Brugsanvisning Vaskemaskine W 1713 - Hvidt & Frit

hvidtogfrit.dk

Brugsanvisning Vaskemaskine W 1713 - Hvidt & Frit

Småfejl udbedres

Displayet melder følgende fejl

Fejl Årsag Udbedring A

I displayet lyser ; og

Fejl i vandafløb

blinker.

I displayet lyser ; og

Fejl i vandtilløb

blinker.

I displayet lyser ; og

Waterproof fejl

blinker.

I displayet lyser ; og

Teknisk fejl

blinker.

I displayet blinker

Antikrøl

Tjek dosering

– Vandafløbet er blokeret

eller hæmmet.

– Afløbsslangen ligger

for højt.

– Vandtilløbet er blokeret

eller hæmmet.

Vandbeskyttelsessystemet

har reageret.

– Afløbsfilter og -pumpe rengøres.

– Maks. udpumpningshøjde

1m.

Kontroller, om

– vandhanen er åbnet helt.

– der er knæk på tilløbsslangen.

Kontakt Miele Teknisk Service.

En fejl foreligger. Programmet startes igen.

Hvis fejlmeddelelsen vises

igen, kontaktes Miele Teknisk

Service.

Der er for kraftig

skumdannelse i maskinen.

Til næste vask doseres mindre

vaskemiddel. Følg anvisningerne

på emballagen.

A Fejlmeddelelsen slettes: Vaskemaskinen slukkes ved tryk på K.

34

More magazines by this user
Similar magazines