold.

Vi kommer til at arbejde med sværere spring, og

man skal som minimum kunne stå på hænder,

lave vejrmøller og springe rigtigt i trampolin. Der

vil som noget nyt også blive arbejdet med rytmiske

serier. Det er vigtigt, at man forstår, at man

skal høre efter og gøre præcis, hvad der bliver

sagt. Alle gymnaster på dette hold vil blive udstyret

med et hæfte med øvelser, der skal laves

hjemme, og det forventes, at hver især i løbet af

sæsonen lærer at gå i split/spagat, lave flikflak,

kraftspring, overslag og salto. Der vil blive givet

diplomer for opnåede mål og for 100 % fremmøde

i løbet af sæsonen.

Der er prøvetræning med henblik på holdopdeling

tirsdag den 15. august kl. 18.00 til 20.00 i den store

sal på Hornbæk Skole, Det er vigtigt, at du

møder op hér, så du ved, hvilket af springholdene,

du skal tilmeldes på.


Hold 15 · “Pige Spring & Rytme, konkurrence”

– udtaget hold. Mandage 18.30-20.00 samt

torsdage 18.30-20.00/skolens store sal.

Instruktører Marinne Skandov og Laila Højbjerg.

Deltagerbegrænsning.

NYT- NYT -NYT! Som noget helt nyt i Hornbæk

gymnastikforening forsøger vi med et pigespringhold,

som kommer til at deltage i stævner

og konkurrencer indenfor springgymnastik og rytmiske

serier. Der vil blive arbejdet med de lidt

sværere spring, rytmiske serier og smidighed.

Min. alder 8 år. Der må påregnes udgifter til opvisningsdragter,

håndredskaber samt transport og

udgifter til stævner.

Der er prøvetræning med henblik på holdopdeling

tirsdag den 15. august kl. 18.00 til 20.00 i den store

sal på Hornbæk Skole, Det er vigtigt, at du

møder op hér, så du ved, hvilket af springholdene,

du skal tilmeldes på.

Hold 17 · “GymFunk & Styrke” – “man ka’ høre

det på musikken”. Torsdage 20.15-21.45 · Skolens

gl. sal.

Instruktør Marianne Skandov.

Blanding af rytmisk gymnastik, dans og styrketræning.

Alder : Fra 18 - 88 år’.

Vi har det sjovt til god musik med “gang i den” og

højt humør. Holdet deltager i opvisninger m.m.

Hold 25 · “Konditions- og styrketræning for

kvinder”. Mandage 18.45-20.00 · Skolens gl.

sal.

Instruktør Conny Dixen Munck.

For kvinder i alle aldre, der kan lide at få sved på

panden.

Vi arbejder hele kroppen igennem, vi træner de

store muskelgrupper, ben, baller, mave, ryg og

arme. I programmet indgår også sjipning, hop

og løb, så din kondition helt sikkert blive forbedret.

Hold 24 · “Efterfødsel-gymnastik”. Fredage

8.45-9.45 · Hornbæk Hallens multisal.

Instruktør Birgitte Møs. Deltagerbegrænsning.

Dette hold henvender sig til kvinder, der har brug for

at komme i form efter at have født. (Du behøver ikke

at være nybagt mor). Deltagerne må gerne have

små babyer med. Øvelserne vil være af både styrke-

og konditionsmæssig karakter. Der vil være

fokus på genoptræning af mavemuskulatur samt

på styrkelse af øvrige muskelgrupper, som belastes

ved fødsel samt ved de mange løft i tiden derefter.

Hold 4 · “Step-aerobic”. Mandage 20.00-21.15

· Hornbæk Hallens multisal.

Instruktør Lise Fritzbøger. Deltagerbegrænsning.

Stepaerobic foregår på en "stepbænk", idet man

går op og ned - som på en trappe. Det giver supergod

træning af mave, balder, lår og ryg. Pulsen stiger

hurtigt, så vi forbrænder en masse og får god

kondi. Vi varmer først op, og laver herefter varierende

serier på bænken. Ved nye serier startes

altid forfra, så du altid kan følge med. Der sluttes

af med træning af de store muskelgrupper: arme,

ben, mave, balder og ryg afsluttende med ca. 10

min. udstrækning.

Hold 16 · “Konditions- og styrketræning for

mænd”. Torsdage 18.30-20.00/skolens gl. sal.

Instruktører Birgitte Møs og Conni Dixen Munck.

Konditions- og styrketræning for mænd. På dette

hold får du arbejdet hele kroppen igennem, sved

på panden og pulsen op.

Hold 10 · “Krop og holdning”. Onsdage 19.00-

20.00 · Hornbæk Hallens multisal.

Instruktør Annette Lund Poulsen.(Start uge 39)

Deltagerbegrænsning.

Hvor mange tænker over og er bevidst om betydningen

af kroppens holdning i hverdagen? Det

kommer man til, hvis man prøver kræfter med hol-

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 39


Gymnastik

det, hvor der er mange gode og sikre øvelser for

nakke, skuldre, ryg, baller og lår. Der er ingen hop

og løb. Afsluttes hver gang med udstrækning og

afspænding.

Hold 3 · “Clogging”. Mandage 17.30-18.30 ·

Hornbæk Hallens multisal.

Instruktør Lise Skjold Hansen. (Start uge 38)

Clogging er en amerikansk stepdans, som kommer

fra England/Irland og blev bragt til USA via

udvandrerne for over 100 år siden. Dengang dansede

man i “clogs” (træsko), i dag bruges en speciel

sko med taps på hæl og tå for at fremhæve rytmen

i musikken, som er country, pop og rock

musik. Alle med lidt rytme i kroppen kan lære at

”clogge”. Det giver sved på panden, gode benmuskler,

fremmer kredsløbet , god kondi og ikke

mindst … godt humør! Clogging is fun!

Hold 7 · “Teddys Herrer”. Tirsdage 19.00-20.15

· Skolens gl. sal.

Instruktør Teddy Simonsen. (Start uge 38)

På vores herrehold tilstræbes det, at hele kroppens

bevæge-apparat gennemgås. Det sker via

mange smidigheds- og udholdenhedsøvelser. Ved

denne kombination styrkes balancen og kropskoordinationen

– og kroppens almene velvære øges

betydeligt. Holdet er for alle. Både for Jer, der

“bare” vil bruge kroppen, men også for Jer, der bruger

kroppen til hårdt brug, f.eks. håndværk eller

som supplement til en kontant sport. OBS.: En

hver på holdet gør det, man kan, og individuelle

øvelse forekommer.

Hold 8 · “Motion Mix – M/K”. Onsdage 10.00-

11.00/Hornbæk Hallen

Hold 19 · “Motion Mix - M/K”. Fredage 10.00-

11.00/Hornbæk Hallens multisal.

Instruktør Lise Skjold Hansen.

Det giver velvære og godt humør at være i form!

