Brugsanvisning Vaskemaskine W 1713 - Hvidt & Frit

hvidtogfrit.dk

Brugsanvisning Vaskemaskine W 1713 - Hvidt & Frit

Vaskemiddel

Doseringen er afhængig af:

– tøjets tilsmudsningsgrad

let snavset

Intet synligt snavs eller pletter. Tøjet

har f.eks. fået kropslugt.

normalt snavset

Synligt snavs og/eller små synlige

pletter.

stærkt snavset

Snavs og/eller pletter er meget synlige.

– tøjmængden

– vandets hårdhedsgrad.

Hvis den aktuelle vandhårdhedsgrad

ikke kendes, kan den oplyses ved

henvendelse til det lokale vandværk.

Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsområde

28

Vandegenskab

mmol/l °d

I blødt 0 - 1,3 0 - 7

II middel 1,3 - 2,5 7 - 14

III hårdt til

meget

hårdt

over 2,5 over 14

Afkalkningsmiddel

Ved hårdhedsområde II og III kan der

tilsættes et afkalkningsmiddel for at

spare på vaskemidlet. Doseringen angives

på pakningen. Fyld først vaskemiddel

og derefter afkalkningsmiddel i.

Vaskemiddel kan da doseres som til

hårdhedsområde I.

Komponenter - Vaskemiddel

Hvis der vaskes med flere forskellige

midler, foretages samlet dosering i følgende

rækkefølge i kammer j:

1. Vaskemiddel

2. Afkalkningsmiddel

3. Pletfjerner

På den måde skylles midlerne bedst

ind.

More magazines by this user
Similar magazines