TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN

tingbjergkirke.dk

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN

TINGBJERG KIRKE

DIAKONIKIRKEN

BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

NR. 104 DEC. 2012 - FEB. 2013


”Og det skete i de dage…” (Lk.2,1)

Hvem husker ikke indledningen til juleevangeliet, der fortæller om Kejser Augustus

og hans folketælling, om Josef og Maria og om hvordan der ikke var plads til det

hellige par i herberget? En rørende historie, som mange har kunnet genkende sig i.

Det gælder navnlig for de nye forældre, der har lagt en ære i, at deres afkom skulle

hilses velkommen på jorden med de allerbedste betingelser. De har passet alle

forberedelseskurser og købt alt det udstyr til barnet, som de overhovedet kunne

komme i nærheden af, mens onkler og tanter allerede kom slæbende med stofdyr

og hjemmestrik. Kunne Gud ikke have tænkt i disse baner, spørger de sig selv. Så

havde Jesusbarnet fået en anderledes komfortabel start, der var en konge værdig,

fremfor at skulle blive født i en stald. Men her har vi jo allerede en vigtig pointe: Det

kunne Gud sikkert godt, hvis han havde villet det, men han ville slet ikke. Netop

for at vise os mennesker, at han på ingen måde er bange for at blive som de mest

udsatte mennesker og ikke er interesseret i at leve en beskyttet luksustilværelse,

som ikke har en pind med virkeligheden at gøre. Sandelig et opløftende budskab

om en Gud, der deler kår med de svageste iblandt os. En sympatisk Gud, der ikke

er bange for at lide med der, hvor der er brug for ham. Dermed taler han ind til

vores længsel om at alle måtte blive lukket ind i varmen, når det er koldt udenfor.

”Julen er hjerternes fest”, går vi og siger til hinanden, mens vi mere eller mindre

godt husker juleevangeliets budskab. Men samtidig glemmer vi ofte, at andre,

mindre kendte historier burde røre os lige så meget. Historier om mennesker, som

det ikke rigtig er plads til nogen steder. Tænk blot på vores psykisk syge, som

kan være så svære at rumme, at mange døre smækker i for næsen af dem. Hvilke

engle synger for dem? Eller på alle dem, der ikke har nogen at holde jul sammen

med, fordi deres relationer har været problematiske eller fordi de ikke passer ind

i det gængse familieskema. Derfor prøver vi i år at holde juleaften i kirken efter

gudstjenesten og være sammen som en alternativ familie lidt i stil med det underlige

selskab julenat bestående af dyr, deres hyrder, det hellige par, Jesus og en hel

masse engle.

Jeg kom også til at tænke på en ung kvinde på 23 fra Uganda. Hun var flygtet, først

til Danmark og så til Sverige, fordi hun hjemme i Afrika har siddet i fængsel og er

blevet slået – blot fordi den, hun elsker, er en kvinde.

Nu er hun tilbage i Danmark og venter spændt på, om der vil være plads til hende

herhjemme. Hun ved om nogen, hvordan det føles at være til overs i sit eget liv.

Erfaringerne har gjort hende gammel indeni, fortæller hun. Men også stædig. For

som kristen tror hun på en rummelig verden. En verden, hvor hun en skønne dag

også kan leve frit og med lethed – og i overensstemmelse med hendes egen natur.

”Og det skete i de dage” – visse historier får lov til at gentage sig – og alligevel ikke.

For siden den første jul har vi Betlehemsstjernen som ledestjerne for, hvordan vi

skal forholde os overfor hinanden: nærværende, imødekommende og med vilje til

at give plads. Sker det, kan det være, at vi sommetider hører dem synge – englene

– med deres ”Os er en evig frelser født”.