40 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Du bliver stærk og smidig og får sat ekstra gang i

blodomløbet med grundlæggende fysisk træning,

bestående af grundig opvarmning, konditions- og

styrketræning, udspænding, div. håndredskaber,

såsom vægte, elastikker, stave, etc... alt til glad og

inspirerende musik.

Hold 9 · “Bodymotion for voksne piger”. Onsdage

17.30-18.45 · Hornbæk Hallens multisal.

Instruktør Maria Draghici.

Alsidig fysisk træning for kvinden i alle aldre. Vi

arbejder bl.a. med flg.: først opvarmning af alle

muskelgrupper og led til glad og rytmisk musik.

Der bliver sat speciel fokus på arme, ryg og nakke.

Mave, hofter, lår og sæde trænes, så det giver

en fastere muskulatur. Vi afslutter med grundig

udstrækning, så musklerne forbliver smidige. Der

arbejdes videre med kredsløbsøvelser, bækkenbundstræning

og afspænding. Nogle øvelser er

inspireret af callanetic, yoga, tai chi chuan m.m. Vi

deler timen op i to: 1 ⁄2 time stående og 1 ⁄2 time liggende

(på måtter). Der lægges op til, at ALLE kan

deltage på holdet, da man selv sætter sit tempo -

alderen spiller ingen rolle.


Alle springgymnaster (begyndere

som øvede) – se her

Som det fremgår af programmet har vi ændret lidt

på springholdene i år. Der vil som de andre år være

3 hold, men i år er holdene ikke aldersopdelt men

opdelt i et begynderhold, et øvet hold og som

noget nyt – et rent pige øvet springhold – der bla.

skal deltage i konkurrencer.

Det betyder, at har du aldrig gået til springgymnastik

før, skal du uanset alder, starte på begynderholdet

(Springfrøene) for at lære de grundlæggende

ting indenfor springgymnastikken.

Hjælp!

Vi har derfor lavet en prøvetræningsaften tirsdag

den 15. august 2006 fra kl. 18.00 – 20.00 i den store

sal på Hornbæk skole, hvor alle, der ønsker at gå

til springgymnastik (både begyndere og øvede), kan

møde op og få at vide, hvilket hold du skal gå på.

Vi skal lige gøre opmærksom på, at dette ikke er

en opskrivningsaften – kun en prøvetræning – så

du skal også møde op til opskrivningen enten den

22. eller 23. august, hvor du tilmelder dig på det

hold, du skal gå på og betaler samtidig for hele

sæsonen.

På gensyn til den nye sæson.

Vi mangler 1 gymnastikinstruktør til et børnehold og 1 instruktør til

de øvede springgymnaster – så læs lige nedennævnte annoncer

og se om det kunne være noget for dig.

Gymnastikinstruktør til et børnehold fra 3-5 år (minilopper)

Er du en frisk og glad person, der kan styre og sætte fut i en masse friske børn, så er

det måske noget for dig at blive instruktør på ovennævnte hold i gymnastikafdelingen.

Vi mangler til sæsonstart i uge 36 en instruktør til dette hold. Holdet kan træne enten

lørdag formiddag fra 11.00-12.00 eller mandag fra 16.00-17.00.

Det vigtigste er, at du er motiverende, indlevende og bare har lyst til at få andre til at

bevæge sig. Er du instruktør i forvejen er det fint. Hvis ikke, hjælper vi dig gerne i gang,

giver masser af støtte og sender dig på de kurser, der er relevante for dig.

Vi giver vores instruktører god løn og ansættelsen sker på kontrakt.

Hvis du synes det er noget for dig og gerne vil vide mere så kontakt formand Kirsten

Grønlund på tlf. 49 70 11 03 eller send en mail på kirsten3100@hotmail.com snarest

muligt.

Gymnastikinstruktør til springgymnaster – øvede

Vi søger en erfaren springinstruktør til vores øvede springgymnaster (Stjerneholdet),

som træner 2 gange om ugen, hhv. tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 – 18.30 i den store

sal på Hornbæk skole. Holdet ledes i dag af vores 2 dygtige springinstruktører

Jesper Appelrod og Brian Holm-Larsen. Men for at få tid og mulighed til at videreudvikle

og dygtiggøre holdet, er der er behov for yderligere forstærkning.

Gymnasterne er i aldersgruppen min. 7 år – ca. 14 år.

Hvis du synes det kunne være noget for dig og gerne vil vide mere, så kontakt formand

Kirsten Grønlund på tlf. 49 70 11 03 eller send en mail på kirsten3100@hotmail.dk

snarest muligt.

Bestyrelsen

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 41


Sæsonkort à kr. 1.600,-

gældende maj til november

købes i receptionen på

Havreholm Slot.

42 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

Advokat

Jeannette Eilertsen

MØDERET FOR HØJESTERET

A.R.Friis vej 9, 3100 Hornbæk

Tlf.: 48 79 66 11· Fax: 48 79 42 16

Hjemmeside: www.advohelsinge.dk

Email: je@advohelsinge.dk

Møde efter aftale

Spil tennis på Havreholm

De 4 prægtige hard court

baner, hvor der to gange er

spillet Davis Cup semifinaler

kan benyttes af

aktive tennisspillere.

Klosterrisvej 4 · Havreholm · DK-3100 Hornbæk

Telefon +45 4975 8600 · Telefax +45 4975 8023

E-mail: havreholm@havreholm.dk · www.havreholm.dk


Håndbold

Så starter vi igen!

Så er det endelig tid til at indtage hallen igen, hver tirsdag og torsdag, efter

en lang sommerferie med alt for godt vejr til at være indenfor, for at spille

håndbold.

Vi har været en tur på Bornholm med størstedelen af ungdomsafdelingen.

Turen gik helt fint og vi havde en masse glade børn med. Vores herre junior

fik en flot 2. plads, så der skal lyde et tillykke, med den flotte præstation,

herfra. Og der skal også lyde et stort TAK til alle de frivillige hjælper der

var med på turen; “tak skal I have”.

Vi håber at se alle børnene i august måned hvor vi starter træning igen.

Og så håber vi at se nogle flere forældre og tilskuer i hallen til at støtte alle

holdene i klubben. For det ser skam ikke så skidt ud med håndbolden i

Hornbæk.

Så kridt skoene og kom og støt vores hold, der er altid brug for et par ekstra

hænder til at klappe.

Træningstider

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tirsdag Hold Torsdag Hold

15.00-16.00

15.30-17.00 Puspiger/piger 16.00-17.00

17.00-18.00 Herre Junior 17.00-18.30 Puspiger/Piger

18.15-19.15 Drenge 18.30-19.30 Dame junior

19.00-20.00 Sommerkamp 19.30-20.30 DY/Damer

Tillykke med oprykningen til serie 1!

Vi har et herrehold i Hornbæk, som fortjener lidt opmærksomhed, for i år

har elite 3000 slugt næsten al interessen fra Helsingør Dagblads sportsjournalister,

så det er ikke meget vi har set til dem i forbindelse med Hornbæks

kampe.

