REFERAT_Tilgængelighedsproblemer_LN 2 - Herning Kommune

herning.dk

REFERAT_Tilgængelighedsproblemer_LN 2 - Herning Kommune

Hvis det ikke er en mulighed, så undersøges muligheden for at få udviklet

programmet/systemet, så det kan bruges => ønske til systemudviklerne.

Umiddelbare tilbagemelding er, at der godt kan laves en ny platform ala

giv et praj, som videresender indmeldinger til Handicaprådet/Birgit. Det

fungerer med et link til ekstern side – ligesom Giv et praj for vej og grønne

områder.

Birgit vil gerne videregive information/indberetninger fra medlemmer/indberettere

til os og fra os til medlemmer og organisationer.

Der kunne med fordel informeres via ”Kommunen orienteringer” i avisen om

muligheden for at indrapportere tilgængelighedsproblemsteder. Når indrapporteringen

vel og mærke er sat i gang – smartest hvis der ventes indtil der

er 100% styr på indberetningsprocessen.

Desuden blev følgende projekter vendt på mødet:

Teknik og Miljøs driftfolk skal oplæres – få en tilgængelighedsrevisior ud og

vise/lære driftfolkene

(Claus Bjarne Christensen, arkitekt + tilgængelighedsrevisor, Handiplan

Plus – www.handiplanplus.dk)

Husk Dalgasgades nedkørsler, når nu den skal graves op – unik mulighed

for at få lavet tilfredsstillende forhold.

Problemer med at taxaer holder på handicapbusparkeringen v. Føtex

Birgit har snakket med Dansk Handicap forbund og fået flere indberetninger,

bl.a. problemer med nedkørsel på Bethaniagade og skolegade.

- 2 -

More magazines by this user
Similar magazines