Jeg ønsker Jer alle en glædelig jul og et godt nytår med plads til medmenneskelighed,

nærvær og engagement

Jeres sognepræst Ulrich Vogel


Gudstjenester og aktiviteter

December

Søndag d. 2/12 Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel

Kl. 11.45 Kirkekaffe

Tirsdag d. 4/12 Kl. 17.30 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren

indtil 30/11

Kl. 19.00 Musikgudstjeneste ved Ulrich Vogel under

medvirken af Cantus-koret og menighedskoret

Kl. 20.00 Juleknas og julehygge

Fredag d. 7/12 Kl. 11.00 Sindsrogudstjeneste ved Ulrich Vogel

Kl. 12.00 Julefrokost for friluftsfolket, tilmelding hos sognemedhjælperen

indtil 4/12

Torsdag d. 13/12 Kl. 16.00 Juleuddeling

Kl. 17.00 Familiegudstjeneste med lystænding og nadver ved Ulrich

Vogel. Derefter: Ulvetimens julefrokost, bindende tilmelding

hos præsten pr. sms indtil d. 11/12 på tlf. 2147 5304

Fredag d. 14/12 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Onsdag d. 19/12 Kl. 10.00 ”Krybbespil” – Institutionernes juleafslutning

Onsdag d. 19/12 Kl. 11.00 Julegudstjeneste på Tingbjerghjemmet,

Midtfløjene

Fredag d. 21/12 Kl. 8.30 Tingbjerg Heldags Skoles juleafslutning

Kl. 9.40 Tingbjerg Heldags Skoles juleafslutning

Mandag d. 24/12 Kl. 15.30 Julegudstjeneste ved Ulrich Vogel

Kl. 16.30 Julemiddag i kirken, tilmelding hos sognepræsten

på tlf. 2147 5304 indtil 19/12, der er

maks. 50 pladser

Januar

Tirsdag d. 1/1 Kl. 16.30 Nytårsgudstjeneste ved Ulrich Vogel

Kl. 17.30 Champagne og kransekage i mødesalen

Fredag d. 4/1 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Fredag d. 11/1 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken

Tirsdag d. 15/1 Kl. 17.30 Kirkemiddag, tilmelding hos kirke tjeneren indtil 11/1

Kl. 19.00 Aftengudstjeneste ved Ulrich Vogel

Fredag d. 18/1 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus


Onsdag d. 23/1 Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren

indtil 18/1

Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Ulrich Vogel

Kl. 14.00 ”Om livet og glasmagerne på Holmegaard”

ved Erik Brix Petersen

Fredag d. 25/1 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Torsdag d. 31/1 Kl. 16.00 Nytårskur: ”Vi taler sammen – liv og vækst for Tingbjerg”

i samarbejde mellem Frelsens Hær og Tingbjerg Kirke med

idéværksted

Kl. 17.00 Familiegudstjeneste med lystænding og nadver ved Ulrich

Vo gel. Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos

præsten pr. sms indtil d. 29/1 på tlf. 2147 5304

Februar

Fredag d. 1/2 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 5/2 Kl. 17.30 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 1/2

Kl. 19.00 Aftengudstjeneste med nadver ved Ulrich Vogel

Kl. 20.00 ”Respekt” – om Settlementet på Vesterbro

og dets rådgivningstjeneste ved leder Rikke

Porsborg

Søndag d. 10/2 Kl. 10.30 Familiegudstjeneste ved Ulrich Vogel

Kl. 11.30 Fastelavnsfest, tilmelding til kirke tjeneren

indtil 6/2

Fredag d. 15/2 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken

Onsdag d. 20/2 Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirke tjeneren

indtil 15/2

Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Ulrich Vogel

Kl. 14.00 ”Min sidste vilje” – tanker og over vejelser

forud for døden ved bedemand Lotte

Søgaard, Bispebjerg Begravelses forretning

Fredag d. 22/2 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 26/2 Kl. 19.00 Koncert ved Ole Finnesen, orgel med værker

af Bach, Buxtehude mm.