Mon ikke at et serie 1 hold kan få lidt bevågenhed i Helsingør Dagblad ?

Ud over at holdet vandt serie 2 og dermed rykker op i serie 1, vandt de

Sjællandsmesterskabet ved at slå Ringsteds herrer, som godt nok alle var

i sværvægtsklassen og udgjorde en kraftig mur i forsvaret, og som var vanskelige

at dæmme op for, når de angreb. Hornbæk vandt på deres taktik

og hurtighed. Det var en fornøjelse at se, hvordan Hornbæks herrer udnyttede

deres håndboldkunnen og kendskabet til hinandens forcer. Indsatsen

bliver heller ikke mindre imponerende af, at holdet ud over en række

unge spillere med udgangspunkt i ”De blå Djævle” rummer et par oldboyser,

den tidligere træner og den nuværende, som begge går til den med

Bestyrelsen 2005 / 2006

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf.: 22 25 56 26

jol.jorgen@jubii.dk

Kasserer

Jane Pedersen

Toftemosevej 15.A

Tlf.: 26 82 49 85

janebelvedere@hotmail.com

Sekretær

Ungdomsformand

Karina Nikolajsen

Rolfsvej 5.D

3000 Helsingør

Tlf.: 23 80 21 06

Karina-n@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Trine Bay Nygart

Øresøndsvej 14.D

Tlf.: 49 70 14 04

hejbay@hotmail.com

Mette Christensen

Stenvinkelsvej

3000 Helsingør

mch@efs.egmont.com

Suppleant

Lise Bertram

Solvej

Tlf.: 49 70 07 03

l.bertram@get2net.dk

Ungdomsudvalg

Karina Nikolajsen

Tlf.: 23 80 21 06

Karina-n@mail.dk

Karina Ginge

Hornbækgårdsvej 21

Tlf.: 49 70 35 59

karina.g@get2net.dk

www.3100.dk/hand/

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 43


Håndbold

temperament og ildhu. Til trods for alle de knubs,

de tager imod, spiller alle (næsten altid) med gejst

og glæde - til det trofaste publikums store fornøjelse.

De indledte sæsonen med at tabe et par kampe –

og det var måske ikke så dårligt, for træerne vokser

ikke ind i himlen, og træningen skal passes, for

at man kan vinde. Siden kom en lang række vundne

kampe – nogle meget snært. Samtidig dalede

antallet af røde kort, da holdet fik bedre styr på

temperamentet, og de nye spillere fandt deres

plads på holdet.

Helt fortjent sikrede de sig en suveræn 1. plads og

slappede af i den sidste kamp, som de helt unødvendigt

tabte.

Vi glæder os til at følge holdet i den kommende

sæson, og håber at spillerne kan og vil leve op til

den nye udfordring. Set fra lægterne kræver det

nok lidt styrke- og konditionstræning, og at holdet

er klar, når første fløjt lyder.

Østersø Cup 2006

Søndag d. 9.juli 2006 mødte en stor samling af børn

og voksne op på p-pladsen ved Hornbæk hallen.

Mange havde været på håndbold tur til Bornholm

før, mens andre var af sted for første gang. Forventningerne

var store til årets håndbold tur i Hornbæk

IF’s regi.

Nu blev der taget behørigt afsked mellem deltagerne

og forældre, derefter gik turen af sted mod Åkirkeby.

Turen frem til færgen gik fint og Emilie stødte til os

på havnen i Ystad.

Efter veloverstået sejltur og bustur, ankom vi til camping

pladsen i Åkirkeby. Det var en plads hvor alt var

organiseret med opslået telte, bagagen var fordelt,

køkkenet var pakket ud og sat op, alt i alt så var det

hele gjort klar, af de første ledere og ældste spillere,

der var ankommet allerede om fredagen.

Efter aftensmaden var der afslapning, hygge og det

var tid til at få pumpet luft i luftmadrasserne.

Mandag var der indmarch for alle deltagerne ved

Østersø Cup og til forskel fra sidste år, så nåede vi

at komme med i optoget i år. Optoget gennem Åkirkeby

er en fin måde at få et overblik over byen, eller

stifte bekendtskab over de ændringer der er sket i

årets løb.

44 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Vi kommer selvfølgelig, for der er altid spænding

og hygge på lægterne – og der er plads til flere, så

hermed en opfordring til andre om at komme og

se kampene.

Tillykke til holdet med det flotte resultat

Supporterne

Nu startede det vi alle havde ventet på, af sted til

håndboldbanerne enten for at spille eller også for at

heppe på de andre hold. Stævnet bliver afviklet på

9 håndboldbaner, det vil sige at der er rigeligt at holde

øje med når man ikke spillede. Tavlen ved køkkenet

på campingpladsen over Hornbæk IF’s kampe

for dagen bliv flittigt studeret, så planen for dagen

kunne lægges.

Nu blev der spillet håndbold og kampene blev flittigt

diskuteret og da dagen var slut på banerne blev

morgendagens muligheder så diskuteret.

Ved hjælp af de fortræffelige ledere på køkkenholdet,

så var det ens egen skyld hvis man gik sulten i

seng. NU skulle vi sove i teltene og det var noget der

var blevet set frem til. Der var nu ro i vores lejr, før at

Ydun fik ro over hos dem.

Tirsdag var de første hold allerede på banerne kl. 9.

Derfor havde de været oppe kl. 7 og gjort sig klar.

Nu skulle de resterende indledende kampe spilles

og afgørelsen om holdenes videre chancer blev

bekendt. Puslinge piger (både vores eget og holdfællesskabet

med Borsholm) og Puslingedrenge gik

i B-slutspil. Drengene (Gustav og Frederik) kæmpede

bravt og gik i B-slutspille. Herrejunior kæmpede

flot og kom efter nogle spændende kampe i A-slutspil,

selvom Ydun var heldige med at besejre vores

Herrejunior. Damejunior blev efter nogle smalle


nederlag helt ufortjent deltager i B-slutspillet. Nogle

af holdene var allerede i gang med slutspillet her om

tirsdagen.

Det var nu nogle trætte spillere der indfandt sig i teltene

denne aften og roen sænkede sig nu over lejren.

Endnu en dag hvor der var varmt på banerne

og vi flittigt måtte drikke af de dunke som venligst

var sponsoreret af Faxe.

Onsdag morgen, efter en gang regn om natten, gik

det på samme måde med hold på banerne tidligt.

Nu skulle placeringerne afgøres. Man var dog lidt

slidt nu og kampene begyndte og tage på ens kræfter.

Dagens kamp var puslingepigerne der mødte

vores fælleshold med Borsholm.

Endnu mange kampe på banerne og tiden blev fordelt

mellem at spille på sit respektive hold og heppe

på vores egne hold. Efter fine placeringer til Puslingepiger

og Puslingedrenge, samt Drengeholdet, var

deres kampprogram slut. Vi fik dog alle en forskrækkelse

da Nikolaj fra Herrejunior i en uheldig takling fik

et slag på halsen, men senere fik han det bedre.

