skolen & de nydanske hjem - Skolelederne.org

skolelederne.dgweb.dk

skolen & de nydanske hjem - Skolelederne.org

Folkeskolekonference 2011

Fredericia tirsdag d. 22 marts

Klasseledelse

På konferencen 2011 om Klasseledelse får du inspiration

og viden fra nogle af de dygtigste forskere og praktikere

på området.

God undervisning kræver bevidst klasseledelse. Faglige oplæg kombineret

med praksisnære sessioner og workshops giver dig både en teoretisk og

konkret indgang til at arbejde med klasseledelse.

Tilmeld dig og se det fulde program på alineaakademi.dk.

OPlægshOldere

elsebeth Jensen

Cand. pæd. i pædagogik, ph.d.

Konstitueret uddannelses chef

på Læreruddannelsen i Århus.

lise Mayland

Master i læreprocesser og selvstændig

konsulent i kompetenceudvikling.

Mads hermansen

Cand. psych., dr. pæd. og professor

i pædagogisk psykologi ved CBS.

steen hildebrandt

Professor i organisations- og

ledelsesteori ved Handelshøj-

skolen, Århus Universitet.

Elsebeth Jensen

Lise Mayland

Mads Hermansen

Steen Hildebrandt

PrOgraM

8.30-9.00:

Morgenkaffe med rundstykker

9.00-9.10:

Velkommen

9.10-9.30:

Hvad kendetegner god

klasseledelse?

v/ Lise Mayland

9.30-10.20:

Hvad fortæller forskningen

om klasseledelse?

v/ Mads Hermansen

10.20-11.10:

Klasseledelse - didaktiske

udfordringer ift klassens

fællesskab og sam arbejdet

med eleverne.

v/ Elsebeth Jensen

11.10-11.20:

Pause

11.20-12.30:

Sessions runde 1

12.30-13.15:

Frokost

13.15-14.15:

Sessions runde 2

14.15-14.45:

Pause med kaffe og kage

14.45-15.45:

Fremtidens folkeskole

v/ Steen Hildebrandt

15.45-16.00:

Opsamling og afslutning

Deltagergebyr kr. 1.200,-

(15574) FSUV-2010

More magazines by this user
Similar magazines