Fredag d. 30/11 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Kirken


Onsdagsklubben

Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder

og mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: 8/1, 6/2 og 13/2.

Nyt fra menighedsplejen

Menighedsplejen har aktivt arbejdet på at få etableret en åben, frivillig

socialrådgivertjeneste ved Diakoniens Hus. Til dette formål blev der bevilliget

50.000,- til Tingbjerg Kirkes kirkekasse som tilskud til løn, så Masti

Bärbel Jutka-Guntern fra 1/1. 2013 officielt kan begynde på arbejdet.

December måned vil stå helt i juleuddelingens tegn, se omtale andetsteds

i bladet.

Formand, sognepræst Ulrich Vogel og kasserer Bodil Feliciotti

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet ser med tilfredshed tilbage på den forløbne valgperiode. Det er lykkedes

at bevare kirken, give den en ny profil og samtidig at komme godt igennem uroen omkring

Ulrichs flytning i 2009. Det kan menighedsrådet være mere end stolt af. Samtidig er det

lykkedes at få kirkens arbejde tilført nye ressourcer i forbindelse med oprettelsen af Diakoniens

Hus, senest ved at oprette en stilling som tovholder for den nye åbne, frivillige

socialrådgivertjeneste ved Masti Bärbel Jutka-Guntern, takket være hjælp fra provstiet og

vores lokale menighedspleje. Endelig er der udsigt til oprettelse af en 50% præstestilling via

lokalløn finansierede midler. Det er med andre ord et godt grundlag, der overgives til det nye

menighedsråd, hvis opgave det vil være at sørge for mere struktur i den hurtige udvikling,

som kirken har taget i de seneste år.

Velkommen til de nye medlemmer af rådet som optager deres arbejde pr. første søndag i

advent. Det drejer sig om Siw Sigurdsson, Annette Rønnetoft og Magdalena Torup Kristensen

fra det gamle råd og som nye medlemmer Anders de Voss, Rita Tjell Langeland, Jytte

Jensen og Helle Køster, dertil kommer Rikke Pedersen, Lone Pilgaard og Per Graversgaard

som suppleanter. Lad det fortsat være arbejdet for den lokale kirke, der vil styre rådets arbejde

i den nye valgperiode.

Bedste hilsner og tak til de gamle medlemmer

Formand Eva Bundgaard og sognepræst Ulrich Vogel

Kirkebil

Enhver, der gerne vil til gudstjeneste eller til et af kirkens andre arrangementer, men er

dårligt gående eller på anden måde handicappet, kan blive afhentet gratis. Ring blot til

kirkekontoret på tlf. 3860 0664 i kontorets åbningstid, senest dagen før det pågældende

arrangement.

Julehjælp 2012

Traditionen tro uddeler Tingbjerg sogns menighedspleje julehjælp til folk med en anstrengt

økonomi, fortrinsvis enlige forsørgere med hjemmeboende børn.

Det særlige ansøgningsskema, som fås ved indgangen til præstekontoret, returneres i udfyldt

stand personligt til præsten i perioden mellem den 27/11 og den 30/11 i de på skemaet

angivne tider. Ansøgninger, der afleveres på anden vis, kan desværre ikke tilgodeses.

Uddelingen finder sted i forbindelse med familiegudstjenesten torsdag den 13/12 mellem

kl. 16.00 og 16.30.


Aktiviteter i Diakoniens Hus

Der er følgende faste aktiviteter:

Tirsdage kl. 13.00-15.00 Café og kreative aktiviteter

Onsdage kl. 10.00-13.00 Formiddagskaffe (undtagen når der er kirkefrokost i kirken).

Torsdage kl. 12.00-14.00 Kontortid med tid til rådgivning og samtaler efter aftale samt

individuel sprogundervisning

Torsdage kl. 16.00-19.00 Åben, frivillig socialrådgivertjeneste ”Diakoniens Rådgivningshjørne”

Torsdage kl. 16.00-19.00 Strik til de hjemløse ved Dorthe Grevbo og Lizzie Juhl

Fredage kl. 10.00-14.00 Brunch for friluftsfolket og andre interesserede.