Eftermiddagen blev i en periode brugt til den traditionelle

vandkamp. Ved aftenstide var der mulighed

for at hente inspiration ved Ydun’s festoptræden.

Endnu en dag var gået og folk krøb i deres soveposer,

for at være klar til næste dags oplevelser.

Torsdag morgen skulle Damejunior og Herre junior

op og spille deres sidste kamp i slutspillet og der var

adskillige af de øvrige Hornbækkere der havde besvær

med, at nå op på plænerne for at heppe på

vores hold. Samtidig blev der puslet i krogene for nu

oprandt dagen, hvor holdene skulle stå for underholdningen

til vores festaften.

Efter Damejunior brave kamp i slutspillet havde givet

en ærefuld 3.plads, kunne Herrejunior krone en god

indsats med en samlet 2. plads i A-slutspillet og

senere kunne vi med den samlede præmieafslutning

i selvsyn se at målmand Tobias blev kåret til

rækkens bedste spiller og ikke et øje var tørt.

Nu gik vores tur med bus til Joboland, med aktiviteter

for alle, samt et dejligt badeland, der på denne

varme solskinsdag var meget overbefolket. Det var

nu et dejligt afbræk fra vores teltlejer.

Nu kom så aftenens underholdning, hvor holdene

på skift underholdt og der var mange fine indslag og

vand til enkelte deltagere. Det mest kølige indslag

kom dog fra Gustav fra drengeholdet, tak til ham og

I andre for underholdningen.

Fredag formiddag gik med at pakke sine rejsesager

sammen, pakke telte sammen og rydde vores lejr.

Man skulle gøre klar til hjemrejsen.

Efter et middagsmåltid, var der rundbold og fodbold

på programmet og man fik for sidste gang løbet på

banerne ved Østersø Cup.

Turen med bus og færge til Ystad gik godt, alt klappede

som hele turen i sig selv gjorde.

I bussen fra Ystad til København blev der udkæmpet

slagsangs kamp mod Lyngby HK og alle var

med på “Pip Pip Kanariefugl …”

Ved ankomst til Hornbæk hallen, var der glade gensyn

med forventningsfulde forældre og trætte deltagere.

Det var en rigtig god tur, tak til spillere, lederbørn

og ledere for en fornøjelig uge på Bornholm.

Det er altid dejligt at få hilsener hjemmefra, og det

var meget populært at Lise og Jens Bertram gav flødeboller

til alle børn og barnlige sjæle. Tak for dem.

Også en stor tak til Lars Kjærsgård for at skaffe de

drikkedunke Som Faxe A/S så velvilligt sponserede.

Stainless CONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 96 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk

mf

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 45


HAVNEKIOSKEN Telefon: 4970 0354 – Fax: 4970 0374 – E-mail: Kiosk@Post11.tele.dk

Byens største

spillebutik…

Vi forhandler bl.a.

• Tips & Lotto

• Skrabespil

• Varelotteriet

• Landbrugslotteriet

• Radiobingo

Byens største slikbutik…

Hos os kan du bl.a. finde

• Slikmix – 75 varianter

• Børneslik – stort udvalg

• Is fra Frisko

• Sv.Michelsens hjemmelavede

chokolader

• Rigtige flødeboller

Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04

46 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve

Byens største bladbutik…

Vi har blade om alt – bl.a.

• Mode

• Sport

• Indretning

• Biler/motorcykler

• Erotik

• Hobby

Havnekiosken er med i den landsdækkende kiosk-kæde NærKØB.

Har du internetadgang, så klik ind på www.naerkob.dk og se de

aktuelle tilbud – samt en hel masse andet spændende. God fornøjelse.

Barnkob & Danielsen

Registreret Revisionsanpartsselskab

Sennepsbakken 15 · 3100 Hornbæk

Tlf. 70 20 58 29 · Fax 49 15 00 89

www.barnkob-danielsen.dk

Byens største servicebutik…

Vi kan hjælpe dig med bl.a.

• Renseriservice

• Kopiservice

• Faxservice

• Fotoservice

• Taletidskort

• HT-kort


Petanque

Trøjesponsor til licensspillerne

Vi har på grund af sommeren ikke kunne præsentere licensspillernes nye

tøjsponsorer her i bladet.

Det er Michael fra ”BORDERSTONE”-granit til køkken og bad, samt Frank

fra ”HORNBÆK VVS”, der har sponseret sweet-shirt, t-shirts samt caps til

samtlige licensspillere. Vi siger tusind tak til dem.

Lidt løst og fast

Vi har netop overstået den 6. af

årets rødvinsturneringer, nemlig

den traditionsrige midnatspedtanque

den 21/7. Endnu en pragtfuld

aften med herlig mad fra grillen

og Petanquespil til ud på de

små timer. Inger Skaarup var

urørlig med 12 point og lutter sej- Masser af aktivitet på stranden lørdag d. 1. juli

re, dog skarpt forfulgt af Joe, Lars

Leo og Niels Serup alle med 10 point, godt gået af vores baneentreprenør

Lars Leo Jensen at blive nr. 3 i sin første rødvinsturnering. Minsandten om

ikke en venlig statistiker har gjort mig opmærksom på at Niels Serup har spillet

sin 28. rødvinsturnering i træk, fantastisk, det vender vi tilbage til senere.

Apropos statistiker, vores hjemmeside halter gevaldigt, det skal ingen

beklage mere end jeg, vi har prøvet flere løsninger men det er altså ikke

rigtigt lykkedes at få den til at køre. Skulle en af de ærede medlemmer have

tid lyst og evner til at prøve kræfter med dette medie skal han/hun være så

hjertens velkommen til at kontakte mig.

Etableringen af vores nye baner er i fuld gang. I skrivende stund har Entreprenør

Lars Leo Jensen gravet al overjorden væk og planeret ud så vi er

klar til at modtage de forskellige grusmaterialer vi skal bruge, ligeledes er

Peter Hansen i fuld gang etabelring af broen samt div. andre træarbejder.

Jeg har selvfølgelig et lønligt håb om at bruge de nye baner i forbindelse

med Hornbæk Open eller 3. runde i DPF turneringen, men som situationen

er i entreprenørbranchen i øjeblikket skal vi nok væbne os med tålmo-

Président

Henning Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

mums1@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Tlf.: 49 70 30 26

seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

ibsenhornbk@get2net.dk

Best.medlem

Gitte Pedersen

Tlf.: 49 70 15 90

DPF Manager og holdejer

Harry Duus

Tlf.: 43 22 52 15

hdu@schultz.dk

DPF Sportschef og træner

Lasse Christensen

Tlf.: 49 70 12 12

ikm@tdc.dk

Turneringsudvalg

Rasmus Korsholm

Tlf.: 49 70 12 12

ikm@tdc.dk

Søren Duus

Tlf.: 28 11 90 61

sduus@ofir.dk

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 47


Petanque

dighed og bare håbe på at vi kan få tilkørt materialer

rimeligt hurtigt.

Jeg har fået en interessant henvendelse fra Tygelsjö

Bouleklub, klubben holder til lidt uden for

Malmø og kunne godt tænke sig at besøge os i

weekenden 2/3 september, så hvis nogen har et

godt forslag til vor man kan indkvartere ca. 20 personer

må de meget gerne kontakte mig.

Jeg havde nær glemt årets strandpetanque, de 14

hold der var med kan vel kun nikke bekræftende til

at vi havde en fantastisk og meget meget varm dag

på stranden og hvor der faktisk specielt i finalerunden

blev spillet rigtig godt petanque. Jeg kan kun

anbefale alle der ikke har været med før til at få fat

i familie, venner, kolleger hvad ved, lav et hold og

kom ned på stranden den første lørdag i Juli

måned. Resultatet blev at Bjørnebanden blev en

Resultat i 2. division og Regionalrækken

før 3. runde den 12. August

Division-2

Hjemme Ude I alt

V U T Score V U T Score K Score P

1 Ledøje 5 0 1 33-15 0 0 0 0-0 6 33-15 10

2 Lynge-Uggeløse 4 0 1 23-17 1 0 0 5-3 6 28-20 10

3 Hvidovre-2 1 0 0 7-1 2 1 2 21-19 6 28-20 7

4 Hedebo-3 2 1 0 14-10 1 0 2 8-16 6 22-26 7

5 Hornbæk 0 0 0 0-0 2 1 3 21-27 6 21-27 5

6 Rødovre 1 0 0 5-3 1 0 4 16-24 6 21-27 4

7 Kirke Såby-2 0 1 4 15-25 1 0 0 6-2 6 21-27 3

8 Øbro 2100 1 0 2 11-13 0 0 3 7-17 6 18-30 2

Resultat i DGI`s turnering pr. 31. Juli

Pulje 4

Kampnr. Spilledag Hjemmehold Udehold Resultat

401 Tirsdag 09. maj Frederikssund 4 Hillerød 1 6 - 7

402 Tirsdag 09. maj Hornbæk 2 Lynge-Uggeløse 1 8 - 5

403 Tirsdag 23. maj Ølstykke 3 Frederikssund 4 4 - 9

404 Tirsdag 23. maj Hornbæk 2 Hillerød 1 7 - 6

405 Tirsdag 30. maj Lynge-Uggeløse 1 Ølstykke 3 10 - 3

406 Tirsdag 30. maj Frederikssund 4 Hornbæk 2 2 - 11

407 Tirsdag 13. juni Hillerød 1 Lynge-Uggeløse 1 9 - 4

408 Tirsdag 13. juni Ølstykke 3 Hornbæk 2 4 - 9

409 Tirsdag 20 juni Lynge-Uggeløse 1 Frederikssund 4 9 - 4

410 Tirsdag 20 juni Hillerød 1 Ølstykke 3 8 - 5

Hornbæk fører puljen på bedre score end Hillerød

48 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

“stensikker” vinder med mindst muligt margen til

sidste års nr. 1. Slagterdrengene og med Tributor

på en fortjent 3. plads.

Tilsidst “god kamp” når vi nu kaster os ud den

resterende sæsons mange turneringer m.m.

Rødvinsturneringens top ti

Joe Johnston 16

Gerda Laugesen 13

Ingrid Korsholm 13

Gitte Helmer Pedersen 12

Svend Aage Christiansen 10

Le Président

Erik Helmer Pedersen 9

Niels Serup 9

Inge Pedersen 8

Lasse Christensen 8

Inger Skaarup 7

Pulje 3

Hjemme Ude I alt

V U T Score V U T Score K Score P

1 Tributor Petanque 0 0 0 0-0 5 0 1 31-17 6 31-17 10

2 Søborg-2 1 0 0 7-1 2 2 1 21-19 6 28-20 8

3 RSPC 1 0 2 13-11 2 1 0 15-9 6 28-20 7

4 Jonstrup-3 0 1 2 9-15 2 1 0 14-10 6 23-25 6

5 Torslunde 0 0 1 1-7 2 2 1 19-21 6 20-28 6

6 Helsinge 1 3 2 23-25 0 0 0 0-0 6 23-25 5

7 Helsingør 1 1 3 17-23 0 0 1 3-5 6 20-28 3

8 Hornbæk-2 0 2 3 15-25 0 1 0 4-4 6 19-29 3

Komplet kampprogram m.m. kan ses på www.infosport.dk

Pulje 7

Kampnr. Spilledag Hjemmehold Udehold Resultat

701 Mandag 01. maj Frederikssund 2 Helsinge 2 10 - 3

702 Mandag 01. maj Hornbæk 1 Søllerød 6 - 7

703 Mandag 15. maj Stenløse 3 Frederikssund 2 3 - 10

704 Mandag 15. maj Hornbæk 1 Helsinge 2 4 - 9

705 Mandag 29. maj Søllerød Stenløse 3 7 - 6

706 Mandag 29. maj Frederikssund 2 Hornbæk 1 10 - 3

707 Mandag 12. juni Helsinge 2 Søllerød 10 - 3

708 Mandag 12. juni Stenløse 3 Hornbæk 1 9 - 4

709 Mandag 19 juni Søllerød Frederikssund 2 9 - 4

710 Mandag 19 juni Helsinge 2 Stenløse 3 7 - 6

Hornbæk er sidst i puljen, men kan sagtens nå at komme længere op


C.K.Totalservice

V.V.S Service-partner

Forhandler og montør af Smedegårdens

ovne og pillefyr.

Den store varme til små penge. Ring

efter et beregningsskema.

Vi har den bedste og billigste løsning

til sommerhusopvarmning.

Kan aktiveres med sms, eller et ur.

Aldrig mere koldt hus ved ankomst.

Vi kan næsten det hele.

Når kronen skal på værket ring

26 17 10 86 og få håndværker til tiden.

C. K. Totalservice v/ Christian Kjersgaard

Lumberjacks

Hornbækvej 708, Abellund

3100 Hornbæk

e-mail: lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning

☺ Flishugning

☺ Rodfræsning

☺ Nyplantning

☺ Brænde

☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

Tlf.: 4975 8355

Mobil: 2044 7133

Fax: 4975 8467

VIL DU HAVE

DET BEDRE?

Har du smerter, lider du af angst,

dårligt selvværd eller trænger du

blot til velvære?

Vi tilbyder:

Massage

Zoneterapi

Akupunktur

Hypnose / Hypnoterapi

Læs meget mere på vores

hjemmeside: www.klinikkerne.dk

Hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten

i Hornbæk

Klinikken Hornbæk

Søvænget 15

3100 Hornbæk

T 49 70 00 54

E post@klinikkerne.dk

W www.klinikkerne.dk

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 49


Tennis

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

49 70 21 04

www.3100.dk

Formand

Claes Thielke

49 70 35 03

ctk@skoda.dk

Kasserer og

medlemsregistrering

Tine Bottelet

Borsholmvænget 16

3100 Hornbæk

49 70 97 06

t.c.bottelet@stofanet.dk

Ungdom

Carsten Rex

Spicavej 3

3100 Hornbæk

49 70 18 63

carsten@rexwine.dk

Sekretær

Jeannette Eilertsen

A.R. Friisvej 9

3100 Hornbæk

49 75 85 28

je@advohelsinge.dk

Bestyrelsesmedlem

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

3100 Hornbæk

49 70 45 45

rm@gi.dk

Bestyrelsessuppleant

Anne Marsengo

Bestyrelsessuppleant

Rasmus Anberg

50 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Herrefrokostturneringen

Igen i år var tennisklubbens mandlige medemmer sat i stævne til en dyst

på tennisfærdigheder.

Lidt skuffende var der kun 12 deltagere, hvilket står i grel modsætning til

tilslutningen til damernes turnering der havde over 20 deltagere. Det må

forbedres næste år. Til gengæld var kvaliteten af de fremmødte fremragende.

Gæve enkeltkæmpere der ved lodtrækning blev tildelt forskellige makkere

i hver af de 5 kampe hver deltog i.

Kampene afvikles på tid, og når turneringslederens myndige fløjte lyder, er

kampene slut og stillingen gøres op, Hver deltager for lige så mange point

som han og makkeren har vundet af partier.

Vejret var pragtfuldt og alle deltagere gik til sagen med stor ildhu og kampgejst.

Vinderen af turneringen blev klubbens store søfarer og tennisbegavelse:

Ole Adamsen. Andenpladsen gik til Norman der med sædvanlig hurtighed

og tennissnilde udmanøvrerede de fleste. Begge blev begavet med praktiske

stykker isenkram.

Det var også udsat en særlig præmie til sidstepladsen. Denne præmie i

form af en (ikke al for smagfuld) keramisk skildpadde, blev tildelt arrangøren

af turneringen, Niels Brun, som bedyrede at denne ”ære” måtte tilskrives

det store arbejdspres han var udsat for under afviklingen (Hmm).

Der er planer om at lade skildpadden overgå til en vandrepræmie.

Efter de fysiske strabadser, indtog selskabet en dejlig og hyggelig frokost,

hvor den kølige snaps fik frit løb. Alle opførte sig dog værdigt og behersket

og kunne uden problemer finde tilbage til deres respektive bopæle.

Resultater af turneringer

Niels Brun

Forårets kampe for vores tilmeldte hold i SLTU turnering er afviklet.

Vores "nye" junior hold klarer sig stadig Meget flot og slutter foråret på en flot

1. plads. De øvrige hold er måske ikke alle lige kommet godt fra start. Men

de har sikkert trænet flittigt hen over sommeren. Så de er klar til efterårets

kampe. Kig på hjemmesiden www.hornbaektennis.dk omkring hjemme-


kampene og kom forbi og hep på vores hold.

Den samlede oversigt kan ses på ophæng i klubhuset

og på vores nye hjemmeside:

www.hornbaektennis.dk

Carsten Rex

Udlejning af boldkanon

Det er dejligt, at flere og flere medlemmer bruger

boldkanonen. Der er 2 muligheder for at leje den:

1.Du kan leje boldkanonen for 1 time. Du kontakter

et bestyrelsesmedlem og låner en nøgle til

boldkanonrummet Det koster 50 kr. for 1 time.

Du booker en bane for 1 time og sætter en træningsbrik

og en boldkanonbrik på tavlen. Husk at

skrive dit briknummer + boldkanon i bogen. Nøglen

lægges bagefter i postkassen. Afregning sker

efter sæsonafslutning. Tine Bottelet sender girokort.

2.Du kan også leje boldkanonen for hele sæsonen.

Det koster 250 kr. + et nøgledepositum på

200 kr. Du kan nu bruge boldkanonen, når du

har tid og lyst, og den ikke er lejet ud i forvejen.

Du kontakter Tine Bottelet og betaler et nøgledepositum

på 200 kr.

Du booker herefter en bane i 1 time og sætter en

træningsbrik og en boldkanonbrik på tavlen.

Husk at skrive dit briknummer + boldkanon i

bogen. Det er kun muligt at booke med boldkanon

for 1 time ad gangen. Afregning sker efter

sæsonafslutning. Tine Bottelet sender girokort.

Gæstespil

Bestyrelsen

Hornbæk Tennis tilbyder gæstespil, både sammen

med et medlem men også uden – via turistforeningen.

Bestyrelsen har besluttet at ophæve alle spilletidsrestriktioner.

Det betyder, at man fremover

også kan spille i weekender og efter kl. 14.00.

Gæstespil med et medlem

af Hornbæk Tennis

Det koster 25 kr. pr. time for medlemmer under 18

år og 50 kr. for øvrige medlemmer at tage en gæst

med. Husk at bruge briknummer + gæst på tavlen

og noter det i bogen. Afregning sker efter sæsonafslutning.

Tine Bottelet sender girokort.

Gæstespil for ikke medlemmer (via turistforeningen)

Gæstespil for 1 dag

Det koster 150 kr. pr. dag at leje en bane, hvor man

som ikke-medlem kan spille 2 eller 4 personer pr.

time. Man kan spille så meget, man vil den valgte

dag, hvis der er plads. Man booker 1 bane ad gangen.

Det koster 200 kr. i nøgledepositum, og man skal

samtidigt oplyse, navn, adresse og telefonnummer.

Depositum refunderes, når man afleverer

nøglen.

Gæstespil for 1 uge

Det koster 500 kr. pr uge at leje 1 bane, hvor man

som ikke-medlem kan spille 2 eller 4 personer pr.

time.

Du kan spille så meget, du vil, hvis der er plads. Du

booker 1 bane ad gangen.

Det koster 200 kr. i nøgledepositum, og du skal

samtidigt oplyse, navn, adresse og telefonnummer.

Depositum refunderes, når du afleverer nøglen.

Bestyrelsen

Fælles sommerfest lørdag den

16. september

Hvornår

Sommerfesten er flyttet til lørdag den 16.september

på tennisanlægget fra kl.13:30 til kl.19:00

Alle kan deltage

Alle medlemmer er velkomne, uanset alder. Tag din

familie med og få en hyggelig dag med tennisspil,

sjove lege og spændende konkurrencer.

Vi slutter dagen af med helstegt pattegris med tilbehør.

Drikkevarer kan købes til yderst rimelige priser.

Pris

Pris for hele arrangementet: 75 kr. for voksne og

25 kr. for unge under 18 år.

Tilmelding

Tilmeld dig her på den nye hjemmeside www.hornbaektennis.dk

og betal på konto: 3163 3282287.

Tilmelding og betaling SENEST 1.september.

Bestyrelsen

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 51


Tennis

Fælles sommerfest lørdag den

16. september

Hvornår

Sommerfesten er flyttet til lørdag den 16.september

på tennisanlægget fra kl.13:30 til kl.19:00

Alle kan deltage

Alle medlemmer er velkomne, uanset alder. Tag din

familie med og få en hyggelig dag med tennisspil,

sjove lege og spændende konkurrencer.

Vi slutter dagen af med helstegt pattegris med tilbehør.

Drikkevarer kan købes til yderst rimelige priser.

Pris

Pris for hele arrangementet: 75 kr. for voksne og

25 kr. for unge under 18 år.

Tilmelding

Tilmeld dig her på den nye hjemmeside www.hornbaektennis.dk

og betal på konto: 3163 3282287.

Tilmelding og betaling SENEST 1.september.

Ny hjemmeside med

nye faciliteter

52 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Bestyrelsen

Vi har nu fået en ny hjemmeside www.hornbaek.dk

Der er allerede mange, der har besøgt siden.

Vi vil meget gerne have ros og ris, så hjemmesiden

kan blive endnu bedre.

Du har mulighed for at få mange oplysninger om

klubben, træning og andre aktiviteter.

Du kan tilmelde dig vores ”Nyhedsbrev”, hvis du

løbende ønsker informationer fra klubben ud over

de informationer, du kan læse her i klubbladet.

Læs også om vores store sommerfest den 16.

september. Tilmelding sker via hjemmesiden.

Damefrokostturneringen …

Bestyrelsen

…blev afholdt lørdag den 24. juni i fantastisk strålende

sommervejr, hvilket vi jo også havde fortjent.

Vi var ca. 20 smukke, labre, glade, søde, sportstrænede

og veloplagte kvinder som mødte forventningsfulde

op. Dorrit stod for arrangementet

og havde fremstillet en særdeles intelligent plan,

som vi spillede efter således at flest muligt fik spillet

med og mod flest muligt. Hun styrede også slagets

gang bevæbnet med æggeur og fløjte.

Alle spillede 4 kampe af 20 minutters varighed

inden der kunne kåres nogle vindere. Lone og Ulla

fik en delt førsteplads med hver 21 point. Førstepræmierne

var en Smoothie’s bog og en CD. Tredjepræmien,

som vi ikke kan huske hvad var, gik ved

lodtrækning til Jeanne.

Efter spilleriet var der frokost flot kreeret af frivillige

deltagere, som dog havde fået en lille opfordring af

Dorrit. Menuen bestod af bl.a. lakseruller med

peberrodscreme, hamburgerryg, grøn salat, sommersalat,

dejligt brød, oste og sidst men ikke

mindst en citrontærte som var så delikat at vi bliver

nødt til at bringe opskriften her:

Citrontærte:

110 g blødt smør

100 g mel

50 g flormelis

Blandes og trykkes ud i en tærteform. Bages ved

175 grader i 10 min. Køles af.

3 æg

300 g sukker

1 1 ⁄2 spsk mel

Reven skal af 2 økologiske citroner

6 spsk citronsaft

Æg og sukker piskes. Tilsættes mel, citronskal

samt citronsaft. Hældes i den lidt afkølede tærteform.

Bages ved 150 grader. i ca. 1/2 time. Drysses

med sigtet flormelis.

Alt i alt en vellykket, meget hyggelig damefrokostturnering.

Vi kommer igen til næste år hvor vi agter

at vinde.

Susanne og Birgitte

Udfordringstavlen

Så er det tid til at få gang i udfordringstavlerne, som

hænger i klubhuset. Reglerne for brug af udfordringstavlen

hænger ved siden af tavlerne, men

her er lige de vigtigste regler:


Der udfordres fra venstre og en op fra højre

Nr. 2 kan udfordre nr. 1

Nr. 3 kan udfordre nr. 2 og 1

Nr. 4 kan udfordre nr. 3 og 2

Nr. 5 kan udfordre nr. 4, 3 og 2

Nr. 6 kan udfordre nr. 5, 4, og 3

Nr. 7 kan udfordre nr. 6, 5, 4 og 3

Nr. 8 kan udfordre nr. 7, 6, 5 og 4

Nr. 9 og alle efterfølgende numre kan udfordre de

5 foregående numre.

Hver spiller kan udfordre eller udfordres én gang

pr. uge. Forsvareren kan ikke nægte udfordringen.

Kampen skal være spillet senest 6 dage efter

udfordringen. For hver udfordringstavle hænger en

liste, som løbende skal ajourføres. Det er vigtigt at

skrive resultatet på listen.

Vi forventer at hædre klubmestrene, dvs. de spillere,

der er nr. 1 på udfordringslisterne, når vi er

sammen til sommerfesten lørdag, den 16. september.

Bestyrelsen

Træningstilbud

Så er sommerferien slut for

de fleste, og der er igen tilbud

om træning.

Nybegyndere og let øvede

Hver mandag kl. 18-20 fra

14. august til 11. september.

Claes Thielke og

Carsten Rex

Juniorer

Hver tirsdag og onsdag kl.

14-17 fra 15. august til 12.

september. Lars Christensen

Cardio-tennis

Hver tirsdag kl. 17-18 fra

Andre faste aktiviteter

Kvindetræf

Hver onsdag kl. 10-12.

Kvindetræf med andre

klubber

Den første mandag i måneden

kl. 10-12

15. august til 12. september.

Lars Christensen

Åben Motionist

Hver onsdag kl. 17.00-18.30

fra 16. august til 13. september.

Lars Christensen

1. Holdet

Hver onsdag kl. 18.30-20.00

fra 16. august til 13. september.

Lars Christensen

Kig på opslagstavlen og tilmeld

dig efter princippet

“først til mølle”.

Grand Old Tennis

Hver torsdag kl. 9-11

Grilltennis

Hver fredag kl. 18-20

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Stillingen for Hornbæks tilmeldte hold

efter Forårskampene

Motionist kategori middel

Pulje C

K V U T Score P

1 Gilleleje 5 5 0 0 39-21 10

2 Fredensborg 5 4 0 1 36-24 8

3 Hørsholm/R. 3 5 3 0 2 34-26 6

4 Allerød 5 3 0 2 32-28 6

5 Espergærde 5 2 0 3 31-29 4

6 Farum 2 5 2 0 3 29-31 4

7 Hornbæk 5 0 1 4 22-38 1

8 Græsted 5 0 1 4 17-43 1

Motionist kategori svag

Pulje L

K V U T Score P

1 Hillerød 2 6 5 1 0 34-8 11

2 Helsingør 2 6 3 1 2 45-27 7

3 Hornbæk 2 6 3 1 2 40-32 7

4 Ledøje 2 6 3 1 2 30-32 7

5 Ådalsparken 6 2 2 2 33-29 6

6 Nivå/Kokkedal 6 3 0 3 32-30 6

7 Espergærde 4 6 2 1 3 33-39 5

8 Gilleleje 3 6 1 3 2 31-41 5

9 Humlebæk 2 6 2 0 4 34-38 4

10 Græsted 2 6 1 0 5 18-54 2

Senior Serie 4

Pulje A

K V U T Score P

1 Espergærde 2 3 3 0 0 22-5 7

2 Fredensborg 3 3 0 0 21-6 7

3 Gilleleje 3 3 2 0 1 16-11 4

4 Helsinge 3 1 0 2 12-15 3

5 Hornbæk 3 0 0 3 9-18 0

6 Hillerød 5 3 0 0 3 1-26 0

VET 40/45+ Serie 5

Pulje A

K V U T Score P

1 Espergærde 2 3 3 0 0 17-7 9

2 Ballerup 3 3 2 0 1 16-8 8

3 Hornbæk 3 2 1 0 15-9 8

4 Nivå/Kokkedal 2 3 1 0 2 9-15 5

5 Jyllinge 2 3 0 1 2 9-15 4

6 Birkerød 3 3 0 0 3 6-18 2

u/14 M/K begynder

Pulje A

K V U T Score P

1 Hornbæk 2 2 0 0 11-1 8

2 TIK 3 2 0 1 10-8 7

3 Ballerup 3 2 0 1 10-8 7

4 Brøndby Str. 2 0 0 2 3-9 1

5 Herlev 2 0 0 2 2-10 1

6 Ishøj (udg) 0 0 0 0 0-0 0

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 53


Turistforening

På generalforsamlingen den 17. maj blev Årets

Turistpris 2006 uddelt. Prisen blev i år tildelt Hornbæk

Vandværk med følgende begrundelse: Hornbæk

Vandværk modtager årets turistpris som en

påskønnelse af deres store arbejde med vedhol-

På det konstituerende møde efter generalforsamlingen

blev den nye bestyrelse sammensat således:

Formand:

Jeannette Eilertsen

A.R. Friisvej 9

3100 Hornbæk

Tlf. 49 75 85 28 / 48 79 66 11

E-mail: j.eiletsen@mail.dk

Næstformand:

Geert P. Kisum

Ndr. Strandvej 287

3100 Hornbæk

Tlf. 28 34 01 32

E-mail: 9208427m001@stofanet.dk

Sekretær:

Anette Hjuler

Solhøj 6

3100 Hornbæk

Tlf. 22 14 63 64

E-mail: anette@post.com

54 Hornbæk Idrætsforening · August 2006

Kasserer:

Per Thordal

Sofie Brahes Gade 30 st.mf.

3000 Helsingør

Tlf. 49 26 22 60

E-mail: brittogper@mail.dk

Best.medlem:

Aase Kjær

Ndr. Strandvej 355, 2.

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 16 35

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

Best.medlem:

Jytte Madsen

N.P. Jørgensensvej 15

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 34 90

E-mail: jyttema@get2net.dk

dende at værne om, at Hornbæk Sø bibeholdes

som en enestående naturskønhed med et rigt

naturmiljø. Dette til stor glæde for byens borgere

og gæster.

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Suppleant:

Jonna Fritzen

Willemoesvej 11

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 23 61

E-mail: jonnafritzen@stofanet.dk

Turistinformation:

Lisbeth Jensen

Tlf. 49 28 17 00 / 49 28 17 02 /

48 79 86 75

E-mail: lje68@helsbib.dk

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk


Formand

Jacob Scheel

Tlf. 40 91 99 58

E-mail:

scheel_@hotmail.com

Kasserer

Lars Hermansen

Tlf. 28 69 75 80

E-mail:

larshermansen9999@

hotmail.com

Formand:

Flemming Hansen

Tlf: 49 70 17 23

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Sekretær:

Bodil Hjerrild

Tlf: 4920 1919

Holbergsvej 5b

3000 Helsingør

Hornbæk Scenen

Volleyball

Formand

John Sørensen

Toftemosevej 7 A

Tlf. 49 70 18 83

Mobil: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Lene Johansson

Tlf. 49 71 10 22

E-mail:

Lene.Johansson@mail.dk

Ida Kongsgaard Mathiesen

Tlf. 49 75 00 65

E-mail:

idakongsgaard@mail.dk

Annette Hansen

Tlf. 49 70 18 84

E-mail: ah@falkgeo.dk

Kasserer:

Joan Andersen

Tlf: 49 70 07 07

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Torben Jensen

Tlf: 49 70 14 20

Best.medl.:

Vibeke Jespersen

Tlf: 49 70 17 23

Fodbold venner

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornebyvej 40

Tlf. 49 70 15 90

gehelmer@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Brian “Joe” Johnston

Tlf: 49 70 36 76

Hans Strand

Tlf.: 49 70 15 48

Birthe Larsen

Tlf.: 49 70 07 45

Ib Nicolajsen

Tlf.: 49 70 06 40

Jørgen Olsen

Tlf.: 25 25 56 26

Annette Flyger

Tlf: 49 76 39 37

Hornbæk

Skytteforening

14. Skyttekreds

Hornbæk

Formand

Mogens Lorentzen

Kirkevej 7

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 49 70

molo@c.dk

Næstformand

Nicolaj Westergaard

Stjernevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 12 57

Kasserer

Karen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Formand:

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Kasserer:

Pia KnakJacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Hornbæk Skytteforening

Sekretær

Kirsten Jørgensen

Sommervej 21

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 11 32

Bestyrelsesmedlem

Chr. Andersen

Mælkevejen 3

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 30 85

Bestyrelsesmedlem

Jens Schultz

Toftemosevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 28 31

Bestyrelsesmedlem –

pistolafdeling

Henrik Gosch

Rørsangervej 92

3080 Tikøb

tlf. 25 34 08 60

Hornbæk bridgeklub

Sekretær:

Lise Ebsen

Tlf.: 49 1308 70

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

Best. medlem:

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Best. medlem:

Aase Haagensen

Tlf.: 49 75 51 52

Hornbæk Idrætsforening · August 2006 55


Afsender:

Hornbæk Idrætsforening

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Hornbæk - Velbeliggende 2 værelses

Centralt og velbeliggende 2 værelses ejerlejlighed i nyere ejendom

med udsigt over Hovedgaden og til Vestre Stejlebakke.

Lejligheden indeholder: Entre med adgang til brusebadeværelse,

lys og dejlig opholdsstue med nyt gulv, spisekøkken med alle hårde

hvidevarer samt soveværelse med hel skabsvæg. Fra lejligheden

er der udgang til sydvendt solrig terrasse, samt til et fælles terrasseområde.

Herudover fælles vaskekælder og kælderrum. Ejerforeningen

arbejder p.t. på et projekt som giver mulighed for at udvide

lejligheden med en 1.sal på ca. 35 kvm. samt tagterrasse med

havkik.

Kontant 1.748.000

Udbetaling 90.000

Brutto/netto 12.436/10.190

Pauselån F1 8.837/7.192

Bolig m2 Vær. Etage opført

51 2 1. sal 1978

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00-16.00

Torsdag 10.00 - 17.30

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00

Hornbæk afdeling

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

More magazines by this user
Similar magazines