Synopsis - E-concept fall 2012

exam1semeconceptfall2012.mmd.eal.dk

Synopsis - E-concept fall 2012

Kort præsentation af eksamensprojekterne:

Café-

To-

Go

Udviklingen af et tidsbesparende koncept til kaffedrikker, mundende ud i Café-To-

Go. Konceptet indebærer primær bestilling og betaling af et produkt over en mobil

applikation målrettet efter Baresso Coffee’s kunder. Yderligere er der samtidig fokus

på kundens andre behov, såsom information omkring menukortet, lokation og

brugerbaseret vurderingssystem.

Duf-

Rejser.

dk

Duf-Rejser.dk er en dansk webshop der speciallesere sig i at sælge rejser for unge

til Sunny Beach og Golden Sands i bulgarien. Brugervenlighedstesting af deres

webshop, og dens salgsfunktion i forhold til unge, har været det målet med

projektet.

EYA

Climate for Children er et projekt udviklet af den makedonske

universitetsstuderende Darko Bozhinoski. Et projekt som deltog i European Youth

Award udgivningen. Ved hjælp af interaktive white/smartboards, der benytter

brugen af leg i undervisningen, informerer helt unge omkring klimaforandringerne,

og dens påvirkning på verdenen.

Analyse af Climate for Children, i samarbejde med finske og spanske studerende,

tilladt danske studerende at videreudviklet projektet med henblik på Danmark og

Danmarks indstilling, både teknisk og socialt er på denne type læring.


Udfordringer:

Som uddannet Multimediedesigner var det at skulle fokusere på et projekt, med en

deadline blev vant, og udarbejdelse af tidsplan derefter, ren rutine. Med forøgelsen

af det akademiske niveau blev kravene naturligvis også forsøget. Dette har været

en stor udfordring for mig personligt. Maks antal tegn er blevet skærpet, og hvor

man før i stedet havde problemer med at nå minimumskravet, havde vores

rapporter nu nået max, inden halvdelen var skrevet færdigt. Filtreringen af

indholdet i disse rapporter har derfor været en barriere jeg har skulle igennem.

Resultatet af dette var at der opstod store udfordringer ved samarbejdet mellem de

forskellige grupper. Det at vi ikke kunne arbejde i vore faste teams og udarbejde

Sprint Logs derefter, men samtidig måtte tage højde for de andre grupper og deres

logs.

Usability testing af Duf-Rejser.dk, viste sig også at vores spidskompetencer på

prøve. Da usability testing var forholdsvis nyt for mig, opstod der naturligvis

problemer med at finde hoved og hale i de forskellige terminologier. Brugen af en

forkert terminologi kunne skabe problemer i den interne kommunikation i gruppen.

Samtidig var der store udfordringer i at holde vores kvalitative usability tests,

præcis efter testplanen, for at undgå fejlkilder. Da jeg agerede som moderator for

disse test, blev ansvaret for dette, yderligere forstærket, da jeg jo stod for

kommunikationen til respondenterne.

I samarbejdet mellem forskellige kulturer og sprog fulgte udfordringer også.

Personligt har det været en stor udfordring af skulle samarbejde med deltagerne fra

den spanske uddannelsesinstitutionen da brugen af online medier og noget så

basalt som brugen af engelsk, viste sig at være et problem for dem. Endvidere var

ambitionsniveauet hos de forskellige deltagerlande meget forskellige, da

vurderingen af vores udarbejdelser i spanien gav intet, hvor de finske studerende

fik 3 credits, men 1/4 del af vores endelig karakter vil være baseret på EYA

projektet.

Problematik opstod også da vi som gruppe skulle vurdere og sætte os ind i vores

givet projekt. Udvikleren af det originale projekt informerede os om at det var en

prototype af en prototype, vi ville blive stillet over for, så information var derfor

sparsomt.


Fokus på baggrundslitteratur:

Litteratur benyttet i undervisningen, og opgivet til eksamen er rigelig.

Dog har brugen af enkelte bøger og udbyttet af disse været forskellige, fra elev til

elev. Personligt har udbyttet været størst i:

Project Management - A Complete Guide 1

Det at kunne arbejde på flere projekter samtidigt, effektivt og med så få fejl som

muligt har virkelig været essensen af udbyttet af denne bog. Især kapitlet omkring

prestudys og milestones, samt udviklingen af specifikations plan. Ny viden der har

ligget i baghovedet under udviklingen af vores kaffe app.

The Mobile Frontier 2

Trods opfattelsen af undertegnede som hærdet bruger af smartphones og tablet

teknologi, giver Rachel Hinmans bog nyt indblik måden at udvikle design til mobile

enheder på. Dette har klart påvirket måden mit bidrag til vores designudvikling af

vores kaffe app, har fungeret på.

Handbook of Usability Testing 3

Kapitel 8-12 i denne bog har for mit vedkommende været fundament for vores

usability projekt. Som moderator indeholdt disse kapitler fantastiske guldkorn, så

jeg kunne udføre min opgave så professionelt som muligt. Selvfølgelig opstod der

fejlkilder, men uden viden fra bogen, ville de indsamlede data aldrig kunne

valideres.

Personlig udvikling:

Jeg har personligt udviklet mig meget i den forstand at mine akademiske

kompetencer er blevet udviklet og højnet meget i forhold til mine uddannelse som

Multimediedesigner. Samtidig er min forståelse for design, og selve

designprocessen blevet forbedret. Jeg er blevet introduceret til nyttige værktøjer,

jeg bestemt vil benytte i min videreudvikling af mine professionelle færdigheder.

Samtidig har jeg fået øjnene op for hvordan man udfører en usability test, der

munder ud i valid data.

Mine projektstyrings-færdigheder har udviklet sig eminent. Gannt Charts eller andre

projektstyringsmetoder, har aldrig appelleret til mig som person, men SCUM tillader

det overblik jeg ønsker i mine projekter.

Litteraturliste:

1 https://docs.google.com/open?id=0BySUoReguL7MclY2MGZzS3lya00

2 https://docs.google.com/open?id=0BySUoReguL7MRWdFWUhiX0ktZnM

3 https://docs.google.com/open?id=0BySUoReguL7MZEpJVVkzcHBTUHc


“The Mobile Frontier: A Guide for Designing Mobile Experiences”

Rachel Hinmans, 2012 Rosenfeld Media, LLC, - ISBN: 1-933820-55-1

“Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests”

Jeffrey Rubin & Dana Chisnell, 2008 Wiley Publishing Inc.,

- ISBN 978-0-470-18548-3

“Projekt Management – A Complete Guide”

Bo Tonnquist og Jens Hørluck(ed), 2009 Academica, - ISBN: 9788776757281

More magazines by this user
Similar magazines