Sindsro-andagt kl. 12.00

Lørdage kl. 11.00-13.00 Café med gymnastik

”Tørresnoren” er åben alle dage. Her kan du finde genbrugstøj, tasker, sko mm. Til billige

penge og dermed støtte Diakoniens Hus.

Tingbjerg Kirkes frivillige, åbne socialrådgivertjeneste begynder pr. 8/1. For nærmere information,

kontakt socialrådgiver og tjenestens koordinator Masti Bärbel Jutka-Guntern på

tlf. 2064 1237.

Alle aktiviteter bliver til i samarbejde med de frivillige og husets brugere. Har du ideer og

forslag, eller vil du blot bruge noget af din tid på andre mennesker i et varmt miljø, så henvend

dig til sognemedhjælper og daglig leder Maja Rydskov, tlf. 2014 7499 samt projektkoordinator,

sognepræst Ulrich Vogel, tlf. 2147 0354.

Særlige arrangementer og aktiviteter:

Torsdag d. 10/1 Indvielse af ”Diakoniens Rådgivningshjørne”

Lørdag d. 2/2 ”Diakoniens eftermiddag” i Domkirken under medvirken af mange

forskellige diakonale projekter, deriblandt vores hus under overskriften

”Hør – det gror”.

Diakoniens Rådgivningshjørne efterlyser frivillige – er du uddannet socialrådgiver,

terapeut, advokat, sagsbehandler eller lign. og har lyst til at løfte en vigtig opgave for

vores bydel og provstiet, er du velkommen til at kontakte Masti på tlf. 2064 1237.

Tingbjerg Kirke

Er åben for besøgende tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00.

Langhusvej 1, 2700 Brønshøj

Hjemmeside: www.tingbjergkirke.dk

Diakoniens Hus

Ved sognepræst Ulrich Vogel og

sognemedhjælper Maja Rydskov

Langhusvej 3, 2700 Brønshøj

Tlf. 2014 7499

Tingbjerg Kirkes Kontor

Kordegn Henrik Kristian Sarauw

Åbningstider: Tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00

og tirsdag tillige kl. 16.00-18.00.

Adgang via hovedindgangen og til højre.

Tlf./fax 3860 0664, mobil 5185 0525, e-mail: hksa@km.dk

Sognepræst Ulrich P. G. Vogel, Ph. D.

Langhusvej 1, 2700 Brønshøj

Tlf. 3828 0985, mobil 2147 5304, e-mail: uvo@km.dk

Træffetider: tirsdag kl. 17.00-18.00 (telefonisk),

onsdag kl. 11.00-12.00, torsdag og fredag kl. 10.00-11.00,

samt i ”Diakoniens Hus” i dets åbningstider eller efter aftale.

Vejviser

Kirketjener Kirsten Rosendal Valeur

Træffes i kirken samt på tlf. 3860 0899,

mobil 5185 0526 undtagen mandag

E-mail: kirsten_valeur@tingbjergkirke.dk

Organist Ole Finnesen

Tlf. 2169 8512

E-mail: ole@finnesen.dk

Menighedsrådsformand Eva Bundgaard

Gavlhusvej, 2700 Brønshøj

Tlf. 3860 1879

E-mail: eva.irene.bundgaard@tingbjergnet.dk

TINGBJERG KIRKE, DIAKONIKIRKEN

Udgives af menighedsrådet

Redaktionsudvalg:

Ulrich Vogel, kontaktperson, Eva Bundgaard,

Kirsten Valeur, Ole Finnesen

Deadline for næste nr.: 1. februar 2013

Forsidebillede: Brobygning: Høje Gladsaxe og Tingbjerg sogne

Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk, Albertslund

More magazines by this user
Similar